ایجاد تاسیسات پرورش بلدرچین و نگهداری از بلدرچین جنسیت نر و ماده

جوجه بلدرچین

بمنظور ایجاد تاسیسات پرورش بلدرچین ، محلی را که دارای آب ، برق و راه بوده و در مکانی خلوت قرار گرفته است بر اساس مطالب بیان شده ، انتخاب میشود. یکی از دلایل دور بودن از اماکن عمومی بدلیل ایجاد بوی نامطبوع و جذب مگس می باشد . به همین دلیل نیاز به ایجاد سالن های جداگانه جهت پرورش مولدین و جوجه ها و تاسیسات می باشد. این واحدها را میتوان بر اساس ظرفیت آنها به شکل مجزا و یا به شکل واحدهای جداگانه داخل یک ساختمان ایجاد نمود .

تاسیسات پرورش بلدرچین

جهت قرارگیری سالن ها از نظر آفتابگیر بودن مهم و با اهمیت می باشد ، برای مثال در مناطق گرمسیر قسمت طولی سالن ها باید در جهت شرق به غرب ساخته شود . اگر سایبان ساختمان هم مقداری طولانی در نظر گرفته شود از افزایش دمای داخل سالن در فصل تابستان کاسته خواهد شد ، زیرا در این فصل خورشید مدار عمومی را طی میکند اما در مناطق سردسیر طول سالن در جهت شمال به جنوب ساخته شده و با ایسن کار سالن ها در فصل زمستان آفتابگیر خواهند شد .اماکن بادگیر ، ارتفاعات و کنار دریا محلی مناسب برای پرورش بلدرچین نمی باشد . مکان پرورش را میتوان به شکل بسته و باز ساخت . داخل سالن پرورش ، بر اساس برنامه و نحوه پرورش ، ظرفیت جوجه ریزی در نظر گرفته شده و سرمایه موجود پرورش دهنده و … آماده میشود . اگر پرورش در کف شده و سرمایه موجود پرورش دهنده و …  آماده میشود .

نگهداری جوجه بلدرچین

اگر تاسیسات پرورش بلدرچین در کف سالن مد نظر باشد از بستر استفاده میشود. در این سیستم ارتفاع بستر در فصل تابستان ۳ الی ۵ سانتیمتر و درفصل زمستان ۵-۸ سانتی متر در نظر گرفته شده و با کاه ، تراشه نجاری ، پوسته برنج و یا خاک اره پوشانده میشود . درجه حرارت مطلوب در پرورش بلدرچین بالغ مابین ۲۱-۲۷ درجه سانتیگراد است . سیستم قفس بلدرچین در انواع مختلف متداول است . کف قفس را میتوان در اندازه های مختلف انتخاب نمود ، اما ارتفاع آن باید در حدود ۱۵-۱۷ سانتیمتر باشد . در قفس هایی با ابعاد مذکور میتوان ۳-۴ بلدرچین نگهداری نمود . در قفس هایی با ابعاد کوچک یک نر و یک ماده ، اما در ابعاد بزرگ به ازای دوتاسه بلدرچین ماده یک بلدرچین نر در نظر گرفته میشود . قفس های سیستم آپارتمانی ، بمنظور جمع آوری فضولات ، قسمت تحتانی هر قفس با کف فلزی پوشانده میشود . فضولات جمع شده بصورت اتوماتیک و یا بصورت دستی تخلیه و پاکسازی میشود. در قفسهای تیپ کالیفرنیا ، مدفوع مستقیما به کف سالن ریخته و در آنجا جمع میگردد. تخلیه مستمر فضولات تولید شده از نظر تهویه و تامین هوای پاکیزه داخل سالن موثر است . شبکه های کف قفس در هر حالت بیان شده در بالا ، باید در ابعاد ۱ – ۱.۵ سانتیمتر و اما اندازه شبکه سقف و دیواره ها ۳ در ۵ یا ۳.۵ در ۴ سانتیمتر بهتر است . بمنظور سرازیر شدن تخمها ،کف می یابد با زاویه ۱۵ درجه ساخته شود و جهت جلوگیری از شکستن تخمها در اثر برخورد با جدار شبکه فلزی ، سراسر شبکه محل تجمع تخمها با ابر پوشانده میشود . این عمل در تاسیسات پرورش بلدرچین برای جلوگیری از رشکسته شدن تخم ها بسیار مفید است . پرورش بلدرچین بصورت گروه های بزرگ نیز در داخل قفس امکان پذیر می باشد ، اما تراکم آنها نباید از ۵۰ قطعه بیشتر شود .

بلدرچین های نر و ماده

برای اجرای این روش ابعاد مختلف قفس بر اساس تعداد بلدرچین به شرح زیر می باشد :

به ازای هر ۲۵ قطعه بلدرچین : ۶۰ در ۶۰ در ۳۰

به ازای هر ۵۰ قطعه بلدرچین : ۶۰ در ۱۲۰ در ۳۰

بمنظور کنترل و جلوگیری از امکان جست و خیز ، پرواز و ایجاد زخم ، ارتفاع قفس ها نباید بیشتر از ۳۰ سانتی متر باشد .

مطالب مشابه

وظایف دستگاه جوجه کشی

وظایف دستگاه جوجه کشی ( ماشین جوجه کشی ) چیست؟

وظایف دستگاه جوجه کشی ( ماشین جوجه کشی ) چیست؟...

تاریخچه پرورش مرغ تخمگذار

تاریخچه پرورش مرغ تخمگذار

تاریخچه پرورش مرغ تخمگذار تاریخچه پرورش مرغ تخمگذار:صنعت پرورش مرغ...

طرلان و پیغوی کوچک

طرلان و پیغوی کوچک – معرفی این دو پرنده

طرلان و پیغوی کوچک طرلان و پیغوی کوچک  :  طرلان...