تولید مثل مرغ و خروس لاری

تولید مثل مرغ و خروس لاری

تولید مثل مرغ و خروس لاری

تولید مثل مرغ و خروس لاری – هر خروس جنگی قهرمان با کبکبه و هیمنه پهلوانی اش، روزی جوجه کوچک و ظریفی بوده است که پس از گذراندن ۲۱ روز در داخل تخم مرغ، به دنیای جدید پا میگذارد. تولد جوجه مستلزم بکار بردن تخم نطفه دار و خواباندن آن زیر مرغ یا دستگاه جوجه کشی است. در واحدهای تربیت خروس جنگی تولید انبوه نمیشود و اغلب از مرغ های نژاد جنگی برای خوابیدن روی تخمها و پرورش جوجه ها استفاده میشود. از قضا این مرغها در نزاعها شرکت ندارند، تنها برای تولید مثل بکار گرفته می شوند و نیز خاصیت مادری بالایی دارند و به خوبی از فرزندانشان مراقبت می کنند. در صورت نیاز می توان از جوجه کشی مصنوعی استفاده کرده و شرایط تبدیل تخم نطفه دار به جوجه را برای آنها فراهم نمود.

کرچی و تخمگذاری مرغ و خروس لاری

کرچی چیست ؟ 
کرچی پرندگان ماده به این معنی است که پس از گذاشتن یک دسته تخم در آشیانه، دچار تحول فیزیولوژیکی و رفتاری شده و به منظور رشد جنین درون تخمها تمایل به «خوابیدن» روی دسته تخم در آنها ایجاد می شود. دوره خوابیدن روی تخم در مرغ خانگی حدود ۲۱ روز است و هدف از آن ایجاد شرایط مناسب رشد جنین درون تخمها و مهمترین عامل آن دمای مناسب است. در دوره کرچی، بسیاری از رفتارهای دیگر پرنده از قبیل خوردن و نوشیدن کاهش می یابد. برخی پرندگان در این دوره پرهای سینه و شکم خود را از دست داده و یا حتی خود می کنند و آن را لخت می کنند تا تماس تخمها با پوست آنها بهتر شده و انتقال گرما برای رشد جنین به شیوه مطمئن تری انجام شود. مرغ کرچ را می توان از روی رفتارش شناخت. آنها بصورت پایدار و دائمی روی تخمها می خوابند و وقتی به سمت آنها رفته و سعی داریم او را از روی تخم بلند کنیم، حالت تهدیدآمیز به خود گرفته و پرهاشان را باد کرده، صدای قدقد خاصی سر داده و نوک می زنند. جمع شدن تخمها در محلی تاریک عامل محرک برای کرچ شدن مرغ است کما اینکه گذاشتن تخم مصنوعی نیز منجر به کرچی مرغ می شود. نگه داشتن مرغ در محلی تاریک و گرم و در برابر جیک جیک جوجه های یتیم موجب کرچی مصنوعی مرغها حتی در نژادهایی میشود که به طور معمول کرچ نمی شوند. تعبیه میکروفون در آشیانه مرغ های کرچ نشان داد که صدای جوجه ها از درون تخم را تفسیر کرده و میزان رشد جنین ها را نسبت به یکدیگر می سنجند. برای مثال جنین های رشد یافته را با نوک خود به سمت لبه آشیانه منتقل کرده و جنین های با رشد کمتر را به مرکز می برند تا در شرایط گرمتر مرکز آشیانه، بیشتر رشد کرده و رشد مجموعه تخمها به صورت هماهنگ و همزمان ادامه یابد.
تولید مثل مرغ و خروس لاری – برخی عوامل محیطی در توسعه کرچی مؤثرند. در نژادهای سنگین، آب و هوای گرم عامل مهمی در توسعه آن است. برداشتن تخمها از دیدرس مرغ موجب کاهش کرچی مرغ خانگى و برخی گونه های وحشی پرندگان در شرایط اسارت می شود. مهمترین عامل تحریک پرندگان به تولید تخم و خوابیدن روی آن، طولی نور روزانه ای است که مرغها در معرض ان قرار می گیرند. در فصل بهار با افزایش طبیعی طول روز، مرغها تحریک شده و تخم میگذارند و خروس ها نیز آمادگی بیشتری برای جفتگیری پیدا می کنند. با افزایش باز هم بیشتر طول روز، مرغها تحریک می شوند که بعد از گذاشتن تعداد مناسب تخم روی آن بخوابند. در صورتی که تخمهای گذاشته شده هر روز برداشته شود، مرغ هرگز کرچ نمی شود و روی تخمها نمیخوابد. کرچی و تخمگذاری مرغ به شدت تابع ژنتیک است. به همین دلیل در نژادها، سویه ها و حتی خانواده های مختلف مرغ خانگی، تغییر و تنوع قابل ملاحظه ای دیده می شود. برخی نژادها تمایل بیشتری به کرچی و تولید مثل دارند. با این وجود رفتار آشیان سازی و تخمگذاری در همه آنها مشترک است ولو اینکه تعداد تخمهای لازم برای خوابیدن روی آنها در نژادهای مختلف فرق می کند. مرغ های نژاد کوشین، کورنیش، سیلکی و انواعی از نژادهای خروس جنگی تمایل شدیدی به کرچی دارند در حالی که در نژادهای دیگر از قبیل لگهورن که برای تولید تخم تجاری توسعه یافته اند به شدت نادر است. غریزه مادری و مواظبت از تخمها و جوجه ها در نژادهای مختلف نیز متفاوت است. کرچی در نتیجه افزایش هورمون «پرولاکتین» توسط لوبهای پیشین غده هیپوفیز رخ میدهد. تزریق مصنوعی این هورمون به مرغ خانگی موجب توقف تخمگذاری در عرض چند روز، بازجذب بقایای زرده در سطح تخمدان، بازگشت تخمدان به حالت طبیعی و توسعه کرچی می شود. بعد از شروع کرچی بازگرداندن آن به حالت اولیه سخت است. تزریق پرولاکتین موجب مهار تولید هورمونهای جنسی «گونادوتروپین» می شود که برای تحریک فولیکول های تخم و رشد آنها ضروری هستند.

در ابتدای تیرماه طول روز به حداکثر مقدار خود میرسد و پس از آن طول روز بتدریج کاهش می یابد و به همان میزان تخمگذاری مرغها و تمایل آنها به خوابیدن روی تخمها کاهش می یابد. این وضعیت تا اول دی ماه (کوتاهترین روز) ادامه مییابد. چرخه فوق دوباره تکرار میشود. تحریک تخمگذاری و کرچی مرغ خانگی مستلزم وجود ۱۵ تا ۱۶ ساعت نور روزانه است. این عوامل فصلی در پرندگان و پستانداران طی میلیونها سال تکامل طبیعی شکل گرفته است. در صورت بکار بردن یک برنامه نوری مناسب در همه فصول می توان مرغها را مجبور به تخمگذاری و کرچی کرد.به عبارتی باید به آنها کلک زد تا فکر کنند در فصل بهار به سر میبرند. روشن کردن لامپ و متعل کردن آن به تایمر و تنظیم آن روی ۱۷ ساعت نور روزانه موجب تحریک تخمگذاری آنها می شود.نباید نور روزانه را کم و زیاد کرد و الا وارد مرحله این مرحله نمی شوند.

شناسایی مرغ کرج (تولید مثل مرغ و خروس لاری)

برای شناسایی مرغ کرج و غیرکرچ، دستمان را با هدف برداشتن تخم آنها به زیر مرغ می بریم. مرغ غیرکرج مخالفت چندانی ندارد، از روی تخمها بلند می شود و قد قد می کند در حالی که مرغ کرج از روی تخم بلند نمی شود، به دست ما نوک می زند و به جای قد قد بلند، غرولند می کند در حالی که به علامت تهدید و برای بزرگ نشان دادن خود، باد به پرهایش می اندازد و خود را باد می کند.

متوقف کردن کرچی در مرغ و خروس لاری (تولید مثل مرغ و خروس لاری)

دمای مرغ کرچ بطور طبیعی بالا میرود. بعلاوه قصدش این است که به مدت چند هفته در آشیانه راحت باشد. تنها راه توقف کرچی مرغ کرچ، به هم زدن شرایط راحتی است که برای ادامه کرچی نیاز دارد. بیرون آوردن چند بار در روز او از آشیانه، روش ساده ولی در اغلب موارد ناکارآمد برای از بین بردن کرچی است و بزحمت او را متقاعد می کند تا از ادامه روش خود دست بردارد. روش دیگر از بین بردن کرچی این که مرغ را به مدت چند روز در قفسی بلند با کف سیمی و زیر خالی قرار داده و آب و دان کافی در دسترس وی بگذارند بدون اینکه مواد بستر مناسب در اختیارش قرار گیرد. هوای سرد اطراف و عدم وجود مواد نرم و گرم آشیانه او را منصرف میسازد. در گذشته برای کاهش دمای مرغ مقداری او را در آب سرد (البته نه خیلی) فرو می بردند.تولید مثل مرغ و خروس لاری