کور کور ها

چند نوع پرنده شکاری - بحری

چند نوع پرنده شکاری

بحری
بحری یکی از چند نوع پرنده شکاری با اندازه متوسط به شمار می رود .این پرنده مناطق نیمه خشک و تپه های باز و خشک را برای زندگی بر می گزیند و لانه اش را در لبه صخره ها می سازد . بحری از نظر ظاهری شبیه شاهین ولی اندکی کوچکتر است . طول بدن آن 33 تا 39 سانتی متر و فاصله دو سر بال های آن در حالت باز ما بین 76 تا 98 سانتی متر می باشد . جنس ماده از نر بزرگ تر است . بحری پرنده ای مقیم به شمار می رود .
انواع بالغ آن سطح پشتی به رنگ آبی مایل به خاکستری دارند و عموما سطح سطح شکمی آنها به رنگ زرد نخودی دیده می شود . دراین گونه ها در تمام بدن رنگ سفید جزء اصلی را تشکیل می دهد .
نر و ماده از نظر رنگ شبیه یکدیگرند . پرندگان نا بالغ دارای سطح پشتی قهوه ای رنگ و سطح شکمی رگه دار هستند. بحری ممکن است در نواحی مجاور شاهین ها زندگی کند ولی زمان تولید مثل این دو گونه از هم متفاوت است .حتی شیوه پروازی آنها با هم متفاوت است. حتی شیوه پروازی آنها با هم تفاوت دارد . با این وجود به دلیل شباهت زیادش با شاهین ممکن است بیننده را در نگاه اول به اشتباه بیندازد.
این پرنده هنگام شکار با بال هایی بسته و با سرعتی سرسام آور و به طور عمود بر سر طعمه فرود می آید . عمده غذای آن را پرندگانی به اندازه کبوتر تشکیل می دهد.
صدا :صدای این پرنده شبیه و فریاد مانند به صورت <که ک –که ک> شنیده می شود.
پراکندگی جغرافیایی در ایران: زمستان ها فراوان است و به تعداد کم در ایران زاد و ولد می کند.

چند نوع پرنده شکاری - بحری
<noscript><img class="size-full wp-image-10318" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/07/Sooty_Falcon_Allée_des_Baobabs_near_Morondava_Madagascar.jpg" alt="چند نوع پرنده شکاری - بحری" width="750" height="563" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/07/Sooty_Falcon_Allée_des_Baobabs_near_Morondava_Madagascar.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/07/Sooty_Falcon_Allée_des_Baobabs_near_Morondava_Madagascar-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript></a> چند نوع پرنده شکاری – بحری

شاهین دودی
شاهین دودی یک پرنده شکاری با اندازه متوسط است .طول بدن آن بین 32 تا 37 سانتی متر و فاصله دو سر بال های آن 78 تا 90 سانتی متر است .لبه دم و بال های آن به رنگ تیره بوده و اغلب در هنگام پرواز با سایر انواع شاهین ها اشتباه گرفته می شود.
عمده غذای آن را پرندگان و حشرات بزرگ تشکیل می دهد . این پرنده در حال پرواز حشراتی مثل سنجاقک را با چنگال خود شکار می کند.
صدا: صدای این پرنده شبیه لیل است اما آرامتر و به صورت <کی-کی-کی> شنیده می شود.
پراکندگی جغرافیایی در ایرا :اطلاعی در دست نیست.

چند نوع پرنده شکاری - شاهین دودی
<noscript><img class="wp-image-10320 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/07/barbary_falcon_by_kingkestrel-d5a0v81.jpg" alt="چند نوع پرنده شکاری - شاهین دودی" width="750" height="498" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/07/barbary_falcon_by_kingkestrel-d5a0v81.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/07/barbary_falcon_by_kingkestrel-d5a0v81-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript></a> چند نوع پرنده شکاری – شاهین دودی

کور کور ها
کور کور سیاه
کور کور سیاه جزء
پرندگان شکاری با اندازه متوسط به شمار می رود. طول آن حدود 55 سانتی متر است. این پرنده در نواحی معتدل و استوایی در تمام نقاط جهان دیده می شود .انواعی که در اروپا و آسیا زندگی می کنند از نوع مهاجر هستند ولی نوع آفریقایی هندی و استرالیایی مقیم به شمار می روند. کورکور پرنده ای اجتماعی است که بر روی لانه متروکه کلاغ ها آشیانه می سازد.
این پرندگان حیوانات کوچک و ماهی ها را شکار می کند و از لاشه نیز تغذیه می کنند. دم آنها شبیه چنگال است و پر های آنها تیره رنگ می باشد . این پرندگان اغلب حوالی روستا ها و حتی شهر ها به طور دسته جمعی زندگی می کنند.
کورکور حنایی با طول 60 سانتی متر و با دم دراز و شکاف دار نوع دیگری از کورکور ها می باشد . این پرنده مانند شارگپه به راحتی و بدون تلاش بالباز اوج گیری می کند.
صدا: صدای این پرنده یک بخشی و جیغ مانند شبیه <پی – پی > و هنگام ترس شبیه <ویوویوویو> شنیده می شود.
پراکندگی جغرافیایی در ایران : نیمه مهاجر و فراوان است.

چند نوع پرنده شکاری -کور کور سیاه
<noscript><img class="wp-image-10319" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/07/IMG_5451.jpg" alt="چند نوع پرنده شکاری -کور کور سیاه " width="750" height="563" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/07/IMG_5451.jpg 1920w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/07/IMG_5451-300x225.jpg 300w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/07/IMG_5451-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript></a> چند نوع پرنده شکاری – کور کور سیاه