محوطه مخصوص پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین – بخش ششم

محوطه مخصوص پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین

محوطه مخصوص پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین

محوطه مخصوص پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین – ضمن اینکه مکان مورد نظر بایستی دارای حداقل ضوابط جهاد کشاورزی جهت اجرای پروژه باشد که برخی از این ضوابط در زیر آورده شده است.

الف) داشتن حداقل فاصله یک کیلومتر با مراکز نگهداری دام و ماکیان گوشتی

ب) داشتن حداقل فاصله دو کیلومتر با مراکز نگهداری دام و ماکیان داشتی

ج) داشتن حداقل فاصله دو الی سه کیلومتری با مناطق مسکونی و مواردی از این قبیل که جهت احراز استعلام مثبت و صدور اجازه فعالیت از سوی سازمان های ذیربط لازم می باشد.

 

نحوه گرفتن مجوزهای قانونی مراحل گوناگون جهت اخذ مجوز صنعتی پرورش بلدرچین کاملا شبیه دیگر رشته ها و به صورت زیر است.

– تهیه طرح توجیهی فنی با رعایت کلیه ضوابط فنی و قانونی ۲- تهیه نقشه جانمایی ساختمان ها و تاسیسات

– مراجعه ہه واحد امور دام شهرستان ۹ ارائه درخواست به همراه مدارک فوق ۹ تشکیل پرونده

– ادامه باقی مراحل طبق دستور و نظر واحد امور دام جهاد کشاورزی شهرستان

طراحی ساختمان ها و تاسیسات مرحله بعدی پس از طی مراحل فوق و اخذ پروانه تاسیس از اداره جهاد کشاورزی طراحی و ساخت ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز میباشد که در این مرحله یک نفر مهندس کشاورزی متخصص در طراحی سازههای دامپروری و با همکاری مهندسین عمران اقدام به تهیه نقشه های مربوط به سازههای مورد نیاز زیر کرد.

۱- انبار خوراک

۲- ساختمانهای مسکونی و اداری

۳- ساختمان جوجهکشی

۴- سالن های نگهداری بلدرچین های مادر

۵- سالن های نگهداری بلدرچین های گوشتی

۶- سالن های نگهداری بلدرچین های تخم گذار پس از طراحی های اولیه نقشه های مذکور جهت تایید و صدور اجازه ساخت، ابتدا به مرکز امور دام و پس از تایید اولیه به بخشداری محل ارجاع داده خواهند شد.

 


پیشنهاد گروه صنعتی اسکندری برای شروع پرورش و جوجه کشی بلدرچین یکی از دستگاه های مخصوص بلدرچین را تهیه فرمائید.

بیشتربخوانید:  قفس بلدرچین | نقش قفس در پرورش طیور

مطالب مشابه

نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمون

نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمون

نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمون نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمون...

نگهداری پرنده بلدرچین

پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین -بخش دوازدهم

پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین پرورش و جوجه کشی...

پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین

پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین – قسمت نهم

پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین پرورش و جوجه کشی...