شانه همه کاره

  • شانه جوجه کشی سایزیک

    شانه جوجه کشی سایزیک یا همه کاره

    11.000 تومان

    شانه جوجه کشی سایزیک یا همه کاره

    شانه جوجه کشی سایزیک یا همه کاره نوعی از شانه ها میباشد که برای اولین بار توسط کشور کره ساخته شد و امروزه در پیشرفته ترین دستگاه های جوجه کشی به کار میرود، شما نیز میتوانید با شانه های همه کاره از هر نوع تخم نطفه داری بدون حتی تعویض شانه، جوجه کشی نمایید.