آموزش جوجه کشی اردک

بهداشت سالن پرورش

بهداشت سالن پرورش و نوک چینی

بهداشت سالن پرورش :نظافت کامل و دقیق و نیز ضد عفونی کردن سالن پرورش جزء عملیات اساسی با هدف جلوگیری از گسترش عوامل بیماری زا است. قبل از ورود جوجه به سالن باید سالن از هر نظر پاک و تمیز و عاری از عوامل بیماری زا باشد . تمیز کردن و ضد عفونی کردن سالن زمانی اصولی انجام می شود که قاعده همه جا تخلیه –همه جا تمیزاعمال شود .در حقیقت در اجرای این قاعده همه چیز از سالن تخلیه و سالن ضد عفونی می شود و پس از گسترش بستر نو و تازه تجهیزات ر محل مناسب خود مستقر می شوند. از طرف دیگر این قاعده به این معنی است که پولت ها یا مرغ های تخمگذاری که قرار است به سالن وارد شوند همه در یک گروه سنی باشند زیرا مرغ های جوان نسبت به بیماری های عفونی که مرغ های بالغ نسبت به آن ها مصونیت دارند حساس هستند .در این حالت مرغ های بالغ ناقلان سالم نام دارند و با این که خود از خطر بیماری گذشته اند ولی می توانند عوامل بیماری زا را به مرغ های سالم انمتقال دهند . اختلاف سن می تواند بیماری های انگلی را نیز از مرغ های بالغ به جوان تر ها منتقل کند .در یک واحد مرغداری نباید از گونه های دیگر پرنده ها مانند اردک غاز بوقلمون و جز این ها نگهداری کرد زیرا ممکن است هر کدام از این گونه ها انتقال دهنده ی بیماری مشترک به گله باشتند.

بهداشت سالن پرورش
بهداشت سالن پرورش

تمامی راه های ورودی موش ها یا پرنده ها وحشی باید با توری بسته شوند. سگ ها و گربه ها نیز نباید به هیچ عنوان داخل مرغداری شوند .همچنین برای تولید مطلوب و یک شروع خوب باید جوجه ها و پولت های سالم از نژاد خوب و از تولید کنندگان مطمئن و در محلی عاری از هرگونه بیماری تهیه شوند. پرداختن بهای بیشتر برای خرید جوجه ها یا پولت هایی با کیفیت بالا به نفع مرغدار است .شهرت و نام تولید کننده در عرضه جوجه و پولت هایی با کیفیت و بدون تنش از عوامل مهم است که باید در نظر گرفته شوند. در واقع شروع خوب ضامن تداوم است.

نوک چینی
نوک چینی عملی است که مرغدار بهخ منظور جلوگیری از کانیبالیسم و کندن پر های یکدیگر انجام می دهد. در صورت وقوع دو مشکل فوق رفع آنها کار بسیار مشکلی است .نوک چینی در حقیقت یک عمل موثر در پیش گیری این عادت بد است که به دو روش اجرا می شود.

روش اول (روش دقیق).این روش در سن ۶ تا ۱۰ روزگی انجام می گیرد .در این روش از تیغه ای با سوراخ های مختلف برای دقت در قطع نوک استفاده می شود . نوک جوجه ها پس از ورود به سوراخ مورد نظر توسط تیغه دیگری با حرکت بعدی قطع ممی شود. نوک جوجه ها پس از ورود به سوراخ مورد نظر توسط تیغه دیگری با حرکت بعدی قطع می شود . در بازار نوعی دستگاه قطع نوک موجود است که به کمک حرارت و در زمان مشخص نوک جوجه ها را می چیند . گفتنی است که در این روش عملیات نباید تکرار شود.

روش دوم ( روش سنتی )در این روش با تیغه نازل یک دوم تا سه چهارم از قسمت فوقانی نوک جوجه قطع می شود. قسمت پایینی نوک باقی می ماند و فقط سر آن سوزانده می شود. عملیات در بار اول در سن ۴ تا ۶ هفتگی انجام می گیرد و بار دوم در سن ۱۲ تا ۱۴ هفتگی تکرار می شود .قطع نوک با روشش صحیح و با توجه به موارد زیر انجام می شود.

بهداشت سالن پرورش
بهداشت سالن پرورش

۱.نوک چینی نباید در حالت تنش و زمانی که شرایط عمومی جوجه مناسب نیست انجام شود
۲.هنگامی که تیغه بیش از اندازه سرد و کند باشد قطع نوک با فشار مضاعف که ممکن است به بافت های آن منطقه آسیب برساند.
۳.ممکن است که تیغه ی مخصوص قطع نوک بیش از اندازه گرم باشد. در این حالت حرارت زیاد باعث از بین رفتن بافت های آن منطقه می شود.
۴. در نوک چینی نباید شتاب داشت و عملیات باید در زمان مشخص و معین انجام گیرد.
۵. بعد از قطع نوک و روز های بعد دانخوری باید همیشه پر از دان باشد .
۶. بعد از نوک چینی باید آب فراوان و تمیز فراهم شود زیرا این اقدام موجب تمیز ماندن محل قطع شده می شود.

تغذیه اردک ها

اغلب اردک ها را پرنده پرخوار می دانند ولی به طور کلی هزینه تغذیه اردک ها نسبت به ماکیان کمتر است مخصوصا اگر آنها را در کنار برکه ها آببند ها و استخرهای پرورش ماهی نگهداری کرده و چراگاه هایی نیز در اختیار اردک ها باشد. به عبارتی چنانکه اردک ها میزان متنابهی از غذای روزانه  خود را از منابع آزاد اخذ کنند هزینه نگهداری آنها شدیدا کاهش خواهد یافت.به هر حال بازده غذایی یا ضریب تبدیل غذا دارای اهمیت ویژه است  که همیشه باید در جهت متعادل و کاهش آن گام برداشت .ضریب تبدیل غذایی بر حسب نژاد سن ، راندمان تولید متفاوت و میزان آنرا بین ۲/۲-۶۵۰/۱ کیلو گرم ذکر می کنند.

 

تغذیه اردک ها انواع نژادهای اهلی و وحشی بومی

 

در یک سیستم نگهداری متمرکز و بسته اردک ها می توانند شبیه به ماکیان صورت گیرد. اردک ها غذای استارتر ،جیره رشد و بالاخره جیره تخم گذاری و پرورشی در سنین و موقعیت های مختلف را دریافت می کنند.

غذای تجارتی یا صنعتی با شکل آردی ،پلت یا سایر فرم ها را تا ۸ هفته اول سن به صورت آزاد و پس از آن هر روز دو بار عرضه می نمایند.تغذیه اردک ها بیشتر غذای آردی مرطوب را ترجیح می دهند.آنها هرگز نباید بدون وجود آب آشامیدنی به غذا دسترسی داشته باشند.

با وجودی که اردک ها تا ۴۸ ساعت بدو تولد نیازی به غذا ندارند  ولی به علت پرخوری نباید در ارائه غذا به آنها تعلل نمود. حتی توصیه شده به مجرد بیرون آمدن جوجه اردک ها از ماشین جوجه کشی و انتقال به محل های پیش بینی شده بایستی سریعا غذا در اختیار آنها گذاشته شود .تا زمانی که جوجه اردک ها غذا خوردن را فرا نگرفته اند ضروری است در چند روز اول حداکثر توجه به آنها مبذول گردد تا از مرگ و یا قحطی زدگی اردک ها جلوگیری شود.در برخی از مناطق برای آموزش جوجه اردک های تازه متولد شده از جوجه اردک هایی که قبلا غذا خوردن را فرا گرفته اند  استفاده می نمایند یعنی تازه متولدین با مشاهده و تقلید از آنها غذا خوردن را به سرعت می آموزند. اگر امکان بهره گیری از این شیوه میسر نشود لازم است برخی از آنها را در یکی از دو روز اول دستی تغذیه نمود تا سر مشقی برای دیگران گردد.

اردک ها در دریا
اردک ها در دریا

 

رشد اردک ها بسیار سریع است.آنها در حدود ۴۰ برابر وزن اولیه خود را در مدتی نزدیک به ۲ ماه بدست می آورند بدین جهت نیاز به غذایی دارند که از لحاظ  کمی و کیفی غنی باشد.به عنوان مثال خاکی کمبل در حدود ۵/۱۲ کیلو گرم غذا تا سن ۲۰ هفتگی مصرف می نمایند و سپس نسبت به راندمان تولیدی هر پرنده در هر روز بین ۱۲۰-۱۷۰ گرم غذا خورده می شود.سازمان های مختلف علمی مانند

NRC.ARC.PRC.NAS میزان نیاز اردک ها  به مواد غذایی را در سنین و موقعیت های مختلف  تا حدودی نزدیک به هم ذکر کرده اند. در این بخش سعی می گردد از پیشنهادات NRC جهت تغذیه اردک ها استفاده شود

انرژی غذا که در فعالیت حیاتی نقش مهمی را بازی می کند میزان آن باید در  جیره ها نسبت به سن ،سرعت رشد ،وزن ،جنس و بالاخره شرایط محیطی تنظیم شده باشد.با توجه به فاکتور های ذکر شده اگر مقدار انرژی جیره ها از حد مجازی تجاوز کند مازاد آن به صورت چربی در قسمت های مختلف بدن مخصوصا دور دستگاه تناسلی زیر پوست و ناحیه مقعدی ذخیره شده و باعث کاهش راندمان یا قطع تخم در آنها میگردد. در تنظیم جیره های غذایی برای اردک ها باید میزان مصرف مواد دارویی در آنها تحت کنترل باشد. مخصوصا زمانی که اجبارا از جیره های مخصوص ماکیان برای اردک ها استفاده می شود. چون ممکن است دارو هایی در آن  غذا مخلوط باشند که برای مرغ ها زیانی در بر نداشته ولی همین مواد در اردک ها اثری سمی اعمال کنند.

نوع مواد غذایی مصرفی در جیره ها تاثیر به سزایی در کیفیت گوشت از لحاظ طعم و مزه آن دارد.در بازاریابی این تاثیر پذیری میتواند در جهت مثبت یا منفی اثر کند.در همین رابطه مصرف گوشت اردک ها در ایران به خاطر روش غلط تغذیه و اغلب استفاده از آنها از لجن زار ها برای جست و جوی غذا محدودیت پیدا کرده  و در اذهان چنین تداعی شده است که گوشت اردک طعم و بوی لجن دارد .در صورتی که اگر اردک ها به نحو صحیح نگهداری و تغذیه شوند می توانند گوشتی نیز خوش طعم و خوش خوراک داشته باشند.البته شیوه پخت نیز در این راستا نمی تواند بی اثر باشد.

 

مواد پروتئینی مورد نیاز در تغذیه اردک ها برای تامین مواد پروتئینی جیره غذایی اردک ها ضروری است که از دو منشا گیاهی و حیوانی استفاده شود چون پروتئین حیوان گران و پروتئین  گیاهی نیز به تنهایی نیاز آنها را  به اسید های آمینه خاص برطرف نمی کند.اسید های آمینه که سنگ بنای پروتئین ها را تشکیل می دهند باید به نسبت معینی در جیره های غذایی اردک ها در سنین مختلف وجود داشته باشند.

یکی از موسسات پرورش اردک در آمریکا میزان پروتئین خام و انرژی جیره و نسبت آنها به هم برای جوجه اردک ها ی گوشتی نژاد پکن را بر طبق جدول زیر توصیه می نمایند

سن بر حسب هفته پروتئین خام

درصد

انرژی بر حسب کیلو کالری نسبت انرژی به پروتئین
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم تا هفتم

۲۲

۲۲

۲۰

۱۸

۱۶

۲۹۵۰

۲۹۵۰

۳۰۰۰

۳۰۵۰

۳۱۰۰

۱۳۴

۱۳۴

۱۵۰

۱۶۹

۱۹۳

 

زمانی که انرژی جیره زیاد و پروتئین آن کم باشد نتیجتا چربی زیادی در لاشه ذخیه شده و از  کیفیت گوشت می کاهد.در حالت برعکس ذخیره چربی کاهش یافته و گوشت از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود.

 

مواد معدنی مورد لزوم تغذیه اردک ها

درصد بالایی از وزن بدن و در حدود ۱۱ درصد از وزن تخم اردک را مواد معدنی تشکیل می دهد.میزان نیاز به این مواد بر حسب سن و موقعیت تولید سرعت رشد و بسیاری فاکتور های دیگر متفاوت است .جدول زیر بر اساس این نیاز توسط NRC تنظیم و پیشنهاد شده است.

 

جیره پرورشی

جیره رشد

۲-۷ هفتگی

جیره استارتر

۱-۱۴ روزگی

 

مقدار

 

مواد معدنی

۷۵/۲

۳۵/۰

۱۵/۰

۱۲/۰

۵۰۰

۲۵

۶۰

۱۴/۰

۶/۰

۳۵/۰

۱۵/۰

۱۲/۰

۵۰۰

۴۰

۶۰

۱۴/۰

۶۵/۰

۴۵/۰

۱۵/۰

۱۲/۰

۵۰۰

۴۰

۶۰

۱۴/۰

%

%

%

%

میلی گرم

میلی گرم

میلی گرم

میلی گرم

 

کلسیم

فسفر

سدیم

کلر

منیزیم

منگنز

روی

سلینیوم

 

نیاز ویتامینی اردک ها

ویتامین ها در کلیه اعمال حباتی اردک ها دخالت داشته و بر روی سرعت رشد و راندمان تولیدی آنها تاثیر می گذارند توصیه میشود در تغذیه اردک ها ویتامین ها در نظرذ گرفته شوند ..کمبود هر یک از ویتامین ها به شکل های خاصی جلوه گر می شوند.

از عوارض آنها می توان:

ضعف عمومی بدن ،بی اشتهائی ،عدم تحرک کامل ،دیر پر در آوری ،تورم چشم،فلجی،خونریزی های زیر جلدی،کاهش سرعت رشد،کاهش درصد باروری ،عقیم شدن،عوارض عصبی و کاهش قدرت مقاومت نسبت به عوامل محیط و بیماری ها و بسیاری دیگر را نام برد.میزان نیاز به ویتامین ها در سنین مختلف وراندمان تولید متفاوت می باشد.جدول زیر اشاره به این مورد دارد.

 

میزان نیاز به ویتامین ها در سنین مختلف بر حسب NRC

مقدار جیره

پرورشی

جیره رشد

۲-۷هفتگی

جیره استارتر

۱-۱۴روزگی

ویتامین ها
IU

ICU

 

میلیگرم

 

میلیگرم

 

میلیگرم

 

میلیگرم

 

میلیگرم

 

 

۴۰۰۰

 

۵۰۰

 

۴/۰

 

۴

 

۱۰

 

۴۰

 

۳

 

۴۰۰۰

 

۲۲۰

 

۴/۰

 

۴

 

۱۱

 

۵۵

 

۶/۲

 

۴۰۰۰

 

۲۲۰

 

۴/۰

 

۴

 

۱۱

 

۵۵

 

۶/۲

 

ویتامین A

 

ویتامینD

 

ویتامینK

 

ریبوفلاوین

 

اسیدپانتتونیک

 

نیاسین

 

پیرودکسین

کلمات مرتبط :

اردک ها ، غذای اردک ، جوجه کشی اردک ، ماشین جوجه کشی اردک ، پرورش اردک ، نگهداری اردک ، نگهداری اردک در استخر ، پرورش اردک در استخر ، نحوه جوجه کشی اردک

آموزش جوجه کشی از اردک

آموزش جوجه کشی از اردک – جوجه کشی اردک

آموزش جوجه کشی از اردک – جوجه کشی اردک : شرایط جوجه کشی اردک و غاز تقریباً مشابه هم می باشد. اردکها معمولاً صبح زود و یا غروب و یا شب تخم میگذارد. کمتر اتفاق می افتد که وسط روز تخم بگذارند به همین خاطر باید ترتیبی اتخاذ گردد که به خاطر جلوگیری از شکسته شدن و آلودگی تخم اردکها، صبح جمع آوری تخم صورت گیرد. اگر مشاهده کردید که اردکها داخل لانه تخمگذاری روی تخم خوابیده اند ۲ ساعت بعد هم برای جمع آوری تخم اقدام کنید بهتر است. برای جمع آوری تخم از دو ظرف پلاستیکی استفاده کنید و تخم های سالم را در یک ظرف و تخم های کثیف و شکسته که قابل جوجه کشی نیستند در ظرف جدا نگهداری کنید. تخم هایی که برای جوجه کشی شانس کمتری دارند از همان اول جدا کنید و در دستگاه قرار ندهید، چون هم فضای دستگاه را کمتر اشغال کرده اید و هم احتمال آلودگی را کاهش داده اید . لذا تخم های کثیف و ریز برای جوجه کشی خودداری کنید و همچنین از تخم های ترک خورده و آنهایی که پوسته شان ضعیف و سست است برای جوجه کشی انتخاب نکنید. از شستن تخم پرهیز کنید زیرا قشر واکسی روی پوسته از بین می رود و احتمالا ورود میکروب را از منافذ روی پوسته به داخل تخم را زیاد می کند و این کار تأثیر نامطلوب روی میزان جوجه در آوری تخم ها خواهد داشت. برای ضدعفونی کردم تخم ها از گاز فرمالدئید استفاده کنید (آجر ضد عفونی فرمالدئید در داروخانه ها به صورت آماده وجود دارد). معمولاً لازم است که تا جمع شدن تخم اردکها به مقدار مورد نیاز برای جوجه کشی، آنها را مدتی ذخیره و نگهداری کنید. در صورت ذخیره تخم های جوجه کشی را باید در سردخانه در دمای ۱۲ تا ۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.آموزش جوجه کشی از اردک
سعی کنید تخم هایی که برای جوجه کشی نگهداری می کنید بیش از ۱۵ روز نگهداری نکنید چون افت شدیدی در جوجه کشی خواهید داشت. در شرایط مطلوب دمای ۱۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۷۵ درصد می توانید تخم اردک و غاز را تا ۱۵ روز نگهداری کنید. اگر تخم ها کمتر از ۵ روز در این شرایط نگهداری کنید نیازی به چرخش تخم ها در انبار نگهداری نیست ولی چنانچه بیش از ۵ روز تخم ها در انبار نگهداری می کنید باید سعی کنید که قسمت باریک تخم پائین قرار گیرد و روزانه هم یک بار ۹۰ درجه تخم ها را بچرخاند. قبل از اینکه تخم ها داخل دستگاه جوجه کشی قرار گیرد لازم است که مدت ۲۴ ساعت دستگاه جوجه کشی را روشن نگه دارید و کارکرد صحیح دستگاه را مورد ارزیابی قرار دهید . سپس تخم های اردک مورد استفاده را از انبار ذخیره تخم که درجه حرارت آن بین ۱۲ تا ۱۵ درجه سانتیگراد هست خارج کنیم و در شرایط گرم تر به مدت ۶ تا ۱۲ ساعت نگهداری کنیم. بعد وارد دستگاه جوجه کشی کنیم چون تخم از ۱۲ درجه سانتی گراد اگر یکباره در دمای داخل دستگاه قرار گیرد با افزایش ناگهانی درجه حرارت دچار استرس و کاهش درصد جوجه در آوری خواهیم شد . وقتی که همه شرایط مهیا شده تخم ها را می توان به داخل دستگاه جوجه کشی انتقال داد.

دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

حرارت در دستگاه جوجه کشی اردک
درجه حرارت دستگاه جوجه کشی برای اردک را باید در دمای ۳۷.۵ درجه سانتیگراد تنظیم نمود ولی اگر کل دستگاه را یک باره پر می کنید و جوجه کشی یک باره انجام می شود، می توانید درجه حرارت را در هفته اول بالاتر ببرید و روی ۳۸.۶ درجه سانتیگراد تنظیم کنید و در هفته دوم ۳۷.۸ درجه سانتیگراد و از هفته سوم به بعد ۳۷.۵ درجه سانتیگراد تنظیم کنید. با این روش درصد جوجه در آوری بهتر خواهد بود.

رطوبت در دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

رطوبت مناسب برای دستگاه جوجه کشی ( ستر ) باید ۷۰ درصد باشد.رطوبت بیشتر از ۷۰ درصد باعث جلوگیری از خشک شدن تخم ها شده و رطوبت کم باعث خشک شدن محتویات داخل تخم میشود.بنابراین در هر دو مورد جوجه کشی با شکست مواجه خواهد شد. رطوبت دستگاه را با کنترل تهویه و گذاشتن ظرف های محتوی آب داخل دستگاه می توان تنظیم نمود.در روزهای آخر و همچنین در هچر نیاز به رطوبت بیشتری می باشد.رطوبت در هچر بین ۷۵ تا ۸۰ درصد نیاز می باشد.رطوبت مورد نیاز تخم اردک نسبت به تخم مرغ معمولا بیشتر می باشد.

تهویه در دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

تهویه در جوجه کشی اردک و اتاق جوجه کشی بسیار مهم است جریان هوای کافی و هوای تازه به اتاق و فراموش نکردن اکسیژن مورد نیاز باعث افزایش رشد جنین می شود و بر کیفیت جوجه در آوری تاثیر به سزای دارد.

چرخش در دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

تخم اردک را داخل دستگاه باید ۴ تا ۶ بار در روز چرخانده شود.چرخاندن تخم اردک اجازه می دهد که جنین حرکت داشته باشد و از چسبیدن محتویات تخم اردک به پوسته آن جلوگیری میشود.تخم ها باید طی یک زاویه ۹۰ درجه چرخش داشته باشد.

 

دستگاه جوجه کشی خانگی اردک

دستگاه جوجه کشی اردک
دستگاه جوجه کشی اردک