پرورش اردک در خانه

جوجه کشی اردک

 روشهای اصولی جوجه کشی اردک

 

جوجه کشی اردک : روش نگهداری تخم های اردک

تخم های تولید شده را برای انتقال به دستگاه جوجه کشی باید در شرایط خاصی نگهداری نمود.این شرایط عبارتند از حرارت رطوبت تهویه و چرخاندن

حرارت مناسب نگهداری تخم های جوجه کشی را به طور متوسط ۱۰ درجه سانتی گراد توصیه نموده اند .نوسان از این درجه حرارت سبب کاهش قدرت جوجه در آوری در تخم ها خواهد شد.تخم هایی که گذاشته شده اند حرارت بدن را دارا هستند و نبایستی آنها را به یک باره به ۱۰ درجه یانتی گراد سرد نمود این کار بایستی به مرور در ساعات مختلفی انجام گیرد .

جوجه کشی اردک : اردک سفید
جوجه کشی اردک : اردک سفید

 

میزان رطوبت لازم برای جوجه کشی اردک در انبار ها باید ۷۵-۸۵ درصد باشد .کاهش رطوبت محیط انبار مخصوصا همزمان با افزایش درجه حرارت سبب از دست رفتن مقادیر زیادی آب از تخم اردک شده و د نتیجه غلیظ شدن سفیده بازدهی جوجه در آوری تخم ها شدیدا کاهش می یابد .

جنین داخل تخم موجود زنده است که نیاز به هوا دارد که باید این هوا توسط ونتیلاتور هایی به تخم ها برسد و ضمنا گاز CO۲  موجود در انبار ها نباید از ۱/۰ درصد نیز تجاوز کند.

چنانکه مدت نگهداری تخم ها در انبار بیش از ۵-۷ روز نباشد نیازی به چرخاندن آنها نخواهد بود ولی اگر از این مدت بیشتر باشد ضروری است روزانه ۳-۴ بار آنها را بچرخانند.در غیر این صورت از درصد راندمان جوجه کشی آنها کاسته می شود.

 

انتخاب تخم های اردک مخصوص جوجه کشی

 

جوجه کشی اردک : تخم نطفه دار غیرقابل جوجه کشی
جوجه کشی اردک : تخم نطفه دار غیرقابل جوجه کشی

 

شرایط خاصی جوجه کشی اردک برای انتخاب تخم ها وجود دارد که ذیلا به برخی از مهم ترین آنها اشاره می گردد.

قالب تخم :که با ایندکس آن مشخص می شود در حقیقت فرم و شکل تخم را معین می کند. تخم های غیر طبیعی ،بدشکل،دراز و گرد از درصد راندمان جوجه کشی کمتری برخوردار هستند.طول تخم ها با (۹/۷- ۱/۷ سانتی متر )و عرض در حدود (۸/۴-۵/۴ سانتی متر) با ایندکس برابر (۶۵/۱-۵۷/۱ سانتی متر ) قالبی است که برای تخم اردک ها مناسب تشخیص داده شده است.

-وزن تخم: بر حسب نژاد متفاوت بوده و به این امر در جدول شماره ۱ اشاره شده است.

به طور کلی برای جوجه کشی اردک در اردک های اهلی نوسان وزن تخم ها می تواند بین ۱۰۰-۶۰ گرم متغیر باشد که مناسبترین وزن را بین ۷۵-۸۵ گرم توصیه می کنند.

کیفیت پوسته تخم :از لحاظ ضخامت و تعداد منافذ روی آن باید مد نظر باشد .معمولا ضخامت پوسته و تعداد منافذ تخم اردک ها بیشتر از تخم ماکیان می باشد.

کیفیت داخل تخم :را فاکتور هایی مانند اندازه اتاقک هوایی ،رنگ زرده ،غلظت زرده و سفیده تشکیل می دهند که باید استاندارد های لازم را داشته باشند.

محتوای غذایی داخل زرده و سفیده:مانند املاح ،ویتامین ها ،اسید های آمینه لازم،PH زرده و سفیده و درصد آب موجود در زرده و سفیده از مواردی هستند که بر روی درصد جوجه در آوری و سلامتی و سرزندگی جوجه اردک ها اثر می گذارند.

 

جدول ۱ – رنگ و وزن تخم اردک های مختلف در هر دو جین

نژاد رنگ تخم وزن یک دوجین تخم

بر حسب اونس

ایلسبری

کال

خاکی کمبل

کایوگا

کرستد

هند شرقی

ملارد

ماندرین

مسکووی

اورپینگتون

پکن

روئن

دونده هندی

سوئدی

اردک جنگلی

سفید یا سفید مایل به سبز

سفید کرمی تا سبز

سفید تا سفید کرمی

در ابتدا متمایل به سیاه ،بعدا آبی مایل به سبز

سفید تا آبی مایل به سبز

ابتدا سیاه سپس آبی مایل به سبز

آبی مایل به سبز

روشن تا تیره

سفید کرمی تا سفید مایل به سبز

سفید تا سفید لکه دار

سفید تا سفید کرمی

آبی روشن تا سبز روشن تا کرم

سفید تا آبی مایل به سبز

سفید لکه دار تا آبی روشن

بوف تا قهوه ای روشن

۳۸-۴۲

۱۶-۲۲

۳۰-۳۲

۳۲-۳۸

۳۲-۴۰

۱۶-۲۴

۲۴-۳۰

۱۶-۱۸

۴۴-۵۲

۳۰-۳۲

۳۸-۴۲

۳۸-۴۴

۳۰-۳۲

۳۴-۴۰

۱۶-۱۸

معمولا میزان PH زرده تخم اردک بین ۵/۶-۳/۶ و سفیده تخم بین ۳/۹-۶/۷ قرار داردکه در شرایط زمانی و تغذیه متغیر است.ماده لیزوتسیم موجود در سفیده تخم اردک از رشد باکتری ها پیشگیری میکند.در تخم اردک ها وزن سفیده تقریبا دو برابر وزن زرده می باشد.

این مدت بر حسب نژاد های مختلف متفاوت می باشد.جدول شماره ۲ زمان انکوباسیون تخم ها را در نژاد های مختلف نشان می دهد.از این جدول چنین بر می آید که  تخم هایی با وزن کمتر دوره انکوباسیون کوتاه تری نسبت به تخم های درشت تر دارند.

 

جدول ۳- دوره انکوباسیون در نژاد های مخنلف اردک

نژاد ها روز
مرغابی رودی

مرغابی سیاه آمریکای شمالی

اردک های اهلی (کال،پکن،روئن و غیره)

ملارد

اردک جنگلی کارولینا

ماندرین

اردک جنگلی کارولینا

مسکووی

۲۴

۲۷

۲۸

۲۸

۲۹-۳۱

۲۹-۳۱

۳۰

۳۳-۳۵

 

شرایط لازم برای جوجه کشی اردک در ماشین جوجه کشی

 

جوجه کشی اردک : جوجه کشی اردک با دستگاه جوجه کشی
جوجه کشی اردک : جوجه کشی اردک با دستگاه جوجه کشی

 

حرارت،رطوبت،تهویه و چرخاندن فاکتور هایی هستند که باید به نسبت ذیل رعایت گردند.

به طور کلی حرارت را با ۳/۳۸ درجه سانتی گراد در روز های نخست آغاز کرده و به مرور در روز پنجم به ۵/۳۷ درجه سانتی گراد پایین آورده و در هچری به ۲/۳۷ درجه سانتی گراد می رسانند. تخم ها را باید روزی یک یا دو بار  خنک نمود. اگر دستگاه های جوجه کشی مخصوص تخم های اردک این وظیفه را خود انجام ندهند باید با پاشیدن آب به صورت اسپری بر روی تخم ها آنها را خنک کرد. درجه حرارت سطح تخم ها پس از خنک کردن نباید از ۳۴-۳۰ درجه سانتی گراد پایین تر رود.

رطوبت دستگاه جوجه کشی اردک در دوران اولیه رشد جنین در انکوباتور ۶۵ درصد و در هچری باید به بیش از ۷۰ درصد برسد.

تهویه نیز سبب رسانیدن اکسیژن و نیز خارج کردن گاز کربن دی اکسید تولیدی از ماشین بوده و همچنین در خنک کردن تخم ها نقش مهمی را ایفا می نماید.حداقل اکسیژن موجود در ماشین جوجه کشی برای جوجه کشی اردک را ۲۱ درصد دانسته و حداکثر گاز CO۲  را در حدود ۱/۰ درصد ذکر نموده اند. تهویه که به کمک  ونتیلاتور های نصب شده در ماشین جوجه کشی  صورت می گیرد  باید با سرعت  ۷۰ سانتی متر در ثانیه  در اوائل رشد جنین و در اواخر رشد با ۸۰ سانتی متر در ثانیه هوای داخل ماشین را به گردش در آورد.

جوجه کشی اردک : دستگاه جوجه کشی مخصوص اردک
جوجه کشی اردک : دستگاه جوجه کشی مخصوص اردک

 

چرخاندن تخم در ماشین جوجه کشی برای جوجه کشی اردک به علت جلوگیری از تغییر محل زرده و بالا آمدن آن و چسبیدن به پوسته باید حد اقل ۴-۶ بار در روز صورت گیرد. در غیر این صورت تلفات بسیار زیادی در بین جنین ها به وجود خواهد آمد.در ماشین های مطبق این عمل به طور خودکار حول محور ۹۰ درجه صورت می گیرد.

تخم ها را می توان در روز های  ۷-۸ (برای بار اول)۱۲-۱۳(برای بار دوم)و ۲۵-۲۶(برای مرتبه سوم) جهت اطمینان  از رشد جنین آزمایش نمود.

تلفات تا روز هشتم رشد جنین ها بر اثر نامناسب بودن  حرارت انکوباتور استفاده از تخم اردک های مریض ،نحوه نگهداری نا مناسب تخم ها در انبار و تغذیه غیر اصولی اردک ها به وجود می آیند.

تلفات از روز هشتم تا بیستم و چهارم به دلیل تغذیه غیر اصولی اردک های مادر رطوبت نا مناسب در انکوباتور  و تهویه نادرست می باشد.

تلفات از روز بیست و چهارم به بعد  نیز اغلب ناشی از تغذیه نامتعادل اردک مادر،عدمچرخش اصولی تخم ها در انکوباتور و بالاخره عوامل ارثی است.چنانکه حرارت و رطوبت ماشین جوجه کشی نا متعادل باشد اغلب  جوجه ها نمی توانند از تخم خارج شده و برخی نیز بند ناف داشته و یا ناهنجاریهایی در قسمت هایی از بدن آنها مشاهده می شود.

 

رفتار و عادات اردک ها

اردک های اهلی رفتاری کاملا متمایز از اردک های وحشی دارند.به عنوان مثال اردک های اهلی در تمام ماه های سال آمادگی جنسی نشان می دهند که فقط در فصل بهار شدید تر می شود ولی اردک های وحشی بیشتر تمایلات جنسی خود را از اوایل بهار  و گاهی نیز تا تابستان بروز می دهند. همچنین جفت گیری در اردک های  وحشی با انجام حرکاتی خاص که ممکن است چند ساعت به طول انجامد همراه است در صورتی که در اردک های اهلی  اکثرا بدون زمینه سازی  قبلی و ابتدا به ساکن می تواند صورت گیرد. اردک چشم طلایی نر  در طی نمایشات جنسی سرش را به عقب خم می کند.اردک گلگون نر هوا را با منقار  از پر و بالش  به درون آب می راند به طوری که حباب هایی  بر سطح آب تشکیل می شوند.

جوجه کشی اردک : اردک های درحال خواب
جوجه کشی اردک : اردک های درحال خواب

 

اردک ها عادت دارند برای خواب اغلب یک پای خود را جمع کنند. در این هنگام گردن به طرف داخل بدن کشیده شده و چنین  می نماید که سر به بدن چسبیده  گاهی نیز سر را  در زیر یکی از بال ها قرار می دهند.

اردک ها جزو برخی از پرندگان  هستند که برای پرواز به یک باره از زمین  کنده نمی شوند.آنها حتما باید بر روی آب یا زمین مسافتی را به عنوان باند پرواز طی کرده و در حقیقت با زدن مستمر بال ها بدوند تا زمانی که سرعت و شرایط لازم برای پرواز فراهم گردد در این موقع از آب یا زمین کنده می شوند و پس از این مرحله  پاهارا زیر شکم و امتداد آن جمع کرده و به اوج گرفتن اقدام می کنند.

غالب الگوهای رفتاری اردک ها شبیه به غاز ها می باشد.

 

کلمات مرتبط :

دستگاه جوجه کشی ، راهنمای جوجه کشی ، انتخاب تخم اردک ، تخم نطفه دار اردک برای جوجه کشی ، ماشین جوجه گیری اردک ، پرورش اردک ، طرح توجیهی نگهداری اردک ، جوجه کشی از اردک ، CD پرورش اردک ، تخم نطفه دار اردک ، پرورش اردک PDF