درباره ما یک

Shape-133

درباره ما

سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آنچه که میبینید

تیم ما

توحید-قصابی

مهندس قصابی

مدیریت فروش
مدیریت فروش گروه صنعتی اسکندری EIG ۰۹۱۴۴۴۷۳۹۲۴
فروش کتاب

مهندس ولیزاده

مسئول فروش کتاب
مسئول فروش کتاب های آموزشی دام و طیور و صنعت قارچ ۰۹۱۴۳۸۸۷۲۷۰
اشکان-حیدری

مهندس حیدری

مسئول امور نمایندگی
مسئول امور نمایندگی گروه صنعتی اسکندری ۰۹۱۴۴۴۸۳۱۸۸
رسول-علیزاده

مهندس علیزاده

کارشناس فروش
کارشناس فروش گروه صنعتی اسکندری – E-I-G ۰۹۱۴۴۴۸۵۵۹۰