عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ : مواردی که در امر تولید جوجه در شترمرغ باید رعایت شود یکسری مربوط به نگهداری مولدین می باشد و یکسری موارد مربوط به نگهداری تخم و دستگاه جوجه کشتی شترمرغ می باشد.

عکس جوجه شترمرغ
عکس جوجه شترمرغ

مواردی که مربوط به خود شترمرغ می باشد ، شامل :

 • تغذیه صحیح مولدین
 • ترکیب درست مولدین ( نر و ماده ) که این نسبت در شترمرغ ۱ به ۲ یا ۲ به ۳ می باشد.یعنی به ازای هر ۲ شترمرغ ماده یک شترمرغ نر باید باشد یا به ازای ۳ شترمرغ ماده ، ۲ شترمرغ نر باید باشد تا میزان نطفه داری در تخم بالا برود.
  نکته دیگر در امر تولید جوجه شترمرغ این است که :
 • از تخم هایی برای تولید جوجه استفاده شود که کیفیت بالایی داشته باشد یا به عبارتی تخم ها تمیز باشد و سطح پوسته آنها نیز براق باشد.
  از تخم هایی که پوسته گچی یا شکل غیرطبیعی دارد برای جوجه کشی استفاده نشود.
 • از تخم های خیلی کوچک برای جوجه کشی استفاده نکنید.(تخم های کمتر از ۱۳۰۰ گرم را برای جوجه کشی استفاده نکنید.)
 • تخم هایی که برای جوجه کشی استفاده می کنید خیلی تازه و یا خیلی کهنه نباشد.
 • تخم هایی که برای جوجه کشی استفاده می کنید حداقل ۵ روز از تخمگذاری گذشته باشد بعد وارد دستگاه جوجه کشی کنید و تخم هایی که بیش از دو هفته از تخمگذاری گذشته است برای جوجه کشی مناسب نیستند.
 • تخم هایی که برای جوجه کشی استفاده می کنید باید بلافاصله بعد از تخمگذاری ضدعفونی اولیه تخم صورت گیرد و همچنین تا زمانیکه تخم می خواهد وارد دستگاه شود روزانه ۴ الی ۶ بار تخم ۹۰ تا ۱۲۰ درجه چرخانده شود و در اتقا نسبتا خنک حدود ۱۴ تا ۱۶ درجه سانتی گراد قرار گیرد.
شترمرغ در ایران
شترمرغ در ایران

دستگاه جوجه کشی شترمرغ

دستگاه جوجه کشی دستگاهی است که تخم را در محیطی گرم و مرطوب نگهداری می کند و اجازه ورود هوای تازه و خروج هوای کهنه را می دهد که این ورود و خروج هوا باعث تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن میشود و همچنین دستگاه جوجه کشی قادر به چرخاندن تخم ها هم خواهد بود.دستگاه جوجه کشی شترمرغ نسبت به دستگاه جوجه کشی مرغ باید از نظر هوادهی و کنترل رطوبت و اکسیژن حساسیت بیشتری برخوردار باشد.
دستگاه جوجه کشی شترمرغ شامل دو بخش ستر و هچر می باشد که ستر دستگاه اصلی است که تخم حدود ۳۵ تا ۳۹ روز در دستگاه ستر می باشد و ۳ الی ۷ روز آخر تخم ها منتقل به هچری می شود تا تخم ها تبدیل به جوجه گردد.گاهی این دو دستگاه در یک دستگاه خلاصه می گردد که میزان آلودگی داخل دستگاه بالا خواهد رفت.وقتی تخم ها در دستگاه ستر بخواهد هچ شود ، دستگاه ستر باید کاملا تمیز و عاری از میکروب باشد در صورتیکه وقتی تخم ها بخواهد هچ شود ، آلودگی های پوسته و تخم های هچ شده ، محیط ستر ر آلوده خواهد کرد و آلودگی های میکروبی به تخم های هچ نشده ، منتقل خواهد شد و این آلودگی ها باعث خواهد شد که تخم ها یا هچ نشوند و تبدیل به جوجه نشود و اگر هم تبدیل به جوجه شوند ، جوجه آلوده و متولد شوند که این جوجه های تولید شده ، ماندگاری زیادی نخواهند داشت.

جوجه کشی شترمرغ
جوجه کشی شترمرغ

۱.حرارت  در عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

از دیگر عواملی که باید در دستگاه جوجه کشی شترمرغ رعایت کرد ، میزان درجه حرارت دستگاه جوجه کشی خواهد بود چرا که درجه حرارت میزان رشد جنین داخل تخم را کنترل می کند و این میزان درجه حرارت مورد نیاز برای جوجه کشی شترمرغ ۳۶ تا ۳۶.۵ درجه سانتیگراد می باشد.چنانچه این میزان درجه از یک درجه سانتیگراد کمتر یا بیشتر شود باعث خواهد شد که طول زمان جوجه کشی کمتر و یا بیشتر شود ولی چنانچه بیشتر از یک درجه تغییرات در طول زمان جوجه کشی در دستگاه رخ دهد ، تخم ها تبدیل به جوجه نخواهد شد.اگر میزان حرارت دستگاه از ۳۶.۵ به ۳۵.۵ الی ۳۶ تنزل کند ، طول زمان جوجه کشی از ۴۲ روز ممکن است تا ۴۷ روز هم طول بکشد و چنانچه میزان درجه حرارت از ۳۶.۵ به ۳۷ الی ۳۷.۵ در طول زمان جوجه کشی افزایش یابد ، ممکن است مدت زمان جوجه کشی کاهش یابد.ممکن است مدت زمان جوجه کشی از ۴۲ روز به ۴۰ روز کاهش یابد و چنانچه بیش از ۲ درجه سانتیگراد تغییرات حرارتی داشته باشیم به جنین آسیب خواهد رسید و اگر هم جوجه از تخم خارج شود کیفیت مطلوبی نخواهد داشت.

جوجه شترمرغ
جوجه شترمرغ

۲. رطوبت در عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

از دیگر فاکتورهای دستگاه جوجه کشی میزان رطوبت داخل دستگاه می باشد.رطوبت داخل دستگاه جوجه کشی شترمرغ نسبت به دستگاه جوجه کشی مرغ کاملا متفاوت می باشد.رطوبت داخل دستگاه جوجه کشی شترمرغ حدود ۱۵ الی ۱۸ درصد می باشد که در داخل دستگاه جوجه کشی مرغ این میزان حدودا سه برابر بیشتر می باشد.وقتی تخم در داخل دستگاه و در حرارت ۳۵.۵ درجه سانتیگراد قرار می گیرد ، تبخیر آب از تخم در طی جوجه کشی توسط روزنه های روی پوست صورت می گیرد و تخم ها مرتبا در طوبل دوره جوجه کشی کاهش وزن دارند که این کاهش وزن ناشی از تبخیر اب داخل تخم است و این تبخیر آب هم باعث افزایش رطوبت داخل دستگاه خواهد شد.چنانچه رطوبت داخل دستگاه پایین باشد کاهش وزن بیش از حد خواهیم داشت و چنانچه رطوبت داخل دستگاه بالا باشد تبخیر از سطح تخم ها به خوبی صورت نخواهد گرفت و کاهش وزن به میزان مطلوب نخواهد بود.
جوجه های با کیفیت از تخم هایی خارج خواهئد شد که تخم ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش وزن داشته باشند.اگر کاهش وزن زیادتر باشد جوجه ها کوچک و دهیدراته خواهند بود و اگر کاهش وزن تخم ها کمتر از ۱۰ درصد باشد نشانه آن است که تخم به میزان زیاد آب از دست نداده و جوجه های متولد شده خیس و پف کرده خواهند بود.

پرورش شترمرغ
پرورش شترمرغ

۳.تهویه در عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

از دیگر فاکتورهای دستگاه جوجه کشی تهویه داخل دستگاه جوجه کشی شترمرغ می باشد که یکی از نقاط کور دستگاه جوجه کشی می باشد که باعث تلفات زیادی در تخم ها می شوند.با توجه به بزرگی تخم شترمرغ و نیاز به اکسیژن فراوان و آزادسازی دی اکسید کردن از تخ م، باید مرتب تبادل تهویه صورت گیرد و این میزان اکسیژن مورد نیاز برای تخم و دفع دی اکسید کردبن در نیمه اول جوجه کشی یعنی تا حدود ۲۸ روزگی نسبتا کم می باشد ولی بعد از ۲۸ روزگی میزان اکسیژن مورد نیاز جوجه حدود ۵ برابر خواهد شد و همچنین میزان دفع دی اکسید کربن هم به همین نسبت افزایش می یابد.بنابراین اگر در دستگاهی مشاهده گردید که تلفات و خفگی جوجه ها در داخل تخم بعد از روز ۲۸ صورت میگیرد ، شک کنید که تهویه مناسب صورت نمی گیرد و اکسیژن به اندازه کافی به تخم ها نمی رسد.

نگهداری شترمرغ
نگهداری شترمرغ

۴.چرخش در عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

چرخاندن تخم ها یکی از عوامل مهم برای رشد جنین است و باید به طور منظم و یکنواخت صورت پذیرد.چرخش نامنظم تخم ها سبب تولید جوجه های ناقص می شود.دلیل چرخاندن تخم ها این است که : ۱.از چسبیدن جنین در حال رشد به پرده نازک داخلی جلوگیری شود.۲.درجه حرارت قسمت های مختلف تخم یکسان شود. ۳.مواد غذایی داخل تخم یکنواخت شود و فضولات ایجاد شده از اطراف جنین دور شود.تا هنگام انتقال تخم ها به دستگاه هچر ، چرخاندن تخم ها حداقل روزی ۵ بار ضروری است.در دستگاه های مدرن چرخاندن در هر ساعت انجام میشود.عمل چرخاندن تخم می تواند در اواخر دوره رشد جنین یعنی حدود چهلمین روز متوقف گردد.

بچه شترمرغ
بچه شترمرغ

کندل کردن ( نوربینی ) در عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ

با انجام نوربینی تخم های بی نطفه و تخم های حاوی جنین مرده مشخص میشوند در روش کندل کردن تخم های شترمرغ بدلیل بزرگی آن از دستگاه خارج نمیشود و با تاباندن نور روی تخم ، تخم های آلوده و تخم های بدون نطفه مشخص میشوند و از دستگاه ستر خارج می گردند.وقتی نور قوی بر روی تخم تابیده میشود سایه ای که توسط پرده های جنینی ایجاد می گردد به مرور بزرگتر میشود و رشد جنین را نشان می دهد.

 

ویدیو اموزشی از پرورش شترمرغ به زبان فارسی در بسته بندی شکیل

پرورش شترمرغ
پرورش شترمرغ

 

لینک بسته آموزشی پرورش شترمرغ به زبان فارسی

 در پایان ویدیو زیر گذارش صدا و سیمای جمهور اسلامی ایران در مورد پرورش شترمرغ در ایران می باشد.(عوامل موثر در جوجه کشی شترمرغ)

مطالب مشابه

تولید مثل بلدرچین

تولید مثل بلدرچین

  تولید مثل بلدرچین تولید مثل بلدرچین : بلدرچین های...

لانه-مرغ--- نگهداری بلدرچین

نگهداری بلدرچین – بلدرچین ها را در کجا نگهداری کنیم ؟

نگهداری بلدرچین – بلدرچین ها را در کجا نگهداری کنیم...

Zinc در رژیم های پرندگان

Zinc در رژیم های پرندگان

Zinc در رژیم های پرندگان Zinc در رژیم های پرندگان...