پرورش بلدرچین – دستگاه جوجه کشی بدون فن

پرورش بلدرچین - دستگاه جوجه کشی بدون فن

پرورش بلدرچین – دستگاه جوجه کشی بدون فن

پرورش بلدرچین :بلدرچین را میتواند بطور موقت توسط کمی رنگ روغن روی پر، پشت پر (نه اگر دستگاه جوجه کشی تنظیم کننده ترکیبی از فعالیتهای دستگاه تکثیر باشد باید در دمای ۳۷/۵ درجه سانتی گراد (۹۹/۵ درجه فارنهایت) به کار انداخته شود، اما رطوبت نسبی باید به ۷۰ درصد رطوبت حباب یعنی ۳۲/۲ درجه سانتی گراد (۹۰ درجه فارنهایت) در طول جوجه ریزی افزایش یابد. محل تکثیر باید در طول فرآیند تکثیر باز نشود. اگر تمام مراحل جوجه کشی طبق توصیه ها دنبال شود، امکان دارد جوجه در روز ۱۷ یا ۱۸ از دستگاه جوجه کشی خارج شود.

دستگاه جوجه کشی بدون فن

اگر یک دستگاه جوجه کشی بدون فن مورد استفاده قرار گیرد دمای نرمال دستگاه تکثیر در هفته اول ۳۸/۳ درجه سانتی گراد (۱۰۱ درجه فارنهایت) و ۳۸/۸ درجه سانتی گراد (۱۰۲ درجه فارنهایت) برای هفته دوم است و تا زمان پایان جوجه کشی به ۳۹/۵ درجه سانتی گراد نمی رسد. باید دمای بالای تخم اندازه گیری شود. رطوبت باید کمتر از ۷۰ درصد رطوبت حباب به اندازه ۳۰/۵-۲۹/۴ درجه سانتی گراد (۸۵-۸۷ درجه فارنهایت) تا ۱۴ روز از جوجه کشی باشد. پس از آن باید به ۷۰ درصد رطوبت حباب یعنی ۳۲/۲ درجه سانتی گراد (۹۰ درجه فارنهایت) تا زمان رسیدن به تکمیل مراحل جوجه کشی یعنی ۱۷ یا ۱۸ روز افزایش یابد حفظ رطوبت مناسب دستگاه جوجه کشی بدون فن هوا میتواند مشکلی کوچکی باشد. باز کردن دستگاه جوجه کشی به نوبه خود برای چرخندن تخمها ضروری نیست واز باز نگهداشتن دستگاه برای مدت طولانی باید پرهیز کرد. تخمها باید به طور دستی حداقل ۳ و ترجیحاً ۵ بار در روز چرخانده شوند. نشان گذاری تخمها به اطمینان حاصل کردن به موقع و حتمی چرخاندن تخمها کمک می کند. به علت یکنواخت نبودن دما در سراسر دستگاه جوجه کشی بهتر است جا به جایی تخمها به مکانهای مختلف در دستگاه انجام شود. جوجه تازه بیرون امده از تخم اغلب به پراکنده شدن در سینی جوجه ریزی تمایل دارد. برای جلوگیری از این رویداد تخمها را در یک منطقه کوچک جمع می کنند و با بستن طور در پایین سینی جوجه ریزی قبل از شروع در آمدن جوجه ها از تخم بین آن ها و تخم جدایی ایجاد ممکن است تعداد زیادی تخم توسط بلدرچین ژاپنی گذاشته شده باشد. کوچک ها مناسب تر هستند. گروهی از تخمها باید ذخیره شوند و سپس یکجا تحت بلدرچین ماده قرار گیرند. همه ی تخمهای جوجه باید از اشیانه خارج شوند. بلدرچین ماده ژاپنی به ندرت به تخم می گذارد.

 

مطالب مشابه

تغذیه پرندگان شکاری

تغذیه پرندگان شکاری

تغذیه پرندگان شکاری تغذیه پرندگان شکاری :سلامتی یک پرنده شکاری...

بیماری نیوکاسل (ND)

بیماری نیوکاسل (ND)

بیماری نیوکاسل (ND) بیماری نیوکاسل (ND) یک تهدید دائمی برای...

پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین – قسمت ششم

پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین – قسمت ششم

پرورش و جوجه کشی پرنده بلدرچین پرورش و جوجه کشی...