راهنمای عمومی جوجه کشی – چگونه جوجه کشی کنیم؟

راهنمای عمومی جوجه کشی – چگونه جوجه کشی کنیم؟

راهنمای عمومی جوجه کشی
۱. ابتدا قبل از هر اقدامی محل استقرار دستگاه جوجه کشی را با توجه به شرایط زیر انتخاب نمایید :

حرارت در دستگاه جوجه کشی
حرارت در <a data-ail="9999" target="_self" href="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/" title="دستگاه جوجه کشی">دستگاه جوجه کشی</a>
 • حداقل دمای محیط و مکانی که دستگاه در آنجا قرار می گیرد ، ۱۸ درجه سانتی گراد بیشتر نباشد.
 • رطوبت محیط بالاتر از ۸۰ درصد نباشد.
 • تهویه مناسب داشته باشد بطوریکه حداقل هر ۲ ساعت یکبار هوای کل محل تعویضی گردد.
 • سطح استقرار دستگاه صاف و بدون شیب باشد.
 • عاری از هرگونه گرد وغبار و آلودگی باشد.

۲.دستگاه جوجه کشی ( ستر ) ۲۴ ساعت قبل از قرار دادن تخم ، روشن شود و نکات زیر را کنترل نمایید : راهنمای عمومی جوجه کشی

 • یک دماسنج جهت صحت کالیبراسیون تهیه نموده و داخل دستگاه قرار دهید.
 • از صحت دمای نشان داده شده توسط نمایشگر دستگاه مطمئن شوید.
 • در صورت وجود اختلاف دمای بیش از ۱ درجه سانتی گراد عدد نمایشگر را اصلاح نمایید.
 • درون دستگاه را با دستمال تمیز و بدون گردوغبار باشد.
 • از سالم بودن فن ها و هیترها مطمئن شوید. فن ها باید به طور دائم کار کند.
 • از مسدود نبودن دریچه های ورود و خروج هوا اطمینان حاصل کنید.

۳.با استفاده از یک دستمال تمیز و خشک تخم مرغ ها را تمیز کرده و به ترتیب زیر عمل کنید :

 • از قرار دادن تخم های ترک خورده و یا بد شکل درون دستگاه خودداری کنید.
 • تخم ها را طوری درون شانه قرار دهید که سطح تیز آن روبه پایین قرار گیرد.
 • قبل از استقرار شانه ها درون دستگاه، دستگاه را خاموش کنید.
 • شانه ها را طوری داخل دستگاه بگذارید که ردیف ها به صورت افقی قرار گیرند تا در هنگام گردش تخم از شانه خارج نشود.
 • پس از اتمام چیدن، درب دستگاه را ببندید و ۳۰ دقیق صبر کنید، سپس دستگاه را روشن کنید.
سه روز آخر جوجه کشی
سه روز آخر جوجه کشی

۴.سه روز مانده به خارج شدن جوجه ها از تخم، تخم ها را به ترتیب زیر وارد هجری کنید :

 • دمای اتاق محل استقرار دستگاه را به ۳۰ تا ۳۳ درجه سانتی گراد افزایش دهید.
 • سینیهای داخل هچری نباید سرد باشند. درجه حرارت بین ۳۰ تا ۳۵ درجه داشته باشند، در غیر این صورت موجب ورود شوک به تخم می شود.
 • تخم ها را بدون وارد کردن ضربه و تکان شدید به سینیهای هچری منتقل کنید.سینی ها را درون دستگاه قرار دهید و دستگاه هچری را روشن کنید.رطوبت در هچری نباید پایین تر از ۷۰ درصد و بالاتر از ۹۰ درصد باشد. حرارت هچری معمولاً ۰/۵ درجه سانتی گراد از دستگاه جوجه کشی ستر باید پائین تر باشد.
 • باز کردن بیش از حد درب دستگاه جوجه کشی در سه روز پایانی موجب نوسانات رطوبت شده و میزان هچ را کاهش میدهد.
 • ۳۶ ساعت بعد از خروج اولین جوجه از تخم، بهترین زمان برای انتقال جوجه ها از دستگاه می باشد.
 •  در صورتیکه دستگاه دارای سینی آب است روی آن را با قوری فلزی بپوشانید تا مانع ورود جوجه ها به داخل سینی آب شود.
 • جوجه ها را تا خشک شدن کامل پرها از درون دستگاه هچری خارج نکنید .
 • زود خارج کردن جوجه ها مانع جذب کیسه زرده شده و دیر خارج کردن جوجه موجب از دست دادن آب بدن جوجه ها میشود.

 

عوامل مهم در جوجه کشی - راهنمای عمومی جوجه کشی
عوامل مهم در جوجه کشی – راهنمای عمومی جوجه کشی

 

عوامل مؤثر در مدت زمان جوجه کشی – راهنمای عمومی جوجه کشی

۱. درجه حرارت در طول زمان جوجه کشی – راهنمای عمومی جوجه کشی

درجه حرارت معمولاً برای هر دستگاه جوجه کشی ثابت است ولی برای رسیدن به یک زمان مناسب جهت تخلیه جوجه ها با توجه به سن و اندازه تخم ها باید تغییرات و اصلاحاتی در زمان چیدن تخم ها داده شود.

۲. سن تخم ها (نگهداری در انبار)
هرچه تخم ها بیشتر در انبار نگهداری شود طول دوره جوجه کشی بیشتر خواهد شد و بعد از ۵ روز به ازای هر روز بیشتر نگهداری تخم در انبار حدود نیم ساعت به طول مدت جوجه کشی اضافه می گردد. زمان چیدن تخمها با توجه به فصل و تعداد تخم و اندازه تخم که در دستگاه چیده می شود و همچنین نوع دستگاه جوجه کشی می تواند درجه حرارت و زمان جوجه کشی را تغییر داد.

۳.اندازه تخم ها – راهنمای عمومی جوجه کشی

عوامل متعددی بر اندازه تخم مرغ اثر دارند که این عوامل شامل :
وزن بدن در سن بلوغ : یک همبستگی نزدیک بین وزن تخم مرغ و وزن جوجه حاصل از آن وجود دارد. به طوری که هر چه وزن بدن در سن بلوغ کمتر باشد اندازه تخم مرغ نیز کوچکتر خواهد بود. به همین دلیل تولید کنندگان با محدودیت غذایی و به کارگیری روش های نوری سن بلوغ را ۲ تا ۳ هفته به تعویق می اندازند تا تخم مرغ های تولید شده برای جوجه کشی و مصرف، قابل استفاده باشد. وزن جوجه یک روزه، یک مواد مهم و مؤثر در وزن ۷ روز گی می باشد و در شرایط مناسب مدیریتی، وزن بدن در ۷ روزگی تأثیر زیادی بر وزن نهایی جوجه های گوشتی خواهد داشت. از این رو اهمیت وزن اولیه تخم مرغ بسیار واضح است.

 • نژاد: تخم مرغ های نژادهای سنگین تر، وزن بیشتری دارند. زیرا همبستگی مثبتی بین وزن بدن و وزن تخم مرغ وجود دارد. ولی نژاد لگهورن با این که وزن بدن پایینی دارند، اندازہ تخم مرغ ها بزرگتر است و این از خصوصیات خوب این نژاد است.
 • سن: با افزایش سن، راندمان تخمگذاری نیز کاهش می یابد. تقریباً، راندمان سال دوم ۸۰ درصد سال اول و راندمان تخمگذاری سال سوم حدوداً ۸۰ درصد سال دوم می باشد. مسئله کاهش راندمان تولید در رابطه با افزایش سن می تواند با مقدار خون و ترکیب آن نیز ارتباط داشته باشد. معمولاً ۹ تا ۱۰ درصد وزن بدن را خون تشکیل می دهد که با افزایش سن مرغها این درصد کاهش می یابد. وزن متوسط تخم مرغ ها در سال دوم تخمگذاری بیشتر از سال اول است. این روند تقریباً در سال سوم نیز حفظ می شود. ولی با افزایش بیشتر سن تا ۱۰ سالگی مرتباً کاهش می یابد.
 • تولید سالیانه: معمولاً گله های با تولید پایین تر، تخم مرغ های درشت تری دارند. بنابراین به حداکثر رساندن میزان تولید تخم مرغ در کل سیکل تخمگذاری، در مرغ های تخم گذار به کنترل اندازه نهایی تخم مرغ ها کمک شایانی خواهد کرد.
 • سیکل تخمگذاری: در یک سیکل تخمگذاری اولین تخمی که گذاشته می شود بزرگ تر است و به تدریج کوچک تر می شود تا سیکل پایان یابد. این روند در هر سیکل تخمگذاری تکرار میشود.
 • حرارت محیط: حرارت به عنوان عامل محیطی، تأثیر معنی داری بر وزن تخم مرغ دارد.ولی تغییرات جزیی حرارت از روزی به روز دیگر تاثیر بسیار ناچیزی بر روی راندمان تخم گذاری می گذارد. همچنین افزایش مستمر ولی جزیی حرارت نیز تاثیر چندانی بر روی راندمان تولید ندارد. در حالی که تغییرات ناگهانی سبب تأثیر شدید بر روی راندمان می شوند. ضمناً اثر کاهش شدید حرارت خالی بیشتر از افزایش شدید آن است. مقدار مصرف خوراک با افزایش حرارت کاهش می یابد و مصرف آب روبه فزونی می گذارد. بهترین درجه حرارت برای تولید، ۱۳ تا ۱۶ درجه سانتی گراد می باشد.
 • نور: مرغداران می توانند با استفاده از نور و برنامه های نوری، راندمان تخمگذاری و وزن تخم مرغ ها را تحت تأثیر قرار دهند. همبستگی تخمک گذاری با نور کاملاً به اثبات رسیده است. نور نه تنها بر روی زمان تخمک گذاری (اوولاسیون) اثر می گذارد، بلکه سن بلوغ را نیز میتواند تحت تأثیر قرار دهد. امروزه برای بالا بردن راندمان تخمگذاری و وزن تخم مرغ ها از برنامه های خاص نوری در داخل مرغداریها استفاده می نمایند.
 • تغذیه: تغذیه مناسب می تواند اندازه تخم مرغ ها در مراحل نهایی تولید را تنظیم نماید. برای رسیدن به حداکثر تولید بایستی مواد مغذی مورد نیاز پرندگان به طور استاندارد فراهم شود. مهمترین مواد مغذی مورد نیاز برای کنترل اندازه تخم مرغ، اسید لینولئیک (امگا ۶)، پروتئین و اسیدهای آمینه خاص (متیونین و سیستئین) می باشد. کاهش یک یا ترکیبی از مواد مغذی فوق در جیره غذایی باعث کاهش اندازه تخم مرغ می شود. اما کاهش این مواد مغذی نبایستی کمتر از ۴۰ هفتگی رخ دهد، در غیر این صورت موجب کاهش تولید می شود. ارائه یک جیره ثانویه و اضافی در گله های مادر از سن ۴۵ هفتگی در کنترل اندازه تخم مرغ بسیار مؤثر خواهد بود. کاهش مقدار اسید لینولئیک این جیره سودمند خواهد بود. اما توجه به این نکته ضروری است که تهیه این جیره غذایی بر پایه ذرت به مراتب دشوارتر از گندم است. کاهش پروتئین جیره در کل دوره تولید ممکن است مفید باشد اما کاهش پروتئین جیره در یک مرحله از تولید موجب کاهش تعداد تخم مرغ و اندازه آنها می شود. مهمترین اسید آمینه مؤثر در وزن تخم مرغ متیونین می باشد. کاهش متیونین در جیره ثانویه مرغ های مادر (از سن ۴۵ هفتگی) در کنترل اندازه تخم مرغ های نهایی تولید شده مؤثر می باشد. یک تعادل خوب بین تداوم تولید و کنترل اندازه تخم مرغ های نهایی وجود دارد. یک مشکل مهم در گله هایی که پایین تر از محدوده عملکرد استاندارد هستند، رساندن آنها به پیک تولید و سپس افزایش مقدار خوراک جهت جبران انرژی مورد نیاز می باشد. این نوع عملکرد به ندرت موفقیت آمیز خواهد بود و اغلب پس از رسیدن به پیک، افت سریع و شدید تولید رخ می دهد. مرغ های تخمگذار که بیش از حد مورد نیاز خود برای تخمگذاری تغذیه می شوند، بافت تخمدان غیر طبیعی و افزایش وزن زیاد خواهند داشت و متعاقب آن تولید افت پیدا می کند و وزن تخم مرغ ها افزایش پیدا می کند.

 

 

 

 طبقه بندی اندازه تخم مرغ – راهنمای عمومی جوجه کشی

طبقه بندی

وزن خالص ( اونس)

به ازای دو جین

به ازای هر یک عدد تخم مرغ

غول پیکر

۳۰

۲.۵

بیش از حد بزرگ

۲۷

۲.۲

بزرگ

۲۴

۲

متوسط

۲۱

۱.۷

کوچک

۱۸

۱.۵

خیلی کوچک

۱۵

۱.۲

 

طبقه بندی تخم مرغ بر اساس وزن هر تخم مرغ – راهنمای عمومی جوجه کشی

طبقه بندی

وزن هر تخم مرغ ( گرم )

غول پیکر

۷۰

بیش از حد بزرگ

۶۵

بزرگ

۵۵

متوسط

۵۰

کوچک

۴۵

خیلی کوچک

۴۰

مطالب مشابه

تغذیه اردک ها

تغذیه اردک ها : تغذیه اردک ها انواع نژادهای اهلی و وحشی بومی

اغلب اردک ها را پرنده پرخوار می دانند ولی به...

دما و رطوبت سالن نگهداری بلدرچین

دما و رطوبت سالن نگهداری بلدرچین و عوامل موثر بر آن

ادامه مقاله دما و رطوبت سالن نگهداری بلدرچین و عوامل...

زمین احداث سالن پرورش بلدرچین

زمین احداث سالن پرورش بلدرچین – بخش دوم

زمین احداث سالن پرورش بلدرچین : ۱۲. جهت وزش باد...