ایجاد تاسیسات پرورش بلدرچین و نگهداری از بلدرچین جنسیت نر و ماده

جوجه بلدرچین

بمنظور ایجاد تاسیسات پرورش بلدرچین ، محلی را که دارای آب ، برق و راه بوده و در مکانی خلوت قرار گرفته است بر اساس مطالب بیان شده ، انتخاب میشود. یکی از دلایل دور بودن از اماکن عمومی بدلیل ایجاد بوی نامطبوع و جذب مگس می باشد . به همین دلیل نیاز به ایجاد سالن های جداگانه جهت پرورش مولدین و جوجه ها و تاسیسات می باشد. این واحدها را میتوان بر اساس ظرفیت آنها به شکل مجزا و یا به شکل واحدهای جداگانه داخل یک ساختمان ایجاد نمود .

تاسیسات پرورش بلدرچین

جهت قرارگیری سالن ها از نظر آفتابگیر بودن مهم و با اهمیت می باشد ، برای مثال در مناطق گرمسیر قسمت طولی سالن ها باید در جهت شرق به غرب ساخته شود . اگر سایبان ساختمان هم مقداری طولانی در نظر گرفته شود از افزایش دمای داخل سالن در فصل تابستان کاسته خواهد شد ، زیرا در این فصل خورشید مدار عمومی را طی میکند اما در مناطق سردسیر طول سالن در جهت شمال به جنوب ساخته شده و با ایسن کار سالن ها در فصل زمستان آفتابگیر خواهند شد .اماکن بادگیر ، ارتفاعات و کنار دریا محلی مناسب برای پرورش بلدرچین نمی باشد . مکان پرورش را میتوان به شکل بسته و باز ساخت . داخل سالن پرورش ، بر اساس برنامه و نحوه پرورش ، ظرفیت جوجه ریزی در نظر گرفته شده و سرمایه موجود پرورش دهنده و … آماده میشود . اگر پرورش در کف شده و سرمایه موجود پرورش دهنده و …  آماده میشود .

نگهداری جوجه بلدرچین

اگر تاسیسات پرورش بلدرچین در کف سالن مد نظر باشد از بستر استفاده میشود. در این سیستم ارتفاع بستر در فصل تابستان 3 الی 5 سانتیمتر و درفصل زمستان 5-8 سانتی متر در نظر گرفته شده و با کاه ، تراشه نجاری ، پوسته برنج و یا خاک اره پوشانده میشود . درجه حرارت مطلوب در پرورش بلدرچین بالغ مابین 21-27 درجه سانتیگراد است . سیستم قفس بلدرچین در انواع مختلف متداول است . کف قفس را میتوان در اندازه های مختلف انتخاب نمود ، اما ارتفاع آن باید در حدود 15-17 سانتیمتر باشد . در قفس هایی با ابعاد مذکور میتوان 3-4 بلدرچین نگهداری نمود . در قفس هایی با ابعاد کوچک یک نر و یک ماده ، اما در ابعاد بزرگ به ازای دوتاسه بلدرچین ماده یک بلدرچین نر در نظر گرفته میشود . قفس های سیستم آپارتمانی ، بمنظور جمع آوری فضولات ، قسمت تحتانی هر قفس با کف فلزی پوشانده میشود . فضولات جمع شده بصورت اتوماتیک و یا بصورت دستی تخلیه و پاکسازی میشود. در قفسهای تیپ کالیفرنیا ، مدفوع مستقیما به کف سالن ریخته و در آنجا جمع میگردد. تخلیه مستمر فضولات تولید شده از نظر تهویه و تامین هوای پاکیزه داخل سالن موثر است . شبکه های کف قفس در هر حالت بیان شده در بالا ، باید در ابعاد 1 – 1.5 سانتیمتر و اما اندازه شبکه سقف و دیواره ها 3 در 5 یا 3.5 در 4 سانتیمتر بهتر است . بمنظور سرازیر شدن تخمها ،کف می یابد با زاویه 15 درجه ساخته شود و جهت جلوگیری از شکستن تخمها در اثر برخورد با جدار شبکه فلزی ، سراسر شبکه محل تجمع تخمها با ابر پوشانده میشود . این عمل در تاسیسات پرورش بلدرچین برای جلوگیری از رشکسته شدن تخم ها بسیار مفید است . پرورش بلدرچین بصورت گروه های بزرگ نیز در داخل قفس امکان پذیر می باشد ، اما تراکم آنها نباید از 50 قطعه بیشتر شود .

بلدرچین های نر و ماده

برای اجرای این روش ابعاد مختلف قفس بر اساس تعداد بلدرچین به شرح زیر می باشد :

به ازای هر 25 قطعه بلدرچین : 60 در 60 در 30

به ازای هر 50 قطعه بلدرچین : 60 در 120 در 30

بمنظور کنترل و جلوگیری از امکان جست و خیز ، پرواز و ایجاد زخم ، ارتفاع قفس ها نباید بیشتر از 30 سانتی متر باشد .

مطالب مشابه

عقاب ماهی گیر

عقاب ماهی گیر : نحوه شکار و زندگی این پرنده

  عقاب ماهی گیر : نحوه شکار و زندگی این...

جوجه کشی تخم اردک - duck

آموزش جوجه کشی تخم اردک

جوجه کشی تخم اردک جوجه کشی تخم اردک این نوشته بر...

ساخت یک دستگاه جوجه کشی کوچک

ساخت یک ماشین جوجه کشی ابتدایی برای جوجه کشی مصنوعی

ساخت یک ماشین جوجه کشی ابتدایی برای جوجه کشی مصنوعی...

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.