پرورش صنعتی بلدرچین

پرورش صنعتی بلدرچین

پرورش صنعتی بلدرچین

پرورش صنعتی بلدرچین : یکی از فعالیتهای پرورش در خصوص سایر ماکیان، پرورش بلدرچین صنعتی است. پرورش بلدرچین یکی j فعالیت های زیر شاخه us طیور محسوب شده و از جمله فعالیت هایی محسوب می شود که کل فعالیت از تولید تخم نطفه دار تا نهایت کشتار و بسته بندی در داخل یک مجموعه انجام می گیرد. بنابر این پرورش و مدیریت آن از حساسیت بالایی برخوردار است و چنانچه یکی از حلقه های زنجیر که به ترتیب مادر، جوجه کشی، واحد گوشتی، کشتار، بسته بندی و انجماد است دچار لغزش و کندی شود خیلی سریع بر روی قسمتهای مختلف تاثیر گذار خواهد بود. البته در آیندهای نزدیک ضرورت احداث کلیات بلدرچین یک نوع از گونه های مختلف طیور و از کوچکترین پرندههای حلال گوشت می باشد که به تازگی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است.

بعضی ها به بلدرچین به دلیل نوع صدا و آوازشی «بدبده» میگویند. بعضیها نیز این حیوان را نام کرک می شناسند. بلدرچین ها در طبیعت، بیشتر در کشتزار غلات و زمینهای ناهموار و میان علفزارها زندگی می کنند. هنگام زمستان نیز در دسته های بزرگ جمع شده و  نیز میگردد. بلدرچینهای وحشی که مهاجرت می کنند کیے گاہ مسیر طی شدہ ۳ بر ۴۰۰ الی طبیعت زندگی می کنند هفت تا دوازده عدد تخم می گذارند که این تخمها بعد از شانزده تا بیست و یک روز باز شده و جوجه ها از آنها خارج می شوند.

بلدرچین ژاپنی

در چند دهه گذشته نژاد خاصی از بلدرچین که در آن زمان از معروفیت خاصی برخوردار نبود، به نام بلدرچین ژاپنی (COturniX COturniX japonica) بعنوان یک راه چاره جهت تخفیف شدت کمبود پروتئین، بویژه در کشورهای در حال توسعه، معرفی گردید که با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد خود توانست خیلی زود چه در بخش تولید و چه در بحث مصرف به جایگاهی مهم دست یابد به گونه ای که هم اکنون پرورش بلدرچین بعنوان صنعتی سود آور و پر بازده در سراسر جهان شناخته شده است. بلدرچین های ژاپنی در زیر کلاس AVeS رده Japonical قرار می گیرند از اینرو به اسم COturniX خوانده می شوند.

به طور کلی جایگاه بلدرچین در طبقه بندی بر اساس آنچه ذکر شد به شرح زیر است:

Phylum chordate

بیشتربخوانید:  نکات اصلی تهویه سالن پرورش بلدرچین بخش دوم

Sub phylum vertebra

Class Aves

.Order califormesFamily phasianidae

Genus corturnixSub species japonica

پنج نوع بلدرچین ژاپنی به اسامی زیر وجود دارد:

 • pharach – این پرنده رنگهای پر مخلوط دارد. همراه با رنگهای سیاه و سایههای مختلف که تفوق رنگ قهوهای را دارا می باشند. در بلدرچین نر صورت و گلو قهوهای و گلو و قسمت بالای سینه دارچینی رنگ می باشد. در ماده صورت و گلو قسمت بالای سینه دارچینی روشن با رنگ سیاه است در حالی که قسمت پایینی سینه خرمایی رنگ می باشد. پرهای بلدرچین مخلوطی از رنگهای سیاه قهوهای و حالتهای سایه دار آنها است. قسمتهای بالایی و سینه بلدرچینهای نر خالدار و قسمهای پائینی سینه قهوهای است. و علامتهای مشکی دارد در حالی که قسمت های پائینی خرمائی است. واریته هائی که بر اساس و الگوی پرها طبقه بندی شدهاند زیاد
 • BritlSh Range : نوعی از بلدرچین با پرهای سیاه است
 • English White: نوعی از بلدرچین با پرهای سفید و قسمتهای سیاه است
 • Manchurian GOlden: پرنده های به رنگ طلائی یا رنگ گندمی هستند.
 • TuXed O: این بلدرچین از نوع بلدرچین دو رنگ است.

 

پرورش صنعتی بلدرچین
پرورش صنعتی بلدرچین

در مورد بلدرچین

بلدرچین ها پر طاقت و نیرومند و خوش بنیه بوده و میتوان در محیطهای مختلف با محدودیتهای منطقی سازگار شوند. بلدرچین ها پرندگانی هستند که سریعا رشد کرده و در عرض حدود ۶ هفته به بلوغ میرسند. سرعت رشت بلدرچین سریع می باشد و به طور متوسط بلدرچین نر در ۳۶ روزگی و ماده در ۴۲ روزگی به بلوغ جنسی می رسد در حالیکه مرغ خانگی معمولا از ۳/۵ ماهگی به بلوغ جنسی میرسد.

مقاومت بلدرچین به بیماریها خیلی بیشتر از مرغ است و برای پرورش این پرنده به مکان بزرگی نیاز نیست و معروفترین نژادهای ان تژاد اروپایی و ژاپنی کوتر نیکس و بلدرچین امریکایی باب وایت و کالیفرنیایی می باشد. معمولا بلدرچین ها به علت توانایی به پرواز کوتاه در قفس سر بسته نگهداری می شوند و توسیه می شود در قسمتی از قفسی نسبت ماده مولد به نر مولد جهت تخم گذاری می بایست ۲ ماده الی ۳ ماده به ۱ نر باشد و جود ۲ نر بالغ در یک قفس موجب جدال نسبتا سختی می شود که می تواند به تلف شدن یا کور شدن یک پرنده نر مولد شود.

بیشتربخوانید:  خواص گوشت و تخم بلدرچین

تولید تخم نطفه دار

برای تولید تخمهای نطفه دار سن بلدرچین مولد مادر بهتر است از ۶ الی ۱۲ ماهگی تجاوز نکند بنابرین هر ۶ الی ۱۰ ماه یکبار گله تعویض می شود که می توان بصورت گروهی گله را تعویض نمود و این تعویض با سلکسیون بلدرچین ماده موجود در سالنهای پرورش انجام و جایگزین گله مادر می شود حداکثر در صد تولید تخم نطفه دار در سنین ۷۰ الی ۸۰ روزگی میباشد. پرورش بلدرچین بر روی بستر انجام می گیرد و از جمله فعالیت هایی محسوب می شود که کل فعالیت از تولید تخم نطفه دار تا نهایت دوره پرورش بلدرچین یک سال است که ۲ ماه را به صورت پرورش و ۱۰ ماه را در تولید به سر میبرد و بعد از یک سال گله حذف و بجای آن گله جدید جایگزین می شود.

برای کنترل دما پرورش بلدرچین از یک دماسنج و برای کنترل رطوبت از رطوبت سنج استفاده میگردد جالب است بدانید بلدرچین نژاد ژاپنی پرندهای مقاوم است که برای نگهداری آنها می توان از قفسهای کوچک استفاده کرد.

سن و سال مولدی

این پرندگان، جانورانی مقاوم بوده اما همانند سایر پرندگان به بیماریهای رایج طیور مبتلا می شوند ولی به طور قابل توجهی مقاوم تر از سایر انواع پرندگان هستند. سن مولدی و بلوغ جنسی بلدرچین: بلدرچین معمولا در ۶ هفتگی شروع به تخمگذاری می نماید و بعد از ۶۰ روز (۲ ماهگی ) به بلوغ کامل جنسی رسیده و آماده تولید مثل می شود. سن کشتار جهت مصرف گوشت بلدرچین: بلدرچین عموما در سن ۴۵ تا ۶۰ روزگی روز (۲ ماهگی ) به وزن کامل گوشتی رسیده و آماده کشتار می شود. میزان عمر بلدرچین: عمر مفید بلدرچین ۲ الی ۲/۵ سال است.


 • پرورش صنعتی بلدرچین
 • پرورش صنعتی بلدرچین – جوجه کشی
 • پرورش صنعتی بلدرچین – دستگاه جوجه کشی
 • پرورش صنعتی بلدرچین – ماشین جوجه کشی
 • آموزش جوجه کشی بلدرچین
 • نگهداری بلدرچین
 • بلدرچین
 • مرغداری بلدرچین
 • سالن پرورش بلدرچین
 • جوجه کشی

مطالب مشابه

بلدرچین

نکاتی در مورد پرورش و نگهداری و جوجه کشی بلدرچین

پرورش نیمچه معمولا از دو روش برای پرورش بلدرچین استفاده...

راهنمای عمومی جوجه کشی – چگونه جوجه کشی کنیم؟

راهنمای عمومی جوجه کشی – چگونه جوجه کشی کنیم؟ راهنمای...

مراقبت از تخم های نطفه دار

مراقبت از تخم های نطفه دار پیش از انکوباسیون

  مراقبت از تخم های نطفه دار پیش از انکوباسیون...