جوجه کشی از بوقلمون

مدیریت سالن پرورش بوقلمون

مدیریت سالن پرورش بوقلمون

مدیریت سالن پرورش بوقلمون | بالای ۲۰ قسمت در میلیون (ppm) آمونیال به خوبی به مشام می رسد و در رطوبت بستر زیر ۳۰ درصد بسیار مناسب است ولی عملی نیست؛ زیرا بایستی گرما و تهویه زیادی بکار برد و یا اینکه تراکم را پایین آورد. از طرف دیگر رطوبت زیر ۳۰ درصد هم مسئله گرد و غبار را در سالن افزایش می دهد. بعنوان یک اصل کلی بستر با رطوبت میانگین ۳۵ درصد مناسب است، بطوری که با فشردن آن در دست به هم نچسبد. دمای زیر ۱۸ درجه تا حد زیادی باعث کاهش تولید آمونیاک میگردد.

آمونیاک
آمونیاک

مدیریت آمونیاک در سالن

۵-۸ سانتی متر بستر اولیه با کیفیت

کاهش رطوبت سالن به ۳۵ درصد

جلوگیری از ریزش آبخوری ها

کاهش درجه حرارت سالن

اسیدی کردن بستر (سوپر فسفات یا اسید فسفریک)

تهویه کافی و باراندمان بالا

 

اقدامات اولیه جهت ورود پولت ها به سالن

پولت ها
پولت ها

مدیریت سالن پرورش بوقلمون | قبل از ورود پولت های بوقلمون، سالن بایستی بطور کامل تمیز و ضد عفونی شده باشد. نظافت فیزیکی و شیمیایی اولیه سالن و جلوگیری از ورود آلودگی در طول دوره پرورش (قرنطینه) از نکات مهمی است که مشکلات بهداشتی و بیماری را حداقل می کند و بایستی کاملاً مورد توجه قرار گیرد.

با استفاده از فرمالین و پرمنگنات باید سالن گاز داده شود و بعد از ۲۴ ساعت هوای سالن توسط هواکشی از گاز تخلیه گردد. بستر پولت ها بایستی به ارتفاع ۸ – ۵ سانتی متر از نوع مناسب (خرده چوب، پوشال، کاه) و بدون گرد و خاک، آلودگی قارچی و خشک باشد.

فضای مورد نیاز:

فضای مورد نیاز برای پرورش بوقلمون

مدیریت سالن پرورش بوقلمون| فضای مورد نیاز بسته به جثه و اندازه بدن بوقلمون متفاوت است، ولی بطور میانگین هر بوقلمون گوشتی ۲/ ۰ متر مربع فضا نیاز دارند. یعنی در هر متر مربع ۵ بوقلمون و در مورد نرهای سنگین در هر متر مربع ۳ بوقلمون پرورش مییابند. به لحاظ وزنی در هر متر مربع میتوان ۳۲ تا ۳۵ کیلوگرم وزن زنده در نظر گرفت. در هفته اول که پولتها وارد می شوند در هر متر مربع میتوان ۵۰ پولت در نظر گرفت. در هفته اول پولتهای بوقلمون در پنهای تعبیه شده در سالن که به شکل دایره می باشد، قرار میگیرند. این پنها، دایره شکل از مقوای موج دار به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر درست می شوند و هر دایره ۴ متر قطر دارد. معمولا در هر دایره ۳۰۰ پولت قرار میگیرد.

وضعیت دما:

تامین گرمایش در سالن پرورش بوقلمون
تامین گرمایش در سالن پرورش بوقلمون

مدیریت سالن پرورش بوقلمون | قبل از ورود پولت ها بایستی سالن را گرم نمود و دمای آن را به ۳۷ درجه سانتی گراد رساند و یا اگر از مادر مصنوعی استفاده می شود، بهتر است دمای کل سالن ۲۷ – ۲۶ درجه بوده و دمای زیر مادر مصنوعی ۳۷ درجه باشد.

وضعیت نور:

مدیریت نور سالن پرورش طیور
مدیریت نور سالن پرورش طیور

مدیریت سالن پرورش بوقلمون | دو روز اول نبایستی نوردهی دائم باشد که مهمترین مزیت آن جلوگیری از پرخوری و بروز چینه دان آویخته می باشد. همچنین از آنجا که خاموشی احتمالی در اثر قطع برق باعث استرسی می شود، بایستی به خاموشی عادت داده شوند.

برای جلوگیری از بروز سکته یا مرگ ناگهانی در دوره رشد، بهتر است بعد از ۴ ساعت روشنایی ۱-۲ ساعت خاموشی داشته باشیم. البته لازم به ذکر است که بسته به تجربه پرورش دهنده، چنانچه برنامه نوری دوره قبل کارآمد بوده است بهتر است همان برنامه اعمال گردد. میزان نور مورد نیاز دو روز اول ۱۰۰ لوکس است و سپس آن را باید به ۵۰لوکس رساند.

در خصوصی بوقلمون های مولد که برای تولید تخم پرورش داده می شوند تا قبل از بلوغ (۲۰ هفتگی) بایستی حداکثر ۸ تا ۱۰ ساعت روشنایی تأمین نمود. برخی متخصصین حتی برنامه نوری ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی را برای روزهای اول پیشنهاد میکنند.


 

شایان ذکر است که گروه صنعتی اسکندری سازنده بهترین دستگاه های جوجه کشی در سطح خاور میانه میباشد که میتوانید از این دستگاه های جوجه کشی برای جوجه گیری از تخم نطفه دار بوقلمون نیز استفاده نمایید.

تهویه در پرورش بوقلمون

تهویه در پرورش بوقلمون

تهویه در پرورش بوقلمون | اصولاً تهویه به منظور تأمین اکسیژن، خروج گرد و غبار، آمونیاک و دیگر گازهای مضر در سالن انجام می پذیرد. به دلیل رشد سریع بوقلمون، نیاز به اکسیژن بسیار حیاتی است و هوای سالن بایستی از لحاظ دما، رطوبت و آکسیژن بهینه باشد. برای این منظور سیستم تهویه که از ورودی های هوا و هواکشها تشکیل شده، وظیفه تنطیم هوای سالن را بر عهده دارد. سیستم تهویه دفع گاز آمونیاک و دیاکسیدکربن را هم بر عهده دارد. گاز آمونیاک عمدتا از بستر و دیاکسیدکربن از تنفس بوقلمونها و هیترهای گرماساز داخل سالن بوجود میآید. منابع تولید رطوبت در سالن شامل بستر، تنفسی و هوای ورودی می باشد (در سنین بالا و از سن ۱۲ هفتگی به بعد مهمترین منبع تولید رطوبت، بستر می باشد). سیستم تهویه و سیستم گرمایشی با کملک هم مسئول خشلک نگاه داشتن بستر میباشند.

چنانچه به هر دلیلی بستر مرطوب شده و نهایتاً به حالت کیلک در آید، مشکلات ناشی از بستر مرطوب مانند: افزایش آمونیالد سالن و مشکلات چشمی، عارضه تاول سینه و دیگر بیماری های مسری فراهم میآید. لذا بایستی در زمان ساخت سالن پیش بینی های لازم و دقیقی در خصوص سیستم تهویه بعمل آید.

سیستم تهویه در پرورش بوقلمون
سیستم تهویه در پرورش بوقلمون

یک سیستم تهویه مناسب بایستی این شرایط را داشته باشد:

۱) بستر را خشلث نگاه دارد.

۲) موجب پخش و جابجایی دمای مناسب و یکسان در سالن بشود. ۳) هوای تازه متناسب با سن و تعداد گله تأمین نماید.

۴) باعث ایجاد کوران نگردد. سیستم تهویه طبیعی برای پرورش سنتی و کم تراکم مناسب است، ولی در سالن های بسته، تهویه بصورت مکانیکی و با استفاده از هواکشها و ورودی-خروجی هوا انجام میشود. بسته به اینکه هواکشها دمنده یا مکنده باشند در داخل سالن فشار مثبت یا منفی بوجود میآید (اختلاف فشار را میتوان با وسیله ای بنام مانومتر اندازهگیری کرد)

تهویه در پرورش بوقلمون | بعنوان یک اصلی کلی هوای ورودی به سالن نبایستی باعث بر هم زدن کلی دما و رطوبت مورد نظر در سالن شود. به همین دلیل طراحی سیستم تهویه یکی از اساسی ترین کارها است. در طراحی سیستم تهویه، شرایط اب و هوایی منطقه، تعداد پرنده و سن پرندهها را بایستی در نظر گرفت. رطوبت نسبی داخل سالن باید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد باشد. غلظت آمونیاک باید کمتر از ۲۵ قسمت در میلیون (ppm) و غلظت دی اکسیدکربن کمتر از هه ۵۰ PPm (در برخی منابع ۳۵۰۰ ppm ذکر شده) نگه داشته شود. بر اساس فصل سال و آب و هوا،

سیستم تهویه به سه شکل انجام می شود:

۱) تهویه حداقل: برای سنین پایین و فصول سرد و عمدتاً برای تامین اکسیژن و دفع گاز کربنیک کاربرد دارد. در این حال هواکشها بصورت زمان بندی شده به کار میافتند و هر ۱۰ دقیقه یک بار کلی هوای سالن را با هوای تازه جابجا می کنند.

۲) تهویه انتقالی : برای سنین بالاتر و وقتی که بازمانبندی هواکشها نمی توان دمای سالن را کاهش داد و اکسیژن مورد نیاز را تأمین نمود. در این حال از هواکشهای عرضی استفاده می شود.

۳) تهویه تونلی : استفاده از خاصیت خنک کنندگی باد برای کاهش اثرات گرمای بالا، در تهویه تونلی هواکشی ها در یکی از دو انتهای عرضی سالن و دریچه های ورودی هوا در طرف دیگر قرار میگیرند. تهویه تونلی برای آب و هوای گرم مناسب است و برای اینکه کارایی لازم را داشته باشد بایستی عرضی سالن از ۱۲ متر بیشتر نباشد.

بهترین نوع تهویه برای پرورش بوقلمون
بهترین نوع تهویه برای پرورش بوقلمون

کارکرد سیستم تهویه در پرورش بوقلمون

تهویه در پرورش بوقلمون | در هوای بسیار گرم و در سیستم تونلی، پولت ها تمایل دارند به انتهای سالن (ورودی هوا) جایی که جریان باد به جوجه ها برخورد میکند بروند، چرا که خنلث تر است. این موضوع باعث تراکم بالا می شود، لذا برای جلوگیری از این حالت در هر ۳۰ متر سالن، یلث پارتیشن قرار میدهیم تا از مهاجرت پولتها جلوگیری بعمل آید. اگر در هر پارتیشن هم تراکم در طرف خنلث تر باشد، نشان دهنده سرعت کم هوا در سالن است که ناشی از ضعف فن ها و یا خاک گرفتگی فن ها میباشد. در مقابل تهویه تونلی، تهویه عرضی را می توان نام برد.

در این سیستم هواکشی ها در یالث طول سالن و ورودی هوا در طول دیگر تعبیه می گردد. ورودی هوا نباید مستقیماً روبروی هواکش ها باشد تا از کوران و جابجایی منطقه ای هوا جلوگیری شود. همچنین توزیع هواکش ها بایستی بگونه ای باشد که کل هوای سالن را جابجا نماید. تهویه عرضی برای سالن های با عرضی بیش از ۱۲ متر توصیه میگردد. تعداد و قدرت هواکشهای مورد استفاده با حجم سالن و تعداد مرغ ها یا بوقلمونهای موجود باید متناسب باشد. در طراحی سالن پرورش بایستی با مهندسین مربوطه مشورت نمود.

دلایل افزایش گاز آمونیاک

گاز آمونیاک
گاز آمونیاک

در پرورش بسته، مرطوب شدن بستر باعث متصاعد شدن گاز آمونیال در سالن می گردد که بسیار مضر است. لذا عواملی که باعث افزایش رطوبت در سالن می شوند، بایستی کنترل گردند. از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- گرمای هوا

۲- بالا بودن نملک در جیره

۳- افزایش پروتئین و فیبر جیره غذایی

۴- دان پلت

۵- ناکارآیی سیستم تهویه و گرمایش

۶- مواد خوراکی کپلک زده

۷- وجود استرسی و بیماری در گله آمونیاک می تواند باعث عوارضی مانند کوری و التهاب ملتحمه چشم در گله شود.


در این مقاله بیشتر به معرفی سیستم تهویه در پرورش بوقلمون پرداخته ایم ، شما میتوانید برای راه اندازی پرورش بوقلمون از دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری در انواع ابعاد مختلف دیدن فرمایید و در صورت نیاز خریداری نمایید. البته شایان ذکر است که دستگاه های جوجه کشی EIG یکی از بهترین و دقیقترین دستگاه های جوجه کشی در سطح ایران میباشد. برای آموزش جوجه کشی از بوقلمون نیز میتوانید به این مقاله مراجعه فرمایید.

آموزش جوجه کشی از بوقلمون

آموزش جوجه کشی از بوقلمون

آموزش جوجه کشی از بوقلمون – جوجه کشی بوقلمون هم مثل بقیه طیور به طور طبیعی و مصنوعی انجام می گیرد ولی چنانچه تصمیم گرفته اید از تخم های بوقلمون به صورت طبیعی جوجه کشی نمایید پیشنهاد می شود که به جای بوقلمون کرچ از پرندگان دیگر مثل مرغ کرچ و یا اردک و یا غاز کرچ استفاده کنید که زمان تخمگذاری بوقلمون را زیاد از دست ندهید. اقتصادی تر است که بوقلمونها به تخمگذاری ادامه دهند و از روش مصنوعی بوسیله دستگاه جوجه کشی و یا طبیعی بوسیله پرنده کرچ دیگری مثل همان مرغ، اردک و غاز استفاده شود
یک مرغ کرچ می تواند روی ۵ تا ۶ عدد تخم بوقلمون بخوابد و تبدیل به جوجه کند و یک اردک یا غاز کرچ می تواند ۷ تا ۸ عدد تخم بوقلمون را تبدیل به جوجه کند. در شرایط فعلی کمتر از روش جوجه کشی طبیعی استفاده می شود مگر اینکه دسترسی به دستگاه جوجه کشی مصنوعی نباشد.

پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون

دستگاه جوجه کشی بوقلمون

از دستگاه های جوجه کشی کوچک که در بازار موجود است می توان برای جوجه کشی بوقلمون هم استفاده کرد. حتی می توان در این دستگاه ها تخم های سایر پرندگان مثل تخم مرغ، تخم بوقلمون، تخم اردک، غاز، بلدرچین و کبک هم گذاشت و تبدیل به جوجه خواهند شد. دستگاه های جوجه کشی بوقلمون که در حال حاضر استفاده می شود یا صنعتی هستند با ظرفیت های چند هزار تایی که اخیراً ماشین مخصوص جوجه کشی بوقلمون تا ۱۰۰/۰۰۰ تایی هم ساخته شده اند که ما در اینجا به آنها اشاره تی نخواهیم کرد و بیشتر به ماشین های جوجه کشی بوقلمون کوچک خواهیم پرداخت که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و از ظرفیتهای ۲۰ تایی تا ۱۰۰۰ عددی متغیر می باشد. این دستگاه اگر کوچک باشد و تعداد تخم زیر ۱۰۰ عدد باشد ممکن است فاقد فن باشد و تهویه آن با باز و بسته بودن سوراخ های موجود در بدنه دستگاه تنظیم می گردد. ولی دستگاه های با ظرفیت بالای ۱۰۰ عددی معمولاً تهویه آن از طریق فن، هوا را به داخل ماشین و اطراف تخم ها هدایت می کند. در یک ماشین جوجه کشی کلیه فاکتورهایی که قبلاً ذکر شده شامل دما ، رطوبت، چرخش و تهویه باید رعایت شود ولی برای جوجه کشی هر کدام از این پرندگان، مقدار و میزان آنها متفاوت می باشد.

۱. حرارت در دستگاه جوجه کشی بوقلمون ( آموزش جوجه کشی از بوقلمون )

درجه حرارت ماشینهای جوجه کشی بوقلمون کوچک زیر ۸۰ عدد بین ۳۸/۵ تا ۳۹ می باشد ولی درجه حرارت ماشین جوجه کشی بوقلمون بالای ۱۰۰ عددی بین ۳۷/۵ تا ۳۷/۷ تنظیم می گردد. درجه حرارت ماشین ممکن ۰/۲ الی ۰/۳ نوسان داشته باشد. برای تنظیم درجه حرارت ماشین سعی کنید در بالای تخم های بوقلمون یک دست شده، دما را اندازه گیری کنید.

پرورش جوجه کشی - آموزش جوجه کشی بوقلمون
پرورش جوجه کشی – آموزش جوجه کشی بوقلمون

۲. رطوبت در دستگاه جوجه کشی بوقملون ( آموزش جوجه کشی از بوقلمون )

میزان رطوبت مورد نیاز دستگاه جوجه کشی بوقلمون از روز اول تا روز ۲۵ جوجه – کشی باید در حدود ۵۰ الی ۵۵ درصد تنظیم گردد که ۵۵ درصد ایده آل می باشد و برای تنظیم و افزایش آن می توانید از ظرف آب در کف دستگاه ستر استفاده نمایید و چنانچه رطوبت خیلی بالا برود برای پایین آوردن رطوبت داخل دستگاه می توانید از مواد جاذب رطوبت مثل کربنات کلسیم، استفاده کنید. بعد از انتقال تخم ها از ستر به هچر به حرارت کمتر و رطوبت بیشتر نیاز داریم .
طول مدت جوجه کشی در بوقلمونها ۲۷ روز می باشد که از این مدت ۲۵ روز در ستر و مدت ۲ روز در هچر می باشد. بعد از ۲۵ روز که تخم ها به هچری منتقل می شود باید میزان رطویت حدود ۷۰ درصد باشد .
در طول دوره جوجه کشی می توان میزان رطوبت دستگاه را بوسیله گذاشتن ظرف آب در کف دستگاه تأمین کرد و اگر هم میزان رطوبت بالا باشد بوسیله دریچه های روی دستگاه رطویت را تنظیم کرد.
در طول دوره جوجه کشی کاهش وزن در تخم ها مشاهده می شود که در کل طول دوره حدود ۱۰ درصد کاهش وزن خواهیم داشت تا روز ششم که تخم ها در دستگاه قرار می گیرد، حدود ۲/۵ درصد کاهش وزن پیدا می کند و در روز دوازدهم حدود ۵ درصد کاهشی وزن ییدا می کند و در ۲۴ روزهگی حدود ۱۰ درصد کاهش وزن پیدا می کند.

۳۔ تھویه در دستگاه جوجه کشی بوقلمون ( آموزش جوجه کشی از بوقلمون )

تهویه یعتی تبادل هوا بین دستگاه و محیط اطراف دستگاه، گردش مطلوب هوا
موجب مخلوط شدن مناسب هوای داخل دستگاه و اطمینان از خروج روبت و دی اکسید کربن از آن می گردد، تهویه مناسب برای تامین اکسیژن مورد نیاز و دقع دی اکسید کربن اضافه از محیط دستگاه ضروری است. میزان جوجه در آوری به ازای هر یک درصد کاهش در میزان اکسیژن ۵ درصد پایین می آید.

۴. چرخشی در دستگاه جوجه کشی بوقلمون ( آموزش جوجه کشی از بوقلمون )

در طول دوران جوجه کشی تخم های بوقلمون باید به علت جلوگیری از چسبیدن جنین به پوسته، مرتب چرخانده شوند. تعداد چزخش تخم ها در دستگاه باید بین ۳ تا ۵ بار در داخل دستگاه از روز اول تا ۲۱ روزه گی چرخانده شود.
طول دوره جوجه شکی بوقلمون ۲۸ روز می باشد که فقط تا روز ۲۱ چرخشی تخم کافی است بعد از آن نیاز به چرخش نمی باشد.

 

بسته آموزش پرورش بوقلمون به زبان فارسی
بسته آموزش پرورش بوقلمون به زبان فارسی

 

بسته آموزش پرورش بوقلمون به زبان فارسی

گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد پرورش بوقلمون در ایران

جوجه کشی از بوقلمون

جوجه کشی از بوقلمون

چگونگی جوجه کشی از بوقلمون در دستگاه جوجه کشی : اگر تخم های نطفه دار بوقلمونی که در حال حاظر دارید در زیر بوقلمون مادر به خوبی تبدیل به جوجه بوقلمون نمیشوند ، به شما پیشنهاد می کنیم از دستگاه های جوجه کشی استاندارد و مناسب برای جوجه کشی از بوقلمون استفاده نمایید تا تجربه بهتری از جوجه کشی داشته باشید.

همان طور که خود شما نیز میدانید بوقلمون و جوجه کشی از بوقلمون نیاز های متفاوتی از مرغ دارد و بایست دانسته های لازم برای جوجه کشی از آن را دانست.دانسته های که باعث خواهد شد راندمان جوجه کشی شما بالا رود.در این نوشته سعی داریم نکات و ملزومات لازم برای جوجه کشی از بوقلمون را در دستگاه جوجه کشی آموزش دهیم.

 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله اول : 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله اول
جوجه کشی از بوقلمون مرحله اول

 

۱-قبل از قرار دادن تخم های نطفه دار بوقلمون در داخل دستگاه جوجه کشی خریداری شده ، ماشین جوجه کشی را به مدت ۲۴ ساعت روشن و تست نمایید .

 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله دوم : 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله دوم
جوجه کشی از بوقلمون مرحله دوم

 

 

۲-پرکردن محفظه آب قرار گرفته در دستگاه جوجه کشی برای اطمینان از مناسب بودن میزان رطوبت موجود در دستگاه.(در برخی از دستگاه های جوجه کشی از دستگاه رطوبت ساز التراسونیک استفاده میشود.)

 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله سوم : 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله سوم
جوجه کشی از بوقلمون مرحله سوم

 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله چهارم : 

 

۳-قرار دادن دو دماسنج در داخل دستگاه جوجه کشی : مطمئن شوید که دماسنج را حدود ارتفاع نیمه تخم نطفه دار بوقلمون بالا از سطح قرار دهید(دماسنج به اندازه نصف ارتفاع تخم بالا تر از سطح قرار گرفته تخم ها باشد )(حدود ۲٫۵ سانتی متر)

 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله چهارم
جوجه کشی از بوقلمون مرحله چهارم

 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله پنجم  : 

۴٫-دمای خیس : یکی از دماسنج ها را به عنوان دماسنج دمای خیس استفاده نمایید.به این صورت که به وسیله یک پارچه که یک سر آن مانند تصویر به دماسنج وصل است و سر دیگر آن داخل ظرف آبی است.این دماسنج دمای

در داخل دستگاه جوجه کشی ۲ دماسنج قرار می دهیم که در این صورت یکی از دماسنج ها در بالا دستگاه جوجه کشی قرار دارد و دیگری بوسیله یک تکه پارچه  در داخل آب قرار میگیرد که در این صورت در دو قسمت هم دمای بالا دستگاه و هم دمای رطوبتی دستگاه مورد کنترل قرار میگیرد و در این صورت دقت دما در دستگاه بسیار بالا می رود .این روش به علت دقت بالا امروزه در تمامی دستگاههای صنعتی تولیدی گروه صنعتی اسکندری مورد استفاده قرار میگیرد .

یکی از دماسنج ها را به عنوان دماسنج دمای خیس استفاده نمایید.به این صورت که به وسیله یک پارچه که یک سر آن مانند تصویر به دماسنج وصل است و سر دیگر آن داخل ظرف آبی است.این دماسنج  دمای داخل دستگاه جوجه کشی را با دقت بسیار بالا نشان می دهد.

 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله پنجم
جوجه کشی از بوقلمون مرحله پنجم

 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله ششم : 

۵-تنظیم درجه حرارت دستگاه : مطمئن شوید دمای داخل دستگاه جوجه کشی ۹۹ درجه فارنهایت ( ۳۷ درجه سلسیوس ) باشد.همچنین دمای خیس که توسط رطوبت سنج به همراه پارچه خیس اندازه گیری میشود بین ۸۵ تا ۱۰۰ درجه فارنهایت ( ۲۹ تا ۳۷٫۵ درجه سلسیوس ) باشد.

جوجه کشی از بوقلمون مرحله ششم
جوجه کشی از بوقلمون مرحله ششم

 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله هفتم : 

۶-علامت گذاری تخم ها به وسیله مداد به صورت منظم : علامت گذاری تخم ها به وسیله یک مداد به این صورت که یک طرف آن را مانند تصویر علامت X  و طرف دیگر آن را علامت O قرار دهید.این عمل برای آن است که بتوانید در زمان مناسب تخم ها نطفه دار بوقلمون را بچرخانید.

لازم به ذکر است که دستگاه های اتوماتیک دارای گردش خودکار می باشند و نیاز به انجام این مرحله در آنها دیده نمیشود.چرخش تخم ها باعث میشود پوسته داخلی تخم نچسبیده و نطفه به درستی تشکیل شود و هنگام خروج جوجه از داخل تخم به آسانی بتواند خارج شود.گردش تخم ها یکی از مهمتری کارها در جوجه کشی موفق می باشد که اهمیت بسیاری دارد.

جوجه کشی از بوقلمون مرحله هفتم
جوجه کشی از بوقلمون مرحله هفتم

 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله هشتم : 

۷-تخم ها را به آرامی در داخل دستگاه جوجه کشی قرار دهید .همان طور که تخم ها را علامت زده اید ( برای دستگاه های جوجه کشی بدون چرخش اتوماتیک)در داخل دستگاه قرار دهید و هر ۲۴ ساعت سه تا پنج بار تخم ها را به آرامی بچرخانید.برای جلوگیری از چسبیدن پوسته .(اگر دستگاه جوجه کشی شما قابلیت چرخش اتوماتیک را دارد نیاز به چرخش دستی نمی باشد.چرخش اتوماتیک منظم تر بوده و راندمان را بالا می برد.)

 

جوجه کشی از بوقلمون مرحله هشتم
جوجه کشی از بوقلمون مرحله هشتم

 

۸-بعد از آن که تخم ها را در داخل دستگاه جوجه کشی قرار دادید بقیه کار را دستگاه انجام میدهد.شما دما و رطوبت را تنظیم کردید و حال دستگاه تخم ها را تبدیل به چوجه بوقلمون خواهد نمود.در روز ۲۵ بعد از گذاشتن تخم ها چرخش را متوقف کنید.برای اینکار در دستگاه های اتوماتیک دگمه مخصوص قرار دارد.بعد از حدود سه روز در روز ۲۸ کم کم جوجه های بوقلمون از داخل تخم خارج میشوند و این لحظه بسیار لذت بخش خواهد بود برای شما.

 

اگر شما نیز تجربه درباره جوجه کشی از بوقلمون دارید در قسمت نظرات با دیگران در میان بگذارید.