رفتارغاز

رفتارشناسی غاز و فیزیولوژی هضم غاز

رفتارشناسی غاز و فیزیولوژی هضم غاز

رفتارشناسی غاز
رفتارشناسی غاز و فیزیولوژی هضم غاز : اهلی شدن اولیه غاز احتمالا بیشتر به دلیل رفتار این حیوان در تولید محصولاتی است که می توان از آن به دست آورد. غاز جزء یکی از باهوش ترین پرندگان است، حیوانی است با حافظه خوب که افراد، حیوانات یا وضعیتی از قبیل توجه مثبت حیوانات و عوامل مزاحم آنها خواه انسان یا حیوان را فراموش نمی کند.
بطور طبیعی غازها به نوک زدن و کانی بالیسم عادت ندارند و معمولا بطور سازگار در میان همدیگر و دیگر حیوانات زندگی می کنند. آنها غریزه شدیدی به زندگی گروهی یا گلهای دارند و هنگام حرکت از یک مکان به مکان دیگر به راحتی بصورت رمه در می آیند. غازها به خاطر حافظه و غریزه گلهای بعد از ظهرها مطابق میل خود به صورت گله ای به آشیانه برمی گردند. این ویژگی به غاز اجازه میدهد در صورت ضرورت برای یافتن غذا هر روز مسافت طولانی را سایر کند.
به علاوه غاز نسبت به شرایط محیطی خود بسیار کم توقع است. غاز را می توان در مناطق وسیعی از کشورهای گرمسیر آفریقایی گرفته تا کشورهای سردسیر مثل اسکاندیناوی پرورش داد. مهمترین اقدام احتیاطی در مورد غاز، حفاظت جوجه غازها در برابر سرما در طول هفته اول زندگی است.
غازها مثل سایر گونه های اهلی برای اهداف چند منظوره مورد استفاده قرار می گیرند. پرورش غاز امکان تولید گوشت با هزینه پائین را در مناطق نامساعد فراهم می کند. در پرورش غاز برای تولید چربی کبد نیاز به مواد غذایی قابل توجهی هست ولی پروار بندی بیشتر منجر به تولید یک محصول با ارزش برای بازار مصرف می شود.
بین جفت نر و ماده غازها رابطهٔ بسیار شدید وجود دارد و این ارتباط جنسی حتی از سالی به سالی دیگر هم منتقل می شود. مشابه این ارتباط جنسی اما در حد ضعیف تر در بین غازهای اهلی در یک گروه کوچک جنسی، بین یک غاز نر و ۴ تا ۶ غاز ماده نیز وجود دارد. در گلههای غاز بیش از ۲۰ قظعه، ارتباط جنسی تعیین شده و زوجی وجود ندارد و هر دو غاز نر و ماده در امور جنسی بی قید و آزاد هستند.
غاز بطور ذاتی یک حیوان با هوش و وابسته است. اگر شما به پرورش این حیوان مشغول شوید صفات بی نظیر آنها را تشخیص داده و متوجه خواهید شد که کار کردن با غاز آسان و خیلی لذت بخش است.

رفتارشناسی غاز و فیزیولوژی هضم غاز
رفتارشناسی غاز و فیزیولوژی هضم غاز

 

رفتارشناسی غاز و فیزیولوژی هضم غاز

فیزیولوژی هضم
ساختمان دستگاه گوارش غاز امکان استفاده از مقادیر زیادی از مواد خوراکی با فیبر بالا را فراهم می کند. این مساله سبب شده تا غاز در کلاس دیگری از طیور قرار گیرد. توانایی غاز در استفاده از مواد خوراکی با فیبر بالا همراه با قدرت جستجوی علوفه و زباله جهت کسب احتیاجات غذایی خود و نیز طبیعت آبزی آن موجب شده است تا غاز به عنوان یک حیوان تقویت کننده در سیستمهای کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
در یک نگاه اجمالی به دستگاه گوارش غاز، ما بین دستگاه گوارشی ان و سایر گونههای طیور تفاوتی مشاهده نمی شود. مری آن نسبتا دراز و دارای غدد موکوسی جهت تسهیل عبور غذا است. قسمت انتهایی مری توسعه یافته و چینه دان دوکی شکل را به وجود آورده که به عنوان انباری برای ذخیره غذا عمل می کند. غذا سریعا به پیش معده که وظیفه اصلی آن ترشح شیره معدی (اسید و پپسین) است وارد می شود. سپس غذا از پیش معده به سنگدان که وظیفه آن نخست هضم مکانیکی (آسیاب، خرد و له کردن غذا) و سپس هضم اولیه پروتئین است، منتقل می شود. روده کوچک به کمک صفرا و آنزیمهای پانکراسی و رودهای، محل اصلی هضم مواد غذایی است. بعد از اینکه مواد گوارشی از روده بزرگ به سکوم ها وارد شد تخمیر میکروبی روی فیبر غذا انجام می شود و سپس به محل مشترک دفع مدفوع و ادرار مشابه همهٔ پرندگان، یعنی کلواک وارد می شود.
میازن هضم فیبر محلول در اسید در غاز بسته به نوع ماده خوراکی ما بین ۱۵-۳۰ درصد متغیراست.سیستم هضمی غاز به دو دلیل قادر به هضم سطح بالای فیبر است.نخست به دلیل وحود پیش معده بزرگ و ماهیچه ای و سنگدان بسیار عضلانی غاز است به طوری که ماهیچه های سنگدان فشار بیش از ۲۷۵ میلی متر جیوه ایجاد می کنند که مقدار این فشار ماهیچه ای در اردک و مرغ به ترتیب ۱۸۰ و ۱۲۵ میلی متر جیوه است.عمل این اندام ها باعث آزاد شدن شیره سلول و له شدن سلول ها می شود بنابراین مواد غذایی می توانند در مرحله بعد مورد هضم قرار گیرند.دلیل دوم تجزیه میکروبی فیبر در سکوم و روده بزرگ غاز است که بسیار توسعه یافته است.علی رغم این واقعیت که مواد خوراکی نسبتا سریع از دستگاه گوارش غازعبور می کنند، غاز توانایی خوبی در استفاده از موارد فیبری دارد.

اناتومی غاز
اناتومی غاز

رفتارشناسی غاز و فیزیولوژی هضم غاز

در جدول زیر توانایی غاز در استفاده از منابع مختلف فیبری نشان داده شده است. مطابق این جدول، غاز توانسته است منابع مختلف فیبری را به خوبی مصرف کرده و ضمن افزایش وزن از ضریب تبدیل غذائی مناسبی نیز برخوردار باشد، مقادیر اسیدهای چرب فرار در محتویات سکومی، بالا و بین ۶۲/۵۸ تا ۹۷/۰۷ میلی مول در لیتر متغیر بوده است. ترکیب اسیدهای چرب فرار استیک، پروپیونیک و بوتیریک آن مشابه نشخوارکنندگان بالغی است که تماما از مواد خشابی استفاده می کنند. نتایج آزمایشات قابلیت هضم در غاز نشان می دهد که این حیوان می – تواند همی سلولز را تا ۵۲ درصد و محتویات دیواره سلولی (NDF) را تا ۴۰ درصد مورد هضم قرار دهد.

 

سیستم گوارش غاز
سیستم گوارش غاز

رفتارشناسی غاز و فیزیولوژی هضم غاز

منبع : کتاب پرورش غاز نوشته دکتر حسین جانمحمدی – مهندس ذبیح اله نعمتی