آموزش جوجه کشی کبک بخش پایانی

آموزش جوجه کشی کبک بخش پایانی

آموزش جوجه کشی کبک بخش پایانی

آموزش جوجه کشی کبک بخش پایانی

لیست آموزش های قبلی در جوجه کشی کبک :

 1. جوجه کشی کبک – آموزش جوجه کشی از کبک
 2. جوجه کشی کبک – آموزش جوجه کشی از کبک بخش دوم
 3. آموزش جوجه کشی کبک بخش سوم
 4. آموزش جوجه کشی کبک بخش چهارم

شاخص های ارزیابی جوجه کشی

از دو شاخص کلی برای ارزیابی جوجه کشی استفاده می شود که عبارتند از :
۱-درصد جوجه دهی 
هر چه مدیریت گله مولد و شرایط نگه داری تخم قبل از جوجه کشی مناسب تر باشد درصد زنده ماندن نطفه و نطفه داری افزایش خواهد داشت.از طرفی در صورت استفاده از دستگاه جوجه کشی مناسب ، تعداد زیادی از این تخم ها تبدیل به جوجه خواهند شد ، نبابراین تعیین درصد جوجه در آوری یکی از معیارهای مهم عملکرد بخش جوجه کشی است.

۲-کیفیت جوجه در طول پرورش  
معمولا کیفیت تغذیه گله مولد و هم چنین شرایط دستگاه جوجه کشی در کیفیت جوجه بعد از تولد و تلفات آن نقش مهمی دارد.در صورتی که جوجه ها مواد معدنی و ویتامینی کافی در روزهای اول پس از تولد در بدن ذخیره نداشته باشند در روزهای اول پس از تولد تلفات زیادی خواهند داشت.هم چنین شرایط دما و رطوبت دستگاه نیز در وزن جوجه و سرزندگی آن نقش مهمی دارد.

شرایط نگه داری تخم نطفه دار
همان طور که قبلا نیز گفته شد مناسب ترین روش برای پرورش پرندگانی که قصد تولید تخم را از آنها داریم استفاده از قفس است زیرا در این صورت تخم ها بدون هرگونه آلودگی بوده و برای جوجه کشی مناسب می باشند.
دمای مناسب اتاق نگهداری تخم ها ۱۵-۱۳ درجه سانتی گراد و رطوبت مطلوب ۵۵-۶۵ درصد است.اگر دما بیشتر از ۲۰ درجه باشد جنین در تخم شروع به رشد کرده ولی چون تمام شرایط برای رشد فراهم نیست جنین تلف میشود و تنها رگ های خونی در تخم دیده میشوند ، دمای زیر ۱۰ درجه نیز سبب تلف شدن نطفه می شود.
درصد جوجه در آوری در تخم های که بیش از ۷ روز نگه داری میشوند کاهش می یابد ، هم چنین تخم هایی که کبوتر از ۲۴ ساعت از بدن پرنده خارج شده نیز نباید بلافاصله در دستگاه قرار گیرند چون PH آلبومین تخم بالا بوده و کیسه هوایی هنوز کامل نشده است.

تخم هایی که نباید در شانه هایی ستر قرار گیرند عبارت اند از  :

تخم های خیلی بزرگ ، تخم های خیلی ریز ، تخم های پوسته نازک یا لمبه ، تخم های بدون رنگ دانه ، تخم های آلوده به کود ، تخم های سوراخ دار ، تخم های ترک دار ، تخم های بدشکل و تخم های دوزرده.
عواملی که موجب افزایش و کاهش دوره جوجه کشی می شوند؟

عواملی که موجب افزایش طول دوره جوجه کشی میشوند:

 1. بزرگ بودن اندازه تخم از حد معمول
 2. پایین بودن دمای دستگاه ستر و هچر
 3. طولانی شدن زمان نگه داری تخم ها در سردخانه
 4. بالا بودن سن گله مولد

عواملی که باعث کاهش دوره جوجه کشی می شوند :

 1. کوچک بودن اندازه از حد معمول
 2. بالا بودن دمای دستگاه جوجه کشی
 3. جوان بودن گله مولد
 4. قرار دادن تخم در دستگاه بلافاصله پس از تولید

 

برنامه ریزی و حسابداری بخش جوجه کشی

شما به عنوان تولید کننده باید بتوانید اطلاعات هر بخش تولیدی را محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.حتی اگر در مقیاسی کوچک و در حد تولید خانگی نیز کار می کنید محاسبات مالی می تواند در رفع نواقص و افزایش بازدهی نقش بسیار اساسی داشته باشد ، بنابراین باید با روش هایی مناسب اطلاعات مربوط به تولید در هر بخش را جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
در بخش جوجه کشی یکسری ساختمان ها و تجهیزات ثابت قرار دارد که به عنوان سرمایه اولیه محسوب میشوند.هر سال معمولا هزینه ای بابت تعمیرات این ساختمان ها و تجهیزات صرف میشود و از طرفی باید مبلغی از سرمایه اولیه را بسته به طول عمر هر سرمایه به عنوان استهلاک در نظر گرفت .مجموع استهلاک و تعمیر سالیانه باید تقسیم بر تعداد دوره های جوجه کشی شود و در محاسبه هزینه های هر دوره جوجه کشی مورد استفاده قرار گیرد.
در هر دوره جوجه کشی تعداد تخم ورودی ، مواد مصرفی ، هزینه کارکنان ، آب ، برق و غیره در کنار هزینه های استهلاک و نگه داری به عنوان هزینه ثبت شود.خروجی و محصول هر دوره جوجه کشی ، جوجه یک روزه است که تعداد جوجه خروجی به عنوان درآمد در نظر گرفته میشود.
برای محاسبه قیمت تمام شده جوجه در هر دوره تولیدی ، کل هزینه ها بر تعداد جوجه تولیدی تقسیم میشود ، بنابراین ورودی به کارخانه جوجه کشی یکسری مواد اولیه و هزینه ها است و خروجی آن تعداد جوجه سالم است.
محاسبه قیمت تمام شده هر قطعه جوجه می تواند به عنوان شاخص در نظر گرفته شده و دوره های جوجه کشی با یکدیگر مقایسه و در صورت افزایش قیمت تمام شده در شرایط ثابت مانده هزینه مواد اولیه ، می توان علن کاهش بازدهی جوجه کشی را بررسی کرد.
برای محاسبه قیمت تمام شده جوجه در هر دوره تولیدی ، کل هزینه ها بر تعداد جوجه تولیدی تقسیم می شود.
در یکی از مجموعه های تولیدی که همکاری داشتم بعد از چند دوره جوجه کشی و ثبت اطلاعات مالی متوجه شدیم که قیمت تمام شده جوجه بسیار بیشتر از هزینه خرید مستقیم جوجه از بیرون از مجموعه بود که علت آن کیفیت پایین دستگاه های جوجه کشی و مدیریت جوجه کشی بود ، بنابراین تصمیم گرفتیم که با یکی از مجموعه های تولیدی دیگر برای تهیه جوجه همکاری داشته باشیم.

ارزیابی و مشکل یابی جوجه کشی

در جوجه کشی کبک درصد جوجه در آوری بیش از ۷۰ درصد باید باشد.در صورتی که با فراهم کردن شرایط توضیح داده شده به بیش از ۷۰ درصد نرسید و یا تمایل به جوجه درآوری بیشتری داشته باشیم در ابتدا باید به شناسایی مشکل بپردازیم.این اقدام باید در هر دوره انجام شود.با انجام این کار که بسیار کوتاه نیز است می توان مشکلات جوجه کشی را قبل از آن که خسارت زیادی وارد کند شناسایی نمود.

نحوه بررسی مشکلات جوجه کشی

 1. جدولی با ۸ ستون تهیه کرده و در بالای هر ستون موارد زیر نوشته شود :
  تعداد تخم بدون نطفه ، نطفه دار ، جنین کوچک ، جنین متوسط ، جنین رشد کرده ، جوجه کامل شده ، تخم ترک دار ، تخم گندیده.
 2. بعد از کسر تعداد جوجه ها از تعداد کل تخم های خوابانده شده در دستگاه تعداد تخم های جوجه نشده را محاسبه می کنیم.
 3. حدود ۱۰ – ۵ درصد تخم های جوجه نشده را به عنوان نمونه از قسمت های مختلف دستگاه انتخاب می کنیم.
 4. در محلی که کم ترین آلودگی را به سایر دستگاه ها منتلف کند و نور کافی وجود داشته باشد (ترجیحا نور طبیعی ) اقدام به شکستن و بررسی تخم ها می کنیم.
 5. موارد زیر را در حین شکستن تخم ها مشخص کرده و در ستون مربوطه علامت می زنیم.

تخم بدون نطفه : اگر اثری از نطفه نبود و هیچ لگه خونی و یا لکه سفید پخش شده ای نبود به عنوان تخم بدون نطفه در نظر می گیریم.برای یادگیری تشخیص بهتر تخم بدون نطفه ، تعدای از تخم از گله بدون مولد نر با گله نطفه دار مقایسه کنید.در تخم های بدون نطفه ، زرده و سفیده تغییر زیادی ندارد.
تخم نطفه دار رشد نکرده : در صورت مشاهده لکه خونی یا لکه سفید کوچک پخش شده به عنوان تخم نطفه دار در نظر میگیریم ، تشخیص تخم بدون نطفه باید با دقت بسیار زیاد انجام شود.
جنین کوچک : اگر جنین تشکیل شده بود و سر و چشمان جنین مشاهده شد به عنوان جنین کوچک در نظر میگیریم.
جنین متوسط : اگر جنین بدون پر که سر، چشم ، منقار ، بال ها و پاهای آن کاملا مشخص باشند به عنوان جنین متوسط در ستون مربوط علامت می زنیم.
جنین رشد کرده : چنانچه کرک های جوجه مشخص شود و کیسه زرده نیز در جلوی شکم جوجه مشاهده شود به عنوان جنین رشد کرده در نظر میگیرم.
جوجه کامل شده : چناجچه سر جوجه در قسمت پهن تخم قرار گرفته باشد و مایعات داخلی تخم کم باشد به عنوان جوجه کامل در نظر گرفته میشود.جوجه های که تحی تخم را سوراخ کرده ولی خارج نشده اند نیز جزو این مورد در نظر میگیرم.

تخم ترک دار : تخم های سوراخ ، پوسته شکسته و تخم های خشک شده را جزو این گروه علامت می زنیم.
تخم گندیده : تخم هایی که محتویات آنها تغییر شکل داده و معمولا به رنگ سایه و یا سبز دیده می شوند و دارای بوی تعفن هستند به عنوان تخم گندیده علامت می زنیم.
جمع هر ستون را محاسبه و پر تعداد تخم هایی نمونه گیری شده از دستگاه تقسیم و درصد ضرب می کنیم تا درصد هر یک از دلایل تخم های جوجه نشده و مشخص شود.

مشکلات رایج جوجه کشی

علت های رایج تبدیل نشدن تخم به جوجه با توجه به جدولی که از نمونه تخم های جوجه نشده تهیه می شود می تواند شامل موارد زیر باشد :

 1. علت های تخم های بدون نطفه :
  تخم های بدون نطفه معمولا به دلیل شرایط پرورش گله مولد تولید می شوند.از مهم ترین دلایل بدون نطفه بودن تخم ها عبارتند از : نامناسب بودن نسبت نر به ماده ، ضعیف یا کوچک بودن نرهای گله ، یا سرمای محیط در زمان جمع آوری و انتقال تخم ، مسن بودن نرهای گله ، کبود نور در گله و بیماری.
 2.  علت های تخم نطفه دار رشد نکرده :
  تخم هایی که نطفه دار بوده اند اما نطفه رشد نکرده است می تواند نشانه تلفات جنین قبل از قرار گرفتن در دستگاه جوجه کشی باشد.مهم ترین دلایل وجود تخم های نطفه رشد نکرده عبارتند از : عدم جمع آوری سریع تخم از سالن مولدان ، شرایط ضدعفونی نامناسب پس از جمع آوری ، شرایط نامناسب نامگذاری اتاق نگه داری تخم ، عدم انتقال مناسب تخم از سردخانه به دستگاه ستر.
 3. علت های تلفات جنین کوچک :
  انبار کردن طولانی مدت تخم در شرایط رطوبت کم قبل از خواباندن در دستگاه ، نوسانات حرارتی دستگاه ستر و ترک خوردن پوسته در حین جابه جایی از مهم ترین دلایل تلف شدن جنین در روز های ابتدایی رشد است.
 4. علت های تلفات جنین متوسط :
  در اواسط جوجه کشی مواردی از قبیل چرخش ناکافی تخم ها ، کبودهای ویتامینی در گله مولد به خصوص ویتامین E ، تهویه نامناسب دستگاه و نوسانات دمای دستگاه می تواند از مهم ترین دلایل تلف شدن جنین باشد.
 5. علت های تلفات جنین رشد کرده :
  دلایل زیادی سبب تلف شدن جنین در اواخر دوره ستری میشود که مهم ترین آنها عبارتند از : شرایط نامناسب دستگاه مثل تهویه و دما ، کمبود اکسیژن در دستگاه و جابه جایی نامناسب تخم از ستر به هچر.
 6. علت های تلفات جوجه کامل شده :
  مهم ترین دلایل تلف شدن جوجه قبل از خروج از تخم می تواند تهویه نامناسب و کمبود اکسِیژن ، گرم شدن بیش از حد دستگاه هچر و کمبودهای تغذیه ای گله مادر باشد.
 7. علت های خم ترک دار : بخش از دلایل تخم های ترک دار مربوط به شرایط گله مادر به خصوص تغذیه است و بخش عمده به دلیل اسیب های فیزیکی در حین جابه جایی است.
 8. علت های تخم گندیده:
  در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی در گله مولد و به خصوص در زمان نگه داری تخم ، درصد تخم های گندیده زیاد خواهد شد. نظافت دستگاه ستر و هچر هم در تولید این نوع تخم ها تاثیر زیادی دارد.در صورت عدم ضدعفونی مناسب دستگاه های جوجه کشی حتی احتمال انتقال آلودگی به جوجه های متولد شده نیز وحود دارد که سبب کاهش رشد و تلفات جوجه در طول دوره پرورش خواهد شد.

رفع مشکلات جوجه کشی

برای اصلاح مشکلات بخش جوجه کشی بهتر است به رفع مشکل مهم ترین دلایل کاهش جوجه در آوری اقدام کنیم . چون بسیاری از نواقص موجود در سیستم جوجه کشی در همه دلایل تلفات نقش دارند و با رفع یکی از نواقص و مشکلا جوجه کشی سایر موارد نیز تا حدودی برطرف خواهد شد.
درصورت مشاهده موارد غیر نرمال و یا افزایش درصد یکی از دلایل جوجه نشدن تخم ها می توان نمونه های بیشتری گرفت و با دقت بیشتری تخم ها را بررسی و مشکلات را رفع نمود.

مطالب مشابه

تغذیه پرندگان شکاری

تغذیه پرندگان شکاری

تغذیه پرندگان شکاری تغذیه پرندگان شکاری :سلامتی یک پرنده شکاری...

مراقبت های پیش از جوجه کشی بلدرچین

مراقبت های پیش از جوجه کشی بلدرچین

مراقبت های پیش از جوجه کشی بلدرچین مراقبت های پیش...

لانه بلدرچین

لانه بلدرچین

لانه بلدرچین لانه بلدرچین : اطمینان حاصل کنید که اینکه...