دستگاه جوجه کشی اردک

غاز و اردک

جوجه کشی غاز و اردک بصورت مصنوعی 

 

معمولاً اردکهای بومی تخم گذاری خود را از بهمن ماه سن ۷ – 6 ماهگی (بلوغ) به استثنای پکین که در سن 28-26 هفتگی و به مدت 40 هفتگی به صورت اقتصادی به تولید می آید شروع می کنند و تا تیر ماه ادامه میدهند که بسته به نژاد پرنده ممکن است در تمام طول سال و تا رکورد حدود ۹۰٪ در هر هفته اول پس از تخم گذاری ادامه یابد البته در نژادهای بریتانیایی رکورد بیش از ۵۰٪ را می توان تا ۵ ماه پسی از شروع تخم گذاری نیز  مشاهده کرد و این در حالی است که جوجه کشی در موتاسیون های این نژاد موفقیت آمیزتر از سایر نژادهاست. این تخم گذاری ها به صورت تقریباً و کم و بیش به شکل روز در میان ادامه می یابد ولی بهترین سن برای جفت گیری اردکها به هر لحاظ سن ۱۲- ۹ ماهگی است که البته فصل بهار را برای جفت گیری ترجیح می دهند ولی غازها با آنکه به صورت روز در میان تخم گذاری دارند ولی پس ۱۲- ۱۰ روز یک سیکل چند روزه ی بدون تخم را طی می کنند که معمولاً مزرعه داران یا پرورش دهندگان تخم های غازهای ۲ یا ۳ ساله را جهت جوجه کشی انتخاب می کنند که در این بین تخم غازهای ۳ ساله بهتر از سایر سنین این حیوان در هچ و جوجه در آوری پاسخ میدهد که برای اینکه بتوانیم تولید مثل بهتر و در نتیجه جوجه کشی غاز و اردک موفق تری را داشته باشیم باید این پرندگان یعنی نر و ماده آنها را از حدود ۹ ماه قبل از فصل جفتگیری که معمولاً در ابتدای پاییز (ممکن است در سایر فصول نیز تخم گذاری را داشته باشند) است با یکدیگر آشنا کنیم و درون یک فارم یا پسین ببریم. جوجه کشی غاز و اردک همانند بلدرچین به اینگونه نیست که اغلب پرنده بر روی تخم های خود نخوابد و آنها را شکسته و یا بخورد پس جوجه کشی غاز و اردک به شکل طبیعی در اردکها امکان بیشتری نسبت به بلدرچینها دارد. حتی می توان طی مدت این دوره طی ده روز اول تخم اردک را زیر اردکهای کرج قرارداد و سپس به دستگاه منتقل نمود که بسته به جثه اردک می توان تا ۱۵ عدد تخم را زیر یک ارد ک قرار داد و در صورت نداشتن دستگاه جوجه کشی غاز و اردک نیز می توان تا پایان هچ تخم، آنها را زیر مادرهای طبیعی کرچ قرارداد و باید اعتراف کرد که در هر کدام از روشهای فوق نتیجه هچ بهتر و با درصد بالاتری را خواهیم داشت این عدد در مورد غاز قدری متفاوت است و حدود ۱۰-۸ تخم می باشد که البته جوجه کشی طبیعی در غازها دارای یک اشکال است و آن این است که اگر پس از خروج هر جوجه به ترتیب از تخم آن را از غاز مادر دور ننماییم غاز مادر به احتمال زیاد از روی سایر تخم های خود که هنوز هچ نشده اند بلند میشود و تخم های هچ نشده هم از بین می روند و جنین آنها می میرد. ۱- در نگهداری صنعتی درست زمانی که گله مادر را آماده کردیم باید به این موضوع بیاندیشیم که حال به چه نسبتی اردکهای ماده و نر را جهت جفتگیری در کنار هم قرار دهیم ولی باید به وزن اردکهای انتخابی مان توجهی خاص داشته باشیم. اگر اردک ما از نژادهای سنگین وزن باشد. تعداد یک نر به پنج ماده بهترین نتیجه را به لحاظ اقتصادی و مدیریتی دارا است ولی اگر نژاد اردک های ما از نوع سبک یا بهتر بگوییم تخم گذار باشند می توان نسبت ۱ نر به ۱۰-۸ ماده را و حداکثر برای غازهای سبک ۵-۱ و غازهای سنگین ۱-۳ رعایت نمود که این نوع جفت گیری گله ای در ایران بهترین روش از لحاظ اقتصادی برای گله های صنعتی است تا بتواند در صورت موجود بودن بهترین حالات دیگر فاکتورها ۹۰ جوجه را طی یک فصل تولید نماید. ۲- کلاً جفت گیری به اندازه بلدرچین ها در اردکها دیده نمی شود. ولی می توان گفت که تعداد حدود ۳-۲ بار جفت گیری در اردک ها در هفته وجود دارد که پس از این جفت گیری ها و جدا نمودن نرها از ماده ها، ماده ها تخم های نطفه دار آخر خود را حدود ۱۵ روز بعد می گذراند. باید توجه کنیم که اردکهای ما حداکثر دارای سن نهایت ۲ سال تمام باشند (زیرا از سال اول به بعد میزان تخم گذاری ۲ برابر شده و پس از سال دوم این مقدار به شدت افت می کند) تا مؤثرترین جفت گیری و در آخر هچ را داشته باشیم.ولیدر غیر این صورت خواهیم دید که اردکهای ما آن تأثیر مورد توقع را در جفت گیری ندارند. بطور کلی ما همیشه زمانی که در اواخر عمر یک گله در حال تولید مادر هستیم باید یک گله جهت جایگزینی گله کنونی را در حال آماده سازی داشته باشیم تا بلافاصله پس از کار افتادگی گله کنونی گله ذخیره آماده جفت گیری و تولید باشد و پس از آنکه گله ذخیره جایگزین شد باید بلافاصله عملیات انتخاب گله مادر را از چند ماه بعد مجدداً آغاز نموده و گله ذخیره جدیدی را تهیه نمود تا بدلیل انتظار برای رسیدن گله مادر جدید دچار ضرر و زیان نشویم.

تخم اردک

 

جوجه کشی اردک

 روشهای اصولی جوجه کشی اردک

 

جوجه کشی اردک : روش نگهداری تخم های اردک

تخم های تولید شده را برای انتقال به دستگاه جوجه کشی باید در شرایط خاصی نگهداری نمود.این شرایط عبارتند از حرارت رطوبت تهویه و چرخاندن

حرارت مناسب نگهداری تخم های جوجه کشی را به طور متوسط 10 درجه سانتی گراد توصیه نموده اند .نوسان از این درجه حرارت سبب کاهش قدرت جوجه در آوری در تخم ها خواهد شد.تخم هایی که گذاشته شده اند حرارت بدن را دارا هستند و نبایستی آنها را به یک باره به 10 درجه یانتی گراد سرد نمود این کار بایستی به مرور در ساعات مختلفی انجام گیرد .

جوجه کشی اردک : اردک سفید
<noscript><img class="wp-image-10196 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/white-duck-234.jpg" alt="جوجه کشی اردک : اردک سفید" width="800" height="533" /></noscript></a> جوجه کشی اردک : اردک سفید

 

میزان رطوبت لازم برای جوجه کشی اردک در انبار ها باید 75-85 درصد باشد .کاهش رطوبت محیط انبار مخصوصا همزمان با افزایش درجه حرارت سبب از دست رفتن مقادیر زیادی آب از تخم اردک شده و د نتیجه غلیظ شدن سفیده بازدهی جوجه در آوری تخم ها شدیدا کاهش می یابد .

جنین داخل تخم موجود زنده است که نیاز به هوا دارد که باید این هوا توسط ونتیلاتور هایی به تخم ها برسد و ضمنا گاز CO2  موجود در انبار ها نباید از 1/0 درصد نیز تجاوز کند.

چنانکه مدت نگهداری تخم ها در انبار بیش از 5-7 روز نباشد نیازی به چرخاندن آنها نخواهد بود ولی اگر از این مدت بیشتر باشد ضروری است روزانه 3-4 بار آنها را بچرخانند.در غیر این صورت از درصد راندمان جوجه کشی آنها کاسته می شود.

 

انتخاب تخم های اردک مخصوص جوجه کشی

 

جوجه کشی اردک : تخم نطفه دار غیرقابل جوجه کشی
<noscript><img class="wp-image-10192 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/bad-egg-for-incubate-4534.jpg" alt="جوجه کشی اردک : تخم نطفه دار غیرقابل جوجه کشی" width="800" height="532" /></noscript></a> جوجه کشی اردک : تخم نطفه دار غیرقابل جوجه کشی

 

شرایط خاصی جوجه کشی اردک برای انتخاب تخم ها وجود دارد که ذیلا به برخی از مهم ترین آنها اشاره می گردد.

قالب تخم :که با ایندکس آن مشخص می شود در حقیقت فرم و شکل تخم را معین می کند. تخم های غیر طبیعی ،بدشکل،دراز و گرد از درصد راندمان جوجه کشی کمتری برخوردار هستند.طول تخم ها با (9/7- 1/7 سانتی متر )و عرض در حدود (8/4-5/4 سانتی متر) با ایندکس برابر (65/1-57/1 سانتی متر ) قالبی است که برای تخم اردک ها مناسب تشخیص داده شده است.

-وزن تخم: بر حسب نژاد متفاوت بوده و به این امر در جدول شماره 1 اشاره شده است.

به طور کلی برای جوجه کشی اردک در اردک های اهلی نوسان وزن تخم ها می تواند بین 100-60 گرم متغیر باشد که مناسبترین وزن را بین 75-85 گرم توصیه می کنند.

کیفیت پوسته تخم :از لحاظ ضخامت و تعداد منافذ روی آن باید مد نظر باشد .معمولا ضخامت پوسته و تعداد منافذ تخم اردک ها بیشتر از تخم ماکیان می باشد.

کیفیت داخل تخم :را فاکتور هایی مانند اندازه اتاقک هوایی ،رنگ زرده ،غلظت زرده و سفیده تشکیل می دهند که باید استاندارد های لازم را داشته باشند.

محتوای غذایی داخل زرده و سفیده:مانند املاح ،ویتامین ها ،اسید های آمینه لازم،PH زرده و سفیده و درصد آب موجود در زرده و سفیده از مواردی هستند که بر روی درصد جوجه در آوری و سلامتی و سرزندگی جوجه اردک ها اثر می گذارند.

 

جدول 1 – رنگ و وزن تخم اردک های مختلف در هر دو جین

نژادرنگ تخموزن یک دوجین تخم

بر حسب اونس

ایلسبری

کال

خاکی کمبل

کایوگا

کرستد

هند شرقی

ملارد

ماندرین

مسکووی

اورپینگتون

پکن

روئن

دونده هندی

سوئدی

اردک جنگلی

سفید یا سفید مایل به سبز

سفید کرمی تا سبز

سفید تا سفید کرمی

در ابتدا متمایل به سیاه ،بعدا آبی مایل به سبز

سفید تا آبی مایل به سبز

ابتدا سیاه سپس آبی مایل به سبز

آبی مایل به سبز

روشن تا تیره

سفید کرمی تا سفید مایل به سبز

سفید تا سفید لکه دار

سفید تا سفید کرمی

آبی روشن تا سبز روشن تا کرم

سفید تا آبی مایل به سبز

سفید لکه دار تا آبی روشن

بوف تا قهوه ای روشن

38-42

16-22

30-32

32-38

32-40

16-24

24-30

16-18

44-52

30-32

38-42

38-44

30-32

34-40

16-18

معمولا میزان PH زرده تخم اردک بین 5/6-3/6 و سفیده تخم بین 3/9-6/7 قرار داردکه در شرایط زمانی و تغذیه متغیر است.ماده لیزوتسیم موجود در سفیده تخم اردک از رشد باکتری ها پیشگیری میکند.در تخم اردک ها وزن سفیده تقریبا دو برابر وزن زرده می باشد.

این مدت بر حسب نژاد های مختلف متفاوت می باشد.جدول شماره 2 زمان انکوباسیون تخم ها را در نژاد های مختلف نشان می دهد.از این جدول چنین بر می آید که  تخم هایی با وزن کمتر دوره انکوباسیون کوتاه تری نسبت به تخم های درشت تر دارند.

 

جدول 3- دوره انکوباسیون در نژاد های مخنلف اردک

نژاد هاروز
مرغابی رودی

مرغابی سیاه آمریکای شمالی

اردک های اهلی (کال،پکن،روئن و غیره)

ملارد

اردک جنگلی کارولینا

ماندرین

اردک جنگلی کارولینا

مسکووی

24

27

28

28

29-31

29-31

30

33-35

 

شرایط لازم برای جوجه کشی اردک در ماشین جوجه کشی

 

جوجه کشی اردک : جوجه کشی اردک با دستگاه جوجه کشی
<noscript><img class="wp-image-10193 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/duck-egg-chicken-device-2345.jpg" alt="جوجه کشی اردک : جوجه کشی اردک با دستگاه جوجه کشی" width="800" height="590" /></noscript></a> جوجه کشی اردک : جوجه کشی اردک با دستگاه جوجه کشی

 

حرارت،رطوبت،تهویه و چرخاندن فاکتور هایی هستند که باید به نسبت ذیل رعایت گردند.

به طور کلی حرارت را با 3/38 درجه سانتی گراد در روز های نخست آغاز کرده و به مرور در روز پنجم به 5/37 درجه سانتی گراد پایین آورده و در هچری به 2/37 درجه سانتی گراد می رسانند. تخم ها را باید روزی یک یا دو بار  خنک نمود. اگر دستگاه های جوجه کشی مخصوص تخم های اردک این وظیفه را خود انجام ندهند باید با پاشیدن آب به صورت اسپری بر روی تخم ها آنها را خنک کرد. درجه حرارت سطح تخم ها پس از خنک کردن نباید از 34-30 درجه سانتی گراد پایین تر رود.

رطوبت دستگاه جوجه کشی اردک در دوران اولیه رشد جنین در انکوباتور 65 درصد و در هچری باید به بیش از 70 درصد برسد.

تهویه نیز سبب رسانیدن اکسیژن و نیز خارج کردن گاز کربن دی اکسید تولیدی از ماشین بوده و همچنین در خنک کردن تخم ها نقش مهمی را ایفا می نماید.حداقل اکسیژن موجود در ماشین جوجه کشی برای جوجه کشی اردک را 21 درصد دانسته و حداکثر گاز CO2  را در حدود 1/0 درصد ذکر نموده اند. تهویه که به کمک  ونتیلاتور های نصب شده در ماشین جوجه کشی  صورت می گیرد  باید با سرعت  70 سانتی متر در ثانیه  در اوائل رشد جنین و در اواخر رشد با 80 سانتی متر در ثانیه هوای داخل ماشین را به گردش در آورد.

جوجه کشی اردک : دستگاه جوجه کشی مخصوص اردک
<noscript><img class="wp-image-10194 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/duck-egg-chicken-device-34234.png" alt="جوجه کشی اردک : دستگاه جوجه کشی مخصوص اردک" width="800" height="533" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/duck-egg-chicken-device-34234.png 800w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/duck-egg-chicken-device-34234-300x200.png 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></noscript></a> جوجه کشی اردک : دستگاه جوجه کشی مخصوص اردک

 

چرخاندن تخم در ماشین جوجه کشی برای جوجه کشی اردک به علت جلوگیری از تغییر محل زرده و بالا آمدن آن و چسبیدن به پوسته باید حد اقل 4-6 بار در روز صورت گیرد. در غیر این صورت تلفات بسیار زیادی در بین جنین ها به وجود خواهد آمد.در ماشین های مطبق این عمل به طور خودکار حول محور 90 درجه صورت می گیرد.

تخم ها را می توان در روز های  7-8 (برای بار اول)12-13(برای بار دوم)و 25-26(برای مرتبه سوم) جهت اطمینان  از رشد جنین آزمایش نمود.

تلفات تا روز هشتم رشد جنین ها بر اثر نامناسب بودن  حرارت انکوباتور استفاده از تخم اردک های مریض ،نحوه نگهداری نا مناسب تخم ها در انبار و تغذیه غیر اصولی اردک ها به وجود می آیند.

تلفات از روز هشتم تا بیستم و چهارم به دلیل تغذیه غیر اصولی اردک های مادر رطوبت نا مناسب در انکوباتور  و تهویه نادرست می باشد.

تلفات از روز بیست و چهارم به بعد  نیز اغلب ناشی از تغذیه نامتعادل اردک مادر،عدمچرخش اصولی تخم ها در انکوباتور و بالاخره عوامل ارثی است.چنانکه حرارت و رطوبت ماشین جوجه کشی نا متعادل باشد اغلب  جوجه ها نمی توانند از تخم خارج شده و برخی نیز بند ناف داشته و یا ناهنجاریهایی در قسمت هایی از بدن آنها مشاهده می شود.

 

رفتار و عادات اردک ها

اردک های اهلی رفتاری کاملا متمایز از اردک های وحشی دارند.به عنوان مثال اردک های اهلی در تمام ماه های سال آمادگی جنسی نشان می دهند که فقط در فصل بهار شدید تر می شود ولی اردک های وحشی بیشتر تمایلات جنسی خود را از اوایل بهار  و گاهی نیز تا تابستان بروز می دهند. همچنین جفت گیری در اردک های  وحشی با انجام حرکاتی خاص که ممکن است چند ساعت به طول انجامد همراه است در صورتی که در اردک های اهلی  اکثرا بدون زمینه سازی  قبلی و ابتدا به ساکن می تواند صورت گیرد. اردک چشم طلایی نر  در طی نمایشات جنسی سرش را به عقب خم می کند.اردک گلگون نر هوا را با منقار  از پر و بالش  به درون آب می راند به طوری که حباب هایی  بر سطح آب تشکیل می شوند.

جوجه کشی اردک : اردک های درحال خواب
<noscript><img class="wp-image-10195 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/06/two-ducks-sleep-224.jpg" alt="جوجه کشی اردک : اردک های درحال خواب" width="800" height="599" /></noscript></a> جوجه کشی اردک : اردک های درحال خواب

 

اردک ها عادت دارند برای خواب اغلب یک پای خود را جمع کنند. در این هنگام گردن به طرف داخل بدن کشیده شده و چنین  می نماید که سر به بدن چسبیده  گاهی نیز سر را  در زیر یکی از بال ها قرار می دهند.

اردک ها جزو برخی از پرندگان  هستند که برای پرواز به یک باره از زمین  کنده نمی شوند.آنها حتما باید بر روی آب یا زمین مسافتی را به عنوان باند پرواز طی کرده و در حقیقت با زدن مستمر بال ها بدوند تا زمانی که سرعت و شرایط لازم برای پرواز فراهم گردد در این موقع از آب یا زمین کنده می شوند و پس از این مرحله  پاهارا زیر شکم و امتداد آن جمع کرده و به اوج گرفتن اقدام می کنند.

غالب الگوهای رفتاری اردک ها شبیه به غاز ها می باشد.

 

کلمات مرتبط :

دستگاه جوجه کشی ، راهنمای جوجه کشی ، انتخاب تخم اردک ، تخم نطفه دار اردک برای جوجه کشی ، ماشین جوجه گیری اردک ، پرورش اردک ، طرح توجیهی نگهداری اردک ، جوجه کشی از اردک ، CD پرورش اردک ، تخم نطفه دار اردک ، پرورش اردک PDF

آموزش جوجه کشی از اردک

آموزش جوجه کشی از اردک – جوجه کشی اردک

آموزش جوجه کشی از اردک – جوجه کشی اردک : شرایط جوجه کشی اردک و غاز تقریباً مشابه هم می باشد. اردکها معمولاً صبح زود و یا غروب و یا شب تخم میگذارد. کمتر اتفاق می افتد که وسط روز تخم بگذارند به همین خاطر باید ترتیبی اتخاذ گردد که به خاطر جلوگیری از شکسته شدن و آلودگی تخم اردکها، صبح جمع آوری تخم صورت گیرد. اگر مشاهده کردید که اردکها داخل لانه تخمگذاری روی تخم خوابیده اند ۲ ساعت بعد هم برای جمع آوری تخم اقدام کنید بهتر است. برای جمع آوری تخم از دو ظرف پلاستیکی استفاده کنید و تخم های سالم را در یک ظرف و تخم های کثیف و شکسته که قابل جوجه کشی نیستند در ظرف جدا نگهداری کنید. تخم هایی که برای جوجه کشی شانس کمتری دارند از همان اول جدا کنید و در دستگاه قرار ندهید، چون هم فضای دستگاه را کمتر اشغال کرده اید و هم احتمال آلودگی را کاهش داده اید . لذا تخم های کثیف و ریز برای جوجه کشی خودداری کنید و همچنین از تخم های ترک خورده و آنهایی که پوسته شان ضعیف و سست است برای جوجه کشی انتخاب نکنید. از شستن تخم پرهیز کنید زیرا قشر واکسی روی پوسته از بین می رود و احتمالا ورود میکروب را از منافذ روی پوسته به داخل تخم را زیاد می کند و این کار تأثیر نامطلوب روی میزان جوجه در آوری تخم ها خواهد داشت. برای ضدعفونی کردم تخم ها از گاز فرمالدئید استفاده کنید (آجر ضد عفونی فرمالدئید در داروخانه ها به صورت آماده وجود دارد). معمولاً لازم است که تا جمع شدن تخم اردکها به مقدار مورد نیاز برای جوجه کشی، آنها را مدتی ذخیره و نگهداری کنید. در صورت ذخیره تخم های جوجه کشی را باید در سردخانه در دمای ۱۲ تا ۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.آموزش جوجه کشی از اردک
سعی کنید تخم هایی که برای جوجه کشی نگهداری می کنید بیش از ۱۵ روز نگهداری نکنید چون افت شدیدی در جوجه کشی خواهید داشت. در شرایط مطلوب دمای ۱۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۷۵ درصد می توانید تخم اردک و غاز را تا ۱۵ روز نگهداری کنید. اگر تخم ها کمتر از ۵ روز در این شرایط نگهداری کنید نیازی به چرخش تخم ها در انبار نگهداری نیست ولی چنانچه بیش از ۵ روز تخم ها در انبار نگهداری می کنید باید سعی کنید که قسمت باریک تخم پائین قرار گیرد و روزانه هم یک بار ۹۰ درجه تخم ها را بچرخاند. قبل از اینکه تخم ها داخل دستگاه جوجه کشی قرار گیرد لازم است که مدت ۲۴ ساعت دستگاه جوجه کشی را روشن نگه دارید و کارکرد صحیح دستگاه را مورد ارزیابی قرار دهید . سپس تخم های اردک مورد استفاده را از انبار ذخیره تخم که درجه حرارت آن بین ۱۲ تا ۱۵ درجه سانتیگراد هست خارج کنیم و در شرایط گرم تر به مدت ۶ تا ۱۲ ساعت نگهداری کنیم. بعد وارد دستگاه جوجه کشی کنیم چون تخم از ۱۲ درجه سانتی گراد اگر یکباره در دمای داخل دستگاه قرار گیرد با افزایش ناگهانی درجه حرارت دچار استرس و کاهش درصد جوجه در آوری خواهیم شد . وقتی که همه شرایط مهیا شده تخم ها را می توان به داخل دستگاه جوجه کشی انتقال داد.

دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

حرارت در دستگاه جوجه کشی اردک
درجه حرارت دستگاه جوجه کشی برای اردک را باید در دمای 37.5 درجه سانتیگراد تنظیم نمود ولی اگر کل دستگاه را یک باره پر می کنید و جوجه کشی یک باره انجام می شود، می توانید درجه حرارت را در هفته اول بالاتر ببرید و روی 38.6 درجه سانتیگراد تنظیم کنید و در هفته دوم 37.8 درجه سانتیگراد و از هفته سوم به بعد 37.5 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. با این روش درصد جوجه در آوری بهتر خواهد بود.

رطوبت در دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

رطوبت مناسب برای دستگاه جوجه کشی ( ستر ) باید 70 درصد باشد.رطوبت بیشتر از 70 درصد باعث جلوگیری از خشک شدن تخم ها شده و رطوبت کم باعث خشک شدن محتویات داخل تخم میشود.بنابراین در هر دو مورد جوجه کشی با شکست مواجه خواهد شد. رطوبت دستگاه را با کنترل تهویه و گذاشتن ظرف های محتوی آب داخل دستگاه می توان تنظیم نمود.در روزهای آخر و همچنین در هچر نیاز به رطوبت بیشتری می باشد.رطوبت در هچر بین 75 تا 80 درصد نیاز می باشد.رطوبت مورد نیاز تخم اردک نسبت به تخم مرغ معمولا بیشتر می باشد.

تهویه در دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

تهویه در جوجه کشی اردک و اتاق جوجه کشی بسیار مهم است جریان هوای کافی و هوای تازه به اتاق و فراموش نکردن اکسیژن مورد نیاز باعث افزایش رشد جنین می شود و بر کیفیت جوجه در آوری تاثیر به سزای دارد.

چرخش در دستگاه جوجه کشی اردک – آموزش جوجه کشی از اردک

تخم اردک را داخل دستگاه باید 4 تا 6 بار در روز چرخانده شود.چرخاندن تخم اردک اجازه می دهد که جنین حرکت داشته باشد و از چسبیدن محتویات تخم اردک به پوسته آن جلوگیری میشود.تخم ها باید طی یک زاویه 90 درجه چرخش داشته باشد.

 

دستگاه جوجه کشی خانگی اردک

دستگاه جوجه کشی اردک
<noscript><img class="" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2015/11/48egg-incubator03.jpg" alt="دستگاه جوجه کشی اردک" width="420" height="470" /></noscript> دستگاه جوجه کشی اردک

تخم اردک

 همه ی چیزهایی که باید در مورد تخم اردک بدانید!

تخم اردک : سه تا از محصولات عمده در ایالات متحده – جوجه ، تخم مرغ و بوقلمون-به طور کامل بر چشم انداز اقتصادی تسلط دارد. که وزارت کشاورزی ایالات متحده حتی زحمت پیگردی بازار و فروش برای اردک ها را به خودش نمی دهد ،چه برسد به تخم اردک .
و این مایه ی تاسف است، چرا که تخم اردک ها یک رفتار و درمان فوق العاده با یک زرده ی بسیار بزرگ و غنی تر ، که غلظت بالاتری از مواد مغذی و پروتئین بیشتری از تخم مرغ های استاندارد دارد هستند.در اینجا تمام چیزی که شما برای دانستن در مورد تخم اردک نیاز دارید موجود می باشد.

آیا تخم اردک جذاب است ؟

تخم های اردک معمولا بزرگتر از تخم مرغ ها هستند.آنها در اندازه متفاوت؛معمولا حدود ۵۰ درصد بزرگتر از تخم مرغ یک مرغ تنومند و استاندارد هستند.آنها میتوانند در نژادها و رنگ های متفاوت باشند.اردک کایوگا یک نژاد سیاه و سبز محبوب است که متمایل به تخم گذاری خاکستری رنگ در سایه های خاکستری تا یک تخم مرغ سیاه و سفید است. نژاد های دیگر تخم های سفید ،سبز کمرنگ و یا قهوه ای می گذارند.
پوسته ی آنها به طور قابل توجهی ضخیم تر از پوسته ی یک تخم مرغ معمولی است. آن می تواند برای شکاف و ترکیدن فریب انگیز باشد ، اما به طور کلی کشاورزان و علاقمندانی که اردک نگهداری می کنند گزارش می کنند که پوسته های ضخیم تخم اردک ها عمر مفید و طولانی تری نسبت به یک تخم مرغ معمولی دارد .
چه چیزی واقعا داخل آنها را تنظیم می کند.تخم های اردک شفاف مایل به سفید هستند و در برخی از نژادهای دیگر فاقد زرد کم رنگ هستند .زرده ی آن چیز واقعا با ارزشی برای آشپزها است: زرده ی تخم اردک بسیار بزرگتر از یک زرده ی تخم مرغ معمولی می باشد.

آیا تخم اردک مغذی است ؟

به دلیل زرده ی بزرگ تخم های اردک، به طور قابل توجهی کلسترول و چربی بیشتری نسبت به تخم مرغ معمولی دارند.اما آنها پروتئین بالاتری هم دارند و غلظت بالاتری از اسید های چرب امگا ۳ را دارند که مورد علاقه ی رژیم غذایی سرخپوشان است که به دنبال غذاهای با چربی بالا هستند.علاوه بر این تخم اردک یک غذای مغذی مشابه به تخم مرغ است.هر شخص می تواند برای خود در صورت داشتن محیط مناسب اردک پرورش دهد برای اینکار نیاز به دستگاه جوجه کشی مناسب برای جوجه کشی و تبدیل تخم های اردک به اردک می باشد . دستگاه جوجه کشی اردک را می توانید برای ظرفیت خانگی مشاهده فرمایید.

آیا تخم اردک برای خوردن قابل اعتماد هستند ؟

بله!آنها به اندازه ی تخم مرغ معمولی برای خوردن مناسب و قابل اعتماد هستند.برخی از شک و ترس هایی در مورد نژاد سالمونلا ها در یکی از اتحادیه های اخیر در اروپا در سال ۲۰۱۰ بود که نشان میداد تخم اردک از لحاظ تجربی خطرناک تر از تخم مرغ معمولی است اما هیچ شواهدی در مورد آن وجود ندارد.
از نظر بازرسی وزارت کشاورزی ایالات متحده درباره ی تخم اردک و تخم بلدرچین و شتر مرغ مقدراتی را بیان کرده که به اندازه ی تخم مرغ معمولی سالم هستند و بنابراین لازم نیست که شمادر مورد برخی از انواع راه گریز های ناسالم عجیب و غریب نگران باشید.

Duck-egg
<noscript><img class="size-full wp-image-8898" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/Duck-egg.jpg" alt="Duck-egg" width="650" height="434" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/Duck-egg.jpg 650w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/Duck-egg-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></noscript> Duck-egg

آیا تخم اردک برای پختن مناسب هستند؟

حالا این سرگرم کننده هست که شما می توانید آن  را به همان روشی که یک تخم مرغ معمولی را می پزید طبخ کنید.چیزی وجود ندارد که یک تخم مرغ بتواند انجام دهد ولی یک تخم اردک نتواند.اما به دلیل اینکه آن بزرگتر است و محتوی چربی بالاتر است دستورالعمل طراحی شده برای یک تخم مرغ همیشه با یک تخم اردک برابر نیست.اگر شما تصمیم به پخت آن گرفته اید قبل از اینکه کشف کنید که چه مقدار از آن را استفاده کنید ،کمی نمایش و بازی می برد .اما تقریبا در هر مورد دیگر شما می توانید یک تخم اردک را دقیقا همانند شیوه ی پخت یک تخم مرغ معمولی بپزید. آنها به خوبی سرخ،به خوبی آب پز و به خوبی جوشانده می شوند اما به دلیل چربی زیادی که در تخم اردک وجود دارد ،یک تجربه ی اولیه ی خوب، یک املت تخم اردک ساده است.شما آن را بسیار غلیظ تر و غنی تر از املت تخم مرغ خواهید یافت.
تخم اردک یکی از مشهورترین غذا های آسیای مخصوصا چینی و ویتنامی هاست.متداول ترین روش برای آماده سازی و طعم دار کردن آنها، نشاندن تخم مرغ ها در آب نمک از نوع درمانی و بیرون کشیدن رطوبت به منظور حفاظت از آنها و تغییر بافتشان است که معمولا سیب زمینی سرخ کرده را به آن اضافه می کنند و یا گاهی اوقات به عنوان یک چاشنی در کنار برنج استفاده می شود.یک غذای عالی یک دستور غذای خوب دارد .

آیا تخم اردک خوشمزه است ؟

یک تخم اردک طعمی به خوشمزگی تخم مرغ می دهد حتی بیشتر از آن.عطر و طعم آن به دلیل رژیم غذایی اردک ها خیلی بهتر از یک تخم مرغ معمولی است .از آنجایی که حیات و تغذیه اردک ها برای کشاورزان مهم می باشد آنها غذاهایی مانند حشره ها ،حلزون ها،راب ها و دیگر مخلوقات با پروتئین بالا و ماده های گیاهی را به آنها می دهند که اثرات آنها عطر و طعم قابل توجهی به تخم اردک ها می دهد.

آیا تخم اردک گران است ؟

قیمت تخم اردک کمی بیشتر از تخم مرغ است اما آن قدرها هم گران نیست در حالی که میانگین قیمت دوجین از تخم مرغ ها در شمال ایالات متحده ۲$ است.تخم اردک ها معمولا در همه جا در قیمت های ۶$ تا ۱۲$ قابل دسترس شما هستند.

 

آیا تخم اردک به آسانی قابل دسترس هستند؟

این موقعیت خوبی است که شما می توانید تخم های اردک  را از بازاری محلی خود پیدا کنید.حتی اگر شما نمی توانید آنها را درهمه جا ببینید بد نیست که از یک کشاورز بخواهید که دوجین از تخم مرغ ها را در هفته ی آینده به بازار بیاورد .
تخم اردک بیشتر و بیشتر در پایانه های بالاتر فروشگاه های مواد غذایی به تخم مشهور و محبوب همه تبدیل می شود. انبار کردن آنها مانند انبار کردن سایر مواد غذایی در فروشگاه های تخصصی است.