تاسیسات نگهداری ربلدرچین

جوجه بلدرچین

بمنظور ایجاد تاسیسات پرورش بلدرچین ، محلی را که دارای آب ، برق و راه بوده و در مکانی خلوت قرار گرفته است بر اساس مطالب بیان شده ، انتخاب میشود. یکی از دلایل دور بودن از اماکن عمومی بدلیل ایجاد بوی نامطبوع و جذب مگس می باشد . به همین دلیل نیاز به ایجاد سالن های جداگانه جهت پرورش مولدین و جوجه ها و تاسیسات می باشد. این واحدها را میتوان بر اساس ظرفیت آنها به شکل مجزا و یا به شکل واحدهای جداگانه داخل یک ساختمان ایجاد نمود .

تاسیسات پرورش بلدرچین

جهت قرارگیری سالن ها از نظر آفتابگیر بودن مهم و با اهمیت می باشد ، برای مثال در مناطق گرمسیر قسمت طولی سالن ها باید در جهت شرق به غرب ساخته شود . اگر سایبان ساختمان هم مقداری طولانی در نظر گرفته شود از افزایش دمای داخل سالن در فصل تابستان کاسته خواهد شد ، زیرا در این فصل خورشید مدار عمومی را طی میکند اما در مناطق سردسیر طول سالن در جهت شمال به جنوب ساخته شده و با ایسن کار سالن ها در فصل زمستان آفتابگیر خواهند شد .اماکن بادگیر ، ارتفاعات و کنار دریا محلی مناسب برای پرورش بلدرچین نمی باشد . مکان پرورش را میتوان به شکل بسته و باز ساخت . داخل سالن پرورش ، بر اساس برنامه و نحوه پرورش ، ظرفیت جوجه ریزی در نظر گرفته شده و سرمایه موجود پرورش دهنده و … آماده میشود . اگر پرورش در کف شده و سرمایه موجود پرورش دهنده و …  آماده میشود .

نگهداری جوجه بلدرچین

اگر تاسیسات پرورش بلدرچین در کف سالن مد نظر باشد از بستر استفاده میشود. در این سیستم ارتفاع بستر در فصل تابستان 3 الی 5 سانتیمتر و درفصل زمستان 5-8 سانتی متر در نظر گرفته شده و با کاه ، تراشه نجاری ، پوسته برنج و یا خاک اره پوشانده میشود . درجه حرارت مطلوب در پرورش بلدرچین بالغ مابین 21-27 درجه سانتیگراد است . سیستم قفس بلدرچین در انواع مختلف متداول است . کف قفس را میتوان در اندازه های مختلف انتخاب نمود ، اما ارتفاع آن باید در حدود 15-17 سانتیمتر باشد . در قفس هایی با ابعاد مذکور میتوان 3-4 بلدرچین نگهداری نمود . در قفس هایی با ابعاد کوچک یک نر و یک ماده ، اما در ابعاد بزرگ به ازای دوتاسه بلدرچین ماده یک بلدرچین نر در نظر گرفته میشود . قفس های سیستم آپارتمانی ، بمنظور جمع آوری فضولات ، قسمت تحتانی هر قفس با کف فلزی پوشانده میشود . فضولات جمع شده بصورت اتوماتیک و یا بصورت دستی تخلیه و پاکسازی میشود. در قفسهای تیپ کالیفرنیا ، مدفوع مستقیما به کف سالن ریخته و در آنجا جمع میگردد. تخلیه مستمر فضولات تولید شده از نظر تهویه و تامین هوای پاکیزه داخل سالن موثر است . شبکه های کف قفس در هر حالت بیان شده در بالا ، باید در ابعاد 1 – 1.5 سانتیمتر و اما اندازه شبکه سقف و دیواره ها 3 در 5 یا 3.5 در 4 سانتیمتر بهتر است . بمنظور سرازیر شدن تخمها ،کف می یابد با زاویه 15 درجه ساخته شود و جهت جلوگیری از شکستن تخمها در اثر برخورد با جدار شبکه فلزی ، سراسر شبکه محل تجمع تخمها با ابر پوشانده میشود . این عمل در تاسیسات پرورش بلدرچین برای جلوگیری از رشکسته شدن تخم ها بسیار مفید است . پرورش بلدرچین بصورت گروه های بزرگ نیز در داخل قفس امکان پذیر می باشد ، اما تراکم آنها نباید از 50 قطعه بیشتر شود .

بلدرچین های نر و ماده

برای اجرای این روش ابعاد مختلف قفس بر اساس تعداد بلدرچین به شرح زیر می باشد :

به ازای هر 25 قطعه بلدرچین : 60 در 60 در 30

به ازای هر 50 قطعه بلدرچین : 60 در 120 در 30

بمنظور کنترل و جلوگیری از امکان جست و خیز ، پرواز و ایجاد زخم ، ارتفاع قفس ها نباید بیشتر از 30 سانتی متر باشد .