آموزش جوجه کشی کبک بخش چهارم

آموزش جوجه کشی کبک بخش چهارم

آموزش جوجه کشی کبک بخش چهارم

در سه قسمت قبل آموزش جوجه کشی از کبک بخش اول  و آموزش جوجه کشی از کبک بخش دوم  و آموزش جوجه کشی از کبک بخش سوم به ترتیب به موارد چون شرایط ساختمان جوجه کشی کبک ، دستگاه ستر – دستگاه ها و تجهیزات جوجه کشی کبک ، بهداشت ستری و … پرداختیم.

در این بخش نگاهی به دید هچری در پرورش کبک خواهیم داشت.

بخش هچری کارخانه جوجه کشی – آموزش جوجه کشی کبک بخش چهارم

آموزش جوجه کشی کبک بخش چهارم : چهار روز پایانی رشد جوجه در بخش هچری انجام میشود.بخش هچری محل تکمیل رشد جوجه ها و خروج جوجه از تخم است ، بنابراین یکی از کلیدی ترین مراحل رشد جنین در بخش هچری اتفاق می افتد.
تمام نکات بهداشتی و مدیریتی که در مورد ستر بیان شد در این قسمت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.در بخش هچری چرخش تخم نباید انجام شود و تخم ها در سبد های هچری قرار می گیرند.رطوبت در بخش هچری حداقل 100 درصد افزایش داده میشود.به مقدار جزئی می توان دما را نیز کاهش داد ( حدود 0.3 درجه سانتی گراد).

فن-دستگاه-جوجه-کشی
<noscript><img class="size-full wp-image-9662" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/فن-دستگاه-جوجه-کشی.jpg" alt="فن-دستگاه-جوجه-کشی" width="750" height="550" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/فن-دستگاه-جوجه-کشی.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/فن-دستگاه-جوجه-کشی-300x220.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript></a> فن-دستگاه-جوجه-کشی

مهم ترین عامل تعیین کننده در درصد جوجه در آوری در روزهای پایانی دسترسی به اکسیژن است.به خصوص در تراکم های زیاد تخم در دستگاه ، بایستی تهویه به صورت ایدئال انجام شود.چون در این مرحله جنین دارای متابولیسم زیادی بوده و تقریبا به رشد کامل رسیده و نیاز به اکسیژن بیشتری داشته و گازهای سمی حاصل از متابولیسم نیز تولید می کند.
نکته قابل توجه این که در این مرحله جوجه به دلیل متابولیسمی که دارد تولید گرما میکند و این گرما در فضای محدود دستگاه جوجه کشی سبب افزایش دما شده و به دلیل این که هنوز سیستم کنترل دمای بدن در جوجه کامل نشده است به سرعت این گرما به جوجه آسیب وارد می کند و می تواند یکی از دلایل مهم کاهش درصد جوجه در آوری باشد.
دمای اتاق هچری نباید هیچ گاه بیش از 28 درجه سانتی گراد باشد.دستگاه و اتاق هچری بایستی به سیستم خنک کننده مجهز باشند و تهویه نیز بایستی کارایی بسیار زیادی داشته باشد.
معمولا در تابستان به دلیل گرمای محیط و در نتیجه گرمایی بیش از حد داخل دستگاه درصد جوجه در آوری به شدت افت پیدا می کند که می توان با خنک کردن اتاق ستر و هچر درصد جوجه در آوری را به وضعیت نرمال رساند.

انتقال تخم از ستر به هچر
<noscript><img class="size-full wp-image-9663" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/انتقال-تخم-از-ستر-به-هچر.jpg" alt="انتقال تخم از ستر به هچر" width="750" height="550" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/انتقال-تخم-از-ستر-به-هچر.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/انتقال-تخم-از-ستر-به-هچر-300x220.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript></a> انتقال تخم از ستر به هچر

انتقال تخم از ستر به هچر – آموزش جوجه کشی کبک بخش چهارم

در اواخر دوره جوجه کشی که برای کبک روز بیستم است لازم است تخم ها از دستگاه ستر خارج شده و به دستگاه هچر منتقل شوند ( برای دستگاه های خانگی و با ظرفیت کم ، بخش ستری و هچری در یک دستگاه می باشند.)
در انتقال تخم ها از ستر به هچر باید توجه داشت که دما و رطوبت محیط تاحد دمای دستگاه ها افزایش داده شود.دمای مناسب محیط برای انتقال تخم ها از دستگاه ستری به هچری 35 درجه سانتی گراداست.عملیات انتقال از شانه های ستر به سبدهای هچر به سرعت و با دقت کافی انجام شود.برای این کار صفحه نرمی بر روی شانه ها قرار داده شده و با چرخاندن شانه ( 180 درجه ) تخم ها را بر روی صفحه ( که بهتر است لبه دار نیز باشد ) تخلیه کرده و بعد به آرامی بع داخل سبد هچری منتقل می شوند.باید دقت کنیم که در هنگام انجام این کار ضربه ای به تخم وارد نشود چرا که ضربه های حتی خیلی کوچک به تخم کبک سبب ترک خوردن پوسته و مرگ جنین می شود.
مهم ترین مسئله تهویه سالن است ، نباید در زمان انتقال ، جریان هوا در اطراف تخم ها متوقف شود.هواکش ها در زمان این کار باید همچنان روشن بمانند ، گاهی کارکنان برای آسایش خود خاموش می کنند که این کار سبب میشود میزان اکسیژن برای جوجه ها کاهش یافته و یا افت درصد جوجه در آوری همراه شود.

خروج جوجه از دستگاه هچر – آموزش جوجه کشی کبک بخش چهارم

با توجه به این که ساعت تولد جوجه ها داری نوسان است معمولا پس از این که 80 درصد جوجه ها کاملا خشک شدند شمارش و خروج جوجه از دستگاه انجام میشود.اگر زمان تولد جوجه ها داری نوسان زیادی بود یعنی تعدادی از جوجه ها خیلی زود متولد شدند میتوان خروج جوجه از تخم را در دو یا چند مرحله انجام داد.از زمان تولد اولین جوجه تا خروج از دستگاه نباید بیش از 24 ساعت بگذرد چون سبب از دست رفتن آب و تلفات جوجه در دستگاه جوجه کشی و در زمان پرورش خواهد داد.
یکی از مشکلات در هچر شمارش جوجه و جدا کردن جوجه های وازد است.بهتر است از افراد دقیق برای شمارش جوجه استفاده شود.به هر حال مقداری از جوجه های وازده وارد سالن پرورش خواهند شد که اکثر آن ها در روزهای اول تلف میشوند و با این که می توان آن ها را در سالن جدا و معدوم کرد.
کارهای روزانه و هفتگی بخش جوجه کشی
در صورتی که از سالن جوجه کشی و دستگاه ها به صورت مداوم و منظم استفاده میشود باید یک برنامه ریزی دقیق برای جلوگیری از اختلال در کار تنظیم نمود.
با توجه به این که دوره جوجه کشی کبک در حدود 24 روز است و حدود 3 روز جهت آماده سازی دستگاه ها زمان نیاز است بنابراین هر سیکل جوجه کشی در حدود 27 روز خواهد بود ، اما در عمل نگه داری تخم های نطفه داری که به صورت روزانه در مجموعه تولید میشود به مدت 27 روز امکان پذیر نبوده و با توجه به افزایش درصد نطفه میری و هم چنین کاهش کیفیت جوجه باید تخم ها را در دوره های زمانی کوتاه تر در دستگاه قرار داد.
به عنوام مثال می توان هر 9 روز یک بار تخم ها در دستگاه قرار داد بنابراین متناسب با میزان تخم تولیدی در دوره های زمانی 9 روزه باید ظرفیت دستگاه را مشخص نمود ، که با توجه به دوره جوجه کشی کبک در این شرایط ما به 3 دستگاه ستر و یک دستگاه هچر نیاز داریم.
مثلا اگر تولید تخم روزانه گله مولد کبک ما 1000 عدد باشد بنابراین مجموع تخم هایی که در طی 9 روز جمع آوری میشود حدود 9000-1000 عدد خواهد بود.البته باید توجه داشت تخم هایی که در 4-5 روز اول جمع آوری میشوند باید در راک های مخصوص قرار گرفته که بتوان هر 6-8 ساعت یک بار چرخش را انجام داد.
در این شرایط هر 8 یا 9 روز یک بار تخم ها در یکی از دستگاه های ستر قرار میگرند و بعد از 21 روز تخم ها به دستگاه هچر انتقال داده میشوند.در این فرصت دستگاه ستر برای پذیرش تخم های جدید آماده میشود.از طرفی بعد از خروج جوجه از دستگاه هچر نیز دستگاه باید سریعا برای پذیرش گروه بعدی تخم از دستگاه ستر آماده شود.
هر چه مدت نگه داری تخم کم تر باشد درصد هچ و کیفیت جوجه تولیدی افزایش می یابد.ولی با کوتاه شدن دوره های تخم خواباندن در دستگاه ، تعداد گروه های پرورش و فاصله سنی بین هرکدام کم تر خواهد شد بنابراین سبب پیچیدگی کار پرورش میشود.با توجه به طولانی بودن دوره پرورش کبک ( حدود 3.5 ماه ) در صورتی که به عنوان مثال هر 10 روز یکسری جوجه داشته باشیم عملا از زمان ورود اولین جوجه به سالن تا خروج آن حدود 10 دوره پرنده جدید خواهیم داشت که حجم کاری پیچیده و زیادی را در بخش پرورش ایجاد خواهد نمود.
بنابراین در اکثر واحد های پرورش کبک معمولا در دوره های طولانی تر تخم در دستگاه خوابانده میشود و یا این که در تعدادی از دوره ها تخم نطفه دار و یا جوجه به فروش می رسد.

مطالب مشابه

نطفه سنجی در جوجه کشی اردک

نطفه سنجی در جوجه کشی اردک – کندل کردن ( نوربینی )

نطفه سنجی در جوجه کشی اردک – کندل کردن (...

تاریخچه تخم مرغ

تاریخچه تخم مرغ

تاریخچه تخم مرغ  و ارزش غذایی تخم مرغ  تاریخچه تخم...

دما و رطوبت سالن نگهداری بلدرچین

دما و رطوبت سالن نگهداری بلدرچین و عوامل موثر بر آن

ادامه مقاله دما و رطوبت سالن نگهداری بلدرچین و عوامل...