تاثیر نور در پرورش مرغ گوشتی

تاثیر نور در پرورش مرغ گوشتی

تاثیر نور در پرورش مرغ گوشتی

تاثیر نور در پرورش مرغ گوشتی : بر خلاف پولت های تخم گذار ( نیمچه تخمگذار ) که برنامه نوری در بلوغ  شروع و در ادامه تخم گذاری و تحریک آنها به  بروز رفتار های هیستری ( هیجان و احساسات غیرقابل کنترل ) ، پرخواری و دیگر آزاری تاثیر دارد . نقش اصلی نور در پرورش جوجه گوشتی ایجاد شرایط لازم برای دیدن جوجه ها و دسترسی آنها به آب و دان است.امروزه از برنامه های کنترل نوری برای کاهش آسیب مرگ ناگهانی و مشکلات پا استفاده می کنند .بعلاوه تاریکی در اجداد اولیه مرغ یک پدیده طبیعی بوده و و احتمالا ژن آنها با توجه به این موضوع تکامل یافته است.
موضوعی که در توصیه های جدید پرورش جوجه گوشتی به چشم می خورد.

طیف نور در پرورش مرغ گوشتی
طیف نور در پرورش مرغ گوشتی

چشم انسان نور مرئی با طول موج های بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر را می بیند.مرغ ها نیز قادر به دیدن همین طول موج ها هستند.مقایسه نور های تک رنگی نشان داد که سرعت رشد جوجه ها در نور بنفش تا سبز بیشتر از نور های با طول موج بلند تر و یا نور سفید است . کمترین دید مرغ ها در نور آبی کمرنگ است.از این خاصیت برای گرفتن آنها در زمان بارگیری استفاده می شود.
برنامه نوری سالن پروش جوجه های گوشتی از عوامل مهم عملکرد تولید و سلامت آنها محسوب می شود . اغلب برنامه های نوری با توجه به تغییرات از پیش تعیین شده سنی در جوجه ها طراحی می شود و بسته به وزن کشتار جوجه ها تغییر می کند . بین برنامه کنترل آسیب و برنامه نوردهی سالن ارتباط هایی وجود دارد که در مباحث بعدی به آن اشاره می شود . به هر حال طراحی برنامه نوری سالن ها ی پرورش جوجه گوشتی باید ساده باشد . برنامه های پیچیده را به زحمت می توان اجرایی کرد . در تمامی برنامه های نوری که در ادامه به آنها اشاره می کنیم در هفته اول از زمان بندی یک ساعت تاریکی و ۲۳ ساعت نور استفاده می شود تا سیستم ایمنی جوجهخ ها تحریک شده و در روز های اولیه به غذا بخورند. کاهش نور روزانه در این روز ها باعث کاهش ظرفیت مصرف خوراک جوجه ها و کاهش وزن یک هفتگی آنها می شود.
شدت نور ۳۰ تا ۴۰ لوکس در هفته اول اعمال می شود و سپس به تدریج شدت نور به ۵ تا ۱۰ لوکس کاهش می یابد.نور سالن باید در تمامی نقاط آن یکنواخت باشد. براساس قانون اتحادیه اروپا نور سالن های پرورش طیور در هیچ یک از لحظات نباید کمتر از ۲۰ لوکس باشد.
در مناطق گرم و وقتی کنترل های محیطی در اختیار مرغدار نیست برای حد اکثر کردن آسایش جوجه ها ساعات نور روزانه زمان بندی می شود.برای مثال وقتی جوجه ها در سالن باز و بدون کنترل محیطی پرورش می یابند در دوره هایی از روز که هوا گرم است ظرف غذا را از برابر آنها بر می دارند و در عوض ساعاتی از شب را که هوا خنک تر است نور آنها را تامین کرده و خوراک را در اختیارشان قرار می دهند.

انواع برنامه نوری در پرورش مرغ گوشتی ( تاثیر نور در پرورش مرغ گوشتی )

با وجود این که توصیه نور مورد پرورش مرغ گوشتی در برخی کشور ها تابع قوانین محلی است ولی نور دهی آنها دارای ۴ جنبه مهم است که عبارتند از :

  1. طول موج
  2.  شدت نور
  3.  فواصل زمانی دوره نور/تاریکی
  4. توزیع دوره های نوری

 

در ادامه سه روش کلی تنظیم نور در سالن های طیور معرفی شده است . قابل ذکر است که برنامه های نوری به ویژه محدودیت نور به تنهایی عامل تعیین کننده  میزان موفقیت آنها نیست  و یک سری مسائل در نتیجه آن موثر است.برای مثال پس از یک هفتگی هر چه برنامه نوری زودتر آغاز شود نتیجه آن بهتر است.جوجه های مسن از محدودیت نوری  سود بیشتری می برند.سرعت رشد جوجه ها تراکم آنها در واحد سطح  تامین دانخوری کافی  و .. بر نتیجه برنامه نوری  موثر است .

۱.نور دائمی در تاثیر نور در پرورش مرغ گوشتی : فارغ از نور ۲۴ ساعته  شبانه روز اول  اغلب مرغدار ها برنامه نوری دائم  را اعمال می کنند. لحظات تاریکی در واقع  برای عادت دادن جوجه ها به حوادث ناگهانی از قبیل  رفتن برق و امثال آن است.

۲- یک بار محدودیت نور روزانه در تاثیر نور در پرورش مرغ گوشتی : قبلا فکر می کردند تغذیه دائمی و ۲۴ ساعته جوجه ها مناسب است ولی شواهد نشان می دهد که لزوما این مسئله صحیح نیست . تاریکی بر قابلیت تولید ، سلامت ، سرعت متابولیسم و تولید گرما در بدن ، فیزیولوژی و رفتار پرندگان اثر دارد .برخی فرایند های فیزیولوژیک بدن از قبیل تشکیل استخوان و هضم مواد طبیعی تابع ریتم های روزانه هستند و تامین الگوی تاریک / روشن ، شب / روز و استراحت / فعالیت برای جوجه ها موجب تشویق الگوی طبیعی رشد و توسعه بدنی آنها می شود .

مرغ گوشتی
مرغ گوشتی

تاریکی در پرورش مرغ گوشتی برکاتی هم دارد ( تاثیر نور در پرورش مرغ گوشتی )
الف: کاهش رشد اولیه جوجه ها در ضمن افزایش رشد جبرانی آنها در مراحل بعدی و رسیدن به وزن کشتار مناسب و یکسان آنها مشروط بر این که دوره تاریکی افراطی نباشد.تاریکی همچنین موجب افزایش یکنواختی وزنی جوجه ها می شود .
ب: اعمال تاریکی موجب کاهش متابولیسم و صرفه جویی انرژی در لحظات استراحت شده و کارایی تبدیل غذایی را افزایش می دهد.
ج- بهبود سلامت جوجه ها بدلیل کاهش مرگ ناگهانی آسیب و مشکلات اسکلتی
د- تاثیر بر عملکرد لاشه کاهش نسبت درصد سینه و افزایش درصد ران به لاشه بدون اثر بر درصد چربی حفره بطنی .
ه- بهبود سیستم ایمنی جوجه ها از طریق افزایش ترشح ملاتونین .

ملاتونین هورمونی است که در غدهٔ صنوبری (پینه‌آل)، غدهٔ کوچکی در مغز، تولید می‌شود و به تنظیم چرخهٔ خواب و بیداری در بدن کمک می‌کند.
برنامه نوری یک بار محدودیت روزانه به این معنی است که برای تامین شرایط فیزیولوژیک مناسب در روز یک استراحت کوتاه و کامل به جوجه ها داده شود . افراد با تجربه توصیه می کنند که جوجه ها بعد از ۷ روزگی حداقل روزانه در معرض ۴ ساعت تاریکی قرار گیرند در غیر این صورت رفتار مصرف غذا و آب آنها به دلیل محرومیت از خواب دچار اختلال می شود عملکرد آنها کاهش می یابد و آسایش آنها در معرض خطر قرار می گیرد که سازکار با استاندارد های حقوق حیوانات نیست. توجه شود که در هفته اول ۲۳ ساعت نور داده می شود و محدودیت پس از آن آغاز می گردد.همچنین در جوجه هایی که در وزن بالاتر ذبح می شوند ساعات تاریکی روزانه از ۴ به ۶ ساعت افزایش می یابد.

پرورش مرغ گوشتی
پرورش مرغ گوشتی

مدت تاریکی در یک دفعه محدودیت بیش از ۴ ساعت نشود . خوراک مصرفی پس از ۴ ساعت از دستگاه گوارش خارج می شود و اگر دوره های تاریکی طولانی شود موجب توسعه رفتارهای تهاجمی جوجه ها در زمان دسترسی به دان می گردد .
نتیجه وارد آمدن صدمات فیزیکی به جوجه ها ، کاهش کیفیت لاشه ی آنها است.بعلاوه تاریکی بیش از ۴ ساعت موجب کاهش گوشت سینه و افزایش گوشت ران می شود که برای واحد هایی که گوشت قطعه بندی و استخوان گیری شده تهیه می کنند اهمیت دارد.
نکته دیگر این که رفتار خوراک خوردن جوجه ها بموازات تغییر ساعات نور روزانه تغییر کرده و اصلاح می شود . آنها خود را آداپته می کنند . برای مثال تغییر نور از ۲۴ به ۱۲ ساعت در ۳ روز اول موجب کاهش مصرف کاهش خوراک به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد می شود در حالی که در روز ۸ کاهش مصرف خوراک به ۱۰ درصد تقلیل می یابد . جوجه ها در حضور نور به انباشتن چینه دان پرداخته و در دوره تاریکی آن را مصرف می کنند . پس از بازگشت نور ایمن عمل تکرار می شود .

مطالب مشابه

مضرات مصرف آنتی بیوتیک ها

مضرات مصرف آنتی بیوتیک ها

مضرات مصرف آنتی بیوتیک ها مضرات مصرف آنتی بیوتیک ها...

عقاب ماهی گیر

عقاب ماهی گیر : نحوه شکار و زندگی این پرنده

  عقاب ماهی گیر : نحوه شکار و زندگی این...