مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی

مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی

مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی

نکات مهم در جوجه کشی و کار با دستگاه جوجه کشی

مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی – نکات مدیریتی کارخانه جوجه کشی :

مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی – کارخانه جوجه کشی یکی از مراکز مهمی است که تخم مرغ ها و تجهیزاتی که وارد آن می شود، باید کاملاً از استانداردهای امنیت زیستی برخوردار و میزان پاتوژنی که بروی آنها وجود دارد، کاملاً بررسی شود. بنابراین کارخانه جوجه کشی یکی از مراکزی است که استعداد زیادی به آلودگی را دارا است و ممکن است یکی از فاکتورهای منابع آلودگی جوجه هایی باشد که از کارخانه تهیه می شود. همان اندازه که نکات مدیریتی پایه ای برای احداث یک سالن مرغداری وجود دارد، نکات پایه ای فراوانی نیز برای احداث کارخانه جوجه کشی نیز وجود دارد که می تواند به بهتر فراهم آوردن استانداردهای بهداشتی کارخانه کمک های فراوانی نماید.

مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی
مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی

۱- محل احداث: کارخانه تا جای که ممکن است باید از سالن های مرغداری دور تر احداث شود در حالیکه به راحتی بتوان تخم مرغ های سالن های مادر را جمع آوری کرد.

۲- نقشه ساختمان : طراحی دقیق نوع ساختمان و محیط کارخانه می توان کمک شایانی را به کاهش آلودگی و با جدا ساختن دو منطقه آلوده با تمیز کمک به فراهم آوردن بهداشت کند.

۳- تهویه : ایجاد یک تهویه با برقراری جریان مناسب هوا در یک دستورالعمل خاص می تواند خیلی کمک کنده به کاهش و به حداقل رساندن جابه جای عفونت باشد. وسایل تهویه باید هوای تازه و تمیز را تهیه کند و هوای داخل سالن های هچری را به بیرون هدایت کنند تا جایکه کمترین امکان برگشت را داشته باشند. به همین ترتیب هوای که خارج می شود نباید به وسایلی که غیر قابل مصرف هستند راه یابد. البته بعضی از کار خانه ها از سیستم چرخشی جریان هوا همراه با ضد عفونی آن استفاده می کنند.
۴- انهدام مواد بی مصرف : موادی که در کارخانه استفاده نمی شوند. باید دور ریخته شوند، این مواد نباید در مکان هایی که در نزدیکی سالن های مرغداری است ریخته شوند و یا نباید برای محیط زیست مشکلی ایجاد کنند.

۵- ایجاد امنیت برای کارخانه : همانند هر سالن مرغداری که به ایجاد امنیت و کنترل رفت و آمد نیاز دارد، کارخانه هم به امنیت نیاز دارد و این بسیار کمک کننده است.فراهم آوردن وسایل دوش گرفتن برای هر کسی که می خواهد وارد کارخانه شود.

مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی و کار با دستگاه جوجه کشی :

مشکلاتی که تخم در دستگاه جوجه کشی تبدیل به جوجه نمی شود و یا تبدیل به جوجه با کیفیت پایین میشود به ۳ بخش تقسیم بندی می شوند :

 1. مشکلات ناشی از دستگاه جوجه کشی
 2.  روش حمل و نقل و نگهداری تخم
 3. مشکلات گله مرغ مادر
نوربینی تخم نطفه دار
نوربینی تخم نطفه دار

لازم است بعد از اولین کندل کردن ( نوربینی ) مشکلات تخم هایی که جنین رشد نکرده و یا بدون نطفه هستند ، بررسی شوند :
۱-تخم هایی در کندل کردن ، شفاف هستند و درون تخم شکسته شده فقط سفید رنگ بدون خون و غیر بارور مشاهده می گردد و یا به عبارتی تخم بدون نطفه می باشد.علت آن :

 • ممکن خروس ها نابالغ باشند و نیاز به دو هفته تحریک نوری زودتر نسبت به مرغ ها داشته باشند.
 • خروس های با اسپرم غیر طبیعی یا مرغ های با تخم غیر طبیعی . این شکل اغلب در گله های مادر خیلی پیر یا خیلی جوان بوجود می آیند.
 • تعداد خروس خیلی کم باشد که منتج به نزاع و تداخل جنسی می شود.نسبت مرغ به خروس باید نسبت ۱۲ به ۱ تا ۱۵ به ۱ باشد.در نژادهای سنگین و در نژادهای سبک نسبت ۱۰ به ۱ تا ۱۲ به ۱ باشد.
 • شرایط آب و هوایی سخت و نامتعادل
 • گله مرغ مادر پیر باشد.
 • در گله مرغ مادر بیماری وجود داشته باشد.بیماری گله اغلب با ظهور تخم های زیر بد شکل یا پوسته نازک خود را نشان می دهد.
 • گله مرغ مادر و به ویژه خروس های گله چاق باشد.
 • کمبودهای تغذیه ای در گله مرغ مادر وجود داشته باشد.
 • در گله مرغ مادر مشکلات پا و زانو باشد به ویژه در خروس ها که نتوانند خوب جفتگیری کنند.
 • ممکن است استفاده برخی داروها و آفت کش ها و مواد شیمیایی باعث مشکلات شود.
 • ممکن است کاهش فراوانی جفتگیری یا عدم جفتگیری باشد.
 • ممکن است برنامه نوردهی نامناسب باشد.

 

۲-تخم مرغ ها در کندل کردن ( نوربینی ) روشن هستند ولی در تخم های شکسته صفحه زاینده رشد کرده ( تخم بارور است ) این حالت پلاستودرم بدون جنین نامیده میشود.علت آن :

 • ممکن است ذخیره طولانی مدت تخم مرغ ها در انبار ذخیره باشد که این مدت باید حداکثر یک هفته باشد.
 • نگهداری تخم ها تخت شرایط نامناسب باشد.دما نوسان داشته باشد ، دما بالا یا پایین گردد.
 • ضدعفونی و دود دادن نادرست باشد.مثلا دود دادن خیلی شدید باشد یا غوطه ور کردن نادرست در محلول ضدعفونی .
 • صدمه دیدن تخم ها در حین جابه جایی و انتقال ناشی از شوک دمایی و تکان خوردن تخم ها
 • بسته شدن منافذ پوسته تخم به هر دلیلی که مانع تنفس جنین در حال رشد داخل تخم میشود.
 • دمای بالا در اوایل جوجه کشی
 • خیلی جوان یا خیلی پیربودن گله مادر
 • وراثت و همخونی و ناهنجاری های کروموزومی
 • وجود بیماری ها در گله مادر
 • آلودگی های قابل انتقال از طریق تخم به جوجه
 • مصرف داروها و سموم و آفت کش ها
 • جمع آوری نامرتب و نادرست تخم ها

۳-تخم در کندلینگ روشن دیده میشوند ولی تخم های شکسته شده دارای حلقه خونی یا جنین کوچکی است که پس از ۳ الی ۴ روزه گی در داخل تخم تلف شده اند.
علت آن :

 • ذخیره طولانی مدت تخم ها یا نگهداری آنها تحت شرایط دمای نامناسب
  ضدعفونی و دوددهی نامناسب
 • دمای بالا یا پایین در اوائل جوجه کشی
 • صدمه دیدن تخم ها در طی نقل و انتقال
 • وجود بیماری در گله
 • گله مرغ مادر پیر باشد
 • همخونی و ناهنجاری های کروموزومی
 • کمبودهای شدید و تغذیه ای
 • آلودگی و استفاده از سموم و آفت کش ها و غیره

 

۴-اگر جنین بعد از مرحله ۳ تا ۶ روزگی در دستگاه جوجه کشی مرده باشد و سیستم گردش خون و کیسه زرده باشد و جنین بدون نوک در سمت چپ توسعه یافته باشد.علت آن :

 • همه علل مربوط به مورد ۳ صدق می کند.
 • نبود تهویه یا بسته شدن منافذ پوسته و حضور میزان زیاد دی اکسید کربن
 • چرخش نادرست تخم در دستگاه جوجه کشی
 • کمبود ویتامین ها در جیره

۵.اگر جنین بعد ۷ تا ۱۷ روزگی در دستگاه جوجه کشی مرده باشد و جنین دارای نوک ، ناخن ، پا و فولیکول باشد . علت آن :

 • ممکن است رطوبت ، دما ، چرخش و تهویه دردستگاه نامناسب باشد.
 • آلودگی دستگاه
 • کمبودهای تغذیه ای
 • اثر ژن های کشنده

۶-اگر بعد از ۱۸ روزه گی جنین مرده باشد.علت آن : ( مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی )

 • دما ، رطوبت ، چرخش و تهویه نامناسب ستر و یا دما ، رطوبت و تهویه نامناسب هچر
 • آلودگی بویژه ناشی از کپک ها و قارچ ها
 • سرد شدن تخم در حین انتقال از ستر به هچری
 • شکسته شدن پوسته تخم در حین جوجه کشی یا در حین انتقال به هچری
 • قرار گرفتن جنین در وضعیت غیرنرمال
 • کیفیت ضعیف پوسته
 • بازشدن خیلی زیاد هچری در حین نوک زدن و تفریخ جوجه ها
 • دو قولوزایی

۷-جنین کامل نوک نزده ، کیسه زرده بزرگ و ممکن است بقایای آلبومین یا سفیده هنوز وجود داشته باشند.علت آن :

 • چرخش ناکافی که منتج به کاهش جذب مواد مغذی شود.
 • رطوبت خیلی زیاد در طول دوره جوجه کشی در ستر
 • دمای خیلی پایین درستر یا دمای خیلی بالا در هچری
 • سرد شدن تخم ها در حین انتقال به هچری
 • کمبودهای تغذیه ای
 • تهویه ناکافی
 • ذخیره طولانی مدت تخم در انبار نگهداری تخم

 

۸-جنین نوک زده ولی در داخل پوسته مرده است.علت آن : ( مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی )

 • رطوبت یا دمای خیلی پایین به مدت طولانی در دستگاه جوجه کشی
 • دمای بالا در طول جوجه کشی
 • کمبودهای تغذیه ای
 • تهویه ضعیف
 • چرخش ناکافی در ۱۲ روز اول جوجه کشی
 • وارد شدن آسیب و صدمه به تخم در زمان انتقال به هچری
 • ذحیره طولانی مدت در انبار ذخیره تخم

۹-جنین نوک زده ولی ناقص و جنین ممکن زنده یا مرده باشد.علت آن :

 • کلیه موراد ۸
 • دود دادن و ضدعفونی بیش از حد
 • گذشتن تخم ها در دستگاه به صورت نوک به بالا یا به عبارتی کیسه هوایی روبه پایین باشد.

 

آموزش جوجه کشی
آموزش جوجه کشی

۱۰-جوجه در آوری زودرس ، علت آن : ( مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی )

 • یک دست نبودن تخم های کوچک و ریز
 • اختلاف و تفاوت بین نژادی
 • رطوبت پایین ستر

۱۱-جوجه در آوری دیررس . علت آن :

 • یک دست نبودن تخم های بزرگ و درشت
 • ذخیره طولانی مدت تخم ها در انبار
 • پیر نمودن گله های مادر
 • دمای پایین ستر
 • رطوبت خیلی بالای ستر
 • جنین های ضعیف

 

۱۲-اگر جوجه در آوری کند و طولانی شود.علت آن :

 • مخلوطی از تخم هایی که ذخیره آنها در انبار طولانی بوده و تخم هایی که ذخیره آنها کوتاه مدت بوده است.
 • مخلوطی از تخم های گله پیر و جوان
 • مخلوطی از تخم های ریز و درشت
 • حمل و نقل نامناسب تخم ها
 • وجود نقاط سرد و گرم در داخل دستگاه ( عدم جابه جایی هوای داخل دستگاه )
 • دمای خیلی بالا یا پایین در دستگاه جوجه کشی
 • نامناسب بودن سیستم تهویه اتاق جوجه کشی

 

۱۳-روی سینی های هچری از نظر میزان هچ و کیفیت جوجه یکسان نیستند.علت آن :

 • مخلوط بودن تخم های کوچک و بزرگ
 • مخلوط بودن تخم های گله های پیر یا جوان
 • ذخیره و نگهداری طولانی تر تعدادی از تخم ها
 • عدم تهویه یکنواخت در دستگاه

۱۴-چسبندگی جوجه ها و آغشته به سفید تخم . علت آن :

 • دمای بالا یا پایین دستگاه ستر
 • چرخش نامناسب تخم ها
 • تخم های کهنه
 • تخم های خیلی بزرگ

 

۱۵-چسبیدن جوجه ها به پوسته و خشک بودن جوجه ها . علت آن :

 • رطوبت پایین در انبار ذخیره تخم
 • چرخش نامناسب تخم ها
 • تخم ترک داشته باشد یا پوسته از کیفیت خوبی برخوردار نباشد.

 

۱۶-جوجه های کوچک . علت آن : (مشکلات جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی)

 • کوچک بودن تخم ها
 • دمای بالا یا رطوبت پایین دستگاه جوجه کشی
 • بالا بودن ارتفاع از سطح دریا.هچری ها در ارتفاعات بالا ممکن است به خاطر پایین بودن رطوبت و اکسیژن باعث کاهش میزان رشد جنین شود.

۱۷-جوجه های ضعیف . علت آن :

 • دمای بالای هچر
 • تهویه ضعیف هچر
 • دوددهی بیش از حد تخم ها

۱۸-پرهای کوتاه و پیخ خورده جوجه ها . علت آن :

 • کمبودهای تغذیه ای
 • دمای بالا دستگاه در هفته اول

۱۹- سر و پشت گردن جوجه متورم .علت آن :

 • کمبود تغذیه ای
 • کمبود ویتامین E و ماده معدنی سلینیوم

مطالب مشابه

جوجه کشی کبوتر

نکاتی کاربردی برای بالا بردن کیفیت در جوجه کشی کبوتر:...

پرورش صنعتی بلدرچین

پرورش صنعتی بلدرچین

پرورش صنعتی بلدرچین پرورش صنعتی بلدرچین : یکی از فعالیتهای...

جدول زمانبندی جوجه کشی

جدول زمانبندی جوجه کشی – دما و رطوبت در جوجه کشی

جدول زمانبندی جوجه کشی – دما و رطوبت در جوجه...