جوجه کشی کبک – آموزش جوجه کشی از کبک بخش دوم

دستگاه ها و تجهیزات جوجه کشی کبک

دستگاه ها و تجهیزات جوجه کشی کبک : برای جوجه کشی کبک به دو دستگاه ستر و هچر با شرایط تقریبا یکسان ، اتاق نگه داری تخم ، شانه مخصوص دستگاه ( برای کبک ظرفیت هر شانه ۶۴ عدد تخم است ) و برق نیاز است.دوران جوجه کشی کبک ۲۴ روز است ، تخم ها را در ۲۰ روز اول در دستگاه ستر و در ۴ روز پایانی در دستگاه هچر قرار می دهیم.

تخم ها بعد از جمع آوری ( ۳ بار در روز ) از سالن مولدان ، قبل از قرار گرفتن در دستگاه ستر در سردخانه یا اتاق نگه داری تخم که دمای آن باید ۱۳ – ۱۵  درجه سانتی گراد باشد نگه داری می شوند.انتقال مستقیم تخم از سردخانه به دستگاع ستر(دمای ۳۷٫۸ درجه سانتی گراد)سبب شوک حرارتی شده و این شوک درصد جمع آوری را کاهش می دهد ; بنابراین بهتر است قبل از گذاشتن تخم در دستگاه دمای سردخانه را بالابرده و یا چند ساعت تخم ها را در اتاق ستری ( یا دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتی گراد ) قرار داد و سپس به دستگاه ستر منتقل کرد.

بهتر است قبل از گذاشتن تخم در دستگاه ، دمای سردخانه را بالا برده و یا چند ساعت تخم ها را در اتاق ستری ( با دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتی گراد) قرار داد و سپس به دستگاه ستر منتقل کرد.

پس از قرار دادن تخم در ستر بهتر است دمای دستگاه ستر را به آرامی افزایش دهیم.قبل از گذاشتن تخم در دستگاه ستر لازم است تخم ها و دستگاه را ضدعفونی کرد که این کار را می توان با استفاده از مخلوط پرمنگنات پتاسیم با محلول فرمالین ۳۷ درصد تجاری انجام داد.

نکته مهم در نحوه قرار دادن تخم ها در شانه این است که قسمت پهن تخم به سمت بالا باشد.دمای مناسب پخش ستری ۳۷٫۸ درجه سانتی گراد یا ۱۰۰ درجه فارنهایت و رطوبت آن هم حدود ۶۰-۶۵ درصت است ، رطوبت کم باعث کاهش آب تخم و تلف شدن جنین و رطوبت زیاد هم سبب خیس شدن تخم و ورود آلودگی به داخل آن و درنهایت حفه شدن جوجه میشود.

تفاوت مهم بین پخش ستری و هچری مربوط به چرخش تخم است که در دستگاه ستر هر ۲-۴ ساعت یک بار چرخش انجام میشود ( جهت ثابت بودن زرده در وسط تخم ) در حالی که در دستگاه هچر نیازی به این چرخش نیست.

تفاوت مهم بین بخش ستری و هچری مربوط به چرخش تخم است که در دستگاه ستر هر ۲ – ۴ ساعت یک بار چرخش انجام میشود ( جهت ثابت بودن زرده در وسط تخم ) در جالی که در دستگاه هچر نیازی به این چرخش نیست.

بعد از گذشت ۲۰-۲۱ روز از قرار دادن تخم ها در دستگاه ستر ، تخم ها را از دستگاه ستری حارج نموده و در سبدهای مربوط به بخش هچری قرار می دهیم.در دستگاه هچری دما را نسبت به ۲۴ روز اول کاهش داده و به ۳۷ درجه سانتی گراد و رطوبت را کمی افزایش داده و به حدودی ۷۰-۷۵ درصد می رسانیم.

در تابستان به دلیل افزایش دمای محیط ، دستگاه گرم تر شده و درصد جوجه درآوری کاهش می یابد که می توان با خنک کردن اتاق ستر و هچر درصد جوجه در آوری را افزایش داد.

زمان خروج جوجه ها از تخم دارای تنوع زمانی است اگر این تنوع زمانی زیاد باشد می توان خروج جوجه از دستگاه را در چند مرحله انجام داد.نکته مهم این که نباید جوجه بیش از ۲۴ ساعت در دستگاه بماند چون سبب از دست رفتن آب بدن و تلف شدن جوجه در دستگاه میشود.زمان خارج کردن جوجه ها از دستگاه هنگامی است که حداقل ۸۰ درصد جوجه ها خشک شده باشند.

 

.دستگاه ستر – دستگاه ها و تجهیزات جوجه کشی کبک

اتاق ستر(انکوباتور) که معمولا دستگاه های ستر قرار می گیرند و یا این که کل اتاق به عنوان ستر طراحی شده ، بایستی مورد توجه و کنترل شبانه روزی قرار گیرد.در بخش ستر ، تخم ها در حدود ۲۰  روز در دستگاه می مانند و فرایند بسیار مهم تبدیل تخم به جوجه انجام میشود.

در ستر هفت اقدام باید مورد توجه قرار گیرد – دستگاه ها و تجهیزات جوجه کشی کبک  :

  1. بهداشت
  2. انتقال تخم از سردخانه به ستر
  3. تهویه کافی
  4. دمای مناسب
  5. رطوبت مناسب
  6. چرخش مناسب
  7. کنترل منظم دستگاه

 

مطالب مشابه

تغذیه پرندگان شکاری

تغذیه پرندگان شکاری

تغذیه پرندگان شکاری تغذیه پرندگان شکاری :سلامتی یک پرنده شکاری...

خصوصیات لک لک

خصوصیات لک لک

خصوصیات لک لک خصوصیات لک لک | لک لک ها...

جوجه کشی از بوقلمون

چگونگی جوجه کشی از بوقلمون در دستگاه جوجه کشی

جوجه کشی از بوقلمون چگونگی جوجه کشی از بوقلمون در...