تخم اردک

خواص تخم اردک

تخم اردک بسته به نژاد دارای وزن های متفاوتی است ولی به طور کلی در نژادهای گوشتی وزن هر تخم ۸۰-۷۰ گرم با رکورد ۹۰-۵۰ عدد در سال با این تفاوت که تنها رکورد در نوع آمریکایی نژاد پکن به ۲۰۸ عدد در سال می رسد در نژادهای تخم گذار نیز قدری اوضاع متفاوت است. چرا که تعداد تخم خیلی بیشتر از پر رکوردترین نژاد و موتاسیون گوشتی می باشد ولی تخمها قدری ریزتر هم می شوند. یعنی یک اردک تخمگذار سالانه حدود ۳۰۰-۲۹۰ عدد تخم را با وزنی حدود ۹۵-۹۰ گرم در اختیار مالک خود قرار می دهد و در نژادهای دومنظوره می توانیم تعداد ۲۲۰-۹۰ عدد تخم در سال با وزنی در حدود ۸۵-۹۰ گرم را ببینیم که این مسئله در هر دو نوع به شدت تحت تاثیر نژاد پرنده است که هر چه اصیل تر باشد تعداد تخم بیشتر می باشد. که در این بین تخم های دو زرده بیشتر از بلدرچین و کمتر از مرغ در اردکها دیده می شوند.

تخم اردک

تخم گذاری در اردک از سال اول زندگی (۲۹ هفتگی) آغاز میشود و در سال دوم برخلاف بلدرچین هم از لحاظ رکورد و هم از لحاظ وزن گیری (کمی و کیفی) به اوج خود می رسد و از سال سوم به بعد افت نموده و رکوردی در حد همان سال اول را به ما نشان می دهد که پس از آن نیز دیگر نگهداری این گله مقرون به صرفه نیست و نهایتاً دوره بهره وری ۳ ساله را به ما می دهد. در پرورش پرندگان آبزی نیز باید به این نکته دقت نمود در کل ما می توانیم در یک سال حدود 17.6 – 6.3 از هر اردک بسته به نژاد به منظور پرورش و مدیریت اعمالی در فارم تخم جمع آوری نماییم که با توجه به بازار کم و بسیار ضعیف این محصول نمی توان آن را به خوبی جهت مصرف عرضه نمود. تخم اردک تقریباً شکل و اندازه های تخم مرغ را داراست. البته قدری بزرگ تر است منتهی در رنگ آمیزی متنوع تر است. به گونه ای که می توانیم رنگهای سفید تا قهوهای روشن تر را در تخم های اردک به ترتیب فراوانی مشاهده کنیم. از نظر پوسته و مقاومت آن چیزی مشابه تخم مرغ است ولی به لحاظ ترکیبات درونی آن تا حدودی با تخممرع متفاوت است. به گونه ای که در ظاهر دارای سفیدهای بسیار شفاف تر از تخم مرغ است که به علت آلبومن موجود در آن است و وزن زرده ی آن دو برابر سفیدهای آن است و به همین جهت دارای طعمی واضح تر و به عقیده برخی خوش تر است. همچنین تخم ارد ک دارای کلسترول و چربی بسیار بالایی است به گونه ای که تخم مرغ هم از لحاظ کلسترول از آن عقب تر است و از لحاظ PH دارای 6.5 PH برای زرده و 7.5 PH برای سفیده اش است.

به جهت مسئله رنگ بندی نیز باید گفت که تخم های اردک معمولاً از رنگ سفید تا زرد روشن تیره وآبی روشن و کمی تیره تر متغیر است که در زیر رنگ بندی ها را بر اساس اردکها معمولاً عادت دارند تا اغلب تخم های خود را در صورت بالانس نوری در حوالی ساعات ۷- 4 صبح بگذارند در هر صورت شاید تخم اردک از تخم مرغ قدری خوشمزهتر باشد و با بسته به سلیقه برخی از خوردن آن امتناع کنند ولی نمی توان گفت که به لحاظ غذایی بسته غذایی بسیار عالی و کاملی است که این مسئله را می توان در بررسیهای آنالیزی آن مشاهده نمود.

خاصیت های تخم اردک

اردکها تقریباً در سن ۲۱۰-۱۷۰ روزگی تخم گذاری خود را آغاز می کنند که پس از آن به مدت حدوداً 4۵ روز با رکوردی بیش از ۸۸٪ درصد و آن هم در نژادهای تخم گذار برنوب تخمگذاری مؤثر و مناسب دارند و کمکم این رکورد کم می شود تا در 150 روزگی پس از شروع تخم گذاری یا همان بلوغ، در بهترین نژادهای تخم گذار اردک به حدود 4۵٪ رکوردشان کاهش می یابد پس اگر بخواهیم حداکثر توجیه اقتصادی را برای بهترین اردک های تخم گذار در نظر بگیریم نهایتاً شاید بتوانیم این کار را برای مدت ۱۰ – ۹ ماه ادامد دهیم پس در کل می بینیم که اردک در هیچ نژادو گونه ای به لحاظ تخم گذاری قرون به صرفه نیست و تنها شاید بتوان به آن به عنوان یک محصول ثانویه در اردکهای گوشتی نگاه کنیم زیرا تخم اردک نه مرغوبیت آنچنانی نسبت به سایر طیور دارد که حتی تعداد کم آن هم بازار پسند و مفید باشد و نه این که ارزش رکوردی و یا اقتصادی دارد پس از این رو به تخم گذار بودن اردک به لحاظ مصرف خوراکی کمتر از گوشت آن نه تنها در این جا بلکه در هیچ جای جهان به جز شرق آسیا توجه نمی شود و صرفاً به عنوان گله های مادر جهت نسل کشی قابل اهمیت است.

غاز و اردک

جوجه کشی غاز و اردک بصورت مصنوعی 

 

معمولاً اردکهای بومی تخم گذاری خود را از بهمن ماه سن ۷ – 6 ماهگی (بلوغ) به استثنای پکین که در سن 28-26 هفتگی و به مدت 40 هفتگی به صورت اقتصادی به تولید می آید شروع می کنند و تا تیر ماه ادامه میدهند که بسته به نژاد پرنده ممکن است در تمام طول سال و تا رکورد حدود ۹۰٪ در هر هفته اول پس از تخم گذاری ادامه یابد البته در نژادهای بریتانیایی رکورد بیش از ۵۰٪ را می توان تا ۵ ماه پسی از شروع تخم گذاری نیز  مشاهده کرد و این در حالی است که جوجه کشی در موتاسیون های این نژاد موفقیت آمیزتر از سایر نژادهاست. این تخم گذاری ها به صورت تقریباً و کم و بیش به شکل روز در میان ادامه می یابد ولی بهترین سن برای جفت گیری اردکها به هر لحاظ سن ۱۲- ۹ ماهگی است که البته فصل بهار را برای جفت گیری ترجیح می دهند ولی غازها با آنکه به صورت روز در میان تخم گذاری دارند ولی پس ۱۲- ۱۰ روز یک سیکل چند روزه ی بدون تخم را طی می کنند که معمولاً مزرعه داران یا پرورش دهندگان تخم های غازهای ۲ یا ۳ ساله را جهت جوجه کشی انتخاب می کنند که در این بین تخم غازهای ۳ ساله بهتر از سایر سنین این حیوان در هچ و جوجه در آوری پاسخ میدهد که برای اینکه بتوانیم تولید مثل بهتر و در نتیجه جوجه کشی غاز و اردک موفق تری را داشته باشیم باید این پرندگان یعنی نر و ماده آنها را از حدود ۹ ماه قبل از فصل جفتگیری که معمولاً در ابتدای پاییز (ممکن است در سایر فصول نیز تخم گذاری را داشته باشند) است با یکدیگر آشنا کنیم و درون یک فارم یا پسین ببریم. جوجه کشی غاز و اردک همانند بلدرچین به اینگونه نیست که اغلب پرنده بر روی تخم های خود نخوابد و آنها را شکسته و یا بخورد پس جوجه کشی غاز و اردک به شکل طبیعی در اردکها امکان بیشتری نسبت به بلدرچینها دارد. حتی می توان طی مدت این دوره طی ده روز اول تخم اردک را زیر اردکهای کرج قرارداد و سپس به دستگاه منتقل نمود که بسته به جثه اردک می توان تا ۱۵ عدد تخم را زیر یک ارد ک قرار داد و در صورت نداشتن دستگاه جوجه کشی غاز و اردک نیز می توان تا پایان هچ تخم، آنها را زیر مادرهای طبیعی کرچ قرارداد و باید اعتراف کرد که در هر کدام از روشهای فوق نتیجه هچ بهتر و با درصد بالاتری را خواهیم داشت این عدد در مورد غاز قدری متفاوت است و حدود ۱۰-۸ تخم می باشد که البته جوجه کشی طبیعی در غازها دارای یک اشکال است و آن این است که اگر پس از خروج هر جوجه به ترتیب از تخم آن را از غاز مادر دور ننماییم غاز مادر به احتمال زیاد از روی سایر تخم های خود که هنوز هچ نشده اند بلند میشود و تخم های هچ نشده هم از بین می روند و جنین آنها می میرد. ۱- در نگهداری صنعتی درست زمانی که گله مادر را آماده کردیم باید به این موضوع بیاندیشیم که حال به چه نسبتی اردکهای ماده و نر را جهت جفتگیری در کنار هم قرار دهیم ولی باید به وزن اردکهای انتخابی مان توجهی خاص داشته باشیم. اگر اردک ما از نژادهای سنگین وزن باشد. تعداد یک نر به پنج ماده بهترین نتیجه را به لحاظ اقتصادی و مدیریتی دارا است ولی اگر نژاد اردک های ما از نوع سبک یا بهتر بگوییم تخم گذار باشند می توان نسبت ۱ نر به ۱۰-۸ ماده را و حداکثر برای غازهای سبک ۵-۱ و غازهای سنگین ۱-۳ رعایت نمود که این نوع جفت گیری گله ای در ایران بهترین روش از لحاظ اقتصادی برای گله های صنعتی است تا بتواند در صورت موجود بودن بهترین حالات دیگر فاکتورها ۹۰ جوجه را طی یک فصل تولید نماید. ۲- کلاً جفت گیری به اندازه بلدرچین ها در اردکها دیده نمی شود. ولی می توان گفت که تعداد حدود ۳-۲ بار جفت گیری در اردک ها در هفته وجود دارد که پس از این جفت گیری ها و جدا نمودن نرها از ماده ها، ماده ها تخم های نطفه دار آخر خود را حدود ۱۵ روز بعد می گذراند. باید توجه کنیم که اردکهای ما حداکثر دارای سن نهایت ۲ سال تمام باشند (زیرا از سال اول به بعد میزان تخم گذاری ۲ برابر شده و پس از سال دوم این مقدار به شدت افت می کند) تا مؤثرترین جفت گیری و در آخر هچ را داشته باشیم.ولیدر غیر این صورت خواهیم دید که اردکهای ما آن تأثیر مورد توقع را در جفت گیری ندارند. بطور کلی ما همیشه زمانی که در اواخر عمر یک گله در حال تولید مادر هستیم باید یک گله جهت جایگزینی گله کنونی را در حال آماده سازی داشته باشیم تا بلافاصله پس از کار افتادگی گله کنونی گله ذخیره آماده جفت گیری و تولید باشد و پس از آنکه گله ذخیره جایگزین شد باید بلافاصله عملیات انتخاب گله مادر را از چند ماه بعد مجدداً آغاز نموده و گله ذخیره جدیدی را تهیه نمود تا بدلیل انتظار برای رسیدن گله مادر جدید دچار ضرر و زیان نشویم.

تخم اردک

 

اهمیت پرورش غاز و اردک

تاریخچه پرورش غاز

 

تاریخچه پرورش غاز

قدمت و تاریخچه پرورش غاز در جهان مربوط به حدود ۵۰۰۰ سال قبل می شود. زمانی که این عمر می توان ایران، مصر و چین در حال شکل گیری بود که این گفته ها را نقوش کتبههای باستانی بدست آمده در این کشورها گویا هستند که حتی بسیاری از روشهای نوین پرورش نیز که امروزه کاربرد دارند همچون تغذیه اجباری در این کشورها رایج بوده است که پس از آن به بخشهای زیر تقسیم بندی شده است:

۳۹۰-۱ سال قبل از میلاد که در آن سال شبی از اقوام وحشی که قصد تهاجم به سنای روم را کرده بودند با سر و صدای غازها مواجه شدند و حمله آنها ناکام ماند. پس از آن تاریخچه پرورش غاز برای رومی ها جنبه قداست پیدا نمود و بعنوان پرنده ای مقدس و نگهبن در معابد رومی نگهداری شد و در حدود ۲۳۰ سال قبل از میلاد مسیح (ع) در مورد نحوه طبخ غاز شروع به نوشتن کتبی نمودند ولی قبل از آن شخصی به نام هومر اولین کتاب پرورش غاز را در ۳۸۸ سال قبل از میلاد به رشته تحریر درآورد. در مورد تاریخچه پرورش غاز و اهلی کردن غازها یک نظریه مبنی بر اینکه چون محل استقرار و جفت گیری غازها در شمال قاره نسبز است پس غازها توسط قوم ژرمن اهلی شده اند. امروزه در جهان نژادهای متفاوت و گوناگونی از غازها وجود دارد، ولی تنها نژادهایی که بصورت اهلی در آمدند و از شکل و حوش خارج شده اند غاز کانادایی، غاز خاکستری و غاز قوئی است.

 

در ایران و در نواحی شمالی کشور ( استان گیلان ) می توان هر سال شاهد مهاجرت و حضور غازهایی از نژادهای آنقورت، پیشانی سفید و خاکستری، عروس غاز، غاز پا زرد که در حال انقراض است را دید.

 

اهمیت پرورش اردک

 

اهمیت پرورش اردک

۱- اردک ها را می توان در تراکم های بالا پرورش داد. یعنی در پرتراکم ترین روش و سیستم می توان آنها را کنار یکدیگر با کمترین کاهش راندمان نگهداری کرد.

۲- رشد اردکها بسیار قابل قبول است. یعنی این پرنده می تواند وزن ۲۵ گرمی خود را در طی ۲۱ روز به ۰ ۱/4-۱/۳۰ کیلوگرم افزایش دهد ولی با توجه به سایر فاکتورها می توان دریافت که این رشد به اندازهٔ بلدرچین نمی باشد.

۳- اردک را می توان بعنوان یک پرنده تخم گذار نیز پرورش داد. هر چند که شاید زیاد ارزشمند نباشد زیرا گله های پرورش ما جدا میشوند و از سوی دیگر تخم گذاری قطعی اردکها دارای رکورد زیاد خوبی نمی باشد که در حدود ۱۵۰-۱۰۰ عدد تخم در سال است. البته ناگفته نماند که 360 عدد تخم نیز برای اردکها در یک سال نیز مثبوت می باشد.

4-کمیت در کیفیت گوشت و تخم اردک ها تاسن خاص خو یعنی حدود 60 روزگی برای گوشت تاثیری نخواهد داشت.(60 روزگی سنی است که اردک حدود 3.6 کلیوگرم وزن دارد)

5-در پرورش اردک نیازی به تاسیسات درجه یک و یا حتی دره دو هم نداریم و به اصطلاح عام بسیار می توان آن را پرورش داد.

6-میتوان به عنوان یک محصول مکمل در کنار سایر محصولات کشاورزی و یا باغی مان پرورش دهیم که این مسئله می تواند تا ۹۰-۵۰ درصد تغذیه اردکهایمان را از هزینه های جاری ما کسر کند.

۷- می توان اردکها را در استخرهای پرورش ماهی بویژه کپور ماهیان پرورش داد وسودی دوجانبه برد.

۸- به لحاظ جایگاه یکی از کم خرج ترین جایگاه ها و فارم های پرورش را نیاز دارد.

۹- از لحاظ تغذیه تقریباً در ۵۰ درصد موارد خودکفا است و در ۳۰-۲۰ درصد موارد پرندهای بی عار و راحت است یعنی در خوراکش همچون مرغ های صنعتی سخت گیر نیست.

۱۰- اردک پرنده مقاوم و قوی است به گونه ای که در اکثر شرایط محیطی، آب و هوایی و بیماری می تواند مقاومت کند

۱۱- پرورش اردک با استدلالهایی که از گفته های فوق می کنیم نباید هزینه و سرمایه گذاری سنگینی نیاز داشته باشد و با کمترین هزینه حتی کمتر از پرورش بلدرچین نیز می توان یک فارم پرورش اردک را به نام خود کرد.

۱۲- کما بیش می توانیم از گله اولی که خریداری می کنیم گله های گوشتی یا تخم گذار و یا گوشتی – تخم گذار را بعلاوه مادر تهیه و فراهم کنیم.

۱۳- قیمت تمام شدهٔ کلیه محصولات اردک بسیار پائین است.

14- رشد اردک ها نیز تقریباً به اندازه بلدرچین ها به نسبت خوراک مصرفی شان است  و این در حالت وحشی این پرنده است. یعنی رشدی حدود ۳ برابر سایر طیور اهلی به گونه ای که پس از هفته اول زندگی وزن جوجه اردکهای پرورشی باید در حدود ۷۵-۸۰ گرم باشد.

جوجه کشی تخم اردک - duck

جوجه کشی تخم اردک

جوجه کشی تخم اردک این نوشته بر گرفته از وبسایت معتبر پرورش اردک می باشد.Hatching duck egg

جوجه کشی تخم اردک ما افتخار کار با بهترین کشاورزان در این صنعت برای اطمینان از رضایت شما را داریم چرا که جوجه کشی تخم اردک بسیار سخت و درعین حال بسیار پرارزش است اما این بسیار مهم است که از تخم مرغ های مناسب برای جوجه کشی استفاده کنید و دستورالعمل تولیدکنندگان را دنبال کنید.
امسال سال سومی هست که من با شما هستم .سال قبل ما چهار تخم اردک برای هچ داشتیم که آنها الان زندگی خود را در در یک باغ زیبای دارای یک استخر بزرگ که متعلق به پدربزرگ یکی از شاگردانم هست زندگی می کنند .در ۸ سالی که من جوجه کشی  میکنم ،امروزه نسل دومی از جوجه کشی تخم مرغ ها را داریم یعنی جوجه کشی تخم اردک ها که من آن ها را در خانه ی جوجه کشی خود دارم و باید تا ۱ یا ۲ هفته تبدیل به جوجه اردک شوند. باتشکر. من مشتاقانه منتظر تخم های جدید هستم. (وریکس از ایالت GA)

 

شرایط زیر برای جوجه کشی تخم اردک ها  توصیه شده است:

جوجه کشی تخم اردک
<noscript><img class="size-full wp-image-9546" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/جوجه-کشی-اردک.jpg" alt="جوجه کشی تخم اردک" width="577" height="250" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/جوجه-کشی-اردک.jpg 577w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/جوجه-کشی-اردک-300x130.jpg 300w" sizes="(max-width: 577px) 100vw, 577px" /></noscript> جوجه کشی تخم اردک

 

۱٫ نظرات درباره ی درجه ی حرارت مناسب متفاوت است . بسیاری از نشریات دماهای بالاتر را توصیه می کنند چون آن ها هچرهایی را توصیه می کنند که تعداد تخم بیشتری را هچ می کنند. به نظر می رسد که این توصیه های دمایی برای ماشین جوجه کشی بهتر کار کند.
۲٫ رطوبت – اندازه گیری رطوبت نسبی در دستگاه های جوجه کشی کوچک بسیار سخت است به طوری که در این دستگاه ها شما مجبورید که بهترین برآورد را بکنید. در ماشین های جوجه کشی کوچک  ما پیشنهاد می کنیم که فقط یکی از دو سوراخ را برای افزایش رطوبت نسبی کم پوشش دهید. (هردو سوراخ را پوشش ندهید چراکه جنین نیزاحتیاج به هوا دارد. )
۳٫ اگر شما یک ماشین جوجه کشی با قابلیت چرخش اتوماتیک ندارید اکثر کارشناسان توصیه می کنند که تخم های اردک را به تعداد عدد های فرد در هر روز بچرخانید . تعداد چرخش های فرد باعث می شود که جنین هرشب در طرف های مختلف بخوابد.

 

نرخ باروری و نطفه سنجی تخم اردک ها

شما می توانید تخم اردک خود را ۷ روز بعد از جوجه کشی ،نطفه سنجی کنید.این کار شامل استفاده از یک چراغ قوه ی کوچک روی هرتخم اردک برای مشاهده ی رشد و فرایند رشد تخم هاست.

گروه تخم اردک بارور برای هچ
در هنگام نطفه سنجی در دوره های مختلف جوجه کشی دنبال چه چیزی باشیم …
۱٫ واضح است که زمانی که نطفه سنجی می شود ممکن است که تخم مرغ نابارور باشد یا جنین مرگ زود رس داشته باشد. زمانی که در ۸ روزه نطفه سنجی شود.
۲٫ جنین همراه با حلقه های خونی زمانی که در ۸ روز اول نطفه سنجی شوند مرگ زودرس خواهند داشت .
۳٫ تخم مرغ بارور با رگ های خونی پس از ۸ روز .
۴٫ رنگ های قرمز یا سیاه احتمال مرگ زودرس در نطفه سنجی ۸ روز.
۵٫ خط های تیره با جزئیات مرگ احتمالی دیررس (۱۰-۱۵روز)رانشان می دهد. به آنها زمان بیشتری بدهید.
۶٫ جنین زنده در کیسه ی هوا در هچ در ۲۴-۲۸ ساعت.
۷٫ رشد طبیعی کیسه ی هوا با توجه به تعداد روزها .

 

نکات جوجه کشی در جوجه کشی تخم اردک
اگر ماشین جوجه کشی شما دارای فن نیست دما را در نیمه ی راه در اطراف ماشین جوجه کشی اندازه بگیرید اما آن را تغییر ندهید. بدون فن هوای گرم بالا می رود و اگر شما دماسنج خود را بالای تخم اردک ها قرار دهید دما را نیز اشتباه خواهید خواند.
خواندن رطوبت در جوجه کشی تخم اردک
اگر ماشین جوجه کشی شما به اندازه ی کافی بزرگ است برای اندازه گیری میزان رطوبت راه هایی وجود دارد .یکی از این راه ها درست کردن ترمومتر حباب مرطوب برای قرار دادن بالای یک دماسنج است. انتهای دیگر را نیز در یک ظرف قرار دهید و آن را داخل ماشین جوجه کشی بگذارید. همانطور که آب از پارچه تبخیر می شود ترمومتر نیز سرد می شود اگر هوا خیلی خشک است آب زیادی از پارچه تبخیر می شود و ترمومتر نیز خنک تر می شود اگر هوا خیلی مرطوب بود تبخیر کمتری از پارچه صورت می گیرد که دما را کمتر سرد می کند و حرارت در درجه ی بالاتری ثابت می ماند شما میتوانید رطوبت را با افزایش مقدار آب در ماشین جوجه کشی و یا با کاهش تهویه تنظیم کنید .
خواندن رطوبت نسبی یکی از سخت ترین کارها برای انجام در یک ماشین جوجه کشی کوچک است تخم اردک ها رطوبت بیشتری نسبت به تخم مرغ ها نیاز دارند. اگر از ماشین جوجه کشی کوچک استفاده میکنید(آنهایی که کمتر از ۴۰ عدد تخم مرغ نگهداری میکنند) دارای ۱ یا ۲ حفره ی آبی هستند که به طور کلی یک راه آسان برای اندازه گیری رطوبت در این ماشینها وجود ندارد. سعی کنید دستورالعملهایی که درباره ماشینهای جوجه کشی هستند را از نزدیکترین راه ممکن دنبال کنند.
چرخش تخم اردک ها در جوجه کشی تخم اردک
چرخش تخم اردک ها در طول هفته ی اول جوجه کشی بسیار مهم است ماشینهای جوجه کشی تجاری تخم مرغها را در هر ساعت میچرخانند اگر ماشین جوجه کشی شما دارای چرخاننده ی خودکار نباشد ( تمامی مایشن های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری دارای قابلیت چرخش هوشمند خودکار هستند) بهترین راهکار این است که خودتان تخم اردک ها را به تعداد عددهای فرد در هر روز بچرخانید. این بسیار مهم است که جنین داخل تخم اردک در یک سمت باقی نماند و قبل از هر شب که طولانی ترین مدت است آنها را بچرخانیم .خط مدادی کوچکی را روی یک طرف از تخم اردک بکشید تا در زمان چرخاندن آنها دانستن اینکه کدام طرف را تغییر داده اید برایتان آسان باشد .در ماشینهای جوجه کشی کوچک اکثر تخم اردک در اطراف خود چرخانده میشود. سعی کنید که تخم اردک ها را طوری تنظیم کنید که سر بزرگ تخم همراه با کیسه ی هوایی در قسمت بالا و سر کوچک در قسمت پایین قرار بگیرد.

تمیز کردن اردک ها در جوجه کشی تخم اردک

برخی از پرورش دهندگان پیشنهاد می دهند که تخم مرغ ها را روزانه با آب اسپری کنید این کار را میتوانید با مقدار کمی آب گرم انجام دهید .همچنین شما میتوانید ماشین جوجه کشی را برای یک یا دقایقی پس از این کار باز نگهدارید که گاهی اوقات این میتواند مفید باشد .اگر شما قصد این کار را دارید از روز هفتم جوجه کشی این کار را شروع کنید و پس از روز بیست و پنجم ادامه ندهید عواقب واقعی اسپری کردن جالب است. این کار غشای تخم مرغ را تغییر میدهد و به همین دلیل درصد قابل توجهی رطوبت در طول جوجه کشی از دست میرود. به طور ایده آل تخم اردکها ۱۳ درصد از وزن خودشان را در بین زمان تخم گذاری و بیست و پنجمین روز از جوجه کشی از دست میدهند. از دست دادن وزن بیش از حد ( کم یا زیاد ) میزان هچ را کاهش میدهد.

آیا شما باید به هچ جوجه ها کمک کنید ؟

بسیاری از مردم میخواهند در هچ جوجه اردک هایشان به آنها کمک کنند اما بهترین کار این است که اجازه دهید آنها خودشان هچ شوند .تنها زمانی که شما میتوانید به آنها کمک کنید زمانی است که آنها یک سوراخ درست کرده اند و بیش از این نمیتوانند پیشرفت کنند و در آن سوراخ گیر کرده اند. اگر یک سوراخ واقعی درست کرده باشند و شما می توانید هچ اردک ها را ببینید واگر تا ۱۲ ساعت هیچ فرایندی شکل نگرفت شما می توانید محتاطانه به جوجه اردک ها کمک کنید.اگر جایی از پوسته را شکستید و خونی در آنجا ظاهر شد ادامه ندهید و برای چند ساعت صبر کنید. اگر جوجه اردک ها بعد از آغاز به شکستن یک دایره در تخم مرغ در آن گیر کردند بدون هیچ مشکلی می توانید به آنها کمک کنید اما اگر آنها در حال تکمیل فرایند هستند اجازه دهید که این کار راخودشان انجام بدهند.

دما و واریانس ماشین جوجه کشی

این بسیار مهم است که ماشین جوجه کشی زیاد گرم یا سرد نشود چرا که این کار روی تخم اردک تاثیر می گذارد. چندین ساعت دمای بالا برای تخم مرغ ها بسیار خطرناکتر از چندین ساعت دمای سرد برای آنهاست. اگر برق شما قطع شود و شما مجبور باشید ماشین جوجه کشی تان را حرکت دهید ،نگران نباشید اما دقت کنید که زیاد خنک نشود . جایی را در نظر بگیرید که بتوانید دوباره برگردید و بتوانید بر درجه ی حرارت نظارت داشته باشید تا جایی که مطمئن شوید که دما در یک درجه ثابت می ماند.
طول مدت زمان جوجه کشی متفاوت است . برای مرغابی های وحشی ۲۶٫۵ تا ۲۷ روز است و برای دونده ها تقریبا ۲۸٫۵ روز است و برای دیگرپرندگان نیز ۲۸ روز است. اگر تخم مرغ های شما قدیمی تر تر یا ماشین جوجه کشی شما خنک باشد مدت جوجه کشی می تواند طولانی تر شود. اگر ماشین جوجه کشی تان زیاد گرم باشد جوجه کشی نیز زودتر تمام می شود که خوب نیست.تخم مرغ های مسکووی حدود ۳۵ روز طول می کشد تا جوجه کشی شوند آنها بخشی از خانواده ی عجیب و غریب اردک ها هستند.

جزئیات بیشتر در مورد نطفه سنجی
تخم اردک ها تقریبا بعد از ۷ روز از جوجه کشی می توانند نطفه سنجی شوند. یکی از سودهای نطفه سنجی این است که شما می توانید تخم اردک های نابارور ،فاسد یا آلوده را حذف کنید. تخم اردک ها در اتاق تاریک و به وسیله چراغ قوه ی بانور درخشان و یا دیگر وسیله های دارای نور روشن روی تخم اردک ها نطفه سنجی می شوند. شما باید به دنبال رگ هایی اشاعه یافته از قسمت داخلی تخم اردک به قسمت کیسه ی هوایی تخم باشید. اگر شما به وضوح رگ های خونی را مشاهده نمی کنید شانس اینکه جنین هیچ موقع رشد نکند یا بمیرد زیاد است. پس شما می توانید به وسیله ی نطفه سنجی بدانید که یک تخم مرغ نابارور چه شکلی است و همچنین یک تخم مرغ نابارور را که هرگز هچ نمی شود را به طور منظم نطفه سنجی کنید.شما می توانید سایه نارنجی تیره تری از زرده را ببینید . اگر شما مطمئن نیستید که جنین زنده یا مرده است آن را به ماشین جوجه کشی برگردانید. تنها تخم اردک هایی که شما نمی خواهید به ماشین جوجه کشی برگردانید تخم اردک های آلوده هستند. آنها معمولا تیره و دارای رنگ غیر واضح در داخل تخم اردک هستند و ممکن است در نور طبیعی روی پوسته ی تخم اردک نیز تاریک تر ظاهر شوند. اگر این تخم اردک ها به داخل ماشین جوجه کشی برگشته باشند ممکن است که گسترش باکتری ها ادامه یابد و امکان گسترش آنها نیز ماشین جوجه کشی را نیز در خطر بیندازد و همچنین این مشکل تخم اردک های دیگر را نیز در معرض خطر قرار می دهد.

اگر جنین در چند روزه ی اول بمیرد معمولا یک حلقه یا رگه هایی از خون در داخل تخم اردک دیده می شود. مرگ اکثر جنین ها در اوایل یا اواخر جوجه کشی اتفاق می افتد . این اتفاق در طول این دوره که مهم ترین دوره ی پیشرفت است رخ می دهد.
تخم پرندگان تمایل زیادی دارند که تجزیه شوند که این خود برای دو علت منجر به مشکلاتی می شوند. این مشکلات شامل این می شود که اردک ها در لانه ی خودشان تمیز نیستند و تخم اردک ها اغلب خاکی و کثیف می شوند. پرندگان نیز مدت زیادی طول می کشد تا رشد کنند و باکتری هاهم در این صورت اجازه پیدا می کنند که بیشتر رشد کنند.
ماشین جوجه کشی ما بلافاصله پس از هر گروه از تخم اردک ها به منظور کاهش بار باکتریایی شسته می شوند . ما از یک ترکیب آمونیاک چهارتایی که یک باقی مانده ی باکتریایی دارد استفاده می کنیم . این بسیار مهم است که ماشین جوجه کشی تان را تمیز نگه دارید و پس از هر گروه هچ تخم اردک ها آن را بشویید. شما هر گروه از تخم اردک ها رادر محیطی تمیز و ضد عفونی شده می خواهید طوری که درجه ی حرارت و رطوبت در یک دستگاه جوجه کشی برای رشد باکتری ها ایده آل باشد.

نگهداری تخم مرغ ها قبل از دوره ی جوجه کشی تخم اردک

تخم اردک ها یک هفته قبل از جوجه کشی می توانند بدون هیچ مشکلی نگهداری شوند. درجه ی نگهداری ایده ال ۶۰ درجه است. یک یخچال بسیار سرد است. رشد جنین فقط زمانی که تخم اردک ها در حرارت مناسب گرم شوند امکان پذیر است.
مراقبت از جوجه اردک ها بعد از هچ
آنها را گرم نگه دارید و به شرح زیر به آنها غذا دهید.
اردک های کوچک به گرما احتیاج دارند( و آنها نمی توانند آن را در خودشان ذخیره کنند ). شما باید یک ” مادر مصنوعی ” برای گرم نگه داشتن و محافظت از آنها بخرید.
برای اینکه یکی از آنها را برای خودتان بسازید بک جعبه ی بزرگ بگیرید و یک لامپ روشنایی در آن بگذارید که به اندازه ی کافی به جوجه ها نزدیک باشد تا آنها را گرم نگه دارد اما به اندازه ی کافی هم بزرگ باشد تا که جوجه ها بتوانند زمانی که سردشان شد نزدیک گرما حرکت کنند و زمانی که زیاد گرمشان شد بتوانند به دور از گرما حرکت کنند. آنها خودشان میزان راحتی خودشان را پیدا خواهند کرد. همیشه در باره ی محل روشنایی و سیم های برق مراقب باشید که در برابر آتش ایمن باشند.
بهترین بستر یک حوله ی حمام قدیمی است . هرگز از علف خشک و یا پهن استفاده نکنید . آنها فقط به پای جوجه ها می چسبند و تمیز کردن آنها سخت است. همچنین از روزنامه نیز استفاده نکنید آنها باعث می شوند که جوجه ها قادر به قدم برداشتن پاهای خود نشوند و این منجر به (بازشدن پاها) می شود. زمانی که آنها کوچک هستند قدم های خوب به رشد صحیح پاهایشان کمک می کند. از آنجایی که این جوجه اردک ها در جایی جدا از مادر طبیعی شان هچ می شوند به هیچ وجه بدون نظارت مستمر نباید برای مدت طولانی در آب قرار بگیرند . آنها به طور غریزی بازی در آب را دوست دارند اما از آنجایی که غدد چربی آنها قادر به تولید چربی کافی برای نگه داشتن آنها روی آب نیست آنها به راحتی می توانند غرق شوند. تا زمانی که جوجه اردک ها ۵ یا ۶ هفته ای شوند و غدد چربی خودشان آغاز به کار کند ، آنهادر طبیعت چربی مقاوم خود را در برابر آب از مادرهایشان می گیرند . جوجه ارد ک ها عاشق شنا کردن هستند اما بدون وجود شما در اطرافشان در برابر غرق شدن و لرزیدن آسیب پذیر هستند و به هیچ وجه لازم نیست که آنها برای زنده ماندن به شناکردن احتیاج داشته باشند.
دریک زمان جوجه اردک ها همراه با غذایشان به مقدار زیادی آب برای بلعیدن غذایشان احتیاج دارند. با توجه به مسائلی در پاراگراف قبلی شما باید یک راه برای نوشیدن مقدار زیادی آب برای آنها بدون غواصی کردنشان در آن آب تدبیر کنید چون آنها می توانند در آن نیز غرق شوند. بهترین روشی که من تابحال دیده ام این است که یک سوراخ کوچک در طرفی از یک کارتن پلاستیکی شیر برش دهید که به اندازه ی کافی بزرگ باشد تا سرشان رادر داخل آن بگذارند اما و آن را با آب تا اندازه ی سوراخ پر کنید . شما اغلب باید آب جوجه ها را تعویض کنید تا هرروز با غذا ها کثیف نشود. ممکن است شما با فشار دادن سرشان در آب برای مدتی به آنها بیاموزید که چگونه بتوانند از آب استفاده کنند .و زمانی که این راه را کشف کردن به طور مداوم بین غذا و آب عقب و جلو خواهند رفت.هنگامی که آنها شروع به غذا خوردن می کنند طوری به نظر می رسد که هرگز متوقف نمی شوند.
باتوجه به غذای اردک ها به یک فروشگاه خوراک های محلی برای تهیه ی خمیرهای غیر دارویی مرغ ها بروید. این خوراک در واقع غذای له شده ی مرغ ها است. اینکه برای جوجه اردک ها غذاهایی با مارک های غیر دارویی بخرید بسیار مهم است چون اردک ها بیشتر از مرغ ها غذا می خورند و خطر مسموم شدن آنها بیشتر می باشد. آنها مانند جوجه ها به دارو نیاز ندارند و در واقع هنگامی که رشد می کنند می توانند بسیار مقاوم باشند.
در نهایت به یاد داشته باشید که شما محافظ جوجه اردک هایتان هستید. شایع ترین علت مرگ در جوجه اردک ها ی خانگی ،حمله توسط یک شکارچی است. جوجه اردک ها هیچ مکانیزم دفاعی واقعی در برابر سگ و گربه و حیوانات خانگی و ولگرد ندارند و بسیار آسیب پذیر هستند. شما باید در برابر هرگونه حیوانات در اطراف محیط خود آگاه باشید و یرای محافظت از آنها تیز باشید. شکار اردک ها توسط یک حیوان بازیگوش و درنده فقط چند ثانیه طول می کشد.

تخم اردک

 همه ی چیزهایی که باید در مورد تخم اردک بدانید!

تخم اردک : سه تا از محصولات عمده در ایالات متحده – جوجه ، تخم مرغ و بوقلمون-به طور کامل بر چشم انداز اقتصادی تسلط دارد. که وزارت کشاورزی ایالات متحده حتی زحمت پیگردی بازار و فروش برای اردک ها را به خودش نمی دهد ،چه برسد به تخم اردک .
و این مایه ی تاسف است، چرا که تخم اردک ها یک رفتار و درمان فوق العاده با یک زرده ی بسیار بزرگ و غنی تر ، که غلظت بالاتری از مواد مغذی و پروتئین بیشتری از تخم مرغ های استاندارد دارد هستند.در اینجا تمام چیزی که شما برای دانستن در مورد تخم اردک نیاز دارید موجود می باشد.

آیا تخم اردک جذاب است ؟

تخم های اردک معمولا بزرگتر از تخم مرغ ها هستند.آنها در اندازه متفاوت؛معمولا حدود ۵۰ درصد بزرگتر از تخم مرغ یک مرغ تنومند و استاندارد هستند.آنها میتوانند در نژادها و رنگ های متفاوت باشند.اردک کایوگا یک نژاد سیاه و سبز محبوب است که متمایل به تخم گذاری خاکستری رنگ در سایه های خاکستری تا یک تخم مرغ سیاه و سفید است. نژاد های دیگر تخم های سفید ،سبز کمرنگ و یا قهوه ای می گذارند.
پوسته ی آنها به طور قابل توجهی ضخیم تر از پوسته ی یک تخم مرغ معمولی است. آن می تواند برای شکاف و ترکیدن فریب انگیز باشد ، اما به طور کلی کشاورزان و علاقمندانی که اردک نگهداری می کنند گزارش می کنند که پوسته های ضخیم تخم اردک ها عمر مفید و طولانی تری نسبت به یک تخم مرغ معمولی دارد .
چه چیزی واقعا داخل آنها را تنظیم می کند.تخم های اردک شفاف مایل به سفید هستند و در برخی از نژادهای دیگر فاقد زرد کم رنگ هستند .زرده ی آن چیز واقعا با ارزشی برای آشپزها است: زرده ی تخم اردک بسیار بزرگتر از یک زرده ی تخم مرغ معمولی می باشد.

آیا تخم اردک مغذی است ؟

به دلیل زرده ی بزرگ تخم های اردک، به طور قابل توجهی کلسترول و چربی بیشتری نسبت به تخم مرغ معمولی دارند.اما آنها پروتئین بالاتری هم دارند و غلظت بالاتری از اسید های چرب امگا ۳ را دارند که مورد علاقه ی رژیم غذایی سرخپوشان است که به دنبال غذاهای با چربی بالا هستند.علاوه بر این تخم اردک یک غذای مغذی مشابه به تخم مرغ است.هر شخص می تواند برای خود در صورت داشتن محیط مناسب اردک پرورش دهد برای اینکار نیاز به دستگاه جوجه کشی مناسب برای جوجه کشی و تبدیل تخم های اردک به اردک می باشد . دستگاه جوجه کشی اردک را می توانید برای ظرفیت خانگی مشاهده فرمایید.

آیا تخم اردک برای خوردن قابل اعتماد هستند ؟

بله!آنها به اندازه ی تخم مرغ معمولی برای خوردن مناسب و قابل اعتماد هستند.برخی از شک و ترس هایی در مورد نژاد سالمونلا ها در یکی از اتحادیه های اخیر در اروپا در سال ۲۰۱۰ بود که نشان میداد تخم اردک از لحاظ تجربی خطرناک تر از تخم مرغ معمولی است اما هیچ شواهدی در مورد آن وجود ندارد.
از نظر بازرسی وزارت کشاورزی ایالات متحده درباره ی تخم اردک و تخم بلدرچین و شتر مرغ مقدراتی را بیان کرده که به اندازه ی تخم مرغ معمولی سالم هستند و بنابراین لازم نیست که شمادر مورد برخی از انواع راه گریز های ناسالم عجیب و غریب نگران باشید.

Duck-egg
<noscript><img class="size-full wp-image-8898" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/Duck-egg.jpg" alt="Duck-egg" width="650" height="434" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/Duck-egg.jpg 650w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/Duck-egg-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></noscript> Duck-egg

آیا تخم اردک برای پختن مناسب هستند؟

حالا این سرگرم کننده هست که شما می توانید آن  را به همان روشی که یک تخم مرغ معمولی را می پزید طبخ کنید.چیزی وجود ندارد که یک تخم مرغ بتواند انجام دهد ولی یک تخم اردک نتواند.اما به دلیل اینکه آن بزرگتر است و محتوی چربی بالاتر است دستورالعمل طراحی شده برای یک تخم مرغ همیشه با یک تخم اردک برابر نیست.اگر شما تصمیم به پخت آن گرفته اید قبل از اینکه کشف کنید که چه مقدار از آن را استفاده کنید ،کمی نمایش و بازی می برد .اما تقریبا در هر مورد دیگر شما می توانید یک تخم اردک را دقیقا همانند شیوه ی پخت یک تخم مرغ معمولی بپزید. آنها به خوبی سرخ،به خوبی آب پز و به خوبی جوشانده می شوند اما به دلیل چربی زیادی که در تخم اردک وجود دارد ،یک تجربه ی اولیه ی خوب، یک املت تخم اردک ساده است.شما آن را بسیار غلیظ تر و غنی تر از املت تخم مرغ خواهید یافت.
تخم اردک یکی از مشهورترین غذا های آسیای مخصوصا چینی و ویتنامی هاست.متداول ترین روش برای آماده سازی و طعم دار کردن آنها، نشاندن تخم مرغ ها در آب نمک از نوع درمانی و بیرون کشیدن رطوبت به منظور حفاظت از آنها و تغییر بافتشان است که معمولا سیب زمینی سرخ کرده را به آن اضافه می کنند و یا گاهی اوقات به عنوان یک چاشنی در کنار برنج استفاده می شود.یک غذای عالی یک دستور غذای خوب دارد .

آیا تخم اردک خوشمزه است ؟

یک تخم اردک طعمی به خوشمزگی تخم مرغ می دهد حتی بیشتر از آن.عطر و طعم آن به دلیل رژیم غذایی اردک ها خیلی بهتر از یک تخم مرغ معمولی است .از آنجایی که حیات و تغذیه اردک ها برای کشاورزان مهم می باشد آنها غذاهایی مانند حشره ها ،حلزون ها،راب ها و دیگر مخلوقات با پروتئین بالا و ماده های گیاهی را به آنها می دهند که اثرات آنها عطر و طعم قابل توجهی به تخم اردک ها می دهد.

آیا تخم اردک گران است ؟

قیمت تخم اردک کمی بیشتر از تخم مرغ است اما آن قدرها هم گران نیست در حالی که میانگین قیمت دوجین از تخم مرغ ها در شمال ایالات متحده ۲$ است.تخم اردک ها معمولا در همه جا در قیمت های ۶$ تا ۱۲$ قابل دسترس شما هستند.

 

آیا تخم اردک به آسانی قابل دسترس هستند؟

این موقعیت خوبی است که شما می توانید تخم های اردک  را از بازاری محلی خود پیدا کنید.حتی اگر شما نمی توانید آنها را درهمه جا ببینید بد نیست که از یک کشاورز بخواهید که دوجین از تخم مرغ ها را در هفته ی آینده به بازار بیاورد .
تخم اردک بیشتر و بیشتر در پایانه های بالاتر فروشگاه های مواد غذایی به تخم مشهور و محبوب همه تبدیل می شود. انبار کردن آنها مانند انبار کردن سایر مواد غذایی در فروشگاه های تخصصی است.