خروس لاری

آناتومی مرغ لاری

آناتومی مرغ لاری بخش دوم

آناتومی مرغ لاری بخش دوم :سیستم عضلانی خروس لاری

آناتومی مرغ لاری بخش دوم :پرندگان دارای سیستم ماهیچهای پیچیدهای هستند و به طور معمول رنگ عضله های آنان سفید می باشد. بافت ماهیچه ای از اعضای قابل انقباض اصلی بدن می باشد که وظیفه تمام حرکات حیوانات را بر عهده دارد. سه نوع بافت ماهیچهای وجود دارد. ماهیچه صاف در رگهای خونی، روده و دیگر اندامهای غیرارادی بدن وجود دارد. ماهیچه قلب و ماهیچه مخطط دو نوع دیگر ماهیچه می باشند. مسئولیت ماهیچه مخاطلط برای اغلب حرکات ارادی میباشد و پروتیین قابل مصرف لاشه را تشکیل می دهد.

آناتومی مرغ لاری
<noscript><img class="wp-image-10917 size-full" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/20150501_113016-1.jpg" alt="آناتومی مرغ لاری " width="750" height="1000" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/20150501_113016-1.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/20150501_113016-1-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript> آناتومی مرغ لاری

ماهیچه های سینه مرغ لاری، ران و پا مهمترین ماهیچه های پرندگان می باشند. ماهیچه سینه برای تطابق پرندگان برای پرواز، بخش بزرگی از سیستم ماهیچهای را تشکیل می دهد. بزرگترین ماهیچه بدن لیور ماهیچه “سنت و نوک ترین ان ماهیچه زیر پوستی می باشد. ماهیچه های پوستی در پایه پرها قرار گرفته اند و در اثر انقباض أنها پرها حرکت می کنند. پرندگان دارای دو نوع ماهیچه سفید و قرمز می باشند. که به گوشت سفید و قرمز معروف هستند. ماهیچه قرمز دارای مقادیر بیشتر میوگلوبین نسبت به ماهیچه سفید است. میوگلوبین، ترکیب اهن دار حامل اکسیژن است و از برخی جهات مانند هموگلوبین میباشد و نقش انتقال اسیژن و شربندی اکسید را به عهده دارد. در ماهیچه های با فعالیت بیشتر، مقدار میوگلوبین بیشتر و رنگ آنها قرمز تر از ماهیچه سفید است. در طیور ماهیچه های پا تیرهتر از ماهیچه سینه است زیرا برای ایستادن و نگه داشتن قایم بدن فشار بیشتری بر آن ها وارد می شود.

سیستم استخوانی استخوان ها، اندام مقاوم و سخت بدن می باشند که به بدن حیوان شکل میدهند و در تعادل بدن و حرکات حیوان نقش اصلی را دارد و نقطه اتکای ماهیچه ها هستند. اسکلت طیور بسیار سبک تر و در عین حال قوی تر از دام های دیگر میباشد به این خاطر استخوانهای پرندگان توخالی بوده ولی برای استحکام آن پیوندهای شبکه ای در داخل آن وجود دارد که در عین سبکی قدرت و استحکام فوق العاده ای به آنها می دهد. استخوان ها از نظر کلسیم غنی بوده از این رو بسیار فشرده هستند. تعداد ۱۴ مهره در گردن و ۷ مهره در ناحیه سینه قرار دارد. از این رو گردن، دراز و متحرک میباشد. مهره های قسمت سینه به هم جوش خورده و محل اتصال بالها را تشکیل میدهد و در قسمت تهیگاه نیز استخوانهای فقرات به همه متصل هستند، استخوانهای ناحیه لگن برخلاف پستانداران از وسطا به هم پیوسته نبوده و از روطاف پزیر می باشد لذا تخم مرغ به آسانی از میان آنها میگذرد. در طیور برخی استخوان ها مانند جمجمه، بازو، سینه، ترقوه و تعدادی از استخوانهای ستون مهرهها تهی بوده و به سیستم تنفسی متصل «طسرت زر و هوا در داخل این استخوان ها حرکت میکند، مغز استخوان منبعی از کلسیم برای تشکیل پوس زه زمان مرغ است و بخش اعظم کلسیم مورد نیاز برای تشکیل پوسته تخم مرغ مستقیما از خوراک، مصرفی، تاسی می شود. فاصله بین دو استخوان عانه و همچنین فاصله بین این استخوان ها و قسمت ازتهایی چراغ، سنه کمک زیادی به مرغدار برای تشخیص مرغ های تخم گذار از غیر تخم گذار میز مایر، در مرغ تخمگذار فاصله این دو استخوان از هم و همچنین فاصله آن ها از جناغ سینه افزایش می دارد.

آناتومی مرغ لاری
<noscript><img class="size-full wp-image-10918" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/DSC00622-2.jpg" alt="آناتومی مرغ لاری " width="750" height="816" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/DSC00622-2.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/09/DSC00622-2-276x300.jpg 276w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript> آناتومی مرغ لاری

بال به طور مشخص از استخوانهای بازو، زند زبرین و زند زیرین، استخوانهای مج، استخوانهای قلم دست و سه انگشت تشکیل شده است. استخوان بازو دارای منافذ هوایی است که با کیسه های هوایی در ارتباط است. استخوانهای زند زیرین و زبرین از دو سر به هم چسبیده اند. استخوان پا شامل استخوان ران، ساق پا (نازک نی و درشت نی)، استخوان قلم پا و انگشتان می باشد. در بیشتر پرندگان به خصوص ماکیان، چهار انگشت وجود دارد که یک انگشت کوچک به سمت عقب و سه انگشت دیگر به سمت جلو امتداد دارند و به ترتیب ۲، ۳، ۴ و ۵ بند دارند.

دستگاه ادرای پرندگان از دو کلیه و مجاری حالب تشکیل شده است. هر کلیه از سه قطعه با اندازه غیر مساوی تشکیل شده است. کلیه ها در زیر شش ها و چسبیده به مهرههای کمر و کاملا چسبیده به ستون فقرات قرار گرفته اند و از طریق میزنای به کلوآک ختم می شوند. کلیه نقش اساسی در تعیین میزان اسید و باز بدن دارد. ادرار در کلیه ها تولید و به وسیله مجاری ادرار در کلواک ریخته می شود. به این دلیل در حلیور ادرار و مدفوع همیشه با هم دفع میشوند. ادرار طیور غلیظ، چسبنده و کمی جامد، سفید و شامل مقداری اوریک اسید است که .3 متابولیسم پروتیینها حاصل می شود. در ادرار علاوه بر این، مقدار کمی اوره، کراتین، کراتینین و مقداری پروتیین وجود دارد.

تولید مثل مرغ و خروس لاری

تولید مثل مرغ و خروس لاری

تولید مثل مرغ و خروس لاری – هر خروس جنگی قهرمان با کبکبه و هیمنه پهلوانی اش، روزی جوجه کوچک و ظریفی بوده است که پس از گذراندن ۲۱ روز در داخل تخم مرغ، به دنیای جدید پا میگذارد. تولد جوجه مستلزم بکار بردن تخم نطفه دار و خواباندن آن زیر مرغ یا دستگاه جوجه کشی است. در واحدهای تربیت خروس جنگی تولید انبوه نمیشود و اغلب از مرغ های نژاد جنگی برای خوابیدن روی تخمها و پرورش جوجه ها استفاده میشود. از قضا این مرغها در نزاعها شرکت ندارند، تنها برای تولید مثل بکار گرفته می شوند و نیز خاصیت مادری بالایی دارند و به خوبی از فرزندانشان مراقبت می کنند. در صورت نیاز می توان از جوجه کشی مصنوعی استفاده کرده و شرایط تبدیل تخم نطفه دار به جوجه را برای آنها فراهم نمود.

کرچی و تخمگذاری مرغ و خروس لاری

کرچی چیست ؟ 
کرچی پرندگان ماده به این معنی است که پس از گذاشتن یک دسته تخم در آشیانه، دچار تحول فیزیولوژیکی و رفتاری شده و به منظور رشد جنین درون تخمها تمایل به «خوابیدن» روی دسته تخم در آنها ایجاد می شود. دوره خوابیدن روی تخم در مرغ خانگی حدود ۲۱ روز است و هدف از آن ایجاد شرایط مناسب رشد جنین درون تخمها و مهمترین عامل آن دمای مناسب است. در دوره کرچی، بسیاری از رفتارهای دیگر پرنده از قبیل خوردن و نوشیدن کاهش می یابد. برخی پرندگان در این دوره پرهای سینه و شکم خود را از دست داده و یا حتی خود می کنند و آن را لخت می کنند تا تماس تخمها با پوست آنها بهتر شده و انتقال گرما برای رشد جنین به شیوه مطمئن تری انجام شود. مرغ کرچ را می توان از روی رفتارش شناخت. آنها بصورت پایدار و دائمی روی تخمها می خوابند و وقتی به سمت آنها رفته و سعی داریم او را از روی تخم بلند کنیم، حالت تهدیدآمیز به خود گرفته و پرهاشان را باد کرده، صدای قدقد خاصی سر داده و نوک می زنند. جمع شدن تخمها در محلی تاریک عامل محرک برای کرچ شدن مرغ است کما اینکه گذاشتن تخم مصنوعی نیز منجر به کرچی مرغ می شود. نگه داشتن مرغ در محلی تاریک و گرم و در برابر جیک جیک جوجه های یتیم موجب کرچی مصنوعی مرغها حتی در نژادهایی میشود که به طور معمول کرچ نمی شوند. تعبیه میکروفون در آشیانه مرغ های کرچ نشان داد که صدای جوجه ها از درون تخم را تفسیر کرده و میزان رشد جنین ها را نسبت به یکدیگر می سنجند. برای مثال جنین های رشد یافته را با نوک خود به سمت لبه آشیانه منتقل کرده و جنین های با رشد کمتر را به مرکز می برند تا در شرایط گرمتر مرکز آشیانه، بیشتر رشد کرده و رشد مجموعه تخمها به صورت هماهنگ و همزمان ادامه یابد.
تولید مثل مرغ و خروس لاری – برخی عوامل محیطی در توسعه کرچی مؤثرند. در نژادهای سنگین، آب و هوای گرم عامل مهمی در توسعه آن است. برداشتن تخمها از دیدرس مرغ موجب کاهش کرچی مرغ خانگى و برخی گونه های وحشی پرندگان در شرایط اسارت می شود. مهمترین عامل تحریک پرندگان به تولید تخم و خوابیدن روی آن، طولی نور روزانه ای است که مرغها در معرض ان قرار می گیرند. در فصل بهار با افزایش طبیعی طول روز، مرغها تحریک شده و تخم میگذارند و خروس ها نیز آمادگی بیشتری برای جفتگیری پیدا می کنند. با افزایش باز هم بیشتر طول روز، مرغها تحریک می شوند که بعد از گذاشتن تعداد مناسب تخم روی آن بخوابند. در صورتی که تخمهای گذاشته شده هر روز برداشته شود، مرغ هرگز کرچ نمی شود و روی تخمها نمیخوابد. کرچی و تخمگذاری مرغ به شدت تابع ژنتیک است. به همین دلیل در نژادها، سویه ها و حتی خانواده های مختلف مرغ خانگی، تغییر و تنوع قابل ملاحظه ای دیده می شود. برخی نژادها تمایل بیشتری به کرچی و تولید مثل دارند. با این وجود رفتار آشیان سازی و تخمگذاری در همه آنها مشترک است ولو اینکه تعداد تخمهای لازم برای خوابیدن روی آنها در نژادهای مختلف فرق می کند. مرغ های نژاد کوشین، کورنیش، سیلکی و انواعی از نژادهای خروس جنگی تمایل شدیدی به کرچی دارند در حالی که در نژادهای دیگر از قبیل لگهورن که برای تولید تخم تجاری توسعه یافته اند به شدت نادر است. غریزه مادری و مواظبت از تخمها و جوجه ها در نژادهای مختلف نیز متفاوت است. کرچی در نتیجه افزایش هورمون «پرولاکتین» توسط لوبهای پیشین غده هیپوفیز رخ میدهد. تزریق مصنوعی این هورمون به مرغ خانگی موجب توقف تخمگذاری در عرض چند روز، بازجذب بقایای زرده در سطح تخمدان، بازگشت تخمدان به حالت طبیعی و توسعه کرچی می شود. بعد از شروع کرچی بازگرداندن آن به حالت اولیه سخت است. تزریق پرولاکتین موجب مهار تولید هورمونهای جنسی «گونادوتروپین» می شود که برای تحریک فولیکول های تخم و رشد آنها ضروری هستند.

در ابتدای تیرماه طول روز به حداکثر مقدار خود میرسد و پس از آن طول روز بتدریج کاهش می یابد و به همان میزان تخمگذاری مرغها و تمایل آنها به خوابیدن روی تخمها کاهش می یابد. این وضعیت تا اول دی ماه (کوتاهترین روز) ادامه مییابد. چرخه فوق دوباره تکرار میشود. تحریک تخمگذاری و کرچی مرغ خانگی مستلزم وجود ۱۵ تا ۱۶ ساعت نور روزانه است. این عوامل فصلی در پرندگان و پستانداران طی میلیونها سال تکامل طبیعی شکل گرفته است. در صورت بکار بردن یک برنامه نوری مناسب در همه فصول می توان مرغها را مجبور به تخمگذاری و کرچی کرد.به عبارتی باید به آنها کلک زد تا فکر کنند در فصل بهار به سر میبرند. روشن کردن لامپ و متعل کردن آن به تایمر و تنظیم آن روی ۱۷ ساعت نور روزانه موجب تحریک تخمگذاری آنها می شود.نباید نور روزانه را کم و زیاد کرد و الا وارد مرحله این مرحله نمی شوند.

شناسایی مرغ کرج (تولید مثل مرغ و خروس لاری)

برای شناسایی مرغ کرج و غیرکرچ، دستمان را با هدف برداشتن تخم آنها به زیر مرغ می بریم. مرغ غیرکرج مخالفت چندانی ندارد، از روی تخمها بلند می شود و قد قد می کند در حالی که مرغ کرج از روی تخم بلند نمی شود، به دست ما نوک می زند و به جای قد قد بلند، غرولند می کند در حالی که به علامت تهدید و برای بزرگ نشان دادن خود، باد به پرهایش می اندازد و خود را باد می کند.

متوقف کردن کرچی در مرغ و خروس لاری (تولید مثل مرغ و خروس لاری)

دمای مرغ کرچ بطور طبیعی بالا میرود. بعلاوه قصدش این است که به مدت چند هفته در آشیانه راحت باشد. تنها راه توقف کرچی مرغ کرچ، به هم زدن شرایط راحتی است که برای ادامه کرچی نیاز دارد. بیرون آوردن چند بار در روز او از آشیانه، روش ساده ولی در اغلب موارد ناکارآمد برای از بین بردن کرچی است و بزحمت او را متقاعد می کند تا از ادامه روش خود دست بردارد. روش دیگر از بین بردن کرچی این که مرغ را به مدت چند روز در قفسی بلند با کف سیمی و زیر خالی قرار داده و آب و دان کافی در دسترس وی بگذارند بدون اینکه مواد بستر مناسب در اختیارش قرار گیرد. هوای سرد اطراف و عدم وجود مواد نرم و گرم آشیانه او را منصرف میسازد. در گذشته برای کاهش دمای مرغ مقداری او را در آب سرد (البته نه خیلی) فرو می بردند.تولید مثل مرغ و خروس لاری

 

خروس جنگی

خروس جنگی

خروس جنگی نژاد خاص و معینی نیست بلکه نوعی خروس خانگی از نژادهای مختلف است که نظر فیزیکی و رفتاری برای نبرد مناسب بوده و مدت‌های مدیدی به منظور توسعه قدرت بدنی و مقاومت در پایداری و مبارزه با دگر هم نوعان خود توسط انسان مورد انتخاب و به گزینی قرار گرفته و نتیجه آن پرنده‌ای قوی، رنگارنگ و قلمرو طلب با ظاهری باوقار، وحشی، عضلانی و رفتاری تهاجمی است. آنها ارتباط نزدیکی با مرغ جنگلی به‌مراتب بیشتر از مرغ خانگی ممولی است و به گو. نه ای اصلاح شده‌اند که دارای خصوصیات فیزیکی و نیز غریزه قلمرو طلبی شدید مرغ جنگلی باشند. این خصلت در خروس‌های بالغ، نیروی محرکه لازم برای جدال با رقیب و حذف او از قلمروشان می‌باشد. مرغ آنها نیز خصلت قلمرو طلبی بالاتری دارد. در برخی خط‌های خونی تی لازم است مرغ‌ها را جدا از هم نگهداری کرد.خروس‌های جنگلی بدون توجه به تماس آنها با انسان با رقبای طبیعی خود می‌جنگند.خروس‌های جنگی دارای خصلت‌هایی هستند که استفاده از آنها برای نگهدارید در حیات خانه و پرواز کردن و قرار دادن آنها در ماهیتابه مناسب نیست. انهعا تنها به درد نبرد در میدان مبارزه می‌خورند. به همین دلیل بسیاری خروس بازان آنها را ” گلادیاتورهای پردار” می‌نامند. نزاع بین دو خروس معمولی حکایت از خشونت، خیره سری و خبرگی آنها دارد ولی نبرد دو خروس جنگی با آن همینه و طمطراق افسانه‌ای که به سرعت تبدیل به بازی خونینی شده و آنها با لجاجت دنبالش می‌کنند، از نوع دیگری است. نقشه بیولوژیکی موجود در بدن این مخلوق خونین به گونه‌ای طراحی شده که اگر یکی در موضع ضعف باشد، دیگری تا انتهای شقاوت خود به پیش می راند و ضربات لاینقطع خود را بر سر و روی دیگری فرود می آورد تا او را از هستی ساقط کند.چیزی که درعالم جانداران به ندرت نمونه آن دیده میشود.چه بسا در فیلم های خروس بازی این یا آن گوشه جهان دیده باشیم که چگونه در حالی که یک خروس در معرض حمله دیگری قرار گرفته و سر و چشمش زخمی شده است ، دیگری در اوج قساوت به ضرباتش ادامه می دهد تا او را از پا در آورده و به خاک مذلت بنشاند.به هرحال مقایسه رفتار خروس جنگی و خروس معمولی نشان می دهد که علاوه بر نقشه بیولوژیکی ، چیزی از نوع تمرین و آماده سازی لازم است تا طبیعت واقعی ژن های خشن و خون بار این موجود را نشان داده و غریزه کشتارش را بیدار سازد.به راستی شاید بتوان از آنها برای اهداف نگهبانی اماکن سود برد.

خروس جنگی ایرانی
<noscript><img class="size-full wp-image-8973" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/خروس-جنگی.jpg" alt="خروس جنگی ایرانی" width="650" height="417" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/خروس-جنگی.jpg 650w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/01/خروس-جنگی-300x192.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></noscript> خروس جنگی ایرانی

نژاد های مختلف مرغ خانگی برای خروس جنگی بکار می روند و خروس جنگی به خودی خود نژاد مستقلی نیست.خروس های جنگی موجود در مناطق و کشورهای مختلف جهان را به زحمت می توان از نظر خصوصیات ظاهری و خصلت های نبرد طبقه بندی کرد بویژه اینکه به دلیل کوتاه بودن فاصله نسلی مرغ خانگی (در مقایسه با سایر حیوانات اهلی)،تمایل بشر به اکتشفات طبیعی و نیز دخالت عموم مردم در پرورش و تکثیر مرغ و خروس اهلی ، آمیخته گری نژادهای مختلف بکار برده شده و اکنون عملا با طیف وسیعی از تنوعات در صفات مرغ و خروس خانگی و از جمله در خروس جنگلی هستیم.شاید بتوان نسل خروس های جنگی جهان را به دو گروه یا طیف عمده تقسیم کرد :
الف : خروس های جنگی ” تیپ آسیایی ” که به اشکال مختلف در کشورهای گوناگون توسعه یافته و با اسامی از قبیل “اصیل”،”شامو”،”لاری”و… در این کشورها بکار می روند و انواع آمیخته گری نژادی در آنها تجربه شده و بیشتر روی قد و قواره و استحکام و بنیه بدنی آنها کار شده است.
ب:خروس های جنگی ” تیپ مدیترانه”(بانکیوا) همچون ” خروس بازی مدرن” و ” باتنام بازی انگلیسی قدیمی ” که ظاهری قلمی و شبیه مرغ و خروس مدیترانه ای دارند و سنت خروس بازی بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به آن باز می گردد و انواع خروس های بازی انگلیسی و آمریکایی را می توان نام برد.این خروس ها در سنت خروس بازی اروپایی ها وجود داشته و عینا به آمریکای شمالی راه یافته است بطوری که در ایالات متحده حتی برخی روسای جمهور در پرورش در مسابقات آنها شرکت داشتند.به دلیل اصرار آنها بر حفظ ریخته ژنتیکی و اصالت خروس ها ، کمتر در معرض خون خروس های تیپ اول قرار گرفتند و کماکان به صورت توده های نسبتا خالص در این کشورها بکار می روند و لاین های مختلفی از آنها توسعه یافته و توسط خروس بازان آمریکا مورد استفاده قرار می گرفته است.در حال حاضر نمونه های خالص و برجسته خروس های جنگی تیپ مدیترانه در کشورهای ایرلند ، انگلیستان ، ایالات متحده و اسپانیا یافت میشود.به دلیل اعتراض مدنی و وضع قوانینی در زمینه محدودیت مسابقه خروس در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا ، توده های اصلی این تیپ خروس جنگی در کشورهای حوزه آمریکای لاتین و نیز جزایر فیلیپین توسعه یافته و در لیگ های ملی خروس جنگی مورد استفاده قرار دارد.
در بسیاری کشورها مبارزان شجاع را با صفت خروس جنگی منصف می کنند.در ایران نیز عبارت خروس جنگی برای افراد بی ملاحضه ، بزن بهادر و بی کله بکار می رود.