پرورش بوقلمون

نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمون

نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمون

نمونه ی سالن پرورش بوقلمون
<noscript><img class=" wp-image-13965" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/سالن-پرورش-بوقلمون.jpg" alt="نمونه ی سالن پرورش بوقلمون" width="432" height="290" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/سالن-پرورش-بوقلمون.jpg 790w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/سالن-پرورش-بوقلمون-300x202.jpg 300w" sizes="(max-width: 432px) 100vw, 432px" /></noscript> نمونه ی سالن پرورش بوقلمون

نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمون | چند توصیه در مورد نور سالن:

– بهتر است میزان خاموشی توصیه شده در چند مرحله اجرا گردد. به شدت نور باید در سالن یکنواخت باشد.

– به کاهش زود هنگام طول روشنایی در هفته اول فعالیت تغذیه ای و وزن را کم خواهد کرد.

– به شدت نور در سنین بالاتر حتما کاهش یابد. اصولا پولتهای بوقلمون یاد می گیرند که قبل از خاموشی به اندازه کافی غذا بخورند. لذا خاموشی دادن می تواند تا حدی بعنوان یکی از راه های کنترل مصرف دان مورد استفاده قرار گیرد.

مدیریت پرورش بوقلمون

نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمون | پولت ها در مقایسه با جوجه گوشتی تلفات بیشتری در هفته اول دارند که بیشتر به دلیل گرسنگی و تشنگی می باشد. ده روز اول دوره پرورش بسیار حساس میباشد و از آنجا که پولتها تنبل و کم تحرلد میباشند در معرض دو مشکل اساسی می باشند. یکی مسئله گرسنگی و دیگری کم آبی بدن . لذا بایستی به روش های مختلف پولتها را به مصرف خورالد و آب تحریک نمود. به این منظور بایستی به آرامی در بین گله راه رفت تا پولت ها به غذاخوردن تحریک شوند. همچنین کارهایی مانند پن بندی بدون گوشه یا نور شدید از جمله تحریکات لازم است و در این بین بایستی توجه داشت که پولت ها نبایستی مجبور باشند بیشتر از ۳ متر برای مصرف خوراک و آب راه بروند.

فعالیت هایی از قبیل واکسیناسیون، خونگیری و غیره نبایستی موجب صدمه جدی به پولت ها شود. اصولاً در چند هفته اول دوره پرورش، گرسنگی، کم آبی بدن و عفونت بند ناف از دلایل عمده تلفات در گله های بوقلمون میباشند. روزانه حداقل دو بار در صبح و بعد از ظهر گله بازرسی شود و تلفات احتمالی جمع آوری گردد. همچنین بایستی از کار کرد مناسب ابخوری ها و دانخوری ها اطمینان حاصل نمود.

نوک چینی بوقلمون

نوک چینی بوقلمون
<noscript><img class=" wp-image-13969" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/نوک-چینی-بوقلمون-min-1.jpg" alt="نوک چینی بوقلمون" width="410" height="231" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/نوک-چینی-بوقلمون-min-1.jpg 510w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/نوک-چینی-بوقلمون-min-1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 410px) 100vw, 410px" /></noscript> نوک چینی بوقلمون

نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمون | نوک بوقلمونهای جوان بین ۵-۲ هفتگی چیده می شود. چنانچه دیرتر از این سنین اقدام به نوک چینی نمائیم، گرفتن و مهار حیوان به دلیل سنگینی جثه دشوار خواهد بود و ممکن است بوقلمون دچار پر ریزی گردد. پیش از اینکه بوقلمونها دچار کانی بالیسم و پرکنی شوند، بهتر است عمل نوک چینی انجام گیرد. نوک چینی نباید در یک روزگی و در جوجه کشی انجام شود. زیرا ممکن است این عمل باعث بروز استرس و بی میلی جوجه ها به غذا و آب و در نتیجه نزاری و بی آب شدن بدن حیوان (دهیدراسیون) گردد.

باید دقت شود سوراخ های بینی چیده نشود. همچنین دقت کنید که پس از این عمل غذا در دانخوری در سطحی باشد که جوجه های نوک چیده شده به راحتی بتوانند ان را بخورند.

قطع تاج و ریش بوقلمون

قطع تاج و ریش بوقلمون
<noscript><img class=" wp-image-13970" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/قطع-تاج-و-ریش-بوقلمون.png" alt="قطع تاج و ریش بوقلمون" width="418" height="291" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/قطع-تاج-و-ریش-بوقلمون.png 559w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/قطع-تاج-و-ریش-بوقلمون-300x209.png 300w" sizes="(max-width: 418px) 100vw, 418px" /></noscript> قطع تاج و ریش بوقلمون

نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمونن | تاج و ریش از اعضائی هستند که اغلب در نزاع های بین پرندگان به خصوصی بوقلمون ها از هر عضو دیگری آسیب پذیرتر می باشد. تاج و ریش را می توان در جوجه بوقلمونهای یک روزه به سادگی با قرار دادن بین انگشت سبابه و شست با ناخن شست قطع نمود. حتی تا سن سه هفتگی نیز می توان آن را با ناخنگیر و قیچی به راحتی قطع نمود.

قطع ناخن بوقلمون

چیدن ناخن بوقلمون
<noscript><img class=" wp-image-13973" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/چیدن-ناخن-بوقلمون.jpg" alt="چیدن ناخن بوقلمون" width="428" height="321" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/چیدن-ناخن-بوقلمون.jpg 600w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/چیدن-ناخن-بوقلمون-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 428px) 100vw, 428px" /></noscript> چیدن ناخن بوقلمون

نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمون | قطع ناخن معمولاً برای جلوگیری از ایجاد خراش روی پوست بدن و پهلوی بوقلمون انجام می شود. این عمل بیشتر در محیط هائی که تعداد بوقلمون زیاد و بیش از حد متراکم است، انجام می شود. ولی حتی در پرورش در چراگاه نیز بسیار مفید است. برای این منظور بایستی ناخن ها به کلی قطع شوند. قطع ناخن باید در روز اول زندگی در موسسه جوجه کشی انجام گیرد.

قطع پر بوقلمون

قطع کردن پر بوقلمون
<noscript><img class=" wp-image-13974" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/قطع-کردن-پر.png" alt="قطع کردن پر بوقلمون" width="444" height="233" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/قطع-کردن-پر.png 534w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/09/قطع-کردن-پر-300x157.png 300w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px" /></noscript> قطع کردن پر بوقلمون

نحوه مدیریت سالن پرورش بوقلمون | چنانچه بوقلمون در چراگاه پرورش داده شود با قطع پرها به سهولت می توان جلوی پرواز این پرنده را گرفت. قطع پر از قسمت انتهائی یک بال با یک نوک چین از اقداماتی است که جلوی پرواز را در چراگاه خواهد گرفت. قطع پر با نوک چین برقی در یک روزگی تاده روزگی می تواند انجام گیرد. عمل قطع پر در حال حاضر کم تر از سابق انجام می شود، زیرا در بوقلمونهای گوشتی موجب بدشکلی لاشه می گردد.


توجه داشته باشید برای راه اندازی سالن پرورش بوقلمون نیاز به جوجه کشی از پرنده بوقلمون دارید به همین منظوز میتواند از دستگاه های جوجه کشی تمام اتوماتیک با قابلیت جوجه کشی از پرنده بوقلمون ساخت گروه صنعتی اسکندری استفاده نمایید.

مدیریت سالن پرورش بوقلمون

مدیریت سالن پرورش بوقلمون

مدیریت سالن پرورش بوقلمون | بالای ۲۰ قسمت در میلیون (ppm) آمونیال به خوبی به مشام می رسد و در رطوبت بستر زیر ۳۰ درصد بسیار مناسب است ولی عملی نیست؛ زیرا بایستی گرما و تهویه زیادی بکار برد و یا اینکه تراکم را پایین آورد. از طرف دیگر رطوبت زیر ۳۰ درصد هم مسئله گرد و غبار را در سالن افزایش می دهد. بعنوان یک اصل کلی بستر با رطوبت میانگین ۳۵ درصد مناسب است، بطوری که با فشردن آن در دست به هم نچسبد. دمای زیر ۱۸ درجه تا حد زیادی باعث کاهش تولید آمونیاک میگردد.

آمونیاک
<noscript><img class=" wp-image-13942" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/آمونیاک.jpg" alt="آمونیاک" width="240" height="228" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/آمونیاک.jpg 600w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/آمونیاک-300x284.jpg 300w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></noscript> آمونیاک

مدیریت آمونیاک در سالن

۵-۸ سانتی متر بستر اولیه با کیفیت

کاهش رطوبت سالن به ۳۵ درصد

جلوگیری از ریزش آبخوری ها

کاهش درجه حرارت سالن

اسیدی کردن بستر (سوپر فسفات یا اسید فسفریک)

تهویه کافی و باراندمان بالا

 

اقدامات اولیه جهت ورود پولت ها به سالن

پولت ها
<noscript><img class=" wp-image-13944" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/پولت-ها.jpg" alt="پولت ها" width="336" height="189" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/پولت-ها.jpg 600w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/پولت-ها-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 336px) 100vw, 336px" /></noscript> پولت ها

مدیریت سالن پرورش بوقلمون | قبل از ورود پولت های بوقلمون، سالن بایستی بطور کامل تمیز و ضد عفونی شده باشد. نظافت فیزیکی و شیمیایی اولیه سالن و جلوگیری از ورود آلودگی در طول دوره پرورش (قرنطینه) از نکات مهمی است که مشکلات بهداشتی و بیماری را حداقل می کند و بایستی کاملاً مورد توجه قرار گیرد.

با استفاده از فرمالین و پرمنگنات باید سالن گاز داده شود و بعد از ۲۴ ساعت هوای سالن توسط هواکشی از گاز تخلیه گردد. بستر پولت ها بایستی به ارتفاع ۸ – ۵ سانتی متر از نوع مناسب (خرده چوب، پوشال، کاه) و بدون گرد و خاک، آلودگی قارچی و خشک باشد.

فضای مورد نیاز:

<noscript><img class=" wp-image-13947" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/فضای-مورد-نیاز-برای-پرورش-بوقلمون-min.jpg" alt="" width="329" height="195" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/فضای-مورد-نیاز-برای-پرورش-بوقلمون-min.jpg 600w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/فضای-مورد-نیاز-برای-پرورش-بوقلمون-min-300x178.jpg 300w" sizes="(max-width: 329px) 100vw, 329px" /></noscript> فضای مورد نیاز برای پرورش بوقلمون

مدیریت سالن پرورش بوقلمون| فضای مورد نیاز بسته به جثه و اندازه بدن بوقلمون متفاوت است، ولی بطور میانگین هر بوقلمون گوشتی ۲/ ۰ متر مربع فضا نیاز دارند. یعنی در هر متر مربع 5 بوقلمون و در مورد نرهای سنگین در هر متر مربع ۳ بوقلمون پرورش مییابند. به لحاظ وزنی در هر متر مربع میتوان ۳۲ تا ۳۵ کیلوگرم وزن زنده در نظر گرفت. در هفته اول که پولتها وارد می شوند در هر متر مربع میتوان ۵۰ پولت در نظر گرفت. در هفته اول پولتهای بوقلمون در پنهای تعبیه شده در سالن که به شکل دایره می باشد، قرار میگیرند. این پنها، دایره شکل از مقوای موج دار به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر درست می شوند و هر دایره ۴ متر قطر دارد. معمولا در هر دایره ۳۰۰ پولت قرار میگیرد.

وضعیت دما:

تامین گرمایش در سالن پرورش بوقلمون
<noscript><img class=" wp-image-13951" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/تامین-گرمایش-در-سالن-پرورش-بوقلمون.jpg" alt="تامین گرمایش در سالن پرورش بوقلمون" width="346" height="361" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/تامین-گرمایش-در-سالن-پرورش-بوقلمون.jpg 600w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/تامین-گرمایش-در-سالن-پرورش-بوقلمون-288x300.jpg 288w" sizes="(max-width: 346px) 100vw, 346px" /></noscript> تامین گرمایش در سالن پرورش بوقلمون

مدیریت سالن پرورش بوقلمون | قبل از ورود پولت ها بایستی سالن را گرم نمود و دمای آن را به ۳۷ درجه سانتی گراد رساند و یا اگر از مادر مصنوعی استفاده می شود، بهتر است دمای کل سالن ۲۷ – ۲۶ درجه بوده و دمای زیر مادر مصنوعی ۳۷ درجه باشد.

وضعیت نور:

مدیریت نور سالن پرورش طیور
<noscript><img class=" wp-image-13949" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/مدیریت-نور-سالن-پرورش-طیور.jpg" alt="مدیریت نور سالن پرورش طیور" width="372" height="220" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/مدیریت-نور-سالن-پرورش-طیور.jpg 600w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/مدیریت-نور-سالن-پرورش-طیور-300x177.jpg 300w" sizes="(max-width: 372px) 100vw, 372px" /></noscript> مدیریت نور سالن پرورش طیور

مدیریت سالن پرورش بوقلمون | دو روز اول نبایستی نوردهی دائم باشد که مهمترین مزیت آن جلوگیری از پرخوری و بروز چینه دان آویخته می باشد. همچنین از آنجا که خاموشی احتمالی در اثر قطع برق باعث استرسی می شود، بایستی به خاموشی عادت داده شوند.

برای جلوگیری از بروز سکته یا مرگ ناگهانی در دوره رشد، بهتر است بعد از ۴ ساعت روشنایی ۱-۲ ساعت خاموشی داشته باشیم. البته لازم به ذکر است که بسته به تجربه پرورش دهنده، چنانچه برنامه نوری دوره قبل کارآمد بوده است بهتر است همان برنامه اعمال گردد. میزان نور مورد نیاز دو روز اول ۱۰۰ لوکس است و سپس آن را باید به ۵۰لوکس رساند.

در خصوصی بوقلمون های مولد که برای تولید تخم پرورش داده می شوند تا قبل از بلوغ (۲۰ هفتگی) بایستی حداکثر ۸ تا ۱۰ ساعت روشنایی تأمین نمود. برخی متخصصین حتی برنامه نوری ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی را برای روزهای اول پیشنهاد میکنند.


 

شایان ذکر است که گروه صنعتی اسکندری سازنده بهترین دستگاه های جوجه کشی در سطح خاور میانه میباشد که میتوانید از این دستگاه های جوجه کشی برای جوجه گیری از تخم نطفه دار بوقلمون نیز استفاده نمایید.

تهویه در پرورش بوقلمون

تهویه در پرورش بوقلمون

تهویه در پرورش بوقلمون | اصولاً تهویه به منظور تأمین اکسیژن، خروج گرد و غبار، آمونیاک و دیگر گازهای مضر در سالن انجام می پذیرد. به دلیل رشد سریع بوقلمون، نیاز به اکسیژن بسیار حیاتی است و هوای سالن بایستی از لحاظ دما، رطوبت و آکسیژن بهینه باشد. برای این منظور سیستم تهویه که از ورودی های هوا و هواکشها تشکیل شده، وظیفه تنطیم هوای سالن را بر عهده دارد. سیستم تهویه دفع گاز آمونیاک و دیاکسیدکربن را هم بر عهده دارد. گاز آمونیاک عمدتا از بستر و دیاکسیدکربن از تنفس بوقلمونها و هیترهای گرماساز داخل سالن بوجود میآید. منابع تولید رطوبت در سالن شامل بستر، تنفسی و هوای ورودی می باشد (در سنین بالا و از سن ۱۲ هفتگی به بعد مهمترین منبع تولید رطوبت، بستر می باشد). سیستم تهویه و سیستم گرمایشی با کملک هم مسئول خشلک نگاه داشتن بستر میباشند.

چنانچه به هر دلیلی بستر مرطوب شده و نهایتاً به حالت کیلک در آید، مشکلات ناشی از بستر مرطوب مانند: افزایش آمونیالد سالن و مشکلات چشمی، عارضه تاول سینه و دیگر بیماری های مسری فراهم میآید. لذا بایستی در زمان ساخت سالن پیش بینی های لازم و دقیقی در خصوص سیستم تهویه بعمل آید.

سیستم تهویه در پرورش بوقلمون
<noscript><img class="size-full wp-image-13925" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/سیستم-تهویه-در-پرورش-بوقلمون.jpg" alt="سیستم تهویه در پرورش بوقلمون" width="557" height="213" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/سیستم-تهویه-در-پرورش-بوقلمون.jpg 557w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/سیستم-تهویه-در-پرورش-بوقلمون-300x115.jpg 300w" sizes="(max-width: 557px) 100vw, 557px" /></noscript> سیستم تهویه در پرورش بوقلمون

یک سیستم تهویه مناسب بایستی این شرایط را داشته باشد:

۱) بستر را خشلث نگاه دارد.

۲) موجب پخش و جابجایی دمای مناسب و یکسان در سالن بشود. ۳) هوای تازه متناسب با سن و تعداد گله تأمین نماید.

۴) باعث ایجاد کوران نگردد. سیستم تهویه طبیعی برای پرورش سنتی و کم تراکم مناسب است، ولی در سالن های بسته، تهویه بصورت مکانیکی و با استفاده از هواکشها و ورودی-خروجی هوا انجام میشود. بسته به اینکه هواکشها دمنده یا مکنده باشند در داخل سالن فشار مثبت یا منفی بوجود میآید (اختلاف فشار را میتوان با وسیله ای بنام مانومتر اندازهگیری کرد)

تهویه در پرورش بوقلمون | بعنوان یک اصلی کلی هوای ورودی به سالن نبایستی باعث بر هم زدن کلی دما و رطوبت مورد نظر در سالن شود. به همین دلیل طراحی سیستم تهویه یکی از اساسی ترین کارها است. در طراحی سیستم تهویه، شرایط اب و هوایی منطقه، تعداد پرنده و سن پرندهها را بایستی در نظر گرفت. رطوبت نسبی داخل سالن باید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد باشد. غلظت آمونیاک باید کمتر از ۲۵ قسمت در میلیون (ppm) و غلظت دی اکسیدکربن کمتر از هه ۵۰ PPm (در برخی منابع ۳۵۰۰ ppm ذکر شده) نگه داشته شود. بر اساس فصل سال و آب و هوا،

سیستم تهویه به سه شکل انجام می شود:

۱) تهویه حداقل: برای سنین پایین و فصول سرد و عمدتاً برای تامین اکسیژن و دفع گاز کربنیک کاربرد دارد. در این حال هواکشها بصورت زمان بندی شده به کار میافتند و هر ۱۰ دقیقه یک بار کلی هوای سالن را با هوای تازه جابجا می کنند.

۲) تهویه انتقالی : برای سنین بالاتر و وقتی که بازمانبندی هواکشها نمی توان دمای سالن را کاهش داد و اکسیژن مورد نیاز را تأمین نمود. در این حال از هواکشهای عرضی استفاده می شود.

۳) تهویه تونلی : استفاده از خاصیت خنک کنندگی باد برای کاهش اثرات گرمای بالا، در تهویه تونلی هواکشی ها در یکی از دو انتهای عرضی سالن و دریچه های ورودی هوا در طرف دیگر قرار میگیرند. تهویه تونلی برای آب و هوای گرم مناسب است و برای اینکه کارایی لازم را داشته باشد بایستی عرضی سالن از ۱۲ متر بیشتر نباشد.

بهترین نوع تهویه برای پرورش بوقلمون
<noscript><img class="size-full wp-image-13927" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/بهترین-نوع-تهویه-برای-پرورش-بوقلمون.jpg" alt="بهترین نوع تهویه برای پرورش بوقلمون" width="400" height="300" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/بهترین-نوع-تهویه-برای-پرورش-بوقلمون.jpg 400w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/بهترین-نوع-تهویه-برای-پرورش-بوقلمون-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript> بهترین نوع تهویه برای پرورش بوقلمون

کارکرد سیستم تهویه در پرورش بوقلمون

تهویه در پرورش بوقلمون | در هوای بسیار گرم و در سیستم تونلی، پولت ها تمایل دارند به انتهای سالن (ورودی هوا) جایی که جریان باد به جوجه ها برخورد میکند بروند، چرا که خنلث تر است. این موضوع باعث تراکم بالا می شود، لذا برای جلوگیری از این حالت در هر ۳۰ متر سالن، یلث پارتیشن قرار میدهیم تا از مهاجرت پولتها جلوگیری بعمل آید. اگر در هر پارتیشن هم تراکم در طرف خنلث تر باشد، نشان دهنده سرعت کم هوا در سالن است که ناشی از ضعف فن ها و یا خاک گرفتگی فن ها میباشد. در مقابل تهویه تونلی، تهویه عرضی را می توان نام برد.

در این سیستم هواکشی ها در یالث طول سالن و ورودی هوا در طول دیگر تعبیه می گردد. ورودی هوا نباید مستقیماً روبروی هواکش ها باشد تا از کوران و جابجایی منطقه ای هوا جلوگیری شود. همچنین توزیع هواکش ها بایستی بگونه ای باشد که کل هوای سالن را جابجا نماید. تهویه عرضی برای سالن های با عرضی بیش از ۱۲ متر توصیه میگردد. تعداد و قدرت هواکشهای مورد استفاده با حجم سالن و تعداد مرغ ها یا بوقلمونهای موجود باید متناسب باشد. در طراحی سالن پرورش بایستی با مهندسین مربوطه مشورت نمود.

دلایل افزایش گاز آمونیاک

گاز آمونیاک
<noscript><img class=" wp-image-13930" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/گاز-آمونیاک.png" alt="گاز آمونیاک" width="280" height="233" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/گاز-آمونیاک.png 360w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2017/08/گاز-آمونیاک-300x250.png 300w" sizes="(max-width: 280px) 100vw, 280px" /></noscript> گاز آمونیاک

در پرورش بسته، مرطوب شدن بستر باعث متصاعد شدن گاز آمونیال در سالن می گردد که بسیار مضر است. لذا عواملی که باعث افزایش رطوبت در سالن می شوند، بایستی کنترل گردند. از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- گرمای هوا

۲- بالا بودن نملک در جیره

۳- افزایش پروتئین و فیبر جیره غذایی

۴- دان پلت

۵- ناکارآیی سیستم تهویه و گرمایش

۶- مواد خوراکی کپلک زده

۷- وجود استرسی و بیماری در گله آمونیاک می تواند باعث عوارضی مانند کوری و التهاب ملتحمه چشم در گله شود.


در این مقاله بیشتر به معرفی سیستم تهویه در پرورش بوقلمون پرداخته ایم ، شما میتوانید برای راه اندازی پرورش بوقلمون از دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری در انواع ابعاد مختلف دیدن فرمایید و در صورت نیاز خریداری نمایید. البته شایان ذکر است که دستگاه های جوجه کشی EIG یکی از بهترین و دقیقترین دستگاه های جوجه کشی در سطح ایران میباشد. برای آموزش جوجه کشی از بوقلمون نیز میتوانید به این مقاله مراجعه فرمایید.

آموزش جوجه کشی از بوقلمون

آموزش جوجه کشی از بوقلمون

آموزش جوجه کشی از بوقلمون – جوجه کشی بوقلمون هم مثل بقیه طیور به طور طبیعی و مصنوعی انجام می گیرد ولی چنانچه تصمیم گرفته اید از تخم های بوقلمون به صورت طبیعی جوجه کشی نمایید پیشنهاد می شود که به جای بوقلمون کرچ از پرندگان دیگر مثل مرغ کرچ و یا اردک و یا غاز کرچ استفاده کنید که زمان تخمگذاری بوقلمون را زیاد از دست ندهید. اقتصادی تر است که بوقلمونها به تخمگذاری ادامه دهند و از روش مصنوعی بوسیله دستگاه جوجه کشی و یا طبیعی بوسیله پرنده کرچ دیگری مثل همان مرغ، اردک و غاز استفاده شود
یک مرغ کرچ می تواند روی ۵ تا ۶ عدد تخم بوقلمون بخوابد و تبدیل به جوجه کند و یک اردک یا غاز کرچ می تواند ۷ تا ۸ عدد تخم بوقلمون را تبدیل به جوجه کند. در شرایط فعلی کمتر از روش جوجه کشی طبیعی استفاده می شود مگر اینکه دسترسی به دستگاه جوجه کشی مصنوعی نباشد.

پرورش بوقلمون
<noscript><img class="size-full wp-image-9927" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/05/پرورش-بوقلمون.jpg" alt="پرورش بوقلمون" width="750" height="563" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/05/پرورش-بوقلمون.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/05/پرورش-بوقلمون-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript></a> پرورش بوقلمون

دستگاه جوجه کشی بوقلمون

از دستگاه های جوجه کشی کوچک که در بازار موجود است می توان برای جوجه کشی بوقلمون هم استفاده کرد. حتی می توان در این دستگاه ها تخم های سایر پرندگان مثل تخم مرغ، تخم بوقلمون، تخم اردک، غاز، بلدرچین و کبک هم گذاشت و تبدیل به جوجه خواهند شد. دستگاه های جوجه کشی بوقلمون که در حال حاضر استفاده می شود یا صنعتی هستند با ظرفیت های چند هزار تایی که اخیراً ماشین مخصوص جوجه کشی بوقلمون تا ۱۰۰/۰۰۰ تایی هم ساخته شده اند که ما در اینجا به آنها اشاره تی نخواهیم کرد و بیشتر به ماشین های جوجه کشی بوقلمون کوچک خواهیم پرداخت که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و از ظرفیتهای ۲۰ تایی تا ۱۰۰۰ عددی متغیر می باشد. این دستگاه اگر کوچک باشد و تعداد تخم زیر ۱۰۰ عدد باشد ممکن است فاقد فن باشد و تهویه آن با باز و بسته بودن سوراخ های موجود در بدنه دستگاه تنظیم می گردد. ولی دستگاه های با ظرفیت بالای ۱۰۰ عددی معمولاً تهویه آن از طریق فن، هوا را به داخل ماشین و اطراف تخم ها هدایت می کند. در یک ماشین جوجه کشی کلیه فاکتورهایی که قبلاً ذکر شده شامل دما ، رطوبت، چرخش و تهویه باید رعایت شود ولی برای جوجه کشی هر کدام از این پرندگان، مقدار و میزان آنها متفاوت می باشد.

1. حرارت در دستگاه جوجه کشی بوقلمون ( آموزش جوجه کشی از بوقلمون )

درجه حرارت ماشینهای جوجه کشی بوقلمون کوچک زیر ۸۰ عدد بین ۳۸/۵ تا ۳۹ می باشد ولی درجه حرارت ماشین جوجه کشی بوقلمون بالای ۱۰۰ عددی بین ۳۷/۵ تا ۳۷/۷ تنظیم می گردد. درجه حرارت ماشین ممکن ۰/۲ الی ۰/۳ نوسان داشته باشد. برای تنظیم درجه حرارت ماشین سعی کنید در بالای تخم های بوقلمون یک دست شده، دما را اندازه گیری کنید.

پرورش جوجه کشی - آموزش جوجه کشی بوقلمون
<noscript><img class="size-full wp-image-9928" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/05/پرورش-جوجه-کشی-آموزش-جوجه-کشی-بوقلمون.jpg" alt="پرورش جوجه کشی - آموزش جوجه کشی بوقلمون" width="750" height="563" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/05/پرورش-جوجه-کشی-آموزش-جوجه-کشی-بوقلمون.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/05/پرورش-جوجه-کشی-آموزش-جوجه-کشی-بوقلمون-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript></a> پرورش جوجه کشی – آموزش جوجه کشی بوقلمون

۲. رطوبت در دستگاه جوجه کشی بوقملون ( آموزش جوجه کشی از بوقلمون )

میزان رطوبت مورد نیاز دستگاه جوجه کشی بوقلمون از روز اول تا روز ۲۵ جوجه – کشی باید در حدود ۵۰ الی ۵۵ درصد تنظیم گردد که ۵۵ درصد ایده آل می باشد و برای تنظیم و افزایش آن می توانید از ظرف آب در کف دستگاه ستر استفاده نمایید و چنانچه رطوبت خیلی بالا برود برای پایین آوردن رطوبت داخل دستگاه می توانید از مواد جاذب رطوبت مثل کربنات کلسیم، استفاده کنید. بعد از انتقال تخم ها از ستر به هچر به حرارت کمتر و رطوبت بیشتر نیاز داریم .
طول مدت جوجه کشی در بوقلمونها ۲۷ روز می باشد که از این مدت ۲۵ روز در ستر و مدت ۲ روز در هچر می باشد. بعد از ۲۵ روز که تخم ها به هچری منتقل می شود باید میزان رطویت حدود ۷۰ درصد باشد .
در طول دوره جوجه کشی می توان میزان رطوبت دستگاه را بوسیله گذاشتن ظرف آب در کف دستگاه تأمین کرد و اگر هم میزان رطوبت بالا باشد بوسیله دریچه های روی دستگاه رطویت را تنظیم کرد.
در طول دوره جوجه کشی کاهش وزن در تخم ها مشاهده می شود که در کل طول دوره حدود ۱۰ درصد کاهش وزن خواهیم داشت تا روز ششم که تخم ها در دستگاه قرار می گیرد، حدود ۲/۵ درصد کاهش وزن پیدا می کند و در روز دوازدهم حدود ۵ درصد کاهشی وزن ییدا می کند و در ۲۴ روزهگی حدود ۱۰ درصد کاهش وزن پیدا می کند.

۳۔ تھویه در دستگاه جوجه کشی بوقلمون ( آموزش جوجه کشی از بوقلمون )

تهویه یعتی تبادل هوا بین دستگاه و محیط اطراف دستگاه، گردش مطلوب هوا
موجب مخلوط شدن مناسب هوای داخل دستگاه و اطمینان از خروج روبت و دی اکسید کربن از آن می گردد، تهویه مناسب برای تامین اکسیژن مورد نیاز و دقع دی اکسید کربن اضافه از محیط دستگاه ضروری است. میزان جوجه در آوری به ازای هر یک درصد کاهش در میزان اکسیژن ۵ درصد پایین می آید.

4. چرخشی در دستگاه جوجه کشی بوقلمون ( آموزش جوجه کشی از بوقلمون )

در طول دوران جوجه کشی تخم های بوقلمون باید به علت جلوگیری از چسبیدن جنین به پوسته، مرتب چرخانده شوند. تعداد چزخش تخم ها در دستگاه باید بین ۳ تا ۵ بار در داخل دستگاه از روز اول تا ۲۱ روزه گی چرخانده شود.
طول دوره جوجه شکی بوقلمون 28 روز می باشد که فقط تا روز 21 چرخشی تخم کافی است بعد از آن نیاز به چرخش نمی باشد.

 

بسته آموزش پرورش بوقلمون به زبان فارسی
<noscript><img class="" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2015/12/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="بسته آموزش پرورش بوقلمون به زبان فارسی" width="420" height="475" /></noscript> بسته آموزش پرورش بوقلمون به زبان فارسی

 

بسته آموزش پرورش بوقلمون به زبان فارسی

گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد پرورش بوقلمون در ایران