چگونه دستگاه جوجه کشی را تمیز کنیم؟

نطفه سنجی در جوجه کشی اردک

نطفه سنجی در جوجه کشی اردک – کندل کردن ( نوربینی )

نطفه سنجی در جوجه کشی اردک  – بعد از روز پنجم و یا ششم بوسیله کندل کردن یا عمل تابش نور و عبور آن از تخم اردک می توان آزمایش وجود نطفه در آنها را انجام داد و به رشد و توسعه جنین داخل تخم پی برد و جنین زنده به صورت یک لکه تاریکی در قسمت پهن تخم اردک نزدیک به کیسه هوایی مشاهده می شود به طوریکه رگه های خونی از آن منشعب شده است و تخم های نابارور به صورت شفاف دیده می شوند و نطفه های مرده نیز به صورت لکه های تیره چسبیده به پوسته تخم دیده می شود . در این زمان تخم های نابارور و همچنین تخم های دارای جنین مرده را باید از دستگاه جوجه کشی خارج کرد. عمل کندل کردن بعد از ۲۵ یا به عبارتی دو یا سه روز مانده به هچ مجدداً انجام می دهند و در این زمان جنین مرده را از دستگاه خارج و تخم هایی که جنین کاملاً رشد کرده به دستگاه هچری منتقل می کنند و بعد از اتمام کار دستگاه جوجه کشی که کل تخمها به هچری منتقل شد و به محض اینکه جوجه کشی خاتمه یافت و جوجه ها به اتاق مخصوصں انتقال داده شدن، ابتدا باید دستگاه ستر (جوجه کشی) و سپس دستگاه هچری ضدعفونی شوند .

ضد عفونی دستگاه جوجه کشی اردک – چگونه دستگاه جوجه کشی را تمیز کنیم؟

چگونه دستگاه جوجه کشی را تمیز کنیم؟ ارزان ترین و مطمئن ترین روش ضدعفونی گازدادن است که می توان از مخلوط نمودن فرمالین و پرمنگنات پتاسیم و تولید گاز استفاده نمود. به منظور گاز دادن ابتدا دستگاه جوجه کشی خاموش، سپس پرمنگنات پتاسیم را داخل ظرف ریخته و در کف دستگاه قرار می دهیم سپس مقدار مورد نیاز فرمالین را داخل ظرف می ریزیم . باید توجه نمود که مقدار ۲۵ گرم پرمنگنات پتاسیم و ۲۵ میلی لیتر فرمالین ۴۰ درصد به ازای یک متر مکعب فضای دستگاه جوجه کشی مناسب است. درب دستگاه جوجه کشی را بسته ،اجازه دهید به مدت 10 دقیقه تحت دما و رطوبت طبیعی کار نماید ، سپس به منظور جلوگیری از اثرات مضر گاز بر روی افراد ، پنجره را باز کنید و سپس درب دستگاه جوجه کشی را باز نمائید .با این کار دستگاه برای شروع مجدد جوجه کشی آماده خواهد بود.

پتاسیم پرمنگنات – نطفه سنجی در جوجه کشی اردک

پتاسیم پرمنگنات ترکیبی معدنی است با فرمول شیمیایی KMnO۴. نمک آن از یونهای K+ و MnO۴- تشکیل شده است. سابقاً به آن پرمنگنات و پتاش هم می‌گفتند. پرمنگنات یک مادهٔ اکسندهٔ بسیار قوی است. در آب نیز محلول است و محلولی به رنگ ارغوانی تولید می‌کند که از تبخیر آن بلورهای منشوری و درخشان به رنگ ارغوانی بسیار تیره (مایل به سیاه) بر جای می ماند. در این ترکیب منگنز با عدد اکسایش ۷+ حضور دارد. توجه: اين ماده با گلیسرین واكنش شديدی می‌دهد،هیچگاه اين دو ماده را كنار هم انبار نكرده و روی يک ديگر نريزيد.

فرمالدهید – نطفه سنجی در جوجه کشی اردک

فرمالدهید که نام علمی آن متانال است، گازی با بوی تند و زننده‌است و کوچک‌ترین آلدهید به شمار می‌آید.
فرمالدهید به آسانی از سوخت ناقص ترکیب‌های کربن‌دار به دست می‌آید. آن در دود آتش جنگل‌ها و دود خودروها هم پیدا می‌شود. فرمالدهید همچنین از آمیختهٔ اکسیژن و متان در هوا ساخته می‌شود. مقادیر اندک فرمالدهید در فرآیندهای متابولیک پسمان‌ها در بسیاری از جانوران زنده نیز ساخته می‌شود.

ویدیو نطفه سنجی تخم اردک