جوجه کشی اردک و غاز

جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز

جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز ها

قسمت دوم مقاله جوجه کشی مصنوعی از اردک و غاز ها

ادامه جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز: سپس تخم ها را با یک پارچه پشمی زبر یا سنباده نرم از آلودگی ها پاک می کنیم و حدالمقدور آنها را نمی شوئیم. ولی اگر مجبور شدیم تا تخمی را استثنائاً بشوئیم باید آن را توسط آب ۹۰ درجه سانتی گراد همراه با مواد ضدعفونی کننده ای چون ترکیبات آمونیوم چهارتایی یا کلردار بشوئیم که علت مطلوب نبودن شستن پاک شدن همان موکوس روی سطح تخم است که می تواند باعث مستعد شدن تخم برای آلودگی و بیماری باشد.

جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز
<noscript><img class="size-full wp-image-10854" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/Female_Wood_Duck_Aix_sponsa_Parc_du_Rouge-Cloître_Brussels.jpg" alt="جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز" width="750" height="562" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/Female_Wood_Duck_Aix_sponsa_Parc_du_Rouge-Cloître_Brussels.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/Female_Wood_Duck_Aix_sponsa_Parc_du_Rouge-Cloître_Brussels-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript> جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز

۵- سپس تخم ها را به مدت ۲/۵ ساعت با ترکیب گاز فرمالین در اتاق گاز، قبل انتقال به ستر ضدعفونی می کنیم. ولی قبل از آن باید تخمها را همانند جوجه کشی بلدرچین به لحاظ استاندارد بودن از هم جدا نماییم. در واقع در اردک تخمی، استاندارد است. که بادامی نباشد. دارای وزنی حدود ۹۰-۷۰ گرم باشد، اندازه آن معمولی و بصورت عامی و طبیعی باشد. یعنی باید هم اندازه اکثریت تخم های یک گله سالم باشد، پوسته تخم نه زیاد محکم و نه خیلی نازک باشد و به لحاظ فاکتورهای داخلی نیز به عینه همچون فاکتورهای تخم بلدرچین را داشته باشد که البته برای تخم های اردک چون دارای پوسته ای معمولا با  رنگ روشن هستند. می توان از آزمایشات کندلینگ و یا روش های مخصوص تخم بلدرچین براش مشخص نمودن نطفه و کیفیت داخلی تخم که در فصل فرآوری بهداشتی محصولات بلدرچین هم توضیح دادیم استفاده کنیم که جنین در قسمت پهم تخم به شکل یک لکه تیره و دارای رگه های سرخ در نزدیکی کیسه ی هوا مشاهده می شود.در هر صورت بهتر است تا برای دانستن نکاتی بسیار مهم و کلیدی و اما ریز که معمولا دقت نمی شود سری به بخش تولد مثل در پرورش عملی بلدرچین بزنیم. زیرا نکاتی عمومی ولی بسیار حساس و مهم هستند که به مرور زمان و طی تجارب عملی بدستشان آورده ایم که به ویژه در شماره های ۶ و ۵ این فصل قید شده اند. ۹- پس از رعایت نکات فوق و عمل به آنها حال باید تخمها را به ترتیب به دستگاه های جوجه کشی منتقل کنیم که در مرحله اول به مدت ۳۱/۵-۲۵ روز برای اردکها و ۲۸-۲6 روز بسته به جثه برای غازها تخم ها را درون ستر قرار می دهیم که باید شرایطی را چون دمای ۳-۳/۷ درجه سانتی گراد و رطوبت 6۰ درصد و برای غاز دمای ۳۷/۲ و یا همان رطوبت را در این وسیله رعایت کنیم و نکته مهم این که در صورت اتومات نبودن دستگاه های جوجه کشی برای خنک نمودن تخمها حداقل در روز 4-۳ مرتبه با پاشیدن آب روز تخم ها آنها را خنک نمود و این مسئله ایست که ما در بلدرچین به آن نیازی نداشتیم. به هرحال دمای تخم ها درون دستگاه جوجه کشی هرگز نباید ۲4-۳۰ (صفر فیزیولوژیکی اردک و غاز) درجه سانتی گراد پایین تر بیاید. در مورد گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن باید بگوییم که میزان مجاز برای هر دوی این گازها برای هر دو دستگاه ستر و هچر باید به ترتیب (بیشترین حد ممکن) و ۱ درصد باشد. که البته به کمک تهویه دستگاه هم می توان این گازها را کنترل کرد و هم می توان آنها را خنک کرد که تهویه را به کمک ونتیلاتورها هم انجام می شود. نکته بعدی و مهم اینکه باید تخمها را حدود هر یک ساعت یکبار در دستگاه های خودکار و روزی ۳ مرتبه در سایر دستگاه های غیرخودکار به وسیله ی نیروی انسانی بچرخانیم تا از عوارض ناشی از مسائلی چون چسبندگی زرده جلوگیری شود.

جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز
<noscript><img class="size-full wp-image-10855" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/09596-Mallard-duck-quacking-white-background.jpg" alt="جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز" width="750" height="598" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/09596-Mallard-duck-quacking-white-background.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/09596-Mallard-duck-quacking-white-background-300x239.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript> جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز

۷- پس از آن که تخمها را از ستر خارج نمودیم حال باید آنها را به کمک روش های چینش یا همان ابرو برگردان درون سبدهای هچر قرار دهیم. به شرط آن که دمای دستگاه هچر را برای هم اردک و هم غاز معادل ۳۷ درجه به همراه رطوبت ۷۵ درصدی تنظیم نماییم که البته مدت ماندن تخمها درون هچر بسته به نژاد و مسایر شرایط ۳/۵ -۳ در بازه روز برای اردکها و 4-۶ روز بسته به جثه برای غازها متغیر است.

۸- در صورتی که در جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز با هچ پایین مواجه شدیم می توانیم همانند بلدرچین به مسائلی چون تغذیه و مدیریت نادرست گله مادر، بیماری گله مادر، حرارت و رطوبت ماشین های جوجه کشی یا انبار تخم ها، چرخش غیراصولی یا وارد آمدن ضربه بسته تخم ها مشکوک شویم.

۹- پس از اتمام مراحل فوق طی حداکثر ۲۶ ساعت جوجه ها سر از تخم خارج می کنند و دوره ۳۱- ۲۸ روزهای انکوباسیون به پایان میرسد که باید با احتیاطات کامل و دقیق آنها را به سالن های مربوطه منتقل نمود تا دچار تلفات بی جا نشویم.