تجهیزات مرغداری

انواع آبخوری مرغداری

انواع آبخوری مرغداری

آبخوری مرغداری:در سالن های مرغداری جهت در اختیار گذاشتن آب مورد نیاز برای پرنده از آبخوری استفاده می شود. آبخوری باید آب بهداشتی سرد و گوارا را به طور مداوم برای پرنده فراهم کند.آبخوری ها بر حسب نوع عملکرد به دو گروه دستی و خودکار طبقه بندی می نمایند.

انواع آبخوری مرغداری
انواع آبخوری مرغداری

آبخوری های دستی
امروزه در بیشتر سالن های مرغداری از آبخوری های خودکار استفاده می شود. اما در بعضی شرایط خاص که امکان آب لوله کشی در دسترس نیست و یا مرغداری به صورت سنتی اداره می شود هنوز هم آبخوری های دستی استفاده می شود. آبخوری های دستی به دو صورت ناودانی و بشقابی ساخته می شوند.

آبخوری دستی ناودانی
این آبخوری ها شبیه ناودان و با مقطع U شکل ساخته می شوند. عرض و عمق آن برای جوجه ها ۵ و برای مرغ ها در حدود ۱۰ سانتی متر است. طول این آبخوری در صورت استفاده از آن روی بستر حدود یک متر و در صورت استفاده در روش قفس در طول سالن مقابل قفس امتداد می یابد . در شرایط استفاده از آبخوری دستی ناودانی روی بستر باید آن را به صورت دستی پر کرد. اما در شرایط قفس که سرتاسری در طول سالن امتداد دارد آب به طور مداوم از یک طرف وارد ناودان شده و آب اضافی آن از طرف دیگر خارج و به فاضلاب ریخته می شود.شیب ناودان را باید به نحوی تنظیم نمود که عمق آب در آن حدود ۵/۱ سانتی متر شود. در صورت زیاد بودن شیب عمق آب بیشتر و در صورت کاهش شیب عمق آب کمتر می شود. در صورت افزایش عمق آب درون ناودان ها زمان ماندگاری آب در آن افزایش یافته و موجب آلودگی آب و دان و رشد انواع قارچ ها و باکتری ها در آن می شود. ساخت و طراحی این نوع آبخوری بسیار ساده و کم هزینه است اما استفاده از دارو ها و واکسن ها ی آشامیدنی در آن ممکن نیست.

آبخوری دستی بشقابی
این نوع آبخوری ها در بستر به روش سنتی استفاده می شود.با توجه به سن پرنده این نوع آبخوری به کله قندی و دائمی تقسیم می شود.

آبخوری کله قندی
این آبخوری یک مخزن استوانه ای شکل و یک بشقاب مدور دارد که در زیر آن قرار گرفته است .در انتهای استوانه سوراخی به منظور ریزش آب به درون بشقاب برای استفاده جوجه ها تعبیه شده است .امروزه از این نوع آبخوری ها معمولا برای پرورش جوجه ها تا سن یک هفتگی استفاده می شود. ظرفیت مخزن این نوع آبخوری با توجه به سن جوجه ها و نوع آن حدود دو لیتر است. این آبخوری ها فلزی یا پلاستیکی ساخته می شوند.
استفاده از این نوع آبخوری ها در مقایسه با انواع ناودانی آن بسیار ساده تر است. اما در روش پرورش در قفس قابل استفاده نبوده و در فصل های گرم به دلیل جریان نداشتن آب داخل آن دمای آب آن افزایش یافته و تمایل پرنده به مصرف آب کاهش می یابد.

آبخوری دائمی
از این آبخوری ها نیز به روش سنتی در سالن های پرورش روی بستر استفاده می شود. ظرفیت این آبخوری ها حدود ۵ لیتر و جنس آن ها آلومینیومی است.معمولا ارتفاع بشقاب آب را با کمر پرنده ها تنظیم می کنند. به عبارت دیگر متناسب با رشد پرنده ها ارتفاع آبخوری را تغییر می دهند. در مراحل مختلف زیر آبخوری را توسط آجر یا هر مصالح دیگر بالا ۀورده تا هم سطح قد پرنده شود. البته این آبخوری ها باید مداوم و به صورت دستی پر شود. امروزه بیشتر آبخوری ها با آبخوری های خودکار که طرز کار ساده ای دارند و هزینه کارگری را نیز کاهش می دهند به جای این آبخوری ها استفاده می شود.

آبخوری های خودکار
به تازگی استفاده از آبخوری های خودکار به دلیل سهولت استفاده و در اختیار گذاشتن آب بهداشتی برای پرندگان رو به افزایش است. این نوع آبخوری ها را بر اساس شکل ظاهری و روش کار به چهار گروه زیر طبقه بندی می نمایند.

آبخوری ناودانی خودکار
اصول کلی و شکل ظاهری این نوع آبخوری مانند نوع دستی آن است اما به دستگاه انتقال و قطع و وصل آب به داخل محفظه آبخوری مجهز شده اند.
این آبخوری ها نیز در بستر استفاده می شوند. ارتفاع آن ها توسط پایه برای سنین مختلف از ۵ تا ۴۰ سانتی متر تنظیم می شود. طول این آبخوری ها در حدود ۵/۲ متر است. بر اساس نحوه ی قطع و وصل جریان آب به درون آبخوری می توان آن را به سه گروه طبقه بندی کرد.
۱- معلق
۲- شناور
۳- برقی

انواع آبخوری مرغداری
انواع آبخوری مرغداری
تاسیسات مرغداری

تاسیسات مرغداری

تاسیسات مرغداری :قفس های مطبق :در این روش قفس ها در دو ردیف پشت به نحوی که طبقه فوقانی کاملا دربالای طبقه تحتانی قرار دارد نصب می شوند . در این شرایط مدفوع روی نوار نقاله هایی که در زیر هر ردیف قرار گرفته می ریزد و روزانه چند بار از سالن خارج می شود. این قفس ها ممکن است با توجه به ارتفاع سالن از ۲ تا ۶ طبقه باشد. از مهم ترین مزایای این نوع قفس ها می توان به افزایش تراکم مرغ ها در سالن و همچنین نیاز به نیرو کار کمتر به دلیل خودکار بودن تجهیزات اشاره کرد. در این روش توزیع خوراک جمع آوری تخم مرغ و دفع کود به صورت خودکار و مکانیزه انجام می گیرد.

تاسیسات مرغداری
تاسیسات مرغداری

 تاسیسات مرغداری :قفس های پله ای
در این روش شش ردیف قفس در سه طبقه به نحوی قرار می گیرند که بیش از ۲۵ تا ۵۰ درصد از سطح کف قفس در طبقه فوقانی بالای سقف طبقه زیرین است بنابراین از آنجا که قفس ها روی یکدیگر قرار ندارند برای جمع آوری کود در هر طبقه نیاز به روش جداگانه ای نیست و کود دفعی در تمام کف سالن میریزد. مهم ترین مزیت این قفس ها هزینه پایین ساخت آن ها در مقایسه با قفس های مطبق است.

 تاسیسات مرغداری :قفس های یک طبقه
در این روش قفس ها در یک سطح واحد در ارتفاع ۶۰ سانتی متری از کف سالن نصب می شوند .بنابراین در هر ردیف فقط دو قفس به صورت پشت به پشت نصب شده است. در قفس های یک طبقه تراکم نسبت به دو روش قبل کمتر است و در حدود ۱۲ قطعه در هر متر مربع است. از نظر اقتصادی این روش چندان مقرون به صرفه نبوده ولی به تدریج به این روش جایگزین قفس های چند طبقه شده است.

سالن های با کف بستر و نرده
در این سالن ها معمولا دو سوم کف سالن نرده ای و بقیه آن بستر است.این نرده ها از چوب فلز یا مواد مصنوعی ساخته می شوند. عرض نرده ها ۵/۲ سانتی متر و فاصله آن ها از هم ۵/۲ سانتی متر است. ارتفاع نرده ها از کف سالن ۵۰ سانتی متر و فضولات در زیر آن ها می ریزد و در پایان دوره ی پرورش جمع آوری می ود. معمولا آبخوری و دانخوری روی بخش نرده ای تعبیه می گردد. این نوع کف مخصوص گله های مادر است و استفاده از آن در سایر موارد توجیه اقتصادی ندارد.

سالن های با کف نرده ای
در این سال ها همه سطح سالن نرده ای و خصوصیات نرده ها مشابه نرده های سالن با کف بستر و نرده است. این سالن ها نیز به پرورش گله های مادر اختصاص دارد. از مهم ترین محاسن این سالن ها کاهش تلفات افزایش میزان باروری و امکان افزایش تراکم گله و عمده ترین معایب این نوع کف هزینه ی بالای احداث آن است.

 تاسیسات مرغداری :مادر مصنوعی
از آنجا که در سنین پایین پرورش فضای مورد نیاز جوجه ها بسیار کمتر از فضای مورد نیاز آن ها در پایان دوره پرورشی است بنابراین گرم نگه داشتن تمام سالن برای جوجه ها صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین در ابتدای دوره پرورش بخش کوچکی از سالن را با پرده جدا کرده و جوجه ها را در آن بخش نگهداری می نمایند. در این شرایط برای گرم نگه داشتن محیط پرورش جوجه ها از مادر های مصنوعی استفاده می شود.
معمول ترین مادر مصنوعی نوع آویزان آن است. در این نوع بخش حرارت زا در زیر یک صفحه انعکاس دهنده ی مقعر قرار گرفته تا حرارت تولید شده به سمت بستر تابیده شود . قطر این صفحه ی انعکاس دهنده در حدود ۵/۱ تا ۵/۲ متر است. بخش گرمازا ممکن است گازسوز باشد یا از المنت برقی ساخته شده باشد. ظرفیت نگهداری جوجه در زیر مادر های مصنوعی با توجه به منبع حرارت زا و قطر صفحه ی انعکاس دهنده متفاوت بوده اما به طور معمول در حدود ۵۰۰ قطعه است.

تاسیسات مرغداری
تاسیسات مرغداری