مرغداری

نور در پرورش مرغ

نور در پرورش مرغ تخم گذار

نور در پرورش مرغ
شدت و طول مدت نور در پرورش مرغ تخم گذار   نقش عمده ای دارد .تحریک نوری باعث افزایش فعالیت قسمت پیشین غده ی هیپوفیز که در پایه ی مغز قرار دارد می شود. فعالیت غده هیپوفیز باعث ترشح هورمون FSH شده که در اثر آن فولیکول های تخمدان بزرگتر می شوند .در ترشح هورمون دیگری از هیپوفیز به نام LH سبب آزاد شدن تخمک های بالغ می شود. چون برنامه نوردهی برای دوران رشد پولت ها به دلیل تفاوت طول مدت نور در هنگام رسیدن به سن بلوغ متفاوت است بنابراین باید برنامه نوردهی دوران تولید با برنامه نوردهی دوران رشد سازگاری داشته باشد. هنگامی که پولت ها آماده تولید می شوند باد طول مدت نور روزانه هم افزایش پیدا کند .در صورتی که درست قبل از شروع تولید نور روزانه کمتر از محدوده ی ۱۱ تا ۱۲ ساعت باشد باید ساعت نوردهی در هنگام شروع به رقمی الاتر از این محدوده یعنی ۱۳ ساعت افزایش یابد و پس از آن نیز باید همین طور عمل شود .برنامه نوردهی دوران رشد باید در هنگام تولید اولین گروه تخم مرغ ها به برنامه نوردهی دوران تولید تغییر یابد .گله ها از نظر سن رشد و عوامل متعدد دیگر بستگی دارد. متوسط سن تغییر برنامه نوردهی دوران تولید در نژاد های تخم گذار ۲۰ هفتگی است و این برنامه باید در گله های فصل کمی دیرتر و در گله های غیر فصل اندکی زودتر اجرا شود.

نور در پرورش مرغ
نور در پرورش مرغ

سن افزایش نور در مورد پولت های سفید لگهورن با توجه به فصل می تواند بین ۱۸ تا ۲۲ هفتگی باشد .در فصل زمستان که وزن بالا می رود و اختلاف قیمت تخم مرغ های ریز و درشت خیلی کم است سنین پایین برای افزایش نور ترجیح دارد. در فصل تابستان که معمولا وزن پایین و بهای تخم مرغ های ریز به شدت کاهش دارد سنین بالا برای افزایش نور مناسب ترند .هنگام رسیدن به مرحله بلوغ با هماهنگی برنامه های نوردهی دان مصرفی نیز باید افزایش یابد .چند هفته بعد از شروع تولید هم تولید تخم مرغ افزایش می یابد و هم وزن بدن زیاد می شود. گفتنی است که در هر کدام از این تغییرات برای دستیابی به نتایج دلخواه نیاز به مصرف دان اضافی دارند.
برای دستیابی به نتایج بهتر در اثر تغییر برنامه ی نوردهی از دوران رشد به دوران تولید در نژاد های تخمگذار باید ۱۶ ساعت نور روزانه تابیده شود. شواهدی مبنی بر افزایش زیاد و ناگهانی ساعات نور روزانه در هنگام رسیدن به مرحله ی بلوغ موجود است که باعث افزایش بروز عارضه پرولاپس می گردد. بنابراین اگر گله با نور کمتر از ۱۱ تا ۱۲ ساعت به مرجله بلوغ برسد طول مدت نور در شروع تولید هرگز نباید از آستانه ۱۱ تا ۱۲ ساعت بیش از یک ساعت تجاوز کند. از هفته اول میزان نوردهی باید ۱۵ دقیقه در هر هفته افزایش داده شود تا به میزان مورد نظر برسد. دو هدف اصل کنترل برنامه نوردهی در دوران رشد و تولید تاخیر شروع تولیدات و افزایش بازده آن است. همچنین بین زمان نوردهی و شروع تولید رابطه ای وجود دارد .اگر طول مدت نوردهی در دوران رشد به تدریج کاهش یابد هنگامی می تواند موثر باشد که به پایین تر از آستانه ی ۱۱ تا ۱۲ ساعت نرسد.
کاهش تدریجی نور از ۲۲ به ۱۶ ساعت در تاخیر بلوغ جنسی تاثیری ندارد ولی کاهش تدریجی نوردهی از ۲۲ به ۹ ساعت موثر است. واضح است که هر چه شروع تولید تاخیر داشته باشد اندازه تخم مرغ های اوله بزرگ تر خواهد بود .تاخیر در شروع تولید می تواند در اثر محدودیت غذایی یا برنامه نوردهی مناسب ایجاد شود .هنگامی که پرنده به سن معینی می رسد بدون در نظر گرفتن اولین تخم گذاری تخم مرغ هایی با اندازه معین تولید می کند .هر چه سن پرنده بالا رود اندازه تخم مرغ ها درشت تر می شود. این عامل از نظر اقتصادی اهمیت فوق العاده ای دارد زیرا تخم مرغ های اولیه در مقایسه با تخم مرغ های بعدی کوچک تر خواهند بود .گله هایی که در سن بلوغ سبک تر هستند در تمام دوران تولید تخم مرغ های ریزتری نسبت به گله هایی با وزن معمولی دارند.

نور در پرورش مرغ
نور در پرورش مرغ
تهویه در سالن مرغداری

تهویه در سالن مرغداری باز
سالن های باز به سالن های پنجره دار یا پرده دار گفته می شود .پرده ها یا پنجره ها در روز های اول پرورش جوجه ها باید بسته باشد.همزمان با رشد جوجه ها و در نظر گرفتن درجه حرارت محیط پرده را در ساعات گرم روز باز و هنگام شب می بندند.شرایط جوی و سن جوجه تعیین کننده میزان پایین آوردن پرده در هنگام روز و شب است.به هیچ وجه نباید باد در سالن جریان داشته باشد .اگرچه کنترل تهویه در سالن های باز مشکل است ولی تنظیم میزان جریان هوا فوق العاده اهمیت دارد.
تغییر و تنظم پرده ها بر اساس دمای داخل و خارج سالن از عوامل مهم پرورش است. بالا و پایین آوردن پرده ها در طول روز چندین بار لازم است و فقط باز کردن پرده در صبح و بستن آن به هنگام شب کافی نیست. تهویه و دمای نامناسب سالن باعث بروز مشکلاتی در گله می گردد و اگر تهویه با پرده ها به حالت خودکار انجام می شود بسیار موثر تر از نوع دستی خواهد بود . زمانی که دمای خارج سالن فوق العاده سرد است گرم کردن سالن دوران پرورش برای راحتی جوجه ها تقریبا غیر ممکن می شود در این شرایط گاهی حتی حرارت اضافی تولید شده از سوی مادر های مصنوعی نیز می تواند دمای سالن را به حد مطلوب برساند.
گاهی اوقات برای رهایی یافتن از این مشکل قسمتی از سالن را با دو پرده ی پلاستیکی شفاف از سقف تا کف می پوشانند به طوری که هر کدام از این پرده ها در فاصله ای معین از مادر مصنوعی و خارج از محوطه حصار اطراف مادر مصنوعی آویزان گردد .با استفاده از این روش فقط نصف سالن در اختیار جوجه ها قرار دارد و این عمل تا زمانی که جوجه ها بزرگ شوند و بتوانند هوای خنک را تحمل کنند ادامه دارد. باید توجه داشت که تهویه محوطه ی محصور در میان پرده ها کافی است. برای این منظور سوراخ هایی در قسمت بالا و پایین پرده ها ایجاد می کنند.زمانی که جوجه ها به سن ۲ تا ۳ هفتگی رسیدند باید پرده ها را برداشت.چنانکه مادر مصنوعی در قسمت وسط سالن نصب شده باشد می توان دو انتهای سالن را خالی گذاشت وفقط از قسمت وسط سالن برای پرورش جوجه ها استفاده کرد. کاهش فضای دوران پرورش باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود.

تهویه در سالن مرغداری
تهویه در سالن مرغداری

تهویه در سالن مرغداری  بسته
با توجه به این که این سالن ها هیچ پرده و پنجره ای ندارند و کاملا بسته اند پس از رسیدن سن جوجه ها به چند روزگی لازم است جریان هوا در سالن افزایش پیدا کند تا محیط مناسبی برای جوجه ها تامین و روش دستگاه تهویه فعال شود. اندازه و تعداد جوجه ها در سالن عوامل تعیین کننده جریان مناسب هوا خواهند بود. در این نوع سالن ها هوای تازه از طریق کانال وارد سالن شده و از طریق هواکش خارج می شود.
برای روشنایی به جای نور طبیعی از نور مصنوعی استفاده می ود .در این سالن ها حتی در ماه های سرد سال نیز اگر تراکم نگهداری مرغ ها در سالن بالا باشد با استفاده از قفس های چند طبقه معمولا نیازی به روش دستگاه گرمایشی در سالن نیست. زیرا گرمای بدن خود پرنده ها حرارت سالن را به حد مناسب می رساند. به طور کلی در سالن های مرغداری برای اکسیژن و خارج نمودن رطوبت و گاز آمونیاک و حرارت مناسب باشد و هوا در حال جریان باشد. جریان هوا باید از بالا به پایین و از پهلو به پهلو یکنواخت باشد و برای این منظور دستگاه های تهویه مخصوص لازم است. معمولا هوا از طریق دریچه های ورودی که در قسمت لبه ی شیروانی قرار دارند (دریچه های نوری روی دیوار یا انتهای سالن) و یا از طریق روزنه های روش دستگاه خنک کننده وارد سالن می شود. میزان هوای خروجی تعیین کننده تعداد و اندازه هواکش است. البته باید مطمئن باشیم که تیغه ها هواکش و پشت پنجره ها کاملا تمیز شده باشند.در غیر این صورت جریان هوا کاهش می یابد .بیشتر هواکش های تهویه ای سالن مرغداری ها ۹/۰ متر قطر دارند و با یک موتور با نیروی نیم اسب بخار کار می کنند و در هر دقیقه حدود ۱۰۰۰۰ فوت مکعب هوا را جابجا می نمایند. هواکش های بزرگتر با قطر ۴/۱ متر نیز موجودند که می توانند در هر دقیقه ۳۰۰۰۰ فوت مکعب هوا را جابجا کنند.

تهویه در سالن مرغداری
تهویه در سالن مرغداری

 

تاسیسات مرغداری

تاسیسات مرغداری

تاسیسات مرغداری :قفس های مطبق :در این روش قفس ها در دو ردیف پشت به نحوی که طبقه فوقانی کاملا دربالای طبقه تحتانی قرار دارد نصب می شوند . در این شرایط مدفوع روی نوار نقاله هایی که در زیر هر ردیف قرار گرفته می ریزد و روزانه چند بار از سالن خارج می شود. این قفس ها ممکن است با توجه به ارتفاع سالن از ۲ تا ۶ طبقه باشد. از مهم ترین مزایای این نوع قفس ها می توان به افزایش تراکم مرغ ها در سالن و همچنین نیاز به نیرو کار کمتر به دلیل خودکار بودن تجهیزات اشاره کرد. در این روش توزیع خوراک جمع آوری تخم مرغ و دفع کود به صورت خودکار و مکانیزه انجام می گیرد.

تاسیسات مرغداری
تاسیسات مرغداری

 تاسیسات مرغداری :قفس های پله ای
در این روش شش ردیف قفس در سه طبقه به نحوی قرار می گیرند که بیش از ۲۵ تا ۵۰ درصد از سطح کف قفس در طبقه فوقانی بالای سقف طبقه زیرین است بنابراین از آنجا که قفس ها روی یکدیگر قرار ندارند برای جمع آوری کود در هر طبقه نیاز به روش جداگانه ای نیست و کود دفعی در تمام کف سالن میریزد. مهم ترین مزیت این قفس ها هزینه پایین ساخت آن ها در مقایسه با قفس های مطبق است.

 تاسیسات مرغداری :قفس های یک طبقه
در این روش قفس ها در یک سطح واحد در ارتفاع ۶۰ سانتی متری از کف سالن نصب می شوند .بنابراین در هر ردیف فقط دو قفس به صورت پشت به پشت نصب شده است. در قفس های یک طبقه تراکم نسبت به دو روش قبل کمتر است و در حدود ۱۲ قطعه در هر متر مربع است. از نظر اقتصادی این روش چندان مقرون به صرفه نبوده ولی به تدریج به این روش جایگزین قفس های چند طبقه شده است.

سالن های با کف بستر و نرده
در این سالن ها معمولا دو سوم کف سالن نرده ای و بقیه آن بستر است.این نرده ها از چوب فلز یا مواد مصنوعی ساخته می شوند. عرض نرده ها ۵/۲ سانتی متر و فاصله آن ها از هم ۵/۲ سانتی متر است. ارتفاع نرده ها از کف سالن ۵۰ سانتی متر و فضولات در زیر آن ها می ریزد و در پایان دوره ی پرورش جمع آوری می ود. معمولا آبخوری و دانخوری روی بخش نرده ای تعبیه می گردد. این نوع کف مخصوص گله های مادر است و استفاده از آن در سایر موارد توجیه اقتصادی ندارد.

سالن های با کف نرده ای
در این سال ها همه سطح سالن نرده ای و خصوصیات نرده ها مشابه نرده های سالن با کف بستر و نرده است. این سالن ها نیز به پرورش گله های مادر اختصاص دارد. از مهم ترین محاسن این سالن ها کاهش تلفات افزایش میزان باروری و امکان افزایش تراکم گله و عمده ترین معایب این نوع کف هزینه ی بالای احداث آن است.

 تاسیسات مرغداری :مادر مصنوعی
از آنجا که در سنین پایین پرورش فضای مورد نیاز جوجه ها بسیار کمتر از فضای مورد نیاز آن ها در پایان دوره پرورشی است بنابراین گرم نگه داشتن تمام سالن برای جوجه ها صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین در ابتدای دوره پرورش بخش کوچکی از سالن را با پرده جدا کرده و جوجه ها را در آن بخش نگهداری می نمایند. در این شرایط برای گرم نگه داشتن محیط پرورش جوجه ها از مادر های مصنوعی استفاده می شود.
معمول ترین مادر مصنوعی نوع آویزان آن است. در این نوع بخش حرارت زا در زیر یک صفحه انعکاس دهنده ی مقعر قرار گرفته تا حرارت تولید شده به سمت بستر تابیده شود . قطر این صفحه ی انعکاس دهنده در حدود ۵/۱ تا ۵/۲ متر است. بخش گرمازا ممکن است گازسوز باشد یا از المنت برقی ساخته شده باشد. ظرفیت نگهداری جوجه در زیر مادر های مصنوعی با توجه به منبع حرارت زا و قطر صفحه ی انعکاس دهنده متفاوت بوده اما به طور معمول در حدود ۵۰۰ قطعه است.

تاسیسات مرغداری
تاسیسات مرغداری
آتش سوزی مرغداری

راهنمایی جلوگیری از آتش سوزی مرغداری

آتش سوزی مرغداری برای مرغداران میتواند یک فاجعه باشد که نتیجه ی آن نه تنها از دست دادن خود مرغداری بلکه از دست دادن گله ی مرغ ها و پرندگان داخل آن هم میشود.
آتش سوزی در تولید در مقیاس بالا میتواند باعث از دست دادن گله های ده ها هزاری مرغ ها و همچنین منجر به هزینه کردن برای جایگزینی تجهیزات و امکانات شود.

در این نوشته سعی شده استاقداماتی مفید برای جلوگیری از آتش سوزی مرغداری توصیف شود.
جلوگیری از این آتش سوزی ها خیلی مهم تر از قسمت مبارزه با آنهاست چرا که زمانی که آتش سوزی شروع شود متوقف کردن آن بسیار دشوار است.مراحل انجام این اقدامات بسیار ساده است اما به یک تولید کننده ی بسیار متخصص در رسیدگی به تجهیزات مرغداری و نگهداری و تامین آن نیاز دارد.
تضمین تجهیزات در مرحله ی اول قبل از آتش سوزی مرغداری
مهم ترین چیز برای انجام این مراحل با توجه به انجمن پیشگیری از آتش سوزی مرغداری ،تعمیر و نگهداری است.
سیستم های گازی و برقی حرارتی به سایبانی نیاز دارند که به منظور جلوگیری آنها از هرگونه تماس با مواد قابل اشتعال باشد.کوره ی مرغ های مادر با سوخت ذخیره شده در ساختمان های جداگانه باید با دقت و ایمنی نگهداری شود.ذخیره ی برق نیز باید به دقت نگهداری شود و سیم های آن به منظور جلوگیری از سایش و اطمینان از پوشیده بودن به طور منظم کنترل شوند.
ساده ترین راه برای تکمیل و نگهداری این تجهیزات زمانی است که هیچ گله ی پرنده ای در محل وجود نداشته باشد و همچنین طبق دستورالعمل دولت این زمان بهترین و مهمترین زمان برای چک کردن هر تهدید خطرناک برای مرغداری است.
اکثریت این آتش سوزی ها بعد از انتقال گله ی پرندگان به داخل یا بیرون از یک مرکز اتفاق می افتد .
حرکت در مقیاس بزرگ گله ها و تجهیزات لازم برای این کار به راحتی میتواند لوله های سوخت ،کابل ها یا مدارها را به خطر بیندازد.

مرغداری
مرغداری

سلامت مرغداری خود را چک کنید
سن ساختمان و سیستم های نصب شده در داخل آن هم از عوامل مهم در جلوگیری از این آتش سوزی هاست.کارخانه ی سازنده همیشه باید در استفاده از هرگونه تجهیزات دستورالعمل هایی را به دنبال داشته باشد و سیستم های الکتریکی و دستگاه های تولید گرما هم از این قاعده مستثنی نیستند.
سیستم های الکتریکی باید توسط یک متخصص برق حداقل هر ۱۵ سال کنترل شوند و هرگونه تجهیزات جدید باید ظرفیت آزمایش با مدار های در حال استفاده را داشته باشد.همچنین این مهم است که قطع کننده ی مدار ها هر ۱۵سال جایگزین شوند.
ملاحظه ی خسارت های آتش سوزی ها که از دست دادن ۷۵ درصد از ساختمان های کشاورزی و صنعتی را در ۲۰ سال گذشته شامل میشود ،بسیار آسان است .آنچه که مهم است جایگزینی این سیستم ها در بلند مدت است.
کارگران مزرعه مهم ترین افرادی هستند که که برای جلوگیری از این آتش سوزی ها به کار می آیند.همه ی کارگران مشغول به کار در داخل و اطراف مرغداری باید از آنچه که میتواند باعث آتش سوزی شود و چگونه علامت گذاری نشانه هایی از تجهیزات که ممکن است مشکل به وجود آورد و یا شیوه هایی که ممکن است خطر این تصادفات را کاهش یا افزایش دهد آگاه شوند.
حداقل یک عضو از کارگران باید مسئول اقلام لازم و هماهنگی تلاش های دیگران در صورت آتش سوزی شود و همیشه در دسترس باشد.اما فراموش نکنیم که پیشگیری از اولویت برخوردار است.
آماده شدن برای خروج سریع پرندگان در هنگام آتش سوزی مرغداری
دستورالعمل ها برای محاظت از پرندگان که در آن چگونگی قرار گرفتن و در دسترس بودن خروجی ها گفته شده است بسیار سخت است.برای ساختمان های تجاری این دستورالعمل ها مقیاس مطلقی از عملیات با خروجی چند گانه مورد نیاز برای ساختمان های برای مثال بیش از ۳۰ متر است.
در یک مفهوم کلی تر برای محافظت از پرندگان، هر در مرغداری باید قادر به باز شدن به داخل و خارج از ساختمان باشد.این درها دسترسی آسان به پرندگان برای خدمات اضطراری و همچنین خروج سریع برای هر پرنده در ساختمان در زمان آتش سوزی را فراهم می کند.این مهم همچنین امکان فرار با حداقل امکانات انسان را نیز اجازه می دهد.
نصب و راه اندازی دود کش و آلارم حرارت نیز به منظور جلوگیری از دست دادن زندگی و اموال بسیار مهم است و این مسائل توسط قانون به منظور ارائه ی یک محیط امن برای پرندگان تعبیه شده است.
دستورالعمل های وسیع دولت برای مراقبت مناسب از مرغ به صورت آنلاین و رایگان در اختیار خوانندگان قرار گرفته شده اند که این دستورالعمل ها خواننده را از طریق مراقبت مناسب از دام و پیشگیری از آتش سوزی در مواقع خاص هدایت میکند.

مرغداری

آتش سوزی مرغداری
آتش سوزی مرغداری

برنامه ریزی برای بدترین سناریو در آتش سوزی مرغداری
اثرات آتش سوزی در یک مرغداری در مقیاس بزرگ میتواند بزرگ باشد هرچند که برای پوشش از دست دادن گله و هزینه های جایگزینی ساختمان و هرگونه امکانات از دست رفته و ازدست دادن درآمد به علت اختلال درتولید ، بیمه نامه ای باید درنظر گرفته شود.
مرغداران نیز باید برنامه های احتمالی جایگزین در صورت آتش سوزی را در نظر بگیرند.این اقدامات احتیاطی ممکن است هزینه ها را افزایش دهد اما از ،از دست دادن درآمد یا تامین قرارداد واحتمالات آتش سوزی و تهدید های خطرناک در مورد آن جلوگیری میکند.
ارزش یادآوری دارد که در برنامه ریزی برای این احتمالات بسیاری از سازمان ها مایل به ارائه ی مشاوره ی سازنده در ایمنی این آتش سوزی ها وجوددارند.
این محدوده از مسائل مانند پیشگیری از آتش سوزی و آموزش کارکنان در موارد اضطراری از طریق اکثریت استانداردهای روز در ساخت و ساز طراحی و در بهترین نوع پوشش بیمه ارائه شده اند.
خوب است که به خاطر داشته باشیم که زمانی که در شک هستید،بهترین راه ، مشورت با کارشناسان است که برای مشاوره می توانید با ما در تماس باشید.