خصوصیات مرفولوژیکی غاز و ترکیبات آلی گوشت و تخم اردک

غاز و اردک

خصوصیات مرفولوژیکی غاز

 

طول قد :

خصوصیات غاز : قد در غازها بسته به نژاد و موتاسیونهای آنها متفاوت است و در مورد غازهای اهلی ذکر شده که بیشتر با روشهای صنعتی نگهداری می شوند در محدوده ۵ ۶ سانتی متر برای ماده ها و برای نرها ۵۵ سانتی متر صدق می کند.

خصوصیات غاز

میزان وزن :

خصوصیات غاز : وزن غازها در سنین ۱۰-۹ ماهگی در حدود ۱۰-۹ کیلوگرم برای ثرها و ۸-۷ کیلوگرم برای مادهها وجود دارد. که البته این سن، سن اقتصادی غازها محسوب می شود. ولی بصورت کامل و کلی یک غاز نر می تواند خود را در نهایت به وزن ۱۱-۱۰/۵ کیلوگرم و یک غاز ماده نیز ۹-۸ کیلوگرم برساند ولی در شش ماهگی که سن معمولا برای پرورش غازها به منظور گوشت می تواند باشد حدود ۹/۵ کیلوگرم است و این در حالی است که – .این وزن در سن یک روزگی نیز حدود ۱۰۰ گرم می باشد

 

رنگ :

خصوصیات غاز : رنگ نیز در غازها با توجه به نژاد متغیر است. ولی در این جا بیشتر صحبت بر روی غاز سفید و خاکستری است. (البته فقط در این بخش) پس می توان گفت که معمولاً در یک مزرعه غاز ما می توانیم بیشتر رنگ سفید و خاکستری را ببینیم. البته در مزارعی که این برنده را به شکل سنتی نگهداری می کنند که نهایتاً تعداد هر گونه غاز در آنجا به کمتر از ۱۵-۲۰ عدد می رسد می توانیم تنوع رنگی بیشتری را ببینیم.

 

دیگر خصوصیات عمومی غازها:

دیگر خصوصیات غاز : نکته مهم و قابل توجه در غازها گردن بلند تر آنها است که آنها را از اردکها متمایز می کند. البته دارای نشانه دیگری نیز هستند و آن نوک این پرنده است که بر خلاف اردکها که دارای نوکی نسبتاً پهن و صاف هستند غازها قدری در بالای نوکشان حالت تحدب دیده می شود که سوراخهای بینی شان در دو طرف منقار وجود دارد. از دیگر خصوصیات و البته خصیصه بارز و مشترک آنها با اردکها که همان وجسود پرده های گوشتی در بین انگشتان پاهایشان است که باعث شده تا آنها در خانواده آناتیدها قرار گیرند و مسئله دیگر همان چرب بودن پوست سفید و پرهایشان است. و در مورد سن بلوغ غازها که ۱۰ الی ۱۲ ماهگی بوده و تولید تخم آنها به مدت شش ماه به طول می انجامد و در ۱۲ ماهگی به حداکثر خود می رسد.

 

خصوصیات غاز ها

تعیین جنسیت غاز :

تعیین جنسیت در غازها عیناً مثل اردک هاست با این تفاوت که رنگ غازهای نر و ماده در غازها کمتر است پس برای فراگیری تعیین جنسیت غازها می توان به تعیین جنسیت دراردکها مراجعه نمود.

البته یکسری تفاوتهای بسیار ریز و جزئی را برای جنسیت غازها مثل نوک درازتر، سر بزرگتر و محکم تر در نرها می توان قائل شد و یا برخی نژادهای خاص مثل چینی یا آفریقایی که نرهایشان دارای زائده ای گوشتی در بالای سرشان هستند و در جوجه هایشان کرک های روشن تر نرها نسبت به ماده ها دارند.

 

حداکثر ترکیبات غذایی گوشت اردک :

آب : ۶۸ – ۶۶

چربی : ۲۳ – ۱۱

پروتئین : ۲۳ – ۱۷.۴

املاح : ۱.۲۳

انرژی ۲۶۰ – ۱۹۰

 

گوشت اردک

مواد معدنی گوشت اردک :

سیدم Na  ، کلر CI  ، پتاسیم K ، آهن Fe  ، منگنز Mn ، فسفر P

 

مواد آلی تخم اردک :

به هر حال می توان گفت که تخم اردک از تخم مرغ کم و بیش و تا حدودی غنی تر است. جزء ویتامین E که زیاد قابل توجه نیست و این مسئله در مورد اسیدهای آمینه، سایر ویتامینهای موجود و به ویژه لیپیدها و چربی ها بسیار واضح و آشکار است. البته این گفته ها دلایلی بر این نیست که بسیار غنی تر از تخم مرغ است بلکه صرفاً قدری غنی تر از تخم مرغ می باشد. بعنوان مثال: تایروزین که یک آمینو اسید است در ۱۰۰ گرم تخم اردک معادل ۰/۶۱۳ گرم و در تخم مرغ برابر ۰/۵۱۰ گرم است و یا ویتامین نیاسین در ۱۰۰ گرم تخم اردک معادل ۰/۲ میلی گرم است. ولی در تخم مرغ برابر ۰/۰۷۳ میلیگرام. در کال می توان با اندک تفاوتی تمام ترکیبات تخم مرغ را برای تخم اردک با درصدی کمی بیشستراز تخم مرغ در نظر گرفت که البته در جدول ذیل مشاهده می شوند.

مطالب مشابه

هج شدن جوجه بلدرچین ها

هج شدن جوجه بلدرچین ها

هج شدن جوجه بلدرچین ها هج شدن جوجه بلدرچین ها...

پرورش بلدرچین

پرورش بلدرچین – چگونه بلدرچین پرورش دهیم؟

پرورش بلدرچین – چگونه بلدرچین پرورش دهیم؟ پایه ی پرورش...

بلدرچین

نکاتی در مورد پرورش و نگهداری و جوجه کشی بلدرچین

پرورش نیمچه معمولا از دو روش برای پرورش بلدرچین استفاده...