جوجه کشی اردک

جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز

جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز ها

قسمت دوم مقاله جوجه کشی مصنوعی از اردک و غاز ها

ادامه جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز: سپس تخم ها را با یک پارچه پشمی زبر یا سنباده نرم از آلودگی ها پاک می کنیم و حدالمقدور آنها را نمی شوئیم. ولی اگر مجبور شدیم تا تخمی را استثنائاً بشوئیم باید آن را توسط آب ۹۰ درجه سانتی گراد همراه با مواد ضدعفونی کننده ای چون ترکیبات آمونیوم چهارتایی یا کلردار بشوئیم که علت مطلوب نبودن شستن پاک شدن همان موکوس روی سطح تخم است که می تواند باعث مستعد شدن تخم برای آلودگی و بیماری باشد.

جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز
<noscript><img class="size-full wp-image-10854" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/Female_Wood_Duck_Aix_sponsa_Parc_du_Rouge-Cloître_Brussels.jpg" alt="جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز" width="750" height="562" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/Female_Wood_Duck_Aix_sponsa_Parc_du_Rouge-Cloître_Brussels.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/Female_Wood_Duck_Aix_sponsa_Parc_du_Rouge-Cloître_Brussels-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript> جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز

۵- سپس تخم ها را به مدت ۲/۵ ساعت با ترکیب گاز فرمالین در اتاق گاز، قبل انتقال به ستر ضدعفونی می کنیم. ولی قبل از آن باید تخمها را همانند جوجه کشی بلدرچین به لحاظ استاندارد بودن از هم جدا نماییم. در واقع در اردک تخمی، استاندارد است. که بادامی نباشد. دارای وزنی حدود ۹۰-۷۰ گرم باشد، اندازه آن معمولی و بصورت عامی و طبیعی باشد. یعنی باید هم اندازه اکثریت تخم های یک گله سالم باشد، پوسته تخم نه زیاد محکم و نه خیلی نازک باشد و به لحاظ فاکتورهای داخلی نیز به عینه همچون فاکتورهای تخم بلدرچین را داشته باشد که البته برای تخم های اردک چون دارای پوسته ای معمولا با  رنگ روشن هستند. می توان از آزمایشات کندلینگ و یا روش های مخصوص تخم بلدرچین براش مشخص نمودن نطفه و کیفیت داخلی تخم که در فصل فرآوری بهداشتی محصولات بلدرچین هم توضیح دادیم استفاده کنیم که جنین در قسمت پهم تخم به شکل یک لکه تیره و دارای رگه های سرخ در نزدیکی کیسه ی هوا مشاهده می شود.در هر صورت بهتر است تا برای دانستن نکاتی بسیار مهم و کلیدی و اما ریز که معمولا دقت نمی شود سری به بخش تولد مثل در پرورش عملی بلدرچین بزنیم. زیرا نکاتی عمومی ولی بسیار حساس و مهم هستند که به مرور زمان و طی تجارب عملی بدستشان آورده ایم که به ویژه در شماره های ۶ و ۵ این فصل قید شده اند. ۹- پس از رعایت نکات فوق و عمل به آنها حال باید تخمها را به ترتیب به دستگاه های جوجه کشی منتقل کنیم که در مرحله اول به مدت ۳۱/۵-۲۵ روز برای اردکها و ۲۸-۲6 روز بسته به جثه برای غازها تخم ها را درون ستر قرار می دهیم که باید شرایطی را چون دمای ۳-۳/۷ درجه سانتی گراد و رطوبت 6۰ درصد و برای غاز دمای ۳۷/۲ و یا همان رطوبت را در این وسیله رعایت کنیم و نکته مهم این که در صورت اتومات نبودن دستگاه های جوجه کشی برای خنک نمودن تخمها حداقل در روز 4-۳ مرتبه با پاشیدن آب روز تخم ها آنها را خنک نمود و این مسئله ایست که ما در بلدرچین به آن نیازی نداشتیم. به هرحال دمای تخم ها درون دستگاه جوجه کشی هرگز نباید ۲4-۳۰ (صفر فیزیولوژیکی اردک و غاز) درجه سانتی گراد پایین تر بیاید. در مورد گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن باید بگوییم که میزان مجاز برای هر دوی این گازها برای هر دو دستگاه ستر و هچر باید به ترتیب (بیشترین حد ممکن) و ۱ درصد باشد. که البته به کمک تهویه دستگاه هم می توان این گازها را کنترل کرد و هم می توان آنها را خنک کرد که تهویه را به کمک ونتیلاتورها هم انجام می شود. نکته بعدی و مهم اینکه باید تخمها را حدود هر یک ساعت یکبار در دستگاه های خودکار و روزی ۳ مرتبه در سایر دستگاه های غیرخودکار به وسیله ی نیروی انسانی بچرخانیم تا از عوارض ناشی از مسائلی چون چسبندگی زرده جلوگیری شود.

جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز
<noscript><img class="size-full wp-image-10855" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/09596-Mallard-duck-quacking-white-background.jpg" alt="جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز" width="750" height="598" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/09596-Mallard-duck-quacking-white-background.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/09596-Mallard-duck-quacking-white-background-300x239.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript> جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز

۷- پس از آن که تخمها را از ستر خارج نمودیم حال باید آنها را به کمک روش های چینش یا همان ابرو برگردان درون سبدهای هچر قرار دهیم. به شرط آن که دمای دستگاه هچر را برای هم اردک و هم غاز معادل ۳۷ درجه به همراه رطوبت ۷۵ درصدی تنظیم نماییم که البته مدت ماندن تخمها درون هچر بسته به نژاد و مسایر شرایط ۳/۵ -۳ در بازه روز برای اردکها و 4-۶ روز بسته به جثه برای غازها متغیر است.

۸- در صورتی که در جوجه کشی مصنوعی اردک و غاز با هچ پایین مواجه شدیم می توانیم همانند بلدرچین به مسائلی چون تغذیه و مدیریت نادرست گله مادر، بیماری گله مادر، حرارت و رطوبت ماشین های جوجه کشی یا انبار تخم ها، چرخش غیراصولی یا وارد آمدن ضربه بسته تخم ها مشکوک شویم.

۹- پس از اتمام مراحل فوق طی حداکثر ۲۶ ساعت جوجه ها سر از تخم خارج می کنند و دوره ۳۱- ۲۸ روزهای انکوباسیون به پایان میرسد که باید با احتیاطات کامل و دقیق آنها را به سالن های مربوطه منتقل نمود تا دچار تلفات بی جا نشویم.

جوجه کشی مصنوعی اردک و غازها

جوجه کشی مصنوعی اردک و غازها

جوجه کشی مصنوعی اردک و غازها:معمولاً اردکهای بومی تخم گذاری خود را از بهمن ماه سن ۷ – 6 ماهگی (بلوغ) به استثنای پکین که در سن 28-26 هفتگی و به مدت 40 هفتگی به صورت اقتصادی به تولید می آید شروع می کنند و تا تیر ماه ادامه میدهند که بسته به نژاد پرنده ممکن است در تمام طول سال و تا رکورد حدود ۹۰٪ در هر هفته اول پس از تخم گذاری ادامه یابد البته در نژادهای بریتانیایی رکورد بیش از ۵۰٪ را می توان تا ۵ ماه پس از شروع تخم گذاری نیز  مشاهده کرد و این در حالی است که جوجه کشی در موتاسیون های این نژاد موفقیت آمیزتر از سایر نژادهاست.

جوجه کشی مصنوعی اردک و غازها
<noscript><img class="size-full wp-image-10823" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/Muscovy_Duck_PSF.jpg" alt="جوجه کشی مصنوعی اردک و غازها" width="750" height="470" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/Muscovy_Duck_PSF.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/Muscovy_Duck_PSF-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript> جوجه کشی مصنوعی اردک و غازها

این تخم گذاری ها به صورت تقریباً و کم و بیش به شکل روز در میان ادامه می یابد ولی بهترین سن برای جفت گیری اردکها به هر لحاظ سن ۱۲- ۹ ماهگی است که البته فصل بهار را برای جفت گیری ترجیح می دهند ولی غازها با آنکه به صورت روز در میان تخم گذاری دارند ولی پس ۱۲- ۱۰ روز یک سیکل چند روزه ی بدون تخم را طی می کنند که معمولاً مزرعه داران یا پرورش دهندگان تخم های غازهای ۲ یا ۳ ساله را جهت جوجه کشی انتخاب می کنند که در این بین تخم غازهای ۳ ساله بهتر از سایر سنین این حیوان در هچ و جوجه در آوری پاسخ میدهد که برای اینکه بتوانیم تولید مثل بهتر و در نتیجه جوجه کشی موفق تری را داشته باشیم باید این پرندگان یعنی نر و ماده آنها را از حدود ۹ ماه قبل از فصل جفتگیری که معمولاً در ابتدای پاییز (ممکن است در سایر فصول نیز تخم گذاری را داشته باشند) است با یکدیگر آشنا کنیم و درون یک فارم یا پسین ببریم. جوجه کشی در اردک همانند بلدرچین به اینگونه نیست که اغلب پرنده بر روی تخم های خود نخوابد و آنها را شکسته و یا بخورد پس جوجه کشی به شکل طبیعی در اردکها امکان بیشتری نسبت به بلدرچین ها دارد. حتی می توان طی مدت این دوره طی ده روز اول تخم اردک را زیر اردکهای کرج قرارداد و سپس به دستگاه منتقل نمود که بسته به جثه اردک می توان تا ۱۵ عدد تخم را زیر یک ارد ک قرار داد و در صورت نداشتن دستگاه جوجه کشی نیز می توان تا پایان هچ تخم، آنها را زیر مادرهای طبیعی کرچ قرارداد و باید اعتراف کرد که در هر کدام از روشهای فوق نتیجه هچ بهتر و با درصد بالاتری را خواهیم داشت این عدد در مورد غاز قدری متفاوت است و حدود ۱۰-۸ تخم می باشد که البته جوجه کشی طبیعی در غازها دارای یک اشکال است و آن این است که اگر پس از خروج هر جوجه به ترتیب از تخم آن را از غاز مادر دور ننماییم غاز مادر به احتمال زیاد از روی سایر تخم های خود که هنوز هچ نشده اند بلند میشود و تخم های هچ نشده هم از بین می روند و جنین آنها می میرد. ۱- در نگهداری صنعتی درست زمانی که گله مادر را آماده کردیم باید به این موضوع بیاندیشیم که حال به چه نسبتی اردکهای ماده و نر را جهت جفتگیری در کنار هم قرار دهیم ولی باید به وزن اردکهای انتخابی مان توجه خاص داشته باشیم. اگر اردک ما از نژادهای سنگین وزن باشد. تعداد یک نر به پنج ماده بهترین نتیجه را به لحاظ اقتصادی و مدیریتی دارا است ولی اگر نژاد اردک های ما از نوع سبک یا بهتر بگوییم تخم گذار باشند می توان نسبت ۱ نر به ۱۰-۸ ماده را و حداکثر برای غازهای سبک ۵-۱ و غازهای سنگین رعایت نمود که این نوع جفت گیری گله ای در ایران بهترین روش از لحاظ اقتصادی برای گله های صنعتی است تا بتواند در صورت موجود بودن بهترین حالات دیگر فاکتورها ۹۰ جوجه را طی یک فصل تولید نماید. ۲- کلاً جفت گیری به اندازه بلدرچین ها در اردکها دیده نمی شود. ولی می توان گفت که تعداد حدود ۳-۲ بار جفت گیری در اردک ها در هفته وجود دارد که پس از این جفت گیری ها و جدا نمودن نرها از ماده ها، ماده ها تخم های نطفه دار آخر خود را حدود ۱۵ روز بعد می گذراند. باید توجه کنیم که اردکهای ما حداکثر دارای سن نهایت ۲ سال تمام باشند (زیرا از سال اول به بعد میزان تخم گذاری ۲ برابر شده و پس از سال دوم این مقدار به شدت افت می کند) تا مؤثرترین جفت گیری و در آخر هچ را داشته باشیم.ولی در غیر این صورت خواهیم دید که اردکهای ما آن تأثیر مورد توقع را در جفت گیری ندارند. بطور کلی ما همیشه زمانی که در اواخر عمر یک گله در حال تولید مادر هستیم باید یک گله جهت جایگزینی گله کنونی را در حال آماده سازی داشته باشیم تا بلافاصله پس از کار افتادگی گله کنونی گله ذخیره آماده جفت گیری و تولید باشد و پس از آنکه گله ذخیره جایگزین شد باید بلافاصله عملیات انتخاب گله مادر را از چند ماه بعد مجدداً آغاز نموده و گله ذخیره جدیدی را تهیه نمود تا بدلیل انتظار برای رسیدن گله مادر جدیددچار ضرر و زیان نشویم.

جوجه کشی مصنوعی اردک و غازها
<noscript><img class="size-full wp-image-10825" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/floating-duck-vector-drawing-wild-33513548.jpg" alt="جوجه کشی مصنوعی اردک و غازها" width="750" height="549" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/floating-duck-vector-drawing-wild-33513548.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/floating-duck-vector-drawing-wild-33513548-300x220.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript> جوجه کشی مصنوعی اردک و غازها

جوجه کشی مصنوعی اردک و غازها۳- پس از اینکه تخمها توسط اردکهای مادر گذاشته شدند باید آنها را به انبار تخم که می تواند همان اتاقک گاز نیز باشد منتقل کرد که در صورت تمایل برای انبار کردن تخمها که بیشتر بدین جهت انجام می شود تا میزان تخمها به حداکثر ظرفیت دستگاه های جوجه کشی برسد. باید شرایط خاصی را لحاظ کنیم که بشرح زیر است:

الف) مهم ترین و اولین بخش لازم دمای خود تخم هاست که پس از گذاشته شدن برابر با دمای بدن اردک مادر است که باید به صورت تدریجی و کم کم دمای آنها را که معادل ۶۰ درجه سانتی گراد است به ۱۵- ۱۳ درجه سانتی گراد برسانیم. ولی حتماً دقت کنیم که این عمل بصورت تدریجی باشد.

ب) حرارت انبار یا همان محیط نگهداری برای تخم اردکها بایسد حدود ۱۹ درجه سانتی گراد باشد. زیرا خروج از این محدوده باعث از بین رفتن تخم نطفه دار و خشک یا عکس آن می شود.

ج) رطوبت محیط نیز همان دلیل دما باید در بازه ای حدود 80 درصد باشد.

د)در مورد گازهای حاضر در محل هم خالی از لطف نیست که بگوییم باید میزان گاز CO2 که برای جنین اردک ها مضر و خطرناک است حدود 0.8 درصد باشد.

ه) مدت زمان نگهداری تخمها در اردک باید حداکثر ۲۱ روز باشد که در صورتی که از یک هفته تجاوز نمود باید حداقل هر روز ۳ مرتبه به اندازه یک نیم دور یا حدود ۹۰ درجه سانتی گراد چرخانده شوند تا چسبندگی زرده ایجاد نشود. البته همیشه توجه شود تا قسمت باریک و تیز تخم به سمت پایین باشد.

 

برای مشاهده ادامه مقاله جوجه کشی مصنوعی اردک و غازها  کلیک کنید

جوجه کشی اردک

 روشهای اصولی جوجه کشی اردک

 

جوجه کشی اردک : روش نگهداری تخم های اردک

تخم های تولید شده را برای انتقال به دستگاه جوجه کشی باید در شرایط خاصی نگهداری نمود.این شرایط عبارتند از حرارت رطوبت تهویه و چرخاندن

حرارت مناسب نگهداری تخم های جوجه کشی را به طور متوسط 10 درجه سانتی گراد توصیه نموده اند .نوسان از این درجه حرارت سبب کاهش قدرت جوجه در آوری در تخم ها خواهد شد.تخم هایی که گذاشته شده اند حرارت بدن را دارا هستند و نبایستی آنها را به یک باره به 10 درجه یانتی گراد سرد نمود این کار بایستی به مرور در ساعات مختلفی انجام گیرد .

جوجه کشی اردک : اردک سفید
<noscript><img class="wp-image-10196 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/white-duck-234.jpg" alt="جوجه کشی اردک : اردک سفید" width="800" height="533" /></noscript></a> جوجه کشی اردک : اردک سفید

 

میزان رطوبت لازم برای جوجه کشی اردک در انبار ها باید 75-85 درصد باشد .کاهش رطوبت محیط انبار مخصوصا همزمان با افزایش درجه حرارت سبب از دست رفتن مقادیر زیادی آب از تخم اردک شده و د نتیجه غلیظ شدن سفیده بازدهی جوجه در آوری تخم ها شدیدا کاهش می یابد .

جنین داخل تخم موجود زنده است که نیاز به هوا دارد که باید این هوا توسط ونتیلاتور هایی به تخم ها برسد و ضمنا گاز CO2  موجود در انبار ها نباید از 1/0 درصد نیز تجاوز کند.

چنانکه مدت نگهداری تخم ها در انبار بیش از 5-7 روز نباشد نیازی به چرخاندن آنها نخواهد بود ولی اگر از این مدت بیشتر باشد ضروری است روزانه 3-4 بار آنها را بچرخانند.در غیر این صورت از درصد راندمان جوجه کشی آنها کاسته می شود.

 

انتخاب تخم های اردک مخصوص جوجه کشی

 

جوجه کشی اردک : تخم نطفه دار غیرقابل جوجه کشی
<noscript><img class="wp-image-10192 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/bad-egg-for-incubate-4534.jpg" alt="جوجه کشی اردک : تخم نطفه دار غیرقابل جوجه کشی" width="800" height="532" /></noscript></a> جوجه کشی اردک : تخم نطفه دار غیرقابل جوجه کشی

 

شرایط خاصی جوجه کشی اردک برای انتخاب تخم ها وجود دارد که ذیلا به برخی از مهم ترین آنها اشاره می گردد.

قالب تخم :که با ایندکس آن مشخص می شود در حقیقت فرم و شکل تخم را معین می کند. تخم های غیر طبیعی ،بدشکل،دراز و گرد از درصد راندمان جوجه کشی کمتری برخوردار هستند.طول تخم ها با (9/7- 1/7 سانتی متر )و عرض در حدود (8/4-5/4 سانتی متر) با ایندکس برابر (65/1-57/1 سانتی متر ) قالبی است که برای تخم اردک ها مناسب تشخیص داده شده است.

-وزن تخم: بر حسب نژاد متفاوت بوده و به این امر در جدول شماره 1 اشاره شده است.

به طور کلی برای جوجه کشی اردک در اردک های اهلی نوسان وزن تخم ها می تواند بین 100-60 گرم متغیر باشد که مناسبترین وزن را بین 75-85 گرم توصیه می کنند.

کیفیت پوسته تخم :از لحاظ ضخامت و تعداد منافذ روی آن باید مد نظر باشد .معمولا ضخامت پوسته و تعداد منافذ تخم اردک ها بیشتر از تخم ماکیان می باشد.

کیفیت داخل تخم :را فاکتور هایی مانند اندازه اتاقک هوایی ،رنگ زرده ،غلظت زرده و سفیده تشکیل می دهند که باید استاندارد های لازم را داشته باشند.

محتوای غذایی داخل زرده و سفیده:مانند املاح ،ویتامین ها ،اسید های آمینه لازم،PH زرده و سفیده و درصد آب موجود در زرده و سفیده از مواردی هستند که بر روی درصد جوجه در آوری و سلامتی و سرزندگی جوجه اردک ها اثر می گذارند.

 

جدول 1 – رنگ و وزن تخم اردک های مختلف در هر دو جین

نژادرنگ تخموزن یک دوجین تخم

بر حسب اونس

ایلسبری

کال

خاکی کمبل

کایوگا

کرستد

هند شرقی

ملارد

ماندرین

مسکووی

اورپینگتون

پکن

روئن

دونده هندی

سوئدی

اردک جنگلی

سفید یا سفید مایل به سبز

سفید کرمی تا سبز

سفید تا سفید کرمی

در ابتدا متمایل به سیاه ،بعدا آبی مایل به سبز

سفید تا آبی مایل به سبز

ابتدا سیاه سپس آبی مایل به سبز

آبی مایل به سبز

روشن تا تیره

سفید کرمی تا سفید مایل به سبز

سفید تا سفید لکه دار

سفید تا سفید کرمی

آبی روشن تا سبز روشن تا کرم

سفید تا آبی مایل به سبز

سفید لکه دار تا آبی روشن

بوف تا قهوه ای روشن

38-42

16-22

30-32

32-38

32-40

16-24

24-30

16-18

44-52

30-32

38-42

38-44

30-32

34-40

16-18

معمولا میزان PH زرده تخم اردک بین 5/6-3/6 و سفیده تخم بین 3/9-6/7 قرار داردکه در شرایط زمانی و تغذیه متغیر است.ماده لیزوتسیم موجود در سفیده تخم اردک از رشد باکتری ها پیشگیری میکند.در تخم اردک ها وزن سفیده تقریبا دو برابر وزن زرده می باشد.

این مدت بر حسب نژاد های مختلف متفاوت می باشد.جدول شماره 2 زمان انکوباسیون تخم ها را در نژاد های مختلف نشان می دهد.از این جدول چنین بر می آید که  تخم هایی با وزن کمتر دوره انکوباسیون کوتاه تری نسبت به تخم های درشت تر دارند.

 

جدول 3- دوره انکوباسیون در نژاد های مخنلف اردک

نژاد هاروز
مرغابی رودی

مرغابی سیاه آمریکای شمالی

اردک های اهلی (کال،پکن،روئن و غیره)

ملارد

اردک جنگلی کارولینا

ماندرین

اردک جنگلی کارولینا

مسکووی

24

27

28

28

29-31

29-31

30

33-35

 

شرایط لازم برای جوجه کشی اردک در ماشین جوجه کشی

 

جوجه کشی اردک : جوجه کشی اردک با دستگاه جوجه کشی
<noscript><img class="wp-image-10193 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/duck-egg-chicken-device-2345.jpg" alt="جوجه کشی اردک : جوجه کشی اردک با دستگاه جوجه کشی" width="800" height="590" /></noscript></a> جوجه کشی اردک : جوجه کشی اردک با دستگاه جوجه کشی

 

حرارت،رطوبت،تهویه و چرخاندن فاکتور هایی هستند که باید به نسبت ذیل رعایت گردند.

به طور کلی حرارت را با 3/38 درجه سانتی گراد در روز های نخست آغاز کرده و به مرور در روز پنجم به 5/37 درجه سانتی گراد پایین آورده و در هچری به 2/37 درجه سانتی گراد می رسانند. تخم ها را باید روزی یک یا دو بار  خنک نمود. اگر دستگاه های جوجه کشی مخصوص تخم های اردک این وظیفه را خود انجام ندهند باید با پاشیدن آب به صورت اسپری بر روی تخم ها آنها را خنک کرد. درجه حرارت سطح تخم ها پس از خنک کردن نباید از 34-30 درجه سانتی گراد پایین تر رود.

رطوبت دستگاه جوجه کشی اردک در دوران اولیه رشد جنین در انکوباتور 65 درصد و در هچری باید به بیش از 70 درصد برسد.

تهویه نیز سبب رسانیدن اکسیژن و نیز خارج کردن گاز کربن دی اکسید تولیدی از ماشین بوده و همچنین در خنک کردن تخم ها نقش مهمی را ایفا می نماید.حداقل اکسیژن موجود در ماشین جوجه کشی برای جوجه کشی اردک را 21 درصد دانسته و حداکثر گاز CO2  را در حدود 1/0 درصد ذکر نموده اند. تهویه که به کمک  ونتیلاتور های نصب شده در ماشین جوجه کشی  صورت می گیرد  باید با سرعت  70 سانتی متر در ثانیه  در اوائل رشد جنین و در اواخر رشد با 80 سانتی متر در ثانیه هوای داخل ماشین را به گردش در آورد.

جوجه کشی اردک : دستگاه جوجه کشی مخصوص اردک
<noscript><img class="wp-image-10194 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/duck-egg-chicken-device-34234.png" alt="جوجه کشی اردک : دستگاه جوجه کشی مخصوص اردک" width="800" height="533" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/duck-egg-chicken-device-34234.png 800w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/duck-egg-chicken-device-34234-300x200.png 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript></a> جوجه کشی اردک : دستگاه جوجه کشی مخصوص اردک

 

چرخاندن تخم در ماشین جوجه کشی برای جوجه کشی اردک به علت جلوگیری از تغییر محل زرده و بالا آمدن آن و چسبیدن به پوسته باید حد اقل 4-6 بار در روز صورت گیرد. در غیر این صورت تلفات بسیار زیادی در بین جنین ها به وجود خواهد آمد.در ماشین های مطبق این عمل به طور خودکار حول محور 90 درجه صورت می گیرد.

تخم ها را می توان در روز های  7-8 (برای بار اول)12-13(برای بار دوم)و 25-26(برای مرتبه سوم) جهت اطمینان  از رشد جنین آزمایش نمود.

تلفات تا روز هشتم رشد جنین ها بر اثر نامناسب بودن  حرارت انکوباتور استفاده از تخم اردک های مریض ،نحوه نگهداری نا مناسب تخم ها در انبار و تغذیه غیر اصولی اردک ها به وجود می آیند.

تلفات از روز هشتم تا بیستم و چهارم به دلیل تغذیه غیر اصولی اردک های مادر رطوبت نا مناسب در انکوباتور  و تهویه نادرست می باشد.

تلفات از روز بیست و چهارم به بعد  نیز اغلب ناشی از تغذیه نامتعادل اردک مادر،عدمچرخش اصولی تخم ها در انکوباتور و بالاخره عوامل ارثی است.چنانکه حرارت و رطوبت ماشین جوجه کشی نا متعادل باشد اغلب  جوجه ها نمی توانند از تخم خارج شده و برخی نیز بند ناف داشته و یا ناهنجاریهایی در قسمت هایی از بدن آنها مشاهده می شود.

 

رفتار و عادات اردک ها

اردک های اهلی رفتاری کاملا متمایز از اردک های وحشی دارند.به عنوان مثال اردک های اهلی در تمام ماه های سال آمادگی جنسی نشان می دهند که فقط در فصل بهار شدید تر می شود ولی اردک های وحشی بیشتر تمایلات جنسی خود را از اوایل بهار  و گاهی نیز تا تابستان بروز می دهند. همچنین جفت گیری در اردک های  وحشی با انجام حرکاتی خاص که ممکن است چند ساعت به طول انجامد همراه است در صورتی که در اردک های اهلی  اکثرا بدون زمینه سازی  قبلی و ابتدا به ساکن می تواند صورت گیرد. اردک چشم طلایی نر  در طی نمایشات جنسی سرش را به عقب خم می کند.اردک گلگون نر هوا را با منقار  از پر و بالش  به درون آب می راند به طوری که حباب هایی  بر سطح آب تشکیل می شوند.

جوجه کشی اردک : اردک های درحال خواب
<noscript><img class="wp-image-10195 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/two-ducks-sleep-224.jpg" alt="جوجه کشی اردک : اردک های درحال خواب" width="800" height="599" /></noscript></a> جوجه کشی اردک : اردک های درحال خواب

 

اردک ها عادت دارند برای خواب اغلب یک پای خود را جمع کنند. در این هنگام گردن به طرف داخل بدن کشیده شده و چنین  می نماید که سر به بدن چسبیده  گاهی نیز سر را  در زیر یکی از بال ها قرار می دهند.

اردک ها جزو برخی از پرندگان  هستند که برای پرواز به یک باره از زمین  کنده نمی شوند.آنها حتما باید بر روی آب یا زمین مسافتی را به عنوان باند پرواز طی کرده و در حقیقت با زدن مستمر بال ها بدوند تا زمانی که سرعت و شرایط لازم برای پرواز فراهم گردد در این موقع از آب یا زمین کنده می شوند و پس از این مرحله  پاهارا زیر شکم و امتداد آن جمع کرده و به اوج گرفتن اقدام می کنند.

غالب الگوهای رفتاری اردک ها شبیه به غاز ها می باشد.

 

کلمات مرتبط :

دستگاه جوجه کشی ، راهنمای جوجه کشی ، انتخاب تخم اردک ، تخم نطفه دار اردک برای جوجه کشی ، ماشین جوجه گیری اردک ، پرورش اردک ، طرح توجیهی نگهداری اردک ، جوجه کشی از اردک ، CD پرورش اردک ، تخم نطفه دار اردک ، پرورش اردک PDF

نطفه سنجی در جوجه کشی اردک

نطفه سنجی در جوجه کشی اردک – کندل کردن ( نوربینی )

نطفه سنجی در جوجه کشی اردک  – بعد از روز پنجم و یا ششم بوسیله کندل کردن یا عمل تابش نور و عبور آن از تخم اردک می توان آزمایش وجود نطفه در آنها را انجام داد و به رشد و توسعه جنین داخل تخم پی برد و جنین زنده به صورت یک لکه تاریکی در قسمت پهن تخم اردک نزدیک به کیسه هوایی مشاهده می شود به طوریکه رگه های خونی از آن منشعب شده است و تخم های نابارور به صورت شفاف دیده می شوند و نطفه های مرده نیز به صورت لکه های تیره چسبیده به پوسته تخم دیده می شود . در این زمان تخم های نابارور و همچنین تخم های دارای جنین مرده را باید از دستگاه جوجه کشی خارج کرد. عمل کندل کردن بعد از ۲۵ یا به عبارتی دو یا سه روز مانده به هچ مجدداً انجام می دهند و در این زمان جنین مرده را از دستگاه خارج و تخم هایی که جنین کاملاً رشد کرده به دستگاه هچری منتقل می کنند و بعد از اتمام کار دستگاه جوجه کشی که کل تخمها به هچری منتقل شد و به محض اینکه جوجه کشی خاتمه یافت و جوجه ها به اتاق مخصوصں انتقال داده شدن، ابتدا باید دستگاه ستر (جوجه کشی) و سپس دستگاه هچری ضدعفونی شوند .

ضد عفونی دستگاه جوجه کشی اردک – چگونه دستگاه جوجه کشی را تمیز کنیم؟

چگونه دستگاه جوجه کشی را تمیز کنیم؟ ارزان ترین و مطمئن ترین روش ضدعفونی گازدادن است که می توان از مخلوط نمودن فرمالین و پرمنگنات پتاسیم و تولید گاز استفاده نمود. به منظور گاز دادن ابتدا دستگاه جوجه کشی خاموش، سپس پرمنگنات پتاسیم را داخل ظرف ریخته و در کف دستگاه قرار می دهیم سپس مقدار مورد نیاز فرمالین را داخل ظرف می ریزیم . باید توجه نمود که مقدار ۲۵ گرم پرمنگنات پتاسیم و ۲۵ میلی لیتر فرمالین ۴۰ درصد به ازای یک متر مکعب فضای دستگاه جوجه کشی مناسب است. درب دستگاه جوجه کشی را بسته ،اجازه دهید به مدت 10 دقیقه تحت دما و رطوبت طبیعی کار نماید ، سپس به منظور جلوگیری از اثرات مضر گاز بر روی افراد ، پنجره را باز کنید و سپس درب دستگاه جوجه کشی را باز نمائید .با این کار دستگاه برای شروع مجدد جوجه کشی آماده خواهد بود.

پتاسیم پرمنگنات – نطفه سنجی در جوجه کشی اردک

پتاسیم پرمنگنات ترکیبی معدنی است با فرمول شیمیایی KMnO۴. نمک آن از یونهای K+ و MnO۴- تشکیل شده است. سابقاً به آن پرمنگنات و پتاش هم می‌گفتند. پرمنگنات یک مادهٔ اکسندهٔ بسیار قوی است. در آب نیز محلول است و محلولی به رنگ ارغوانی تولید می‌کند که از تبخیر آن بلورهای منشوری و درخشان به رنگ ارغوانی بسیار تیره (مایل به سیاه) بر جای می ماند. در این ترکیب منگنز با عدد اکسایش ۷+ حضور دارد. توجه: اين ماده با گلیسرین واكنش شديدی می‌دهد،هیچگاه اين دو ماده را كنار هم انبار نكرده و روی يک ديگر نريزيد.

فرمالدهید – نطفه سنجی در جوجه کشی اردک

فرمالدهید که نام علمی آن متانال است، گازی با بوی تند و زننده‌است و کوچک‌ترین آلدهید به شمار می‌آید.
فرمالدهید به آسانی از سوخت ناقص ترکیب‌های کربن‌دار به دست می‌آید. آن در دود آتش جنگل‌ها و دود خودروها هم پیدا می‌شود. فرمالدهید همچنین از آمیختهٔ اکسیژن و متان در هوا ساخته می‌شود. مقادیر اندک فرمالدهید در فرآیندهای متابولیک پسمان‌ها در بسیاری از جانوران زنده نیز ساخته می‌شود.

ویدیو نطفه سنجی تخم اردک

آموزش جوجه کشی از اردک

آموزش جوجه کشی از اردک – جوجه کشی اردک

آموزش جوجه کشی از اردک – جوجه کشی اردک : شرایط جوجه کشی اردک و غاز تقریباً مشابه هم می باشد. اردکها معمولاً صبح زود و یا غروب و یا شب تخم میگذارد. کمتر اتفاق می افتد که وسط روز تخم بگذارند به همین خاطر باید ترتیبی اتخاذ گردد که به خاطر جلوگیری از شکسته شدن و آلودگی تخم اردکها، صبح جمع آوری تخم صورت گیرد. اگر مشاهده کردید که اردکها داخل لانه تخمگذاری روی تخم خوابیده اند ۲ ساعت بعد هم برای جمع آوری تخم اقدام کنید بهتر است. برای جمع آوری تخم از دو ظرف پلاستیکی استفاده کنید و تخم های سالم را در یک ظرف و تخم های کثیف و شکسته که قابل جوجه کشی نیستند در ظرف جدا نگهداری کنید. تخم هایی که برای جوجه کشی شانس کمتری دارند از همان اول جدا کنید و در دستگاه قرار ندهید، چون هم فضای دستگاه را کمتر اشغال کرده اید و هم احتمال آلودگی را کاهش داده اید . لذا تخم های کثیف و ریز برای جوجه کشی خودداری کنید و همچنین از تخم های ترک خورده و آنهایی که پوسته شان ضعیف و سست است برای جوجه کشی انتخاب نکنید. از شستن تخم پرهیز کنید زیرا قشر واکسی روی پوسته از بین می رود و احتمالا ورود میکروب را از منافذ روی پوسته به داخل تخم را زیاد می کند و این کار تأثیر نامطلوب روی میزان جوجه در آوری تخم ها خواهد داشت. برای ضدعفونی کردم تخم ها از گاز فرمالدئید استفاده کنید (آجر ضد عفونی فرمالدئید در داروخانه ها به صورت آماده وجود دارد). معمولاً لازم است که تا جمع شدن تخم اردکها به مقدار مورد نیاز برای جوجه کشی، آنها را مدتی ذخیره و نگهداری کنید. در صورت ذخیره تخم های جوجه کشی را باید در سردخانه در دمای ۱۲ تا ۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.آموزش جوجه کشی از اردک
سعی کنید تخم هایی که برای جوجه کشی نگهداری می کنید بیش از ۱۵ روز نگهداری نکنید چون افت شدیدی در جوجه کشی خواهید داشت. در شرایط مطلوب دمای ۱۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۷۵ درصد می توانید تخم اردک و غاز را تا ۱۵ روز نگهداری کنید. اگر تخم ها کمتر از ۵ روز در این شرایط نگهداری کنید نیازی به چرخش تخم ها در انبار نگهداری نیست ولی چنانچه بیش از ۵ روز تخم ها در انبار نگهداری می کنید باید سعی کنید که قسمت باریک تخم پائین قرار گیرد و روزانه هم یک بار ۹۰ درجه تخم ها را بچرخاند. قبل از اینکه تخم ها داخل دستگاه جوجه کشی قرار گیرد لازم است که مدت ۲۴ ساعت دستگاه جوجه کشی را روشن نگه دارید و کارکرد صحیح دستگاه را مورد ارزیابی قرار دهید . سپس تخم های اردک مورد استفاده را از انبار ذخیره تخم که درجه حرارت آن بین ۱۲ تا ۱۵ درجه سانتیگراد هست خارج کنیم و در شرایط گرم تر به مدت ۶ تا ۱۲ ساعت نگهداری کنیم. بعد وارد دستگاه جوجه کشی کنیم چون تخم از ۱۲ درجه سانتی گراد اگر یکباره در دمای داخل دستگاه قرار گیرد با افزایش ناگهانی درجه حرارت دچار استرس و کاهش درصد جوجه در آوری خواهیم شد . وقتی که همه شرایط مهیا شده تخم ها را می توان به داخل دستگاه جوجه کشی انتقال داد.

دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

حرارت در دستگاه جوجه کشی اردک
درجه حرارت دستگاه جوجه کشی برای اردک را باید در دمای 37.5 درجه سانتیگراد تنظیم نمود ولی اگر کل دستگاه را یک باره پر می کنید و جوجه کشی یک باره انجام می شود، می توانید درجه حرارت را در هفته اول بالاتر ببرید و روی 38.6 درجه سانتیگراد تنظیم کنید و در هفته دوم 37.8 درجه سانتیگراد و از هفته سوم به بعد 37.5 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. با این روش درصد جوجه در آوری بهتر خواهد بود.

رطوبت در دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

رطوبت مناسب برای دستگاه جوجه کشی ( ستر ) باید 70 درصد باشد.رطوبت بیشتر از 70 درصد باعث جلوگیری از خشک شدن تخم ها شده و رطوبت کم باعث خشک شدن محتویات داخل تخم میشود.بنابراین در هر دو مورد جوجه کشی با شکست مواجه خواهد شد. رطوبت دستگاه را با کنترل تهویه و گذاشتن ظرف های محتوی آب داخل دستگاه می توان تنظیم نمود.در روزهای آخر و همچنین در هچر نیاز به رطوبت بیشتری می باشد.رطوبت در هچر بین 75 تا 80 درصد نیاز می باشد.رطوبت مورد نیاز تخم اردک نسبت به تخم مرغ معمولا بیشتر می باشد.

تهویه در دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

تهویه در جوجه کشی اردک و اتاق جوجه کشی بسیار مهم است جریان هوای کافی و هوای تازه به اتاق و فراموش نکردن اکسیژن مورد نیاز باعث افزایش رشد جنین می شود و بر کیفیت جوجه در آوری تاثیر به سزای دارد.

چرخش در دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

تخم اردک را داخل دستگاه باید 4 تا 6 بار در روز چرخانده شود.چرخاندن تخم اردک اجازه می دهد که جنین حرکت داشته باشد و از چسبیدن محتویات تخم اردک به پوسته آن جلوگیری میشود.تخم ها باید طی یک زاویه 90 درجه چرخش داشته باشد.

 

دستگاه جوجه کشی خانگی اردک

دستگاه جوجه کشی اردک
<noscript><img class="" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2015/11/48egg-incubator03.jpg" alt="دستگاه جوجه کشی اردک" width="420" height="470" /></noscript> دستگاه جوجه کشی اردک

جوجه کشی تخم اردک - duck

جوجه کشی تخم اردک

جوجه کشی تخم اردک این نوشته بر گرفته از وبسایت معتبر پرورش اردک می باشد.Hatching duck egg

جوجه کشی تخم اردک ما افتخار کار با بهترین کشاورزان در این صنعت برای اطمینان از رضایت شما را داریم چرا که جوجه کشی تخم اردک بسیار سخت و درعین حال بسیار پرارزش است اما این بسیار مهم است که از تخم مرغ های مناسب برای جوجه کشی استفاده کنید و دستورالعمل تولیدکنندگان را دنبال کنید.
امسال سال سومی هست که من با شما هستم .سال قبل ما چهار تخم اردک برای هچ داشتیم که آنها الان زندگی خود را در در یک باغ زیبای دارای یک استخر بزرگ که متعلق به پدربزرگ یکی از شاگردانم هست زندگی می کنند .در ۸ سالی که من جوجه کشی  میکنم ،امروزه نسل دومی از جوجه کشی تخم مرغ ها را داریم یعنی جوجه کشی تخم اردک ها که من آن ها را در خانه ی جوجه کشی خود دارم و باید تا ۱ یا ۲ هفته تبدیل به جوجه اردک شوند. باتشکر. من مشتاقانه منتظر تخم های جدید هستم. (وریکس از ایالت GA)

 

شرایط زیر برای جوجه کشی تخم اردک ها  توصیه شده است:

جوجه کشی تخم اردک
<noscript><img class="size-full wp-image-9546" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/جوجه-کشی-اردک.jpg" alt="جوجه کشی تخم اردک" width="577" height="250" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/جوجه-کشی-اردک.jpg 577w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/جوجه-کشی-اردک-300x130.jpg 300w" sizes="(max-width: 577px) 100vw, 577px" /></noscript> جوجه کشی تخم اردک

 

۱٫ نظرات درباره ی درجه ی حرارت مناسب متفاوت است . بسیاری از نشریات دماهای بالاتر را توصیه می کنند چون آن ها هچرهایی را توصیه می کنند که تعداد تخم بیشتری را هچ می کنند. به نظر می رسد که این توصیه های دمایی برای ماشین جوجه کشی بهتر کار کند.
۲٫ رطوبت – اندازه گیری رطوبت نسبی در دستگاه های جوجه کشی کوچک بسیار سخت است به طوری که در این دستگاه ها شما مجبورید که بهترین برآورد را بکنید. در ماشین های جوجه کشی کوچک  ما پیشنهاد می کنیم که فقط یکی از دو سوراخ را برای افزایش رطوبت نسبی کم پوشش دهید. (هردو سوراخ را پوشش ندهید چراکه جنین نیزاحتیاج به هوا دارد. )
۳٫ اگر شما یک ماشین جوجه کشی با قابلیت چرخش اتوماتیک ندارید اکثر کارشناسان توصیه می کنند که تخم های اردک را به تعداد عدد های فرد در هر روز بچرخانید . تعداد چرخش های فرد باعث می شود که جنین هرشب در طرف های مختلف بخوابد.

 

نرخ باروری و نطفه سنجی تخم اردک ها

شما می توانید تخم اردک خود را ۷ روز بعد از جوجه کشی ،نطفه سنجی کنید.این کار شامل استفاده از یک چراغ قوه ی کوچک روی هرتخم اردک برای مشاهده ی رشد و فرایند رشد تخم هاست.

گروه تخم اردک بارور برای هچ
در هنگام نطفه سنجی در دوره های مختلف جوجه کشی دنبال چه چیزی باشیم …
۱٫ واضح است که زمانی که نطفه سنجی می شود ممکن است که تخم مرغ نابارور باشد یا جنین مرگ زود رس داشته باشد. زمانی که در ۸ روزه نطفه سنجی شود.
۲٫ جنین همراه با حلقه های خونی زمانی که در ۸ روز اول نطفه سنجی شوند مرگ زودرس خواهند داشت .
۳٫ تخم مرغ بارور با رگ های خونی پس از ۸ روز .
۴٫ رنگ های قرمز یا سیاه احتمال مرگ زودرس در نطفه سنجی ۸ روز.
۵٫ خط های تیره با جزئیات مرگ احتمالی دیررس (۱۰-۱۵روز)رانشان می دهد. به آنها زمان بیشتری بدهید.
۶٫ جنین زنده در کیسه ی هوا در هچ در ۲۴-۲۸ ساعت.
۷٫ رشد طبیعی کیسه ی هوا با توجه به تعداد روزها .

 

نکات جوجه کشی در جوجه کشی تخم اردک
اگر ماشین جوجه کشی شما دارای فن نیست دما را در نیمه ی راه در اطراف ماشین جوجه کشی اندازه بگیرید اما آن را تغییر ندهید. بدون فن هوای گرم بالا می رود و اگر شما دماسنج خود را بالای تخم اردک ها قرار دهید دما را نیز اشتباه خواهید خواند.
خواندن رطوبت در جوجه کشی تخم اردک
اگر ماشین جوجه کشی شما به اندازه ی کافی بزرگ است برای اندازه گیری میزان رطوبت راه هایی وجود دارد .یکی از این راه ها درست کردن ترمومتر حباب مرطوب برای قرار دادن بالای یک دماسنج است. انتهای دیگر را نیز در یک ظرف قرار دهید و آن را داخل ماشین جوجه کشی بگذارید. همانطور که آب از پارچه تبخیر می شود ترمومتر نیز سرد می شود اگر هوا خیلی خشک است آب زیادی از پارچه تبخیر می شود و ترمومتر نیز خنک تر می شود اگر هوا خیلی مرطوب بود تبخیر کمتری از پارچه صورت می گیرد که دما را کمتر سرد می کند و حرارت در درجه ی بالاتری ثابت می ماند شما میتوانید رطوبت را با افزایش مقدار آب در ماشین جوجه کشی و یا با کاهش تهویه تنظیم کنید .
خواندن رطوبت نسبی یکی از سخت ترین کارها برای انجام در یک ماشین جوجه کشی کوچک است تخم اردک ها رطوبت بیشتری نسبت به تخم مرغ ها نیاز دارند. اگر از ماشین جوجه کشی کوچک استفاده میکنید(آنهایی که کمتر از ۴۰ عدد تخم مرغ نگهداری میکنند) دارای ۱ یا ۲ حفره ی آبی هستند که به طور کلی یک راه آسان برای اندازه گیری رطوبت در این ماشینها وجود ندارد. سعی کنید دستورالعملهایی که درباره ماشینهای جوجه کشی هستند را از نزدیکترین راه ممکن دنبال کنند.
چرخش تخم اردک ها در جوجه کشی تخم اردک
چرخش تخم اردک ها در طول هفته ی اول جوجه کشی بسیار مهم است ماشینهای جوجه کشی تجاری تخم مرغها را در هر ساعت میچرخانند اگر ماشین جوجه کشی شما دارای چرخاننده ی خودکار نباشد ( تمامی مایشن های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری دارای قابلیت چرخش هوشمند خودکار هستند) بهترین راهکار این است که خودتان تخم اردک ها را به تعداد عددهای فرد در هر روز بچرخانید. این بسیار مهم است که جنین داخل تخم اردک در یک سمت باقی نماند و قبل از هر شب که طولانی ترین مدت است آنها را بچرخانیم .خط مدادی کوچکی را روی یک طرف از تخم اردک بکشید تا در زمان چرخاندن آنها دانستن اینکه کدام طرف را تغییر داده اید برایتان آسان باشد .در ماشینهای جوجه کشی کوچک اکثر تخم اردک در اطراف خود چرخانده میشود. سعی کنید که تخم اردک ها را طوری تنظیم کنید که سر بزرگ تخم همراه با کیسه ی هوایی در قسمت بالا و سر کوچک در قسمت پایین قرار بگیرد.

تمیز کردن اردک ها در جوجه کشی تخم اردک

برخی از پرورش دهندگان پیشنهاد می دهند که تخم مرغ ها را روزانه با آب اسپری کنید این کار را میتوانید با مقدار کمی آب گرم انجام دهید .همچنین شما میتوانید ماشین جوجه کشی را برای یک یا دقایقی پس از این کار باز نگهدارید که گاهی اوقات این میتواند مفید باشد .اگر شما قصد این کار را دارید از روز هفتم جوجه کشی این کار را شروع کنید و پس از روز بیست و پنجم ادامه ندهید عواقب واقعی اسپری کردن جالب است. این کار غشای تخم مرغ را تغییر میدهد و به همین دلیل درصد قابل توجهی رطوبت در طول جوجه کشی از دست میرود. به طور ایده آل تخم اردکها ۱۳ درصد از وزن خودشان را در بین زمان تخم گذاری و بیست و پنجمین روز از جوجه کشی از دست میدهند. از دست دادن وزن بیش از حد ( کم یا زیاد ) میزان هچ را کاهش میدهد.

آیا شما باید به هچ جوجه ها کمک کنید ؟

بسیاری از مردم میخواهند در هچ جوجه اردک هایشان به آنها کمک کنند اما بهترین کار این است که اجازه دهید آنها خودشان هچ شوند .تنها زمانی که شما میتوانید به آنها کمک کنید زمانی است که آنها یک سوراخ درست کرده اند و بیش از این نمیتوانند پیشرفت کنند و در آن سوراخ گیر کرده اند. اگر یک سوراخ واقعی درست کرده باشند و شما می توانید هچ اردک ها را ببینید واگر تا ۱۲ ساعت هیچ فرایندی شکل نگرفت شما می توانید محتاطانه به جوجه اردک ها کمک کنید.اگر جایی از پوسته را شکستید و خونی در آنجا ظاهر شد ادامه ندهید و برای چند ساعت صبر کنید. اگر جوجه اردک ها بعد از آغاز به شکستن یک دایره در تخم مرغ در آن گیر کردند بدون هیچ مشکلی می توانید به آنها کمک کنید اما اگر آنها در حال تکمیل فرایند هستند اجازه دهید که این کار راخودشان انجام بدهند.

دما و واریانس ماشین جوجه کشی

این بسیار مهم است که ماشین جوجه کشی زیاد گرم یا سرد نشود چرا که این کار روی تخم اردک تاثیر می گذارد. چندین ساعت دمای بالا برای تخم مرغ ها بسیار خطرناکتر از چندین ساعت دمای سرد برای آنهاست. اگر برق شما قطع شود و شما مجبور باشید ماشین جوجه کشی تان را حرکت دهید ،نگران نباشید اما دقت کنید که زیاد خنک نشود . جایی را در نظر بگیرید که بتوانید دوباره برگردید و بتوانید بر درجه ی حرارت نظارت داشته باشید تا جایی که مطمئن شوید که دما در یک درجه ثابت می ماند.
طول مدت زمان جوجه کشی متفاوت است . برای مرغابی های وحشی ۲۶٫۵ تا ۲۷ روز است و برای دونده ها تقریبا ۲۸٫۵ روز است و برای دیگرپرندگان نیز ۲۸ روز است. اگر تخم مرغ های شما قدیمی تر تر یا ماشین جوجه کشی شما خنک باشد مدت جوجه کشی می تواند طولانی تر شود. اگر ماشین جوجه کشی تان زیاد گرم باشد جوجه کشی نیز زودتر تمام می شود که خوب نیست.تخم مرغ های مسکووی حدود ۳۵ روز طول می کشد تا جوجه کشی شوند آنها بخشی از خانواده ی عجیب و غریب اردک ها هستند.

جزئیات بیشتر در مورد نطفه سنجی
تخم اردک ها تقریبا بعد از ۷ روز از جوجه کشی می توانند نطفه سنجی شوند. یکی از سودهای نطفه سنجی این است که شما می توانید تخم اردک های نابارور ،فاسد یا آلوده را حذف کنید. تخم اردک ها در اتاق تاریک و به وسیله چراغ قوه ی بانور درخشان و یا دیگر وسیله های دارای نور روشن روی تخم اردک ها نطفه سنجی می شوند. شما باید به دنبال رگ هایی اشاعه یافته از قسمت داخلی تخم اردک به قسمت کیسه ی هوایی تخم باشید. اگر شما به وضوح رگ های خونی را مشاهده نمی کنید شانس اینکه جنین هیچ موقع رشد نکند یا بمیرد زیاد است. پس شما می توانید به وسیله ی نطفه سنجی بدانید که یک تخم مرغ نابارور چه شکلی است و همچنین یک تخم مرغ نابارور را که هرگز هچ نمی شود را به طور منظم نطفه سنجی کنید.شما می توانید سایه نارنجی تیره تری از زرده را ببینید . اگر شما مطمئن نیستید که جنین زنده یا مرده است آن را به ماشین جوجه کشی برگردانید. تنها تخم اردک هایی که شما نمی خواهید به ماشین جوجه کشی برگردانید تخم اردک های آلوده هستند. آنها معمولا تیره و دارای رنگ غیر واضح در داخل تخم اردک هستند و ممکن است در نور طبیعی روی پوسته ی تخم اردک نیز تاریک تر ظاهر شوند. اگر این تخم اردک ها به داخل ماشین جوجه کشی برگشته باشند ممکن است که گسترش باکتری ها ادامه یابد و امکان گسترش آنها نیز ماشین جوجه کشی را نیز در خطر بیندازد و همچنین این مشکل تخم اردک های دیگر را نیز در معرض خطر قرار می دهد.

اگر جنین در چند روزه ی اول بمیرد معمولا یک حلقه یا رگه هایی از خون در داخل تخم اردک دیده می شود. مرگ اکثر جنین ها در اوایل یا اواخر جوجه کشی اتفاق می افتد . این اتفاق در طول این دوره که مهم ترین دوره ی پیشرفت است رخ می دهد.
تخم پرندگان تمایل زیادی دارند که تجزیه شوند که این خود برای دو علت منجر به مشکلاتی می شوند. این مشکلات شامل این می شود که اردک ها در لانه ی خودشان تمیز نیستند و تخم اردک ها اغلب خاکی و کثیف می شوند. پرندگان نیز مدت زیادی طول می کشد تا رشد کنند و باکتری هاهم در این صورت اجازه پیدا می کنند که بیشتر رشد کنند.
ماشین جوجه کشی ما بلافاصله پس از هر گروه از تخم اردک ها به منظور کاهش بار باکتریایی شسته می شوند . ما از یک ترکیب آمونیاک چهارتایی که یک باقی مانده ی باکتریایی دارد استفاده می کنیم . این بسیار مهم است که ماشین جوجه کشی تان را تمیز نگه دارید و پس از هر گروه هچ تخم اردک ها آن را بشویید. شما هر گروه از تخم اردک ها رادر محیطی تمیز و ضد عفونی شده می خواهید طوری که درجه ی حرارت و رطوبت در یک دستگاه جوجه کشی برای رشد باکتری ها ایده آل باشد.

نگهداری تخم مرغ ها قبل از دوره ی جوجه کشی تخم اردک

تخم اردک ها یک هفته قبل از جوجه کشی می توانند بدون هیچ مشکلی نگهداری شوند. درجه ی نگهداری ایده ال ۶۰ درجه است. یک یخچال بسیار سرد است. رشد جنین فقط زمانی که تخم اردک ها در حرارت مناسب گرم شوند امکان پذیر است.
مراقبت از جوجه اردک ها بعد از هچ
آنها را گرم نگه دارید و به شرح زیر به آنها غذا دهید.
اردک های کوچک به گرما احتیاج دارند( و آنها نمی توانند آن را در خودشان ذخیره کنند ). شما باید یک ” مادر مصنوعی ” برای گرم نگه داشتن و محافظت از آنها بخرید.
برای اینکه یکی از آنها را برای خودتان بسازید بک جعبه ی بزرگ بگیرید و یک لامپ روشنایی در آن بگذارید که به اندازه ی کافی به جوجه ها نزدیک باشد تا آنها را گرم نگه دارد اما به اندازه ی کافی هم بزرگ باشد تا که جوجه ها بتوانند زمانی که سردشان شد نزدیک گرما حرکت کنند و زمانی که زیاد گرمشان شد بتوانند به دور از گرما حرکت کنند. آنها خودشان میزان راحتی خودشان را پیدا خواهند کرد. همیشه در باره ی محل روشنایی و سیم های برق مراقب باشید که در برابر آتش ایمن باشند.
بهترین بستر یک حوله ی حمام قدیمی است . هرگز از علف خشک و یا پهن استفاده نکنید . آنها فقط به پای جوجه ها می چسبند و تمیز کردن آنها سخت است. همچنین از روزنامه نیز استفاده نکنید آنها باعث می شوند که جوجه ها قادر به قدم برداشتن پاهای خود نشوند و این منجر به (بازشدن پاها) می شود. زمانی که آنها کوچک هستند قدم های خوب به رشد صحیح پاهایشان کمک می کند. از آنجایی که این جوجه اردک ها در جایی جدا از مادر طبیعی شان هچ می شوند به هیچ وجه بدون نظارت مستمر نباید برای مدت طولانی در آب قرار بگیرند . آنها به طور غریزی بازی در آب را دوست دارند اما از آنجایی که غدد چربی آنها قادر به تولید چربی کافی برای نگه داشتن آنها روی آب نیست آنها به راحتی می توانند غرق شوند. تا زمانی که جوجه اردک ها ۵ یا ۶ هفته ای شوند و غدد چربی خودشان آغاز به کار کند ، آنهادر طبیعت چربی مقاوم خود را در برابر آب از مادرهایشان می گیرند . جوجه ارد ک ها عاشق شنا کردن هستند اما بدون وجود شما در اطرافشان در برابر غرق شدن و لرزیدن آسیب پذیر هستند و به هیچ وجه لازم نیست که آنها برای زنده ماندن به شناکردن احتیاج داشته باشند.
دریک زمان جوجه اردک ها همراه با غذایشان به مقدار زیادی آب برای بلعیدن غذایشان احتیاج دارند. با توجه به مسائلی در پاراگراف قبلی شما باید یک راه برای نوشیدن مقدار زیادی آب برای آنها بدون غواصی کردنشان در آن آب تدبیر کنید چون آنها می توانند در آن نیز غرق شوند. بهترین روشی که من تابحال دیده ام این است که یک سوراخ کوچک در طرفی از یک کارتن پلاستیکی شیر برش دهید که به اندازه ی کافی بزرگ باشد تا سرشان رادر داخل آن بگذارند اما و آن را با آب تا اندازه ی سوراخ پر کنید . شما اغلب باید آب جوجه ها را تعویض کنید تا هرروز با غذا ها کثیف نشود. ممکن است شما با فشار دادن سرشان در آب برای مدتی به آنها بیاموزید که چگونه بتوانند از آب استفاده کنند .و زمانی که این راه را کشف کردن به طور مداوم بین غذا و آب عقب و جلو خواهند رفت.هنگامی که آنها شروع به غذا خوردن می کنند طوری به نظر می رسد که هرگز متوقف نمی شوند.
باتوجه به غذای اردک ها به یک فروشگاه خوراک های محلی برای تهیه ی خمیرهای غیر دارویی مرغ ها بروید. این خوراک در واقع غذای له شده ی مرغ ها است. اینکه برای جوجه اردک ها غذاهایی با مارک های غیر دارویی بخرید بسیار مهم است چون اردک ها بیشتر از مرغ ها غذا می خورند و خطر مسموم شدن آنها بیشتر می باشد. آنها مانند جوجه ها به دارو نیاز ندارند و در واقع هنگامی که رشد می کنند می توانند بسیار مقاوم باشند.
در نهایت به یاد داشته باشید که شما محافظ جوجه اردک هایتان هستید. شایع ترین علت مرگ در جوجه اردک ها ی خانگی ،حمله توسط یک شکارچی است. جوجه اردک ها هیچ مکانیزم دفاعی واقعی در برابر سگ و گربه و حیوانات خانگی و ولگرد ندارند و بسیار آسیب پذیر هستند. شما باید در برابر هرگونه حیوانات در اطراف محیط خود آگاه باشید و یرای محافظت از آنها تیز باشید. شکار اردک ها توسط یک حیوان بازیگوش و درنده فقط چند ثانیه طول می کشد.

قفس اردک

ساخت قفس اردک

قفس اردک – قفس های مرغ ساخته شده در حیاط خلوتی از سال ها پیش رایج شده است و نگهداری از اردک نیز محبوبیت خودش را دارد  در حال حاضر هر یک از همسایه های شما میتواند یک قفس مرغ داشته باشد.و شاید شما میخواهید در بلوک خود اولین نفر باشید که در زمینه ی طیور شهری از امکانات و قانون های آخرین مدل استفاده میکند.

نگهداری و جوجه کشی از اردک لذت بخش و از طرفی درآمدزا می باشد .علاوه بر داشتن دستگاه جوجه کشی برای اردک نیاز به یک خانه می باشد. در این نوشته مراحل تبدیل یک قفس مرغ به یک قفس مناسب برای اردک شرح داده شده است.

اردک ها : خبر خوب این است که اردک ها فکر می کنند که قفس های مرغ خانه ی مناسبی برای آنها هستند اما قبل از شروع به زندگی در آن تغییرات کمی را ترجیح می دهند تا یک قفس اردک مناسب داشته باشند.بر خلاف مرغ ها ، اردک ها دوست دارند شنا کنند و لانه های آن ها روی زمین باشد نه روی درخت. پس شما یک محل برای منزل کردن اردک ها نیاز نخواهید داشت و به جای آن شما یک فضایی برای داشتن یک حوضچه ی کوچک و  فضایی در اطراف حوضچه برای ریخت و پاش آب داخل آن  نیاز دارید .

مرحله ی ۱ : باز سازی قفس مرغ

یک قفس مرغ استاندارد از یک خانه ی اردک بلند تر است چون جعبه ی لانه های مرغ معمولا در خارج از زمین همراه با یک نوار برای منزل کردن مرغ ها روی آن در شب نصب شده است. اولین کار برای انجام دادن حذف کردن این دو مورد غیر ضروری است .  نیازی به کوتاه تر کردن قفس در حال حاضر نیست ، فقط باید حدودا ۳ فوت ( هر فوت ۳۰٫۴۸ سانتی متر) بلند باشد برخلاف قفس مرغ ها که باید ۵ تا ۶ فوت بلند باشد. اردک ها به یک فضای زمین بیشتر نسبت به مرغ ها نیاز دارند و برای همین یا شما باید فضای بزرگتری را برای آنها بسازید یا هم خانه ی اردک شماحاوی اردک کمتری باشد.برای هر اردک یک ۴ فوت مربع طراحی کنید (برخلاف مرغ ها که برای هر مرغ ۱ فوت مربع توصیه می شود )

جعبه ی لانه ی مر غ ها می تواند در کف زمین قرار بگیرد در حالی که اردک ها برای استفاده از آن ها زیاد مشتاق نیستند.اردک ها به طور متوسط بزرگتر از مرغ ها هستند پس طبیعی است که لانه شان هم بزرگتر از لانه ی مرغ ها باشد .حداقل اندازه ی لانه ی یک اردک باید ۱۴ در ۱۴ اینچ (هر اینچ ۲٫۵۴ سانتی متر) باشد اما می دانیم که همیشه اندازه ی بزرگتر آن بهتر است. اردک ها معمولا روی کف خانه هاشان لانه و تخم گذاری می کنند که به منظور جلوگیری از شکسته شدن تخم مرغ ها کف خانه با لایه ای از کاه پوشیده می شود.بعضی وقت ها تخم مرغ ها جابه جا می شوند در زمانی که اردک ها در بیرون در حال چریدن هستند.

اطمینان حاصل کنید که اردک ها میتوانند به قفس ها دسترسی داشته باشند. اردک ها نسبت به مرغ ها بزرگتر و کم چالاک تر هستند به همین دلیل مطمئن شوید که در قفس به اندازه کافی وسیع هست. دوباره ۱۴ اینچ مربع  عدد طلایی  برای فراهم کردن یک اتاق برای یک اردک است. قفس مرغ معمولا با یک ورودی به بیرون به زمینی که برای پریدن و پرو بال زدن آنها به روش خودشان است ساخته شده است اما این برای اردک ها صادق نیست. در این مورد یک سطح شیب دار حداقل به عرض درب ورودی قفس برای دسترسی به قفس باید نصب شود. این سطح شیب دار باید دارای شیب آرامی باشد تا اردک ها با پاهای خیسشان سر نخورند.

در نهایت تهویه برای یک خانه ی اردک بسیار مهم و حیاتی است. اردک ها اغلب زمانی که به داخل قفس اردک می آیند خیس هستند و و مدفوع آنها خیس تر از مدفوع مرغ هاست که برای اضافه کردن مقدار زیادی رطوبت  به هوا در فرایند تنفس شناخته شده هستند. همه ی این رطوبت ها  به راهی برای خروج نیاز دارند و منافذی در بالای خانه بهترین راه برای آزاد شدن آن است. قفس های مرغ به طور کلی با  سیستم تهویه ی تذکر دهنده ساخته شده اند (برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد)اما ممکن است منافذ را گسترش و اضافه کنید.همیشه سیم مش را جلوی دریچه ها و منافذ برای جلوگیری از ورود شکارچیان پوشش دهید.

مرحله ی ۲ : لوازم جانبی ساخت قفس اردک

اردک ها در داخل قفس اردک چیز زیادی نیاز ندارند فقط یک لایه ی نرم از کاه.در قفس مرغ ها مواد غذایی و آب معمولا داخل قفس قرار داده می شد اما بهتر است برای اردک ها در بیرون ا ز قفس نگه داشته شوند. اردک ها زمانی که آب می خورند به منظور حفظ رطوبت غشاهای مخاطی خود به پاک کردن مواد غذایی که داخل سوراخ های بینی شان که در دوطرف منقارشان وجود دارد  به وسیله ی آب نیاز دارند. مشکل این است که اردک ها سرخود را داخل آب برای تمیز کردن بعد از هر وعده ی غذایی فرو می برند و چلپ و چلوپ میکنند که این باعث به وجود آمدن یک افتضاح بزرگ و کثیفی داخل خانه می شود.

به طور فنی برای اردک ها استخر ضروری نیست ،یک کاسه ی پر از آب بزرگ برای خیس کردن منقارآنها برای رفع نیاز های اولیه شان کافی است.اما آنها بسیار خوشحال می شوند اگر بتوانند به کناره ها آب بپاشند حتی اگر یک استخر بچه گانه داشته باشند و اگر شما جوجه اردک بخواهید به یک بدن خیسی از اردک ها نیاز دارید _ جفت گیری تنها در آب های آزاد اتفاق می افتد.

بیشتر قفس های مرغ با یک محیط برای چریدن مرغ ها احاطه شده اند برای همین زمانی که شما درحال تغییر و تحول این محیط هستید باید یک فضایی برای حمایت از نیاز های آبی اردک هایتان ایجاد کنید. فقط یک قانون طلایی وجود دارد : خانه ی اردک هایتان را در سمت سربالایی محوطه ی چریدنشان قرار دهید و آب را در سمت مخالف آن در سراشیبی قراردهید .به این ترتیب  اطراف محل چریدن اردک ها در طول روز خیس نمیشود و خشک می ماند. استخر را با یک ساحل کوچک از سنگریزه ها احاطه کنید و بقیه ی محوطه ی چریدن را با شن و ماسه برای جلوگیری از تبدیل به گل و لای پوشش دهید.

استخر بچه گانه استخر کم هزینه ای می باشد اما یک وان حمام اسب نیز همان کار را انجام می دهد. و اردک ها تمایل دارند که لاستیک های داخل لاین استخر را  که برای استفاده در حیاط خلوت به فروش می رسد را سوراخ کنند پس یک برکه ی درست شده از بتن ایده آل است البته اگر شما مهارت ساخت آن را داشته باشید . شما باید هرروز آب داخل آن را خالی و عوض کنید تا آب را برای اردک ها تازه و تمیز نگه دارید، پس مطمئن شوید که قادر به تخلیه ی آب خواهید بود یا یک تخلیه کننده داشته باشید. این نیز مهم است که یک سطح شیب دار به داخل و خارج از آب بسازید که دوطرف آن داری شیب آرام باشند.

مرحله ی ۳: تمیز کردن و نگهداری و ایمنی قفس اردک

به خاطر تمایل اردک ها به آب تمیز کردن و نگهداری محیط اردک ها کمی سخت تر از مرغ ها است. شستشوی حوضچه ی آب و جایگزین کردن لایه ی زیرین داخل قفس یک یا دوبار در هفته برای جلوگیری از کپک زدن ضروری است. غذا باید در تمام وقت بیرون از قفس باشد .

مانند مرغ ها ، خانه ی اردک ها نیز باید هرشب وقتی که غروب می شود به خوبی قفل و ایمن باشد و هر صبح اجازه دهید از قفسشان بیرون بیایند. اگر شما یک قفس مرغ را تبدیل به یک خانه ی اردک کردید ، تمام چیزهای ضروری برای محافظت اردک هایتان در برابر شکارچیان نیز باید جایگزین شوند. خانه باید یک کف جامد و یک قفل محکم روی در داشته باشد (راکون میتواند بسیاری از چفت ها را باز کند ) محل چریدن اردک ها نیز باید برای جلوگیری از ورود شکارچیان با یک حصار حداقل ۱ فوتی در زیر زمین برای جلوگیری از پنهان شدن آنها برای وارد شدن به داخل محوطه ایمن شود.همچنین پرندگان باید بالا لانه گذاری کنند به منظور تضعیف شکارچیان برای قاپیدن مواد غذایی .

اگر میخواهید اردک هایتان را خوشحال کنید ،می توانید یک حوض بزرگ حفر کنید و قفس مرغ خودرا تبدیل به یک خانه ی اردک شناور روی آب کنید و در وسط حوض آن را لنگر سازید . یک خندق در اطراف خانه ی اردک اکثر شکارچیان چهارپا را دلسرد می کند و اردک ها در محیط طبیعی خود خواهند بود.

اگر شما نیز تجربه نگهداری اردک دارید با ما و دیگر در قسمت نظرات در  میان بگذارید.

تخم اردک

 همه ی چیزهایی که باید در مورد تخم اردک بدانید!

تخم اردک : سه تا از محصولات عمده در ایالات متحده – جوجه ، تخم مرغ و بوقلمون-به طور کامل بر چشم انداز اقتصادی تسلط دارد. که وزارت کشاورزی ایالات متحده حتی زحمت پیگردی بازار و فروش برای اردک ها را به خودش نمی دهد ،چه برسد به تخم اردک .
و این مایه ی تاسف است، چرا که تخم اردک ها یک رفتار و درمان فوق العاده با یک زرده ی بسیار بزرگ و غنی تر ، که غلظت بالاتری از مواد مغذی و پروتئین بیشتری از تخم مرغ های استاندارد دارد هستند.در اینجا تمام چیزی که شما برای دانستن در مورد تخم اردک نیاز دارید موجود می باشد.

آیا تخم اردک جذاب است ؟

تخم های اردک معمولا بزرگتر از تخم مرغ ها هستند.آنها در اندازه متفاوت؛معمولا حدود ۵۰ درصد بزرگتر از تخم مرغ یک مرغ تنومند و استاندارد هستند.آنها میتوانند در نژادها و رنگ های متفاوت باشند.اردک کایوگا یک نژاد سیاه و سبز محبوب است که متمایل به تخم گذاری خاکستری رنگ در سایه های خاکستری تا یک تخم مرغ سیاه و سفید است. نژاد های دیگر تخم های سفید ،سبز کمرنگ و یا قهوه ای می گذارند.
پوسته ی آنها به طور قابل توجهی ضخیم تر از پوسته ی یک تخم مرغ معمولی است. آن می تواند برای شکاف و ترکیدن فریب انگیز باشد ، اما به طور کلی کشاورزان و علاقمندانی که اردک نگهداری می کنند گزارش می کنند که پوسته های ضخیم تخم اردک ها عمر مفید و طولانی تری نسبت به یک تخم مرغ معمولی دارد .
چه چیزی واقعا داخل آنها را تنظیم می کند.تخم های اردک شفاف مایل به سفید هستند و در برخی از نژادهای دیگر فاقد زرد کم رنگ هستند .زرده ی آن چیز واقعا با ارزشی برای آشپزها است: زرده ی تخم اردک بسیار بزرگتر از یک زرده ی تخم مرغ معمولی می باشد.

آیا تخم اردک مغذی است ؟

به دلیل زرده ی بزرگ تخم های اردک، به طور قابل توجهی کلسترول و چربی بیشتری نسبت به تخم مرغ معمولی دارند.اما آنها پروتئین بالاتری هم دارند و غلظت بالاتری از اسید های چرب امگا ۳ را دارند که مورد علاقه ی رژیم غذایی سرخپوشان است که به دنبال غذاهای با چربی بالا هستند.علاوه بر این تخم اردک یک غذای مغذی مشابه به تخم مرغ است.هر شخص می تواند برای خود در صورت داشتن محیط مناسب اردک پرورش دهد برای اینکار نیاز به دستگاه جوجه کشی مناسب برای جوجه کشی و تبدیل تخم های اردک به اردک می باشد . دستگاه جوجه کشی اردک را می توانید برای ظرفیت خانگی مشاهده فرمایید.

آیا تخم اردک برای خوردن قابل اعتماد هستند ؟

بله!آنها به اندازه ی تخم مرغ معمولی برای خوردن مناسب و قابل اعتماد هستند.برخی از شک و ترس هایی در مورد نژاد سالمونلا ها در یکی از اتحادیه های اخیر در اروپا در سال ۲۰۱۰ بود که نشان میداد تخم اردک از لحاظ تجربی خطرناک تر از تخم مرغ معمولی است اما هیچ شواهدی در مورد آن وجود ندارد.
از نظر بازرسی وزارت کشاورزی ایالات متحده درباره ی تخم اردک و تخم بلدرچین و شتر مرغ مقدراتی را بیان کرده که به اندازه ی تخم مرغ معمولی سالم هستند و بنابراین لازم نیست که شمادر مورد برخی از انواع راه گریز های ناسالم عجیب و غریب نگران باشید.

Duck-egg
<noscript><img class="size-full wp-image-8898" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/Duck-egg.jpg" alt="Duck-egg" width="650" height="434" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/Duck-egg.jpg 650w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/Duck-egg-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></noscript> Duck-egg

آیا تخم اردک برای پختن مناسب هستند؟

حالا این سرگرم کننده هست که شما می توانید آن  را به همان روشی که یک تخم مرغ معمولی را می پزید طبخ کنید.چیزی وجود ندارد که یک تخم مرغ بتواند انجام دهد ولی یک تخم اردک نتواند.اما به دلیل اینکه آن بزرگتر است و محتوی چربی بالاتر است دستورالعمل طراحی شده برای یک تخم مرغ همیشه با یک تخم اردک برابر نیست.اگر شما تصمیم به پخت آن گرفته اید قبل از اینکه کشف کنید که چه مقدار از آن را استفاده کنید ،کمی نمایش و بازی می برد .اما تقریبا در هر مورد دیگر شما می توانید یک تخم اردک را دقیقا همانند شیوه ی پخت یک تخم مرغ معمولی بپزید. آنها به خوبی سرخ،به خوبی آب پز و به خوبی جوشانده می شوند اما به دلیل چربی زیادی که در تخم اردک وجود دارد ،یک تجربه ی اولیه ی خوب، یک املت تخم اردک ساده است.شما آن را بسیار غلیظ تر و غنی تر از املت تخم مرغ خواهید یافت.
تخم اردک یکی از مشهورترین غذا های آسیای مخصوصا چینی و ویتنامی هاست.متداول ترین روش برای آماده سازی و طعم دار کردن آنها، نشاندن تخم مرغ ها در آب نمک از نوع درمانی و بیرون کشیدن رطوبت به منظور حفاظت از آنها و تغییر بافتشان است که معمولا سیب زمینی سرخ کرده را به آن اضافه می کنند و یا گاهی اوقات به عنوان یک چاشنی در کنار برنج استفاده می شود.یک غذای عالی یک دستور غذای خوب دارد .

آیا تخم اردک خوشمزه است ؟

یک تخم اردک طعمی به خوشمزگی تخم مرغ می دهد حتی بیشتر از آن.عطر و طعم آن به دلیل رژیم غذایی اردک ها خیلی بهتر از یک تخم مرغ معمولی است .از آنجایی که حیات و تغذیه اردک ها برای کشاورزان مهم می باشد آنها غذاهایی مانند حشره ها ،حلزون ها،راب ها و دیگر مخلوقات با پروتئین بالا و ماده های گیاهی را به آنها می دهند که اثرات آنها عطر و طعم قابل توجهی به تخم اردک ها می دهد.

آیا تخم اردک گران است ؟

قیمت تخم اردک کمی بیشتر از تخم مرغ است اما آن قدرها هم گران نیست در حالی که میانگین قیمت دوجین از تخم مرغ ها در شمال ایالات متحده ۲$ است.تخم اردک ها معمولا در همه جا در قیمت های ۶$ تا ۱۲$ قابل دسترس شما هستند.

 

آیا تخم اردک به آسانی قابل دسترس هستند؟

این موقعیت خوبی است که شما می توانید تخم های اردک  را از بازاری محلی خود پیدا کنید.حتی اگر شما نمی توانید آنها را درهمه جا ببینید بد نیست که از یک کشاورز بخواهید که دوجین از تخم مرغ ها را در هفته ی آینده به بازار بیاورد .
تخم اردک بیشتر و بیشتر در پایانه های بالاتر فروشگاه های مواد غذایی به تخم مشهور و محبوب همه تبدیل می شود. انبار کردن آنها مانند انبار کردن سایر مواد غذایی در فروشگاه های تخصصی است.