جوجه کشی از بلدرچین – دستگاه جوجه کشی بلدرچین

جوجه کشی از بلدرچین

جوجه کشی از بلدرچین – دستگاه جوجه کشی بلدرچین

جوجه کشی از بلدرچین – بلدرچین پرنده کوچک جثه ای از نژاد ماکیان است . وزن بلدرچین در نژادهای مختلف از ۱۲۰ گرم تا ۳۰۰ گرم متفاوت میباشد. طول عمر این پرنده از ۴ تا ۷ سال گزارش شده است ولی عمر اقتصادی آن ۷ الی ۸ ماه بیشتر نمی باشد. سن بلوغ بلدرچین ۵ الی ۶ هفتگی می باشد و از ۴۰ روزه گی به بعد ماده ها شروع به تخم گذاری می کند و در دو ماهگی به اوج تخمگذاری خود میرسند. بهترین زمان تخمگذاری بلدرچین ۲/۵ ماهگی تا ۷ ماهگی می باشد و بعد از آن – تخمگذاری کاهش می یابد و میزان نطفهداری هم کم می شود هر بلدرچین در طول سال بین ۲۲ الی ۲۷۰ عدد تخم میگذارد ولی از سن ۲ ماهگی تا ۷ ماهگی که ۱۵۰ روز می باشد حدود ۱۳۰ الی ۱۴۰ عدد می تواند تخم بگذارد.

 

نژادهای بلدرچین – جوجه کشی از بلدرچین

  1. نژاد ژاپنی ( کوتورنیکس )
  2. نژاد باب  وایت
  3. نژاد قرمز تنس
  4. نژاد گامبل
  5. نژاد تگزای یا پوست آبی که واریته های متعدد و گونه فراوانی از این نژادها منشعب می شوند.

 

دستگاه جوجه کشی بلدرچین

برای جوجه کشی موفق یک سری از عوامل را باید کنترل کرد از جمله : درجه حرارت، رطوبت، تهویه ، چرخاندن تخم می باشد و همچنین بهداشت از عوامل تأثیرگذار در روند جوجه کشی است تخم های بلدرچین در مدت ۱۷ تا ۱۸ روزه گی تبدیل به جوجه می شوند.

1. حرارت در جوجه کشی از بلدرچین

درجه حرارت لازم برای دستگاه جوجه کشی (ستر) ۳۷/۶ درجه سانتیگراد تا ۳۷/۸ درجه سانتیگراد، تنظیم می کنند. معمولاً درجه حرارت هچر نسبت به ستر پایین تر می باشد ولی در عوض درصد رطوبت هچر نسبت به ستر بیشتر می باشد. نوسانات درجه حرارت در طول جوجه کشی باعث کاهش یا افزایش زمان جوجه کشی می شود . به طور کلی طول دوره جوجه کشی ممکن است تا ۲۰ روز هم به خاطر نوسانات درجه حرارت طول بکشد.

2. رطوبت در جوجه کشی از بلدرچین

میزان رطوبت دستگاه جوجه کشی را 60 تا 70 درصد در نظر می گیرند و درجه

حرارت لازم در ۳ الی ۴ روز آخر جوجه کشی به ۳۶/۵ درجه سانتی گراد کاهش می دهند و رطوبت دستگاه را در روزهای آخر به ۷۵ درصد افزایش می دهند. در سه روز آخر در دستگاه هچری به رطوبت بیشتری نیز می باشد که باید رطوبت را تا ۷۵ الی ۸۰ درصد افزایش داد.

بیشتربخوانید:  برخی نکات مدیریتی پرورش بلدرچین

3. تهویه در جوجه کشی از بلدرچین

تهویه و گردش هوا در جوجه کشی و اتاق جوجه کشی بسیار مهم است. جریان هوای کافی و هوای تازه به اتاق و فراموش نکردن اکسیژن مورد نیاز باعث افزایش رشد جنین می شود . جهت تهویه و گردش هوا در جوجه کشی دما را به ۳۶/۵ درجه سانتیگراد کاهش می دهند.

4. چرخشی در جوجه کشی از بلدرچین

در طول جوجه کشی، تخم ها نیاز به تنظیم چرخش جهت جلوگیری از چسبیدن جنین به غشاء تخم دارد که تخم ها را باید در داخل دستگاه روزانه ۴ تا ۶ بار با زاویه ۹۰، درجه جابه جا نمود .

 

کندل کردن (نوربینی)

بعد از یک هفته بوسیله کندل کردن کردن تخم می توان تخم های بدون نطفه را خارج نمود و از افت جوجه در آوری جلوگیری نمود و در آخر هفته دوم هم می توان بوسیله کندل کردن تخم هایی که جنین داخل آن مرده را از دستگاه خارج نمود و بعد از روز ۱۶ تخم ها را به دستگاه هچری انتقال می دهیم . بعد از خروج جوجه از تخم و خشک شدن بدن جوجهها آنها را به اتاق پرورش که از قبل آماده شده منتقل کنید و سپس دستگاه جوجه کشی را مشابه آنچه در فصل های قبلی کتاب توضیح داده شده است، ضدعفونی انجام شود.

مطالب مشابه

منشاء و نژاد غازهای اهلی

منشاء و نژاد غازهای اهلی

منشاء و نژاد غازهای اهلی منشاء و نژاد غازهای اهلی...

نکات اصلی تهویه سالن پرورش بلدرچین

نکات اصلی تهویه سالن پرورش بلدرچین بخش دوم

نکات اصلی تهویه سالن پرورش بلدرچین – روش های تهویه...

تاسیسات پرورش بلدرچین

زمین احداث و تاسیسات پرورش بلدرچین – بخش چهارم

17- لوازم و تاسیسات پرورش بلدرچین به دلایل ذکر شده...