قیف سربری پرندگان

مشاهده سریع محصول

قیف سربری پرندگان

قفیف سربری به منظور آسانتر نمودن امر کشتار  پرندگان طراحی و تولید شده است ، قفیف سربری به نوعی میباشد که برای سربری اکثر پرندگان مانند مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز ، اردک ، بوقلمون و… مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از قیف های سربری در کشتارگاه پرندگان کاربرد زیادی دارد. در زیر به توضیح کامل قیف سربری خواهیم پرداخت که میتوانید مطالعه فرمایید. 

 

قیمت قیف سربری بلدرچین همراه با مخزن جمع آوری خون

یک عددی : 130.000 تومان
دو عددی : 140.000 تومان
سه عددی : 150.000 تومان
چهار عددی : 170.000 تومان

قیمت قیف سر بری مرغ همراه با مخزن جمع آوری خون

دو عددی : 110.000 تومان
چهار عددی : 130.000 تومان
شش عددی : 140.000 تومان
هشت عددی : 200.000 تومان

قیمت قیف سر بری بوقلمون همراه با مخزن جمع آوری خون

دو عددی : 160.000 تومان

140.000 تومان