مرغ تخم گذار

نور در پرورش مرغ

نور در پرورش مرغ تخم گذار

نور در پرورش مرغ
شدت و طول مدت نور در پرورش مرغ تخم گذار   نقش عمده ای دارد .تحریک نوری باعث افزایش فعالیت قسمت پیشین غده ی هیپوفیز که در پایه ی مغز قرار دارد می شود. فعالیت غده هیپوفیز باعث ترشح هورمون FSH شده که در اثر آن فولیکول های تخمدان بزرگتر می شوند .در ترشح هورمون دیگری از هیپوفیز به نام LH سبب آزاد شدن تخمک های بالغ می شود. چون برنامه نوردهی برای دوران رشد پولت ها به دلیل تفاوت طول مدت نور در هنگام رسیدن به سن بلوغ متفاوت است بنابراین باید برنامه نوردهی دوران تولید با برنامه نوردهی دوران رشد سازگاری داشته باشد. هنگامی که پولت ها آماده تولید می شوند باد طول مدت نور روزانه هم افزایش پیدا کند .در صورتی که درست قبل از شروع تولید نور روزانه کمتر از محدوده ی 11 تا 12 ساعت باشد باید ساعت نوردهی در هنگام شروع به رقمی الاتر از این محدوده یعنی 13 ساعت افزایش یابد و پس از آن نیز باید همین طور عمل شود .برنامه نوردهی دوران رشد باید در هنگام تولید اولین گروه تخم مرغ ها به برنامه نوردهی دوران تولید تغییر یابد .گله ها از نظر سن رشد و عوامل متعدد دیگر بستگی دارد. متوسط سن تغییر برنامه نوردهی دوران تولید در نژاد های تخم گذار 20 هفتگی است و این برنامه باید در گله های فصل کمی دیرتر و در گله های غیر فصل اندکی زودتر اجرا شود.

نور در پرورش مرغ
<noscript><img class="wp-image-10449 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/08/IMG_20151007_214548.jpg" alt="نور در پرورش مرغ" width="750" height="563" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/08/IMG_20151007_214548.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/08/IMG_20151007_214548-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript> نور در پرورش مرغ

سن افزایش نور در مورد پولت های سفید لگهورن با توجه به فصل می تواند بین 18 تا 22 هفتگی باشد .در فصل زمستان که وزن بالا می رود و اختلاف قیمت تخم مرغ های ریز و درشت خیلی کم است سنین پایین برای افزایش نور ترجیح دارد. در فصل تابستان که معمولا وزن پایین و بهای تخم مرغ های ریز به شدت کاهش دارد سنین بالا برای افزایش نور مناسب ترند .هنگام رسیدن به مرحله بلوغ با هماهنگی برنامه های نوردهی دان مصرفی نیز باید افزایش یابد .چند هفته بعد از شروع تولید هم تولید تخم مرغ افزایش می یابد و هم وزن بدن زیاد می شود. گفتنی است که در هر کدام از این تغییرات برای دستیابی به نتایج دلخواه نیاز به مصرف دان اضافی دارند.
برای دستیابی به نتایج بهتر در اثر تغییر برنامه ی نوردهی از دوران رشد به دوران تولید در نژاد های تخمگذار باید 16 ساعت نور روزانه تابیده شود. شواهدی مبنی بر افزایش زیاد و ناگهانی ساعات نور روزانه در هنگام رسیدن به مرحله ی بلوغ موجود است که باعث افزایش بروز عارضه پرولاپس می گردد. بنابراین اگر گله با نور کمتر از 11 تا 12 ساعت به مرجله بلوغ برسد طول مدت نور در شروع تولید هرگز نباید از آستانه 11 تا 12 ساعت بیش از یک ساعت تجاوز کند. از هفته اول میزان نوردهی باید 15 دقیقه در هر هفته افزایش داده شود تا به میزان مورد نظر برسد. دو هدف اصل کنترل برنامه نوردهی در دوران رشد و تولید تاخیر شروع تولیدات و افزایش بازده آن است. همچنین بین زمان نوردهی و شروع تولید رابطه ای وجود دارد .اگر طول مدت نوردهی در دوران رشد به تدریج کاهش یابد هنگامی می تواند موثر باشد که به پایین تر از آستانه ی 11 تا 12 ساعت نرسد.
کاهش تدریجی نور از 22 به 16 ساعت در تاخیر بلوغ جنسی تاثیری ندارد ولی کاهش تدریجی نوردهی از 22 به 9 ساعت موثر است. واضح است که هر چه شروع تولید تاخیر داشته باشد اندازه تخم مرغ های اوله بزرگ تر خواهد بود .تاخیر در شروع تولید می تواند در اثر محدودیت غذایی یا برنامه نوردهی مناسب ایجاد شود .هنگامی که پرنده به سن معینی می رسد بدون در نظر گرفتن اولین تخم گذاری تخم مرغ هایی با اندازه معین تولید می کند .هر چه سن پرنده بالا رود اندازه تخم مرغ ها درشت تر می شود. این عامل از نظر اقتصادی اهمیت فوق العاده ای دارد زیرا تخم مرغ های اولیه در مقایسه با تخم مرغ های بعدی کوچک تر خواهند بود .گله هایی که در سن بلوغ سبک تر هستند در تمام دوران تولید تخم مرغ های ریزتری نسبت به گله هایی با وزن معمولی دارند.

نور در پرورش مرغ
<noscript><img class="wp-image-10450 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/08/broiler1.jpg" alt="نور در پرورش مرغ" width="750" height="563" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/08/broiler1.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/08/broiler1-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript> نور در پرورش مرغ

شناخت مرغ تخم گذار

مرغ تخم گذار  – رنگ کردن تخم مرغ ها در عید پاک یک سنت طولانی برگرفته از مسیحیان اولیه در بین النهرین است که به یقین یک سنت جالب است که می تواند تمایلات هنری داخلی شما را به جوش بیاورد .اما ما فکر کردیم که یک جایگزینی برای آنها به شما پیشنهاد کنیم که به مرغ ها اجازه می دهد این کار را انجام دهند. در اینجا لیستی از مرغ های مادری که تخم مرغ های رنگی تخم گذاری می کنند که به هیچ رنگ کردنی توسط انسان نیاز ندارد ، وجود دارد.لیست مرغ تخم گذار رنگی در زیر آمده است.

 

مرغ ها با رنگ تخم مرغ : آبی ، آبی – سبز ، زیتونی

Ameraucana-blue
<noscript><img class="size-full wp-image-9066" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/02/Ameraucana-blue.jpg" alt="Ameraucana-blue" width="650" height="643" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/02/Ameraucana-blue.jpg 650w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/02/Ameraucana-blue-300x297.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></noscript> Ameraucana-blue

نژاد Ameracuana : 

این پرندگان دارای دم های پوشیده از خز هستند و روی صورتشان ریش دارند . آنها در ایالات متحده پرورش داده می شوند و به عنوان یک نژاد مجزا در سال های ۱۹۸۰ شناخته شده اند.

araucana_chickens_yippee
نژاد Avaucana
این نژاد بدون دم که دارای گوش های پرزدار است اعتقاد براین است که نژاد آن از شیلی نشات گرفته است اما برخی از بحث ها نیز وجود دارد که آنها در واقع در ایالات متحده پرورش یافته اند.
نژاد Easter
این پرندگان یک نژاد واقعی نیستند .نام آنها از یک نوع که تمام مدت تخم مرغ های آبی، آبی – سبز تخم گذاری میکنند ولی از نژاد Ameracuana یا avaucana نیستند ، برگرفته شده است.
مرغ ها با رنگ تخم مرغ : قهوه ای شکلاتی تیره

Cuckoo_Marans
<noscript><img class="size-full wp-image-9068" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/02/Cuckoo_Marans.jpg" alt="Cuckoo_Marans" width="650" height="503" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/02/Cuckoo_Marans.jpg 650w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/02/Cuckoo_Marans-300x232.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></noscript> Cuckoo_Marans

نژاد Marans
این نژاد اولین بار در فرانسه پرورش داده شد و تاریخ آن به قرن ۱۹ برمی گردد . امروزه تعدادی از گونه ها با نام هایی چون نقره ای فاخته و قرمز مس گردنی وجود دارد.
نژاد Pendesenca
در منطقه ی اسپانیایی کاتالونیا در اوایل قرن ۲۰ پرورش یافته است. این نژاد در سایز کوچک ، شانه ی بزرگ زیبایی دارد.
نژاد Barnevelder
این نژاد هلندی با چشم های نارنجی برجسته و پاهای زرد در شهر بارنولدر پرورش می یابد.
مرغ ها با رنگ تخم مرغ :کرمی

Aseel
<noscript><img class="size-full wp-image-9069" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/02/Aseel.jpg" alt="Aseel" width="650" height="503" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/02/Aseel.jpg 650w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/02/Aseel-300x232.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></noscript> Aseel

نژاد Aseel
این نژاد باستانی حدود هزاران سال بوده است که در هندوستان و پاکستان برای مبارزه با خروس ها به روش خود در ایلات متحده پرورش داده شده است.
نژاد Yokohoma
این پرنده در آلمان در قرن نوزدهم از نژاد های ژاپنی پرورش داده شده است و به خاطر پرهای روی دمشان مشهور شده اند.

قیمت تخم مرغ

چگونه قیمت تخم مرغ بالا می رود درحالیکه قیمت جوجه ها رو به کاهش است؟

بررسی وضعیت قیمت تخم مرغ در ایالات متحده

قیمت تخم مرغ – در جمعه ی گذشته وزارت کشاورزی ایالات متحده پیگیری قیمت تخم مرغ ها در ایالات متحده گزارش داد که تصویر تکان دهنده ای را مجسم کرد.در ماه گذشته به طور متوسط امتیاز درجه ی A یا تخم مرغ های با کیفیت بهتر در سراسر کشور از ۱۰٫۲۲$ در هفته ی ۱۵ مه تا ۱۰٫۹۵$ در این هفته جهش یافته است.
وضعیت در میانه ی باختری حتی وخیم تر می شود ،رستوران دار ها در مصاحبه با روزنامه تریبون شیکاگو گفتند:که قیمت یک مورد از دوجین تخم مرغ ها در چند ماه گذشته دوبرابر شده است ودر عین حال قیمت گوشت مرغ ۳۳درصد بیشتر از سال گذشته کاهش یافته است.اینجا چه خبراست؟!
همه ی این ها به خاطر آنفولانزای مرغی است.آنفولانزای مرغی مانند ریگی است که در برکه ای پرتاب شده باشد ،اما امواجی که از آن به وجود می آید متقارن نیستند.از دسامبر سال ۲۰۱۴، وزارت کشاورزی ایالات متحده می گوید آنفولانزای پرندگان در سراسر کشور ردیابی شده است،نه تنها پرندگان مهاجر وحشی بلکه پرندگان دام مخصوصا جوجه ها،بوقلمون ها ،و اردک ها به این بیماری مبتلا می شوند.
دلیل اینکه سرآشپزهای شیکاگو یک بحران بزرگتری را احساس می کنند این است که اکثریت قریب به اتفاق موارد آنفولانزای مرغی در آییوا ،مینه سوتا و میشیگان بوده است درحالی که به نظر می رسد که جریان این بیماری کاهش یافته است، _ الان در حال نوشتن این متن،مینه سوتا در حال جشن گرفتن ۱۳ روز بدون شیوع اثرات جدید است _ می تواند دارای اثرات پایدار در عرضه ی تخم مرغ باشد.در آیووا (ایالتی است در ایالت‌های غرب میانه آمریکا ) ۲۵ میلیون مرغ های تخم گذار تا به حال به دلیل آنفولانزای مرغی معدوم شده اند. و تخمین زده شده است که ایالات متحده در این سال حدود ۵٫۳ درصد تخم مرغ کمتری نسبت به آخرین سال تولید خواهد کرد.
جایی که عجیب غریب می شود اینجاست: آنفولانزای پرندگان به نظر می رسد که به طور نامتناسبی مرغ های تخم گذار را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد تا مرغ هایی که به منظور استفاده از گوشت آنها نگهداری می شوند.(معمولا به عنوان جوجه های گوشتی شناخته می شوند.)این دو نوع مرغ در زمان و در مراکز کاملا جدا ازهم نگهداری می شوند.(یک مرغ تخم گذار در سیستم تجارت محصولات کشاورزی معمولا برای حدود یک سال زندگی می کند درحالیکه مرغ های گوشتی در حدود ۶ هفته به بازار می روند)تئوری هایی وجود دارند که به دلیل طول عمر طولانی تر جوجه های تخم گذار ، آنها را بیشتر در معرض ابتلا به آنفولانزای مرغی در مقایسه با مرغ های گوشتی قرار می دهد ، اما هیچکس به طور یقین مطمئن نیست.
صرف نظر اینکه عرضه ی تخم مرغ پایین است، اما عرضه ی جوجه های گوشتی و گوشت مرغ نسبتا ثابت است.دلیل کاهش قیمت مرغ به دلیل کاهش یافتن تقاضا در خارج از کشور است.کشورهای دیگر به ویژه چین و کره جنوبی ممنوعیت همه ی محصولات مرغ ایالات متحده را تصویب کرده اند حتی اگر واقعا جوجه های گوشتی در معرض خطر نباشند.ذخیره مشابه به همراه تقاضای کمتر به معنای مرغ ارزان تر است.
شاید رستوران دار ها به صبحانه ی خلاق مبتنی بر مرغ به جای املت و پنکیک رو بیاورند.

نظر شما در مورد آنفولانزا و قیمت تخم مرغ در کشور چه می باشد؟