جوجه کشی کبک – آموزش جوجه کشی از کبک

جوجه کشی کبک

جوجه کشی کبک

شرایط ساختمان جوجه کشی کبک

جوجه کشی کبک : جوجه کشی قلب کار پرورش کبک محسوب میشود.چراکه این قسمت نقطه عطفی در تولید موجود زنده است.با توجه به این که تخم و جوجه ها در ساعت های اولیه بعد از تولد حساسیت زیادی دارند بنابراین هرچقدر شرایط بهداشتی ساختمان و تجهیزات جوجه کشی در سطح بالاتری باشد کیفیت جوجه تولیدی نیز بسیار بالاتر خواهد بود.
معمولا دورترین قسمت در مجموعه پرورش کبک که دسترسی کم تری به آولدگی های محیطی از قبیل سالن مولدان ، سالن پرورش جوجه و گشتارگاه دارد برای کار جوجه کشی اختصاص داده میشود.
با توجه به این که برای تبدیل تخم به جوجه شرایط انکوباتور برای رشد جوجه فراهم می شود ( منظور دما،رطوبت و تهویه کافی) این شرایط برای رشد عوامل میکروبی و قارچی نیز فراهم است.در صورت رعایت نکردن اصول بهداشتی به سرعت آلودگی ها به تخم و در نهایت جوجه منتقل شده و سبب خسارت به تولید خواهد شد.
ساختمان جوجه کشی باید یکی از بهترین و تمیز ترین بخش های مجموعه پرورش کبک باشد و رفت و آمد به ساختمان جوجه کشی باید محدود بوده و فقط افراد خاصی اجازه رفت و آمد به این قسمت را داشته باشند.از طرفی ساختمان جوجه کشی باید بتواند شرایط محیطی ضروری برای استقرار دستگاه های جوجه کشی را فراهم کنم.

چهار ویژگی ضروری سالن جوجه کشی :

  1. عایق بودن در برابر گرما ، سرما و رطوبت
  2. قابلیت خنک شدن در فصل گرما و گرم شدن در فصل سرما
  3. قابلیت تهویه مناسب و تامین اکسیژن کافی
  4. قابلیت شستشو و ضدعفونی

فضاهایی که در سالن جوجه کشی باید در نظر گرفت عبارت اند از :

  1. اتاق ورودی تخم و سورت کردن
  2. اتاق گاز دادن به تخم
  3. اتاق نگهداری تخم و یا سردخانه
  4. اتاق استقرار دستگاه های ستر
  5. اتاق هچر و محوطه انتقال تخم از ستر به هچر
  6. اتاق شمارش جوجه و خروج جوجه

۱-اتاق ورودی تخم و سورت کردن جوجه کشی کبک

در صورتی که کار سورت کردن تخم و حذف تخم های آلوده و نامناسب برای جوجه کشی در سالن مولدان انجام نشود میتوان برای کنترل بهتر تخم های جوجه کشی اتاق ورودی تخم را طراحی نمود.این اتاق علاوه بر شرایط عمومی سالن جوجه کشی بایستی نور کافی نیز داشته باشد تا بتوان تخم های نامناسب را به راحتی جدا کرد.

تخم نطفه دار کبک
<noscript><img class="size-full wp-image-9609" src="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/تخم-نطفه-دار-کبک.jpg" alt="تخم نطفه دار کبک" width="750" height="409" srcset="http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/تخم-نطفه-دار-کبک.jpg 750w, http://xn-----btdlmaq6ap9pdk87jfc5x.net/wp-content/uploads/2016/04/تخم-نطفه-دار-کبک-300x164.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></noscript> تخم نطفه دار کبک

۲-اتاق گاز دادن به تخم در جوجه کشی کبک

ضد عفونی تخم ها با مواد ضدعفونی کننده گازی انجام میشود.در مورد شستن تخم ها نظرات مختلفی وجود دارد ولی به دلیل احتمال نفوذ آب به داخل تخم و ورود آلودگی به داخل تخم ، شستشو تخم کبک توصیه نمی شود.
اتاق ضدعفونی باید فضایی مناسب با حجم تخم تولیدی روزانه داشته باشد و طوری طراحی شود که بتوان برای چند دقیقه کل فضا را محدود کرد و دما و رطوبت مناسب را فراهم کرد تا بتوان تخم ها را گاز داد و پس از گاز دادن بتوان به سرعت گازهای ضدعفونی را با کمک سیستم تهویه خارج نمود.

۳-اتاق نگه داری تخم و یا سردخانه در جوجه کشی کبک

معمولا در مجموعه های پرورش کبک تخم ها در دوره های زمانی هفتگی و یا دو هفته در دستگاه های جوجه کشی قرار میگیرند بنابراین برای جلوگیری از افت درصد جوجه درآوری باید تا زمان قرار گرفتن تخم در دستگاه جوجه کشی ، تخم ها را در شرایط محیطی مناسب نگهداری کرد تا درصد جوجه دهی کاهش نیابد و در واقع نطفه تلف نشود.
حجم این اتاق بستگی به تعداد تخم تولیدی روزانه و هم چنین مدت زمان نگه داری تخم دارد که می تواند یک اتاق ۲*۲ باشد.در طول نگه داری تخم ، دما و رطوبت دو عامل اساسی در حفظ کیفیت تخم و زنده ماندن نطفه می باشند.

در زمان نگه داری تخم نطفه دار دما باید ۱۳-۱۵ درجه سانتی گراد باشد تا نطفه رشد نکند و هم چنین رطوبت در حدود ۶۰ درصد باشد تا آب تخم خیلی کاهش نیابد.
اگر تخم ها بیش از یک هفته در اتاق نگهداری می شوند کار چرخش تخم هم باید انجام شود.در این صورت حداقل هر ۴-۸ ساعت یک بار کار چرخش تخم باید انجام شود.

۴-اتاق استقرار دستگاه های ستر در جوجه کشی کبک

محل قرار گرفتن دستگاه های ستر باید رعایت اصول بهداشتی از قبیل شستشو و ضدعفونی را داشته باشد.از طرفی فراهم کردن شرایط محیطی از قبیل دما ، رطوبت و تهویه کافی در محل قرار گرفتن دستگاه های جوجه کشی بسیار اهمیت دارد.یکی از اشتباهات اساسی در مورد جوجه کشی این است که اکثرا تولید کنندگان فکر می کنند که با توجه سیستم تنظیم دما و رطوبت در دستگاه های جوجه کشی این دستگاه ها قادرند در هر شرایط محیطی عملکرد مناسبی داشته باشند ، اما در عمل این دستگاه ها فقط در شرایط محیطی نرمال قادر به عملکرد مناسب هستند.
دما یکی از عوامل مهم در دستگاه های جوجه کشی است.به طوری که اگر دمای سالن کم تر از حد نرمال ( ۲۴ درجه سانتی گراد ) باشد به سیستم تولید گرمای دستگاه آسیب زده و زودتر فرسایش پیدا می کند.از طرفی ممکن است در طول جوجه کشی شرایط دمای یکنواخت فراهم نشود.
دمای بیش از حد نرمال هم خطرات بسیار بیشتری دارد که اکثر دستگاه های جوجه کشی مجهز به سیستم خنک کننده نبوده و با توجه به این که جنین در نیمه دوم جوجه کشی تولید گرما می کند در صورت افزایش دما به بیش از ۳۹ درجه سانتی گراد سبب تلفات جوجه خواهد شد.
بنابراین محل قرار گرفتن دستگاه های جوجه کشی علاوه بر عایق مناسب باید مجهز به تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مناسب باشند تا بتوانند دمای اتاق را در حدود ۲۴ درجه سانتی گراد حفظ کنند.
تامین رطوبت اتاق ستر هم می تواند به تامین رطوبت دستگاه کمک قابل توجهی داشته باشد و رطوبت یکنواخت را در طول جوجه کشی فراهم کند.
اکسیژن هم یکی از عوامل بسیار ضروری و پرمصرف در طول جوجه کشی است ، بنابراین تامین اکسِیژن برای متابولیسم جوجه و دفع گازهای سمی حاصل متابولیسم از طریق سیستم تهویه انجام میشد.سیستم تهویه علاوه بر تامین اکسیژن کافی و دفع گازهای سمی نباید سبب اتلاف بیش از اندازه گرما و رطوبت سالن شود.

۵-اتاق هچر و محوطه انتقال تخم از ستر به هچر در جوجه کشی کبک

اتاق هچر هم باید تقریبا تمام شرایط محیطی لازم برای رشد جنین همانند اتاق ستر را داشته باشد.البته جنین در روزهای پایانی دارای رشد سریع بوده و اکسیژن بیشتری نیاز دارد.هم چنین به دلیل متابولیسم بیشتر جوجه در روزهای پایانی گرمای بیشتری تولید می کند که در فصول گرم سال در صورت تنظیم نبودن دمای سالن جوجه کشی سبب تلفات شدید جوجه خواهد شد.
در زمان انتقال تخم از ستر به هچر هم باید توجه داشت که دمای محیط را باید در حد دمای دستگاه ها نزدیک کرد تا در زمان انتقال شوک حرارتی به جوجه وارد نشود.

۶-اتاق شمارش جوجه و خروج جوجه در جوجه کشی کبک

پس از خروج جوجه از تخم باید در زمان مناسب جوجه ها را از تخم خارج نمود و به سالن پرورش منتقل نمود که این کار در محوطه ای در نزدیک دستگاه های هچر و یا در اتقا جداگانه که بتوان دما و رطوبت مناسب را فراهم نمود انجام میشود.
پس از خروج جوجه از دستگاه و هم چنین سالن جوجه کشی باید کلیه دستگاه ها ، سبدها ، شانه ها و دیوارها و کف سالن را کاملا شستشو داده و ضدعفونی کرد.

مطالب مشابه

پرورش جوجه بلدرچین

پرورش جوجه بلدرچین

  پرورش جوجه بلدرچین پرورش جوجه بلدرچین : تعیین جنسیت...

لیست قیمت دستگاه جوجه کشی

لیست قیمت دستگاه جوجه کشی

لیست قیمت دستگاه جوجه کشی لیست قیمت دستگاه جوجه کشی...

پرورش و جوجه کشی بلدرچین

پرورش و جوجه کشی بلدرچین – بخش سیزدهم

پرورش و جوجه کشی بلدرچین پرورش و جوجه کشی بلدرچین...