آموزش پرورش بلدرچین ژاپنی تخمگذار و گوشتی

آموزش پرورش بلدرچین ژاپنی تخمگذار و گوشتی

آموزش پرورش بلدرچین ژاپنی تخمگذار و گوشتی

آموزش پرورش بلدرچین ژاپنی تخمگذار و گوشتی : بلدرچین ژاپنی از پرندگان مقاوم است که در قفسهای کوچک رشد و ارزان برای نگه داشتن می باشند. آنها با بیماری های مشترک طیور تحت تاثیر قرار می گیرند اما نسبتا در برابر بیماری مقاوم هستند. بلدرچین های ژاپنی در حدود ۶ هفته بالغ می شوند و معمولا تولید تخم کامل با دوره ۵۰ روزه همراه است. با مراقبت های مناسب، مرغ ها باید ۲۰۰ تخم در سال اول خود بگذارند. متوسط طول عمر آن تنها ۲ تا ۲/۵ سال است. موضوع وزن پرندگان تحت تأثیر آزمایش ژنتیک نیست. بلدرچین های نر بالغ در حدود ۱۰۰-۱۴۰ گرم، ルー حالی که مادهها کمی سنگین نر، ۹ حدود ・eぶいえ・-Y وزن دارند. مادهها l پرهای قهوهای گلو و پرهایی در سینه به صورت زنگ زده مشخص می شوند. نرها همچنین دارای غده کلوکال (CIOaCal) در گلو هستند که ساختار پیازی شکل در لبه فوقانی دهانه است که موجب ترشح ماده کف آلود سفید می شود. این غده منحصر به فرد برای بررسی آمادگی جسمی باروری نرها استفاده می شود. تخم بلدرچین های ژاپنی به رنگ قهوهای خال *سمبر “” دار و اغلب به رنگ آبی از مواد گچی سفید پوشانده شده است. به نظر می رسد پوسته هر تخم بلدرچین با یک الگو با ویژگی رنگ متفاوت از دیگر تخمها ji 7A متوسط وزن تخم در حدود ۱۰ گرم، در حدود وزن بدن مرغ بلدرچینها می باشد. وزن جوجههای جوان در زمان جوجه کشی ۶-۷ گرم است و قهوهای با راه راه زرد هستند. پوسته ها شکننده هستند، بنابراین باید مراقبت با دقت انجام گردد.

تولید مثل بلدرچین ژاپنی

تحقیقات نشان می دهد گروه بندی به صورت یک نر با دو یا سه ماده باروری را بالا خواهد برد. درگیری نرها می شود. جفتگیری جفت در قفس فردی نیز باعث افزایش باروری می شود. باروری به طور قابل توجهی در پرندگان مسن تر کاهش مییابد اجتناب از جفت گیری افراد، به دلیل تولید و تناسلی در میان هم نژادها بروز ناهنجاری ها را افزایش میدهد و تا حد زیادی می تواند عملکرد تولید مثل را کاهش دهد. به همین دلیل، مطلوب است برای ثبت تعداد مرغ روى تخمهای جوجه کشی، آنها در گروه های مختلف قرار داد و به طور دائم نشانه گذاری جوجهها در هر زمان انجام شود.تاریخچه پرورش را میتوان با استفاده از نوارها بالدار یا نوار پا برای شناسایی و سوابق بلدرچین در تمام سنین نگهداری شود.


جوجه کشی | دستگاه جوجه کشی

مطالب مشابه

اجزای داخلی تخم مرغ

ساختمان و اجزای داخلی تخم مرغ

ساختمان و اجزای داخلی تخم مرغ ساختمان و اجزای داخلی...

محوطه مخصوص پرورش پرنده بلدرچین

محوطه مخصوص پرورش پرنده بلدرچین – بخش چهارم

محوطه مخصوص پرورش پرنده بلدرچین   ۶) شرایط خاک همان...

پرورش کبک

پرورش کبک از تخم تا جوجه – چگونه کبک پرورش دهیم

 پرورش کبک از تخم تا جوجه  پرورش کبک از تخم...